Arbeidscontract: Wat is het en wat staat erin?

employee reviewing their employment contract

Iedere werknemer van een onderneming of organisatie heeft een arbeidscontract. In een arbeidscontract staan de afspraken tussen werkgever en werknemer genoteerd. Het is daarom van groot belang dat een arbeidscontract zorgvuldig wordt opgesteld. Geen van beide partijen wilt namelijk achteraf tegen onverwachte verrassingen aanlopen.

Er zijn zowel vaste arbeidscontracten of arbeidsovereenkomsten als tijdelijke arbeidscontracten of arbeidsovereenkomsten. In dit artikel gaan we het hebben over wat een arbeidscontract nu precies inhoudt en wat er allemaal in dient te staan.

Wat is een arbeidscontract?

In een arbeidscontract of arbeidsovereenkomst staan alle afspraken tussen werkgever en werknemer schriftelijk vermeld. Enkele zaken die altijd opgenomen worden in een arbeidscontract zijn de rechten en plichten van de werknemer. Naast individuele arbeidscontracten spelen collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) een belangrijke rol bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten in verschillende sectoren. Denk aan de proeftijd, verlenging van het contract, maar ook het concurrentiebeding en de werktijden.

Een arbeidscontract bevat altijd in ieder geval de algemene gegevens van werkgever en werknemer, de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en eventuele optionele arbeidsvoorwaarden.

Werk jij in recruitment? Plaats sneller vacatures met de werving software van Personio.

Wanneer wordt er een arbeidscontract opgesteld?

Een arbeidscontract wordt opgesteld wanneer een werknemer gaat werken bij een werknemer. Iedereen die tegen betaling arbeid verricht is verplicht om een arbeidscontract te tekenen. In het arbeidscontract staan de afspraken rondom het werk genoteerd. Deze arbeidscontracten worden vervolgens door beide partijen ondertekend.

Eenvoudig elektronische handtekeningen zetten onder arbeidscontracten? Gebruik onze tool voor elektronische handtekeningen en onderteken contracten en documenten van medewerkers snel, rechtsgeldig en digitaal. Bespaar tijd, papier en geld terwijl je efficiënter en gemakkelijker werkt.

 Waarom is het arbeidscontract zo belangrijk?

Een arbeidscontract is belangrijk omdat hier rechten en plichten uit voortvloeien voor zowel de werkgever als werknemer. Voor een werknemer is het belangrijk dat er een arbeidscontract wordt opgesteld omdat hij/zij hierdoor recht heeft op loon en doorbetaling tijdens ziekte. Voor werkgevers is het opstellen van arbeidscontracten belangrijk omdat zij dan 'op papier' de persoon daadwerkelijk in dienst hebben. Dit is bij wet verplicht. Daarnaast is het voor beide partijen wel zo wenselijk alle gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen.

Wat als er geen duidelijk arbeidscontract is?

Wanneer er geen sprake is van een duidelijk arbeidscontract kan er verwarring ontstaan over de gemaakte afspraken tussen werknemer en werkgever. Als een werknemer maandenlang iedere dag werkt voor dezelfde werkgever, mag deze ervan uitgaan dat deze een arbeidsovereenkomst heeft. Zonder arbeidsovereenkomst is de werkgever geen minimumloon verschuldigd en kan deze de werknemer ieder gewenst moment ontslaan.

Wees verstandig en zorg ervoor dat je als werkgever alle personeelsgegevens zoals arbeidscontracten op één plek hebt. Sla deze op in digitale personeelsdossiers en behoudt een schone database. Bespaar tijd en geld en besteed deze kostbare middelen aan andere zaken.

Wat als mijn werknemer meer uren werkt dan in het arbeidscontract?

Wanneer dit het geval is heeft de werknemer het recht te vragen aan de werkgever het aantal uren in het arbeidscontract aan te passen. Als de werknemer 13 weken lang meer uren werkt dan in het contract vermeld staat, dan ontstaat er een rechtsvermoeden dat de arbeidsomvang het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 13 weken hoort te zijn. De werkgever is dan verplicht het aantal uren in het arbeidscontract aan te passen naar dat gemiddelde aantal uren.

De werkgever heeft het recht de urenclaim te weerleggen. Echter kan dit enkel wanneer deze duidelijk heeft aangegeven dat de extra te maken uren slechts voor een ingeperkte periode zijn. Bijvoorbeeld om tijdelijk een zieke collega te vervangen. Het verstandigste is voor beide partijen om hier op adequate wijze over te spreken wanneer er onenigheid ontstaat, samen tot een oplossing te komen en deze oplossing wederom schriftelijk vast te leggen in een vernieuwd arbeidscontract.

Wat moet er in een arbeidscontract staan?

In een arbeidscontract of arbeidsovereenkomst moeten altijd de volgende vier zaken vermeld staan: de algemene gegevens van de werkgever en werknemer, de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en eventuele optionele arbeidsvoorwaarden.

Een goed opgesteld en rechtsgeldig arbeidscontract bevat dus altijd de volgende gegevens:

  • De naam en het adres van de werknemer en werkgever

  • Het type arbeidscontract: onbepaalde duur, bepaalde duur, deeltijds, vervangingsovereenkomst, detacheringscontract etc.

  • De datum van tewerkstelling of indiensttreding

  • De eventuele einddatum van het contract

  • Het adres en de locatie van tewerkstelling

  • Het loon

  • Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals laptop of auto van de zaak, maaltijdcheques en andere voordelen

  • De lengte van een eventuele proefperiode

  • De arbeidsregeling en het werkrooster

Automatisch de juiste, rechtsgeldige arbeidscontracten opstellen voor werknemers? Maak dan kennis met Personio en boek vandaag nog jouw online demo.

Deze 10 soorten arbeidscontracten bestaan er

Er zijn in totaal 10 verschillende soorten arbeidscontracten. De meeste mensen zijn enkel bekend met het vaste contract en het tijdelijke contract, maar er zijn ook nog oproepovereenkomsten, nul uren contracten, min-maxcontracten en andere contracten. Deze verschillende soorten arbeidscontracten zullen wij hieronder één voor één toelichten.

1. Tijdelijk contract De naam zegt het eigenlijk al een beetje. Een tijdelijk arbeidscontract loopt af na een bepaalde periode. Doorgaans is dit 6 of 12 maanden. De werkgever kan ervoor kiezen dit contract te verlengen of stop te zetten. De werkgever heeft wanneer er sprake is van een tijdelijk arbeidscontract altijd te maken met de zogenoemde aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor het aflopen van het contract op de hoogte moet stellen van het feit dat het contract verlengt of opgezegd wordt.

De werkgever kan een tijdelijk contract maximaal 3 keer verlengen. Daarna heeft de werknemer recht op een arbeidscontract van onbepaalde tijd.

2. Vast contract Een vast contract is een contract tussen werkgever en werknemer voor onbepaalde tijd. Een vast arbeidscontract loop in principe door tot een van de twee partijen deze stopzet.

3. Oproepovereenkomst Een oproepovereenkomst wordt ook wel een flexcontract genoemd. De werknemer wordt op oproepbasis ingezet wanneer hier vanuit de onderneming of organisatie behoefte aan is. Hierdoor kan het dat de werknemer de ene week of maand meer werkt dan de andere.

4. Nulurencontract Een nulurencontract is in principe een oproepovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een nulurencontract bevat dus geen afspraken over het aantal uur dat er door de werknemer gewerkt dient te worden. Echter is het bij een nulurencontract wel zo dat de werkgever de werknemer altijd minimaal 3 uur dient uit te betalen als deze de werknemer oproept.

5. Min-max contract Een min-maxcontract is ook een vorm van een oproepovereenkomst. In dit type arbeidscontract staat wel vermeld hoeveel uur de werkgever de werknemer minimaal en maximaal per week of maand oproept. De werknemer is verplicht in ieder geval te voldoen aan het minimaal aantal afgesproken uren.

Bij een min-max contract waarin minder dan 15 uur per week is opgenomen dient de werkgever de werknemer voor 3 uur te betalen per oproep, ook als deze minder dan 3 uur werkt.

6. Oproepcontract met voorovereenkomst Bij een oproepcontract met voorovereenkomst is het zo dat de werkgever de werknemer oproept wanneer deze hem of haar nodig heeft. Vervolgens kan de werknemer kiezen te komen werken of juist niet. Na 3 van dit soort contracten is een een vast dienstverband verplicht.

7. Uitzendcontract Bij een uitzendcontract zijn altijd 3 partijen betrokken: de werknemer, de werkgever en de ‘inlener’. De werknemer sluit dit type arbeidscontract met het uitzendbureau. Het uitzendbureau is dus de uiteindelijke werkgever. Deze betaalt de werknemer uit en stelt deze te werk bij de klant (inlener).

Wanneer de inlener geen werk meer te verrichten heeft, stopt deze het uitzendcontract. Wanneer het uitzendbureau een nieuwe opdracht heeft, wordt er een nieuw uitzendcontract getekend. Als een werknemer langer dan 26 weken een uitzendcontract heeft hoort deze minimaal 10 dagen voor het aflopen van dit contract of deze een nieuw contract krijgt aangeboden.

8. Detacheringscontract of interim contract Een detacheringscontract of interim contract heeft veel weg van een uitzendcontract. Bij dit type arbeidscontract is het wederom het uitzendbureau of interimbureau dat verantwoordelijk is voor de uitbetaling van loon aan de werknemer. Het uitzendbureau stelt de werknemer tevens te werk bij een andere partij, de ‘inlener’.

Het verschil tussen een detacheringscontract of interimcontract en een uitzendcontract is dat de werknemer bij een detacheringscontract of interim contract in dienst is van het detacheringsbureau en doorbetaald krijgt wanneer de opdracht van de inlener afgelopen is.

9. Payroll Contract Een payrollcontract lijkt veel op een uitzendcontract. Het payrollbedrijf neemt de werknemer aan en is de officiële werkgever. Echter is het zo dat bij een payroll contract de werknemer niet bij een andere inlener mag werken. De werknemer is namelijk exclusief ter beschikking gesteld aan de desbetreffende opdrachtgever door het payrollbedrijf.

10. Modelovereenkomst ZZP’ers krijgen vaak te maken met modelovereenkomsten. In een modelovereenkomst staan standaard voorwaarden voor bepaalde branches en beroepsgroepen. Modelovereenkomsten bevatten dus altijd de voorwaarden waaraan de werknemer dient te voldoen. Daarnaast zijn modelovereenkomsten altijd voorzien van een datum van beoordeling en een kenmerknummer.

Een modelovereenkomst dient niet verward te worden met een opdrachtgever verklaring. Bij een opdrachtgever verklaring wordt namelijk de zelfstandigheid van de werknemer of ingehuurde ZZP’er vastgelegd.

 

Disclaimer

HR-processen vereenvoudigen

NL_elektronische_handtekening_digitale_unterschrift_teaser_box_image