Wat is de werknemerstevredenheid? Hoe kun je die meten en vergroten?

Two colleagues are happy about a user-friendly software

Hoe meet je het succes van je bedrijf? Waarschijnlijk denk je aan zaken als hogere inkomsten, grotere winstmarges en een hogere productiviteit. Al deze statistieken zijn geweldige indicatoren van hoe goed je bedrijf het doet, maar er bestaat nog een andere belangrijke metric die HR vaak gebruikt om het succes van het bedrijf te meten: de medewerkerstevredenheid. Wat is dat precies, en vooral, hoe kun je de medewerkerstevredenheid in je bedrijf meten en verbeteren? Dat ontdek je in dit artikel. 

Belangrijkste conclusies

 • De medewerkerstevredenheid is een van de belangrijkste indicatoren voor het succes van je bedrijf. De medewerkerstevredenheid heeft invloed op je employer brand, je resultaten en de productiviteit van je werknemers.

 • Met behulp van periodieke enquêtes onder medewerkers kunnen HR-professionals relevante KPI’s bijhouden om inzicht te krijgen in de tevredenheid van werknemers binnen de organisatie. 

 • Het is essentieel dat bedrijven actief reageren op de feedback en inzichten die voortkomen uit het bijhouden van deze KPI's. Bedrijven moeten dus continu werken aan een sterk medewerkerstevredenheidsbeleid.

 • Als bedrijf zijn er talloze dingen die je kunt doen om de tevredenheid van je werknemers te vergroten. Een positieve bedrijfscultuur, een plezierige werkomgeving en goede arbeidsvoorwaarden vormen hiervoor de basis.

Start je gratis Personio proefperiode!

Wat is de medewerkerstevredenheid?

De medewerkerstevredenheid verwijst naar het geluksniveau en de mate van tevredenheid van werknemers op de werkvloer, evenals de mate waarin hun werk voldoet aan hun verwachtingen en behoeften. Voor bedrijven is de medewerkerstevredenheid een belangrijke indicator. Een hoge tevredenheid van medewerkers heeft namelijk een positieve invloed op de productiviteit en prestaties van de medewerkers, en draagt uiteindelijk bij aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Gelukkige werknemers zijn over het algemeen gemotiveerder, meer betrokken en hebben een hogere loyaliteit ten opzichte van hun werkgever.

Waarom is de medewerkerstevredenheid belangrijk?

De beste werknemers zijn gelukkige werknemers. De tevredenheid van je werknemers heeft een grote invloed op de volgende aspecten van je bedrijf:

 • Behoud van werknemers: voor een bedrijf is het moeilijk om werknemers te behouden als ze niet gelukkig zijn met hun werk. Gelukkige werknemers zullen minder snel vertrekken naar een andere organisatie.

 • Hogere productiviteit: het is logisch dat ontevreden werknemers niet dezelfde inspanningen op het werk zullen leveren als werknemers die wel gelukkig zijn met hun baan. Tevreden werknemers zijn meestal productiever, vergeleken met hun ontevreden collega’s.

 • Positieve bedrijfscultuur: ontevreden werknemers kunnen na verloop van tijd klagen over hun werk of toxisch gedrag vertonen. Dit schaadt je bedrijfscultuur en creëert een negatieve werkomgeving. Tevreden werknemers zijn daarentegen eerder enthousiast en behulpzaam.

 • Aantrekkelijk bedrijfsimago: een hoge tevredenheid onder je teamleden heeft een positief effect op het imago van je bedrijf, en dus op je employer brand. Het delen en verspreiden van positieve feedback geeft je bedrijf een enorm concurrentievoordeel in de zoektocht naar het beste talent op de markt.

Zo onderzoek je de medewerkerstevredenheid in je bedrijf

Misschien denk je dat je werknemers gelukkig zijn met hun baan omdat je ze nooit hoort klagen. Echter, eigenlijk is dat een waarschuwingsteken. Als je teamleden nooit naar je toe komen met hun zorgen, dan heeft dit mogelijk te maken met een gebrek aan vertrouwen.

Daarom is het zo belangrijk om op de juiste manier feedback te verzamelen. Je beschikt over onvolledige of verkeerde informatie als je de algemene tevredenheid beoordeelt door alleen te kijken naar hoe het team zich gedraagt. Voor sommige medewerkers kan het problematisch zijn om rechtstreeks vragen te stellen of te beantwoorden. De teamleden moeten zich veilig genoeg voelen om eerlijk te zijn. Zelfs als je een goede relatie hebt met je team, kan het zijn dat bepaalde teamleden terughoudend zijn omdat ze je bijvoorbeeld niet willen kwetsen.

Daarom heeft HR verschillende methoden ontwikkeld om de werknemerstevredenheid te onderzoeken. We bespreken ze hieronder.

Enquête over de medewerkerstevredenheid

Met behulp van enquêtes over de medewerkerstevredenheid kun je nagaan hoe je teamleden denken over diverse werkgerelateerde zaken. Of het nu gaat om een jaarlijkse enquête over de arbeidsvoorwaarden of een tweewekelijkse vragenlijst over de werknemersbetrokkenheid, door je werknemers regelmatig vragen te stellen blijf je op de hoogte van de tevredenheid op het werk.  Veel voorkomende onderwerpen in enquêtes over de medewerkerstevredenheid zijn onder andere:

 • De bedrijfscultuur;

 • Arbeidsvreugde;

 • De loopbaanontwikkeling van medewerkers;

 • Voordelen op het werk;

 • Betrokkenheid op het werk;

 • Individuele prestaties en teamprestaties.

Een goede enquête is doelgericht, makkelijk te begrijpen en beknopt genoeg om je werknemers aan te moedigen om eraan deel te nemen. Op deze manier zullen je werknemers graag bereid zijn om de enquête eerlijk in te vullen. Het is belangrijk om de juiste vragen te stellen in een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Lees hier meer over het opstellen van een goede medewerkersenquête

Google Forms en SurveyMonkey zijn populaire tools voor het opstellen van enquêtes, maar er zijn daarnaast talloze andere tools die net zo goed zijn. Dagelijks worden deze enquêtes gebruikt door duizenden HR-managers om te peilen naar de betrokkenheid van teams binnen een bedrijf.

Maak je werknemers meer betrokken

Employee Engagement

Motiveer je medewerkers met regelmatige, transparante feedback en maak ze productiever.

De employee net promoter score (eNPS)

De employee net promoter score is een uitstekende KPI om de algemene werknemerstevredenheid van je bedrijf te onderzoeken. Om deze score te berekenen stel je een eenvoudige vraag: 

Op een schaal van 0 tot 10, hoe waarschijnlijk is het dat je ons bedrijf aanbeveelt als werkplek?

Aan de hand van de resultaten sorteer je de werknemers in drie verschillende categorieën:

 • Promotors (score van 9 of 10)

 • Passieve werknemers (score van 7 of 8)

 • Criticasters (score van 0 t.e.m. 6)

Promotors zijn de pleitbezorgers van je bedrijf. Ze houden van hun werk en zullen positief over je bedrijf spreken! Deze werknemers helpen je bedrijf bij het vinden van nieuwe werknemers en het verkrijgen van positieve feedback.

Passieve werknemers hebben meestal gemengde gevoelens over je bedrijf. Het is onwaarschijnlijk dat ze je bedrijf zullen ophemelen, maar het is ook onwaarschijnlijk dat ze er slecht over zullen praten. Je hebt de kans om ze in promotors te veranderen door rekening te houden met hun feedback.

Criticasters zijn waarschijnlijk ongelukkig met hun baan. Deze werknemers zouden het bedrijf kunnen verlaten of je bedrijf schaden met hun negatieve instelling. Toch zijn deze medewerkers waardevol bij het verbeteren van de werknemerstevredenheid. Ze hebben vaak concrete ideeën over hoe het beter kan.

Om de eNPS te berekenen trek je gewoon het percentage criticasters af van het percentage promotors. Je verkrijgt dan een getal tussen -100 en 100. Een positieve score is een goede score, zelfs als je het getal 10 zou uitkomen. Als je score negatief is, dan weet je dat je als bedrijf hard moet gaan werken aan manieren om de werknemerstevredenheid te verbeteren.

De werknemerstevredenheidsindex (ESI)

De werknemerstevredenheidsindex of employee satisfaction index (ESI) meet de mate van tevredenheid van je teamleden met hun baan. Je kunt de index berekenen aan de hand van de antwoorden van je werknemers op de volgende vragen:

 • Hoe tevreden ben je met je baan? (op een schaal van 1 tot 10);

 • Voldoet je baan aan je verwachtingen? (op een schaal van 1 tot 10);

 • In welke mate komt je werk overeen met je ideale baan? (op een schaal van 1 tot 10).

Je kunt deze vragen naar eigen inzicht aanpassen om de tevredenheid van werknemers over specifieke onderwerpen te evalueren zoals de werkomgeving of het salaris. 

Dit is de formule die je gebruikt om de ESI te berekenen: 

[((gemiddelde waarde van de vraag/3)-1)/9] x 100

Het resultaat van de ESI is een getal tussen 1 en 100. Een hoger getal betekent een grotere werknemerstevredenheid. Het cijfer geeft op zichzelf echter weinig informatie over de specifieke aspecten van de werknemerstevredenheid. Door de ESI te combineren met een gedetailleerde enquête krijg je een completer beeld van de situatie.

Individuele gesprekken

Hoewel anonieme enquêtes geweldig zijn om eerlijke feedback te verkrijgen, zijn ook individuele gesprekken met je teamleden zeer belangrijk om contact te maken met je werknemers. In plaats van naar het bedrijf als geheel te kijken, kun je met een persoonlijk gesprek meer begrip opbrengen voor de individuele werknemers.

Het organiseren van periodieke vergaderingen met je werknemers is belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich gezien en gehoord voelen op de werkplek. Zelfs als de vergadering slechts om de paar weken plaatsvindt en minder dan 30 minuten duurt, stelt zo’n vergadering de teamleden in staat om hun problemen en zorgen direct en persoonlijk te uiten.

Ideeënbus

Het maakt niet uit of het gaat om een fysieke of een virtuele bus. Door je teamleden de mogelijkheid te bieden om anoniem feedback te geven via een ideeënbus, zul je een beter zicht krijgen op problemen die misschien minder voor de hand liggen of gevoelig van aard zijn.

Door de verhouding tussen positieve en negatieve feedback die je ontvangt via de ideeënbus te analyseren, kun je een indicatie krijgen van de tevredenheid van je werknemers. De ideeënbus geeft je ook de kans om het moreel van je werknemers direct op te krikken. Door de suggesties te bespreken en op te volgen, laat je zien dat je hun input waardeert en serieus neemt. Dit kan leiden tot een gevoel van erkenning en betrokkenheid bij je werknemers, wat hun motivatie en tevredenheid kan versterken. Het is belangrijk om actie te ondernemen op de ontvangen suggesties en de werknemers op de hoogte te houden van de voortgang, zodat ze het gevoel hebben dat hun bijdragen impact hebben op de werkomgeving.

Genereer razendsnel maatwerkrapporten

Analytics and Reporting Employee Headcount Overview

Voorzie je team van HR-software waarmee ze binnen een paar klikken standaard- en maatwerkrapporten kunnen genereren. De analysemogelijkheden van Personio bieden hulp: klik op de knop om te zien hoe het werkt.

Hoe verhoog je de medewerkerstevredenheid? 6 tips

Het verbeteren van de werknemerstevredenheid houdt meer in dan alleen het bieden van hogere salarissen of betere arbeidsvoorwaarden. Het betekent tevens dat je de KPI’s continu moet analyseren zodat je de juiste beslissingen kunt nemen. Laten we enkele van de manieren bekijken waarop je werknemerstevredenheidsgegevens kunt gebruiken om je teamleden op het werk beter te ondersteunen. 

1. Gebruik de resultaten van je medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het verzamelen van gegevens is alleen nuttig als je de feedback gebruikt om weloverwogen beslissingen te nemen die een positief effect hebben op de tevredenheid van de werknemers. Goede managers zullen de resultaten van de enquêtes bestuderen en vergelijken met de vorige enquêtes om zo trends te ontdekken. Ze zullen bijhouden in welke mate bepaalde bedrijfsbeslissingen de tevredenheid positief of negatief hebben beïnvloed. 

In de toekomst zullen de managers met deze resultaten rekening houden. Een degelijke analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens zal je helpen om een weloverwogen actieplan op te stellen. Digitale tools zoals de tool van Personio helpen HR-managers om de verschillende gegevens beter te beheren en te analyseren

2. Maak werk van je bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur is de identiteit van je bedrijf. Als je werkt aan een positieve identiteit, zullen mensen graag voor je bedrijf werken. De cultuur en werkomgeving van je bedrijf zijn daarom goede indicatoren voor de werknemerstevredenheid.

Je zult merken dat tevreden werknemers sterke werkrelaties vormen met hun collega’s. Deze positieve relaties leiden tot minder personeelsverloop, een hogere productiviteit en gelukkigere teamleden. Een positieve bedrijfscultuur trekt ook nieuwe werknemers aan, waardoor je in een positieve wervingsspiraal terechtkomt. 

3. Zorg voor voldoende teambuilding

De beste aanpak is om teambuildingactiviteiten niet als zodanig te benoemen. Je werknemers zullen waarschijnlijk met hun ogen rollen als je spreekt over dergelijke activiteiten, vooral als ze hierbij in het verleden teleurstellende ervaringen hebben meegemaakt. Je team zal eerder enthousiast worden als je een uitje buiten kantoor plant, vooral tijdens werkuren. Dit biedt een verandering van omgeving en een ontspannen sfeer, waardoor teamleden de kans krijgen om elkaar beter te leren kennen en te genieten van een informele tijd samen.

4. Geef regelmatig feedback aan je werknemers

Volgens verschillende studies vindt 85% van de werknemers het goed om regelmatig feedback te ontvangen, omdat ze hierdoor de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. De meeste mensen willen immers weten hoe goed ze het doen. Door je werknemers regelmatig feedback te geven, bied je hen een constante bron van motivatie en aanmoediging.

5. Beloon je medewerkers en geef ze erkenning

Je zult moeite hebben om een persoon te vinden die niet glundert als hij of zij een complimentje krijgt. Het geven van erkenning aan je werknemers als ze iets goed doen maakt niet alleen de persoon zelf blij, maar het verhoogt ook het moreel van de andere werknemers. Door het geven van erkenning en door beloningen te integreren in je bedrijfscultuur, zorg je ervoor dat je werknemers zich gewaardeerd voelen op het werk.

6. Geef prioriteit aan professionele ontwikkeling

Door je werknemers voldoende carrièremogelijkheden te bieden om hun vaardigheden te ontwikkelen en door te groeien in het bedrijf, voorkom je dat ze stagneren in hun carrière. Je kunt bijvoorbeeld extra training of vergoedingen aanbieden voor het volgen van een opleiding. Zo laat je jouw teamleden zien dat je hen waardeert en in ze gelooft.

Veelgestelde vragen

Welke factoren bepalen het meest de tevredenheid van werknemers?

De vier belangrijkste factoren die invloed hebben op de werknemerstevredenheid zijn de arbeidsomstandigheden, de persoonlijkheid van de werknemer, de arbeidsomstandigheden en de missie van het bedrijf.

Hoe vaak moet een medewerkerstevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd?

Als je bedrijf een duidelijke strategie hanteert voor het verwerken van feedback, dan kun je zeker 4 tot 5 keer per jaar enquêtes afnemen om optimale resultaten te bereiken. Je kunt ook een jaarlijkse betrokkenheidsenquête organiseren om het succes van je HR-initiatieven te meten.

Waarom is de werknemerstevredenheid belangrijk voor het succes van een bedrijf?

Een hoog niveau van werknemerstevredenheid is essentieel voor het behoud van personeel en het versterken van de betrokkenheid van werknemers binnen een bedrijf. Naast basisfactoren zoals het bieden van een aantrekkelijk salaris en voldoende werkzekerheid, spelen ook motiverende aspecten zoals zingeving en erkenning een belangrijke rol in het vergroten van werktevredenheid.

Disclaimer

Praktische gids voor een sterke bedrijfscultuur

Corporate Culture Guide