De tertiaire arbeidsvoorwaarden: dit moet je weten

A young woman is happy about her employee benefits.

In een wereld waarin hoogwaardig talent meer opties heeft dan ooit tevoren, speelt het bieden van extra voordelen een zeer belangrijke rol. De tertiaire voordelen hebben een doorslaggevende invloed op de beslissing van potentiële kandidaten om voor een bepaalde werkgever te kiezen. Leer in dit artikel hoe je de tertiaire arbeidsvoorwaarden kunt gebruiken als geheime wapen in de strijd om talent, en hoe je deze voordelen als HR-professional het beste kunt implementeren.

Belangrijkste conclusies

 • De tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn extra voordelen die niet contractueel zijn vastgelegd en die een werkgever kan aanbieden naast de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • De tertiaire arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke rol op het vlak van de werknemerstevredenheid en de personeelsretentie. Ze kunnen werkgevers ook een enorm concurrentievoordeel bieden op de arbeidsmarkt.

 • De tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn meestal niet contractueel vastgelegd. Daarom is het belangrijk om eerlijk te zijn tegen je kandidaten over wat ze als extra voordelen kunnen verwachten van je bedrijf.

 • Omdat de tertiaire voordelen moeilijk te meten zijn, speelt HR een extra belangrijke rol bij het implementeren en controleren ervan.

Gratis te downloaden: de favoriete sollicitatievragen van HR!

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de vergoedingen die bedrijven aan hun werknemers bieden in ruil voor hun tijd en werk. Welke arbeidsvoorwaarden een bedrijf biedt, hangt af van de bedrijfssituatie en de locatie. 

Sommige arbeidsvoorwaarden zijn landspecifiek of zelfs verplicht op basis van de wetgeving of toepasselijke cao. Bovenop de wettelijke verplichtingen (zoals het minimumloon, het aantal vakantiedagen en de wekelijkse werkuren) kan de werkgever besluiten om extra voordelen aan te bieden aan zijn werknemers

Leestip: Leer over de beste praktijken voor retentiebeleid om toptalent binnen jouw organisatie te behouden.

Wat zijn de tertiaire arbeidsvoorwaarden?

De tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn extra voordelen die een werkgever kan bieden bovenop de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn niet bij wet geregeld en zijn volledig optioneel. Een belangrijk verschil met de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden is dan ook dat de tertiaire arbeidsvoorwaarden meestal niet contractueel zijn vastgelegd.

Wat zijn voorbeelden van tertiaire arbeidsvoorwaarden?

De tertiaire voordelen zijn vaak gericht op het verbeteren van het welzijn en de tevredenheid van werknemers. Hier volgen enkele voorbeelden van populaire tertiaire arbeidsvoorwaarden.

 • Flexibele werkroosters: een flexibel werkrooster stelt je werknemers in staat om hun werkuren aan te passen aan hun persoonlijke omstandigheden. Flexibele werktijden doen steeds meer hun intrede op de werkvloer als onderdeel van hybride werken.

 • Thuiswerken: hierdoor hebben werknemers de mogelijkheid om thuis te werken, wat helpt om een beter evenwicht te creëren tussen werk en privé.

 • Training en ontwikkelingsprogramma’s: het bevorderen van de professionele groei van je werknemers door het bieden van trainingen, cursussen of mentorschap.

 • Gratis maaltijden of snacks op kantoor: het bieden van kleine extraatjes zoals gratis maaltijden draagt bij aan een positieve werkomgeving.

 • Een leuke kantine: werknemers kunnen een leuke tijd met elkaar doorbrengen en gezond eten tegen aantrekkelijke prijzen. Dit helpt op zijn beurt om hun welzijn te verbeteren.

 • Een prettige werkomgeving: een fijne werkomgeving die rekening houdt met de behoeften van werknemers draagt bij aan de motivatie en het welzijn van medewerkers op het werk. Denk hierbij aan het voorzien van een ontspanningsruimte, ergonomische bureaus, plantjes en rustkamers.

 • Uitjes met collega’s: er is niets effectiever om de teamdynamiek op het werk of de relaties tussen collega’s onderling te verbeteren, dan door af en toe stoom af te blazen en even te ontspannen buiten het werk.

Soms worden deze tertiaire arbeidsvoorwaarden contractueel vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Ze worden dan beschouwd als secundaire arbeidsvoorwaarden.

Genereer razendsnel maatwerkrapporten

Analytics and Reporting Employee Headcount Overview

Voorzie je team van HR-software waarmee ze binnen een paar klikken standaard- en maatwerkrapporten kunnen genereren. De analysemogelijkheden van Personio bieden hulp: klik op de knop om te zien hoe het werkt.

Wat is het belang van de tertiaire arbeidsvoorwaarden?

De tertiaire arbeidsvoorwaarden spelen een steeds grotere rol bij de beslissing van potentiële kandidaten om voor een werkgever te kiezen. In de huidige competitieve arbeidsmarkt kunnen deze voorwaarden werkelijk het verschil maken. Deze extraatjes kunnen bovendien je EVP of employer brand een flinke boost geven. Dit is hoe:

1. Aantrekken van hooggekwalificeerd talent

In de hedendaagse arbeidsmarkt richten kandidaten hun aandacht niet alleen op het salaris, maar ze nemen de volledige werknemerservaring in overweging. Extra voordelen zoals mogelijkheden voor verdere professionele ontwikkeling hebben een aanzienlijke aantrekkingskracht op ambitieuze professionals.

2. Verbeteren van het personeelsbehoud

De kosten voor het werven van nieuwe medewerkers kunnen aanzienlijk oplopen. Bedrijven doen er dus goed aan om te investeren in het welzijn en de tevredenheid van hun bestaande werknemers. Werknemers die zich goed behandeld voelen, zullen minder snel geneigd zijn om elders werk te zoeken.

3. Verbeteren van de productiviteit

Gelukkige en gezonde werknemers zijn over het algemeen meer betrokken en gemotiveerd, wat op zijn beurt een positieve invloed kan hebben op hun prestaties en de algehele sfeer binnen het team en het bedrijf.

💡 Uit een onderzoek van het WEF (World Economic Forum) naar de vitaliteit op de werkplek blijkt dat werknemers gemiddeld 83% productiever zijn als ze zich goed in hun vel voelen.

4. Versterken van het bedrijfsimago

Een bedrijf dat bekend staat om zijn uitstekende arbeidsvoorwaarden zal niet alleen aantrekkelijker zijn voor potentiële werknemers, maar ook klanten, partners en andere stakeholders zullen een positieve perceptie hebben van je merk. 

💡 Een ander onderzoek toont aan dat het verbeteren van het bedrijfsimago vandaag een absolute prioriteit is voor 41% van de HR-professionals. Dit cijfer laat zien hoe cruciaal dit aspect is bij het aantrekken van talent.

Er is dus geen twijfel mogelijk: de tertiaire arbeidsvoorwaarden kunnen beschouwd worden als een strategische tool voor het verbeteren van het personeelsbeleid van je bedrijf. Maar hoe kan de HR-afdeling deze voorwaarden nu het beste implementeren? Dat lees je hieronder.

Hoe kun je als HR-medewerker de tertiaire arbeidsvoorwaarden implementeren?

Als HR-medewerker kun je de tertiaire arbeidsvoorwaarden op de volgende manier implementeren:

 • Onderzoek en planning: onderzoek eerst grondig welke tertiaire arbeidsvoorwaarden het meest relevant en waardevol zijn voor de werknemers en het bedrijf.

 • Budgettering: bepaal het budget voor deze extraatjes, en bekijk hoe ze zullen worden gefinancierd. Hierbij kun je ook een ROI-analyse maken.

 • Juridische analyse: controleer of de voorgestelde arbeidsvoorwaarden voldoen aan de lokale, nationale, Europese en internationale wetgeving.

 • Overleg met je collega’s: overleg met medewerkers en managers, zodat je hun voorkeuren en behoeften kunt begrijpen. Je kunt hierbij ook gebruikmaken van medewerkersonderzoeken.

 • Houd alle documenten goed bij: leg de arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast in officiële bedrijfsdocumenten zoals contracten, het bedrijfsreglement, handleidingen of via het intern digitaal platform.

💡 Personio is een digitaal platform dat zich richt op alles wat met HR te maken heeft. Door administratieve taken te elimineren of te vereenvoudigen kan de HR-afdeling efficiënter werken, zodat je geld bespaart.

 • Communicatie: communiceer duidelijk aan alle werknemers wat de nieuwe arbeidsvoorwaarden inhouden en hoe ze toegang kunnen krijgen tot de voordelen. Het is beter om dit aspect van tevoren te communiceren tijdens het sollicitatiegesprek of het arbeidsvoorwaardengesprek.

 • Implementeer je plannen: zodra alle tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld, kan de implementatie ervan beginnen. Dit omvat waarschijnlijk het bijhouden van gegevens, zoals wie welke voordelen krijgt en gebruikt.

 • Evaluatie: evalueer regelmatig de doeltreffendheid van de tertiaire arbeidsvoorwaarden. Zijn je werknemers tevreden met de bestaande voordelen? Merk je een zichtbare verbetering in je bedrijfsimago? Wees bereid om aanpassingen door te voeren waar die nodig zijn.

Digitale transformatie? Een sterke cultuur biedt houvast

Corporate Culture Guide by Personio

Deskundige inzichten, stapsgewijze instructies en tal van praktijkvoorbeelden: in deze gids leer je concrete doelen te stellen, heldere waarden te verankeren en je bedrijfscultuur gericht te beheersen en te meten.

Uitdagingen bij het implementeren van de tertiaire arbeidsvoorwaarden

Hoewel tertiaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk zijn voor zowel werkgevers als werknemers, is de implementatie ervan niet altijd makkelijk. Er zijn verschillende uitdagingen waarmee je als werkgever rekening moet houden, zoals:

 • De kosten: extra voordelen zijn vaak prijzig en kunnen de bedrijfskosten verhogen.

 • Eerlijkheid: het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle werknemers op een gelijkwaardige manier toegang hebben tot de voordelen om discriminatie te voorkomen. Het is geen goed idee om tijdens de sollicitatieprocedure te liegen over de voordelen die je bedrijf wel of niet biedt.

 • Complexiteit: het implementeren van extra voordelen kan logistiek en administratief een complexe taak zijn. Flexibele werkroosters klinken dan wel geweldig, maar je moet ze ook goed kunnen inplannen. Personio biedt een aantal handige functies die de HR-medewerkers helpen bij het inplannen van werk.

 • Fiscale gevolgen: het bieden van tertiaire arbeidsvoorwaarden kan fiscale gevolgen hebben voor de werkgever. Raadpleeg zo nodig een expert om te weten wat je moet doen.

 • Meten van de doeltreffendheid: de directe invloed van tertiaire arbeidsvoorwaarden op de productiviteit en de werknemerstevredenheid kan niet rechtstreeks worden gemeten op basis van KPI’s. Om de effectiviteit na te gaan van deze voordelen zul je dus gebruik moeten maken van enquêtes en interviews.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen primaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden?

De primaire arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op de basisvoordelen, zoals het salaris en de werkuren. Deze voordelen zijn vaak wettelijk geregeld. De tertiaire arbeidsvoorwaarden daarentegen zijn optionele extraatjes, zoals het bieden van flexibele werktijden of opleidingsmogelijkheden. Deze voordelen zijn bedoeld om talent aan te trekken en te behouden.

Hoe kunnen kleine en middelgrote bedrijven de tertiaire arbeidsvoorwaarden effectief implementeren?

Kleine en middelgrote bedrijven kunnen de tertiaire arbeidsvoorwaarden effectief implementeren door goed te luisteren naar de behoeften van hun werknemers en prioriteit te geven aan de voordelen die het meest waardevol zijn voor hun team. Deze bedrijven kunnen ook samenwerken met externe dienstverleners om zo kosteneffectieve oplossingen te vinden voor specifieke voordelen zoals het aanbieden van trainingen, opleidingen of gezonde maaltijden op kantoor.

Waarom is het belangrijk om de tertiaire voorwaarden vast te leggen?

Het vastleggen van de tertiaire arbeidsvoorwaarden is belangrijk om meer duidelijkheid en transparantie te creëren. Zo ontstaan er minder misverstanden en geschillen tussen werkgevers en werknemers.

Disclaimer

Meer ruimte voor jou en je employer branding

EN_letter_of_employment_image