Loopbaanontwikkeling: wat is het en waarom is het belangrijk?

Karrierpfad

Loopbaanontwikkeling heeft als doel het ontwikkelen van de loopbaancompetenties van een medewerker , zodat hij of zij optimaal kan functioneren binnen een bedrijf. Hierbij kan de juiste begeleiding veel impact hebben. In dit artikel gaan we in op de voordelen van loopbaanbegeleiding, we geven handvatten voor het voeren van een loopbaangesprek en we leggen uit wat je als werkgever kunt doen om de loopbaanontwikkeling van je personeel te ondersteunen.

Belangrijkste conclusies

 • Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat snelgroeiende bedrijven vaak human resource-specialisten in dienst hebben die actief bezig zijn met loopbaanbegeleiding. 

 • Je bent als bedrijf niet verplicht loopbaanbegeleiding aan te bieden aan je medewerker s. In sommige cao’s is er wel een coachings- of opleidingsbudget opgenomen.

 • Met de juiste (bij)scholing verwerven medewerkers nieuwe kennis en skills, die hen voorbereiden op de toekomst. Dit stelt ondernemingen in staat om te groeien.

Wat is loopbaanontwikkeling?

Loopbaanontwikkeling omvat het plannen en begeleiden van de loopbaan van een medewerker. Het doel van loopbaanontwikkeling is om de bijdrage van een individuele medewerker aan je bedrijf zo waardevol mogelijk te maken. Persoonlijke loopbaanontwikkeling is dan ook van groot belang. Met de juiste gesprekken, scholing en begeleiding zorg je ervoor dat een medewerker kan meegroeien met je organisatie. Met nieuw verworven skills en kennis kan de medewerker ook in de toekomst van grote waarde blijven.

Met de praktische tools van Personio voor performance management en trainingsmanagement,krijgen medewerkers  betere ontwikkelingsmogelijkheden. Op die manier ben je als bedrijf beter gewapend tegen de uitdagingen van de toekomst. Bovendien kun je met loopbaanontwikkeling voorkomen dat je medewerkers  zich gaan vervelen, of erger nog, ontevreden worden.

Wat levert loopbaanbegeleiding op?

 1. Allereerst geeft loopbaanbegeleiding inzicht in de ontwikkelingsbehoeften van een medewerker. Hierdoor kunnen de juiste keuzes voor de toekomst gemaakt worden, zowel vanuit het perspectief van de medewerker, als vanuit het perspectief van het bedrijf.

 2. Werknemers worden door loopbaanbegeleiding positief geprikkeld en zijn wendbaarder in een groeiend bedrijf. Uit een onderzoek van het Amerikaanse adviesbureau Josh Bersin, waarin 7300 HR-professionals werden beoordeeld, blijkt dat snelgroeiende bedrijven (jaarlijkse groei van meer dan 15%) doorgaans human resource-specialisten in dienst hebben die actief bezig zijn met loopbaanbegeleiding. Deze HR-experts blijken bovendien close samen te werken met de hogere leiding en ze hebben kennis van de bedrijfsactiviteiten.

 3. Met een degelijke loopbaanbegeleiding is het vaak niet nodig om nieuw personeel aan te werven. Door te investeren in het huidige personeel door middel van de juiste begeleiding, kunnen je medewerker s ingezet worden voor andere, nieuwe functies binnen je bedrijf.

De voordelen om te investeren in de persoonlijke loopbaanontwikkeling van medewerkers

Het investeren in en optimaliseren van de loopbaanontwikkeling van je medewerker s, kan een bedrijf veel voordelen opleveren. We sommen hieronder de belangrijkste voordelen van loopbaanontwikkeling op.

 • De uiteenlopende, specifieke talenten van medewerker s komen door loopbaanbegeleiding vaak aan het licht. Die talenten kunnen vervolgens tot bloei komen.

 • Je medewerkers worden met de juiste (bij)scholing voorbereid op de toekomst. Doordat je medewerker s nieuwe kennis en skills verwerven, kan je onderneming (sneller) groeien (hier lees je alles over organisatieontwikkeling).

 • Je beperkt het verloop van medewerker s, en daarmee bespaar je kosten. Door te investeren in loopbaanontwikkeling en dus te luisteren naar de behoeften van je medewerkers, zullen zij minder snel geneigd zijn hun baan op te zeggen. Gevolg: werving en selectie van nieuw personeel is minder vaak nodig.

 • Door te investeren in je personeel door middel van loopbaanontwikkeling, verhoog je de betrokkenheid van je medewerker s. Ook is de kans groter dat je medewerkers zich positief uitlaten over je bedrijf en zich minder vaak ziek melden. Ze zijn extra gemotiveerd en hebben een hart voor de zaak.

 • De kosten voor scholing en opleiding van personeel zijn aftrekbaar bij de Belastingdienst.

Hoe kan een werkgever succesvol investeren in loopbaanbegeleiding?

Als werkgever kun je de loopbaanontwikkeling van medewerker s op verschillende manieren ondersteunen. Dit kan onder andere door het aanbieden van trainingen, opleidingen en interessante workshops, het inschakelen van een loopbaancoach of het voeren van een loopbaangesprek. Hetzelfde effect kan bereikt worden door medewerker s andere functies te laten uitproberen of ze nieuwe verantwoordelijkheden te geven binnen het bedrijf. Met andere woorden, je zet als werkgever bewust in op de (interne) mobiliteit van talent. 

Hoe ziet een loopbaangesprek eruit?

Een loopbaangesprek lijkt in grote mate op een functioneringsgesprek. Het verschil is dat er tijdens een functioneringsgesprek met een medewerker  zowel toekomstige zaken als zaken over de afgelopen periode worden besproken. Tijdens een loopbaangesprek gaat het daarentegen hoofdzakelijk over de toekomst van de medewerker . Bij een loopbaangesprek kijkt de leidinggevende samen met de medewerker  hoe de wensen en talenten van de medewerker  beter kunnen worden afgestemd op de behoeften van het bedrijf. Het loopbaangesprek wordt doorgaans een aantal weken van tevoren gepland, zodat beide partijen voldoende tijd hebben om zich goed voor te bereiden. 

In een loopbaangesprek komen doorgaans de volgende onderdelen aan bod:

 • De leidinggevende en de individuele medewerker  bekijken allereerst de stand van zaken. Indien er eerdere loopbaangesprekken zijn geweest, wordt daarop teruggeblikt en worden de resultaten geëvalueerd.

 • Er wordt gesproken over de bereidheid van de medewerker  om opleidingen te volgen of om zich op andere vlakken te ontwikkelen. Verder wordt nagegaan of de medewerker nog wensen heeft of eventueel op zoek is naar een andere functie binnen het bedrijf, etc. Ook komen de ambities van de medewerker  aan bod. De leidinggevende luistert actief en stelt open vragen.

 • De leidinggevende en de medewerker  gaan dieper in op de mogelijkheden en maken plannen voor de toekomst. De leidinggevende stipt daarbij alle voors en tegens aan.

 • Aan het einde van het gesprek vat de leidinggevende de gemaakte afspraken samen en wordt aan de medewerker  gevraagd hoe hij of zij het gesprek heeft ervaren. De medewerker kan vervolgens de gemaakte afspraken en doelstellingen verder uitwerken, bijvoorbeeld aan de hand van de SMART-doelstellingen.

Is het aanbieden van loopbaanbegeleiding verplicht voor de werkgever?

Je bent als werkgever niet verplicht loopbaanbegeleiding aan te bieden aan je medewerker s. In sommige cao’s is er wel een coachings- of opleidingsbudget opgenomen.

Veelgestelde vragen

Hebben mijn medewerker s recht op loopbaanbegeleiding?

Je bent als werkgever niet verplicht om loopbaanbegeleiding aan te bieden aan je medewerker s, tenzij het in de cao is opgenomen. Vanwege de vele voordelen die loopbaanbegeleiding oplevert voor zowel de medewerker  als de werkgever, wordt het wel aangeraden deze begeleiding aan te bieden.

Zijn de kosten van loopbaanbegeleiding aftrekbaar?

Ja, de kosten voor loopbaanbegeleiding, zoals het inschakelen van een loopbaancoach en het aanbieden van (bij)scholing, zijn aftrekbaar bij de Belastingdienst.

Waarom is loopbaanontwikkeling belangrijk voor een bedrijf?

Met loopbaanontwikkeling kun je het potentieel van je medewerker s optimaal benutten. medewerker s die zich blijven ontwikkelen en op regelmatige basis nieuwe skills en kennis verwerven door middel van cursussen, opleidingen of gesprekken, bieden enorm veel voordelen voor je bedrijf. Je bedrijf kan zo (sneller) groeien.

Disclaimer

Template voor personeelsplanning

NL_strategische_personeelsplanning_abbinder_template_personeelsplanning_image