Telewerken: wat is het en wat zijn de voordelen?

Telearbeit: Definition, Formen und Unterschied zu Home Office

Telewerken is de laatste jaren aan een stevige opmars bezig. Telewerken of werken vanop afstand is vandaag de dag helemaal ingeburgerd. Of je nu van huis uit werkt of je werkt vanuit een andere locatie, het valt allemaal onder hetzelfde begrip: telewerken. In dit artikel lees je wat dit begrip precies inhoudt, hoe je een goed telewerkbeleid uitstippelt, en wat je verder nog moet weten over telewerken.

Belangrijkste conclusies

 • Als je telewerk wil aanbieden aan je werknemers, ga je maar beter doordacht te werk. Zorg dus voor een helder telewerkbeleid. 

 • Telewerken heeft zowel voordelen als nadelen voor bedrijven en werknemers. 

 • Geef medewerkers inspraak bij het opstellen van je telewerkbeleid. Houd daarbij rekening met de geldende wetgeving.

Wat is telewerken?

Bij telewerk verrichten medewerkers het werk vanop afstand, en dus niet op de arbeidsplek. Dit kan vanuit de woonplaats van de werknemer zijn, maar net zo goed vanuit een andere locatie, in het buitenland of op een satellietkantoor. In het merendeel van de gevallen gebeurt telewerk vanuit de eigen woning van de medewerker, maar dit is geen must. We spreken niet van telewerk wanneer een medewerker op verschillende locaties wordt tewerkgesteld. 

Telewerken kan een onderdeel zijn van flexibel werken, maar het kan er ook volledig los van staan. Bij flexibel werken wordt er afwisselend thuis en op kantoor gewerkt. Telewerk kan ook volledig remote plaatsvinden, zonder dat aanwezigheid op kantoor vereist is. 

Leestip: Ontdek hoe het nieuwe werken het dagelijks werk verandert.

Waarom zou je telewerken toepassen in je bedrijf?

Telewerken bestaat al vele jaren, maar is pas recent echt in een stroomversnelling gekomen. Het begin van telewerken dateert uit de jaren 70. Oorspronkelijk werdtelewerk toegepast in bedrijven om de spits in het verkeer te omzeilen en om de verkeersveiligheid te vergroten.

Intussen hebben werkgevers heel wat bijkomende redenen om met telewerk aan de slag te gaan binnen hun organisatie. Telewerk zorgt er onder meer voor dat werknemers een betere work-lifebalance ervaren, efficiënter en meer geconcentreerd kunnen werken, en minder tijd verspillen onderweg. 

Maar ook voor de werkgever zijn er voordelen verbonden aan telewerk. Telewerkers zijn over het algemeen meer tevreden, de output is vaak hoger, de kantoorkosten worden gedrukt en telewerkers blijven langer aan boord. Heel wat bedrijven en werknemers beschouwen telewerk vandaag als vanzelfsprekend. 

De voordelen van telewerken

Aan telewerken zijn een heel aantal voordelen verbonden, zowel voor de werkgever als voor de werknemers. Hieronder zetten we de vier belangrijkste voordelen op een rij.

 • Minder verplaatsingen Telewerk zorgt ervoor dat medewerkers minder vaak de baan op moeten. Ook files worden op die manier omzeild. Telewerken levert dus heel wat tijdwinst op. Hierdoor is er vaak meer output.

 • Een betere work-lifebalance Een medewerker die zelf de plaats van tewerkstelling kan kiezen, kan privé en werk vaak beter op elkaar afstemmen. Telewerk zorgt ervoor dat werknemers zelfstandig hun werk kunnen plannen, wat op zijn beurt resulteert in een hogere jobtevredenheid en een hogere betrokkenheid.

 • Een hogere productiviteit Telewerk zorgt ervoor dat een werknemer meer geconcentreerd kan werken, omdat hij of zij een stuk minder gestoord wordt. Hierdoor kan er vaak meer werk worden verricht in dezelfde tijdspanne. 

 • Kostenbesparing Telewerk kan voor de werkgever ook een kostenbesparing betekenen. Er is minder kantoorruimte nodig, er zijn lagere elektriciteits- en gaskosten en/of er moet bijvoorbeeld geen bedrijfswagen ter beschikking gesteld worden.

De nadelen van telewerken

Er zijn ook een aantal aandachtspunten die je in het achterhoofd moet houden als je telewerk wilt aanbieden in je bedrijf. 

 • Het vervagen van de grens tussen werk en privé Door telewerk kan de grens tussen privé en werk al eens vervagen. Als medewerkers veelvuldig telewerken is het moeilijker om deze grens af te bakenen. Telewerkers kunnen hierdoor negatieve gevoelens en stress ervaren. Velen hebben het idee onophoudelijk aan het werk te zijn.

 • Vervreemding van het bedrijf en de collega’s Door medewerkers frequent of altijd te laten telewerken, elk op een eigen eiland, kunnen ze mogelijk vervreemden van het bedrijf en van de collega’s. Een regelmatige communicatie en het actief blijven betrekken van telewerkers bij de bedrijfsactiviteiten is dan ook cruciaal. 

 • Minder controle Als werkgever heb je minder controle op de werkzaamheden van een telewerker. Je moet dus meer gaan sturen op de resultaten. Dit vergt vaak een andere stijl van managen.

Hoe creëer ik een goed telewerkbeleid?

Om van telewerk een succes te maken is een goed telewerkbeleid cruciaal. We zetten enkele belangrijke aandachtspunten voor je op een rij. 

 • Het is verstandig om je telewerkbeleid uit te schrijven. Op die manier staan alle belangrijke afspraken en regels op papier. Bovendien heb je ze altijd bij de hand. Je kunt erop terugvallen en ernaar verwijzen als het nodig is. Een schriftelijk en helder beleid haalt onduidelijkheden weg en zorgt voor eenduidige richtlijnen.

 • Bij het opstellen van het telewerkbeleid moet je uiteraard rekening houden met de geldende wettelijke bepalingen. Zorg er dus voor dat je beleid up-to-date is en aan alle wettelijke regels voldoet.

 • Een goed telewerkbeleid komt tot stand in samenspraak met je medewerkers. Door hen inspraak te geven, zorg je voor een brede gedragenheid en een hogere betrokkenheid van werknemers. Een klein bedrijf kan afspraken over telewerk maken op individuele basis, maar ook een afvaardiging kan voor de nodige input zorgen.

 • Probeer privé en werk goed af te bakenen. Zo voorkom je achteraf frustratie bij je werknemers. 

 • Formuleer je telewerkbeleid helder, kort en bondig

Telewerken invoeren doe je dus maar beter doordacht. Bekijk de voor- en nadelen vanuit verschillende perspectieven, en laat je indien nodig bijstaan door een externe partij.

Veelgestelde vragen over telewerken

Wat is het verschil tussen telewerken en thuiswerken?

Bij telewerken kunnen medewerkers het werk niet alleen van huis uit verrichten, maar ze kunnen werken vanuit eender welke locatie. Denk bijvoorbeeld aan coworking. Spreken we daarentegen over thuiswerken, dan wordt de arbeidsprestatie ook effectief thuis, op de woonplaats van de medewerker verricht.

Wat is structureel thuiswerken?

We spreken over structureel thuiswerken als thuiswerk op een regelmatige en gestructureerde basis gebeurt. Het thuiswerk vindt dus plaats volgens een vast stramien. Structureel thuiswerk is in Nederland wettelijk geregeld. 

Kun je een verzoek tot telewerken weigeren als werkgever?

Ja, als werkgever kun je een verzoek tot telewerken weigeren. Je hebt als werkgever wel een schriftelijke motivatieplicht. Dit betekent dat je aan de betrokken werknemer een reden moet geven waarom je zijn of haar verzoek tot telewerk weigert. Deze reden(en) dien je ook op papier te zetten. 

Disclaimer

Meer ruimte voor jou en je employer branding

EN_letter_of_employment_image