Wat is vitaliteit op de werkvloer? Voordelen en tips

Sandra Jörg

Vitaliteit is de energie waarmee je werknemers elke dag naar het werk komen. Het verbeteren van de vitaliteit heeft dus ongetwijfeld een aanzienlijke invloed op de werkprestaties en de werktevredenheid. In dit artikel lees je alles over vitaliteit op het werk

Belangrijkste conclusies

 • Een gebrek aan evenwicht tussen werk en privéleven is een hedendaags paard van Troje: het tast op subtiele wijze de vitaliteit op het werk aan en kan stress, burn-outs en psychologische problemen veroorzaken bij werknemers.

 • Het nemen van proactieve stappen om de vitaliteit op het werk te verbeteren is geen wellnesstrend, maar een strategische noodzaak. Je verhoogt de motivatie en productiviteit van werknemers en verlaagt tegelijkertijd de kosten. 

 • Door te investeren in vitaliteit op de werkvloer kun je een positieve werkomgeving creëren die de samenwerking stimuleert, persoonlijke ontwikkelingskansen biedt, de mentale gezondheid van werknemers versterkt en waarin slimme werkmethoden worden toegepast.

 • De HR-afdeling speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de vitaliteit op de werkplek. HR kan een significant verschil maken door te helpen bij het implementeren van de bovengenoemde maatregelen.

Mensen zijn de basis voor het succes van je organisatie. Bouw vandaag nog een strategie op waarin mensen centraal staan.

Wat is vitaliteit op de werkvloer?

Vitaliteit verwijst simpelweg naar de energie en veerkracht waarover werknemers beschikken. Hoe groter de vitaliteit van je werknemers, hoe meer energie ze in hun werk kunnen steken en hoe beter ze met stress kunnen omgaan. De energievoorraad van je werknemers is echter niet oneindig. Er zijn veel factoren die de vitaliteit van werknemers kunnen beïnvloeden, zowel positief als negatief. Als manager of werkgever is het belangrijk om hier voldoende aandacht voor te hebben.

Een positieve werkomgeving, een beheersbare werkdruk en een goed evenwicht tussen werk en privéleven dragen bij aan een gezonde vitaliteit van werknemers. Als werkgever kun je het welzijn en de betrokkenheid van je medewerkers aanzienlijk verbeteren door hen voldoende mogelijkheden te bieden om zowel fysiek als mentaal fit te blijven.

Waarom is vitaliteit op de werkvloer belangrijk?

Gemotiveerde medewerkers vormen de hoeksteen van een succesvol bedrijf. Hieronder vind je meer informatie over de gevolgen van een werkomgeving waarin vitaliteit een centrale rol speelt, of juist niet.

Cijfers en feiten over de gezondheid op de werkplek in Nederland

Op basis van het onderzoek van het European Network For Workplace Health Promotion en het ministerie van Volksgezondheid en Zorg kunnen enkele opvallende cijfers worden gepresenteerd:

 • Gelukkige en vitale medewerkers zijn 15% tot 20% productiever, in vergelijking met hun ongelukkige en ongezonde collega’s. 

 • Maar liefst 45% van alle werkende Nederlanders worstelt met angst- of depressieklachten.

 • 1 op de 5 Nederlanders heeft te maken met een of andere psychische stoornis.

 • 29% van de werkende Nederlanders heeft problemen met vermoeidheid, terwijl 14% kampt met symptomen van een burn-out.

 • Bij een verlaging van het ziekteverzuim met slechts 1%, kan een bedrijf dat gemiddeld 100 fulltime medewerkers in dienst heeft jaarlijks 40.000 euro besparen.

Bovenstaande cijfers onderstrepen het belang van de vitaliteit op de werkvloer en de impact die het welzijn van medewerkers heeft op hun productiviteit, hun gezondheid en de algehele bedrijfsresultaten. Door te investeren in een gezonde en ondersteunende werkomgeving kunnen werkgevers niet alleen het welzijn van hun werknemers bevorderen, maar ook de efficiëntie en prestaties van het bedrijf verbeteren.

Genereer razendsnel maatwerkrapporten

Analytics and Reporting Employee Headcount Overview

Voorzie je team van HR-software waarmee ze binnen een paar klikken standaard- en maatwerkrapporten kunnen genereren. De analysemogelijkheden van Personio bieden hulp: klik op de knop om te zien hoe het werkt.

Wat zijn de voordelen van een vitale werkomgeving?

Uit de bovengenoemde cijfers kunnen we de volgende conclusie trekken: het verbeteren van de vitaliteit op het werk heeft zowel voor werknemers als voor het bedrijf zelf zeer positieve gevolgen. Een betere vitaliteit impliceert een verhoogde motivatie, een betere gezondheid en een hogere productiviteit van werknemers. Dit leidt niet alleen tot betere financiële resultaten voor het bedrijf, maar zorgt ook voor aanzienlijke kostenbesparingen, doordat het personeelsverloop wordt verminderd en het aantal ziektedagen afneemt. Het creëren van een vitale werkomgeving is dus een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

Hoe zorg je voor meer vitaliteit op de werkvloer?

Als manager of werkgever heb je een grote invloed op de vitaliteit van je werknemers. Hier lees je enkele stappen die je kunt nemen om te zorgen voor meer vitaliteit op de werkvloer.

1. Creëer een gezonde werkomgeving

De overgrote meerderheid van de werknemers hecht veel waarde aan een gezonde en gelukkige werkomgeving. Hieronder vallen zaken als het bieden van fitnesslessen, een gezonde lunch en een speelruimte. Zorg ervoor dat het kantoor comfortabel aanvoelt en voorzien is van veel (natuurlijk) licht, planten, verwarming en airconditioning

Overweeg ook om yogalessen of een workshop mindfulness te organiseren die gegeven wordt door een van je collega’s. Door je teamleden actief te betrekken bij energiegevende activiteiten, bevorder je de samenwerking, stimuleer je de creativiteit en creëer je een positieve werkomgeving. Al deze aspecten dragen bij aan het welzijn en de vitaliteit van je werknemers.

Je moet er ook voor zorgen dat het werk zelf onder prettige omstandigheden kan worden uitgevoerd. Het is daarom de moeite waard om te investeren in comfortabele bureaustoelen, ergonomische apparatuur (zoals speciale computermuizen en toetsenborden) en eventueel in een gespecialiseerde veiligheidsuitrusting voor bepaalde beroepen.

Om ervoor te zorgen dat je werknemers kunnen werken in een prettige werkomgeving en beschikken over de beste tools om hun taken uit te voeren, is het noodzakelijk om te investeren in zowel het kantoorgebouw als in hoogwaardige kantoorapparatuur.

2. Bied flexibele werkregelingen aan

Het aanbieden van flexibele werkregelingen aan werknemers is een belangrijke manier om de vitaliteit op de werkplek te verbeteren. Hieronder vallen zaken als het bieden van een flexibel werkrooster, de mogelijkheid om remote of vanuit huis te werken (volledig op afstand of een hybride regeling), en het toekennen van meer bovenwettelijke verlofdagen.

3. Zorg voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Naast de bovenstaande strategieën kunnen bedrijven zich ook richten op het bevorderen van een evenwichtige werk-privébalans. Hierdoor kun je burn-outklachten bij werknemers verminderen. Een gezonde werk-privébalans kan worden bereikt door je werknemers aan te moedigen om regelmatig pauzes te nemen, mentale gezondheidsdagen te promoten en je werknemers te stimuleren om zich na de werkuren volledig los te koppelen van het werk.

Welke sociale competenties heeft je bedrijf nodig?

Corporate Culture Guide

Het antwoord schuilt in je bedrijfscultuur, want je waarden zijn een goede indicator voor de manier waarop je samenwerkt. Meer daarover lees je in onze gids.

Welke factoren kunnen de vitaliteit op de werkvloer belemmeren?

Voor een succesvol bedrijf is het waarborgen van het welzijn en de vitaliteit op de werkplek zeer belangrijk. Daarom is het essentieel dat werkgevers alle obstakels uit de weg ruimen die dit doel kunnen belemmeren. Laten we drie van de grootste boosdoeners eens van naderbij bekijken.

1. Een gebrek aan bewustzijn

Een gebrek aan bewustzijn vormt een van de belangrijkste obstakels als het gaat om vitaliteit en geestelijke gezondheid op de werkvloer. Het heersende stigma rond mentale gezondheid maakt het moeilijk om hier openlijk over te praten en echte verandering teweeg te brengen. Hoewel er in de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang is geboekt, lijken gesprekken over de geestelijke gezondheid met collega’s, de teamleider of een vertrouwenspersoon nog niet zo open en vrij te zijn als gesprekken die plaatsvinden buiten de professionele context.

2. Stellen van de verkeerde prioriteiten

Hoe hoog staat ‘gezondheid’ op jouw prioriteitenlijst? De kans is groot dat de gezondheid van medewerkers niet de eerste prioriteit is op de werkvloer. Het is makkelijk om factoren die niet rechtstreeks bijdragen aan je zakelijke doelen aan je voorbij te laten gaan. Echter, het is belangrijk om te realiseren dat problemen alleen kunnen worden opgelost als je er aandacht aan besteedt. Op de lange termijn kan het verwaarlozen van de vitaliteit op de werkvloer een serieuze bedreiging vormen voor je bedrijf, zoals blijkt uit de statistieken die aan het begin van dit artikel zijn genoemd.

3. Te weinig investeringen

Veel mensen denken dat het duur is om te investeren in het welzijn van werknemers. Men denkt dan aan het afsluiten van dure verzekeringen, het organiseren van dure initiatieven en de aankoop van duur materiaal. Echter, de investeringskosten wegen vaak niet op tegen de kosten die het gevolg zijn van een verminderde vitaliteit op het werk. Ziekteverzuim, personeelsverloop, en het werven van nieuwe werknemers zijn een voor een grote kostenposten voor een bedrijf.

Hoe kan HR de vitaliteit verbeteren op de werkvloer?

Wat kan HR doen om het welzijn van werknemers te verbeteren? Hier zijn enkele eenvoudige manieren om je teamleden gezonder en gelukkiger te maken:

 • Hanteer een totaalaanpak: het welzijn van werknemers gaat niet alleen over gezond eten. Zorg voor een brede benadering van welzijn, waarbij aandacht wordt besteed aan de sociale, mentale, fysieke en financiële aspecten van het welzijn van werknemers. Bied aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die elk aspect ondersteunen.

 • Creëer een omgeving waarin wordt samengewerkt: een positieve werkomgeving waarin goed wordt samengewerkt is veel prettiger dan een werkomgeving waarin werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld. Werknemers die elkaar accepteren en respecteren, vormen de basis voor een succesvolle bedrijfscultuur.

 • Werk slimmer, niet harder: succesvolle teams werken slimmer, niet harder. Moedig gezonde werkgewoonten aan om een algeheel productiever personeelsbestand te creëren.

 • Zorg voor voldoende personeel: houd rekening met de personeelsbezetting om stress op de werkvloer te verminderen. Een gebrek aan personeel kan extra druk op de werknemers leggen.

 • Creëer stabiele werkroosters: routines zijn belangrijk. Bied stabiele werkroosters aan, vooral voor werkende ouders of werknemers met een druk leven buiten het werk. Dit bevordert een goede work-lifebalance. Tools zoals Personio zijn hier ideaal voor. 

 • Bied professionele ontwikkelingskansen: investeer in loopbaanontwikkeling voor je werknemers, zodat zij hun potentieel en vaardigheden kunnen vergroten. 

 • Organiseer sociale activiteiten buiten het werk: moedig je werknemers aan om samen te komen buiten de werkomgeving. Sociale interactie draagt bij aan de geestelijke gezondheid. Het onderhouden van sociale banden en connecties helpt werknemers om gemotiveerd te blijven.

 • Maak van geestelijke gezondheid een prioriteit: zoek manieren waarop je kunt helpen om het stigma rond geestelijke gezondheid op de werkplek te minimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van welzijnscampagnes en het stimuleren van open gesprekken.

 • Toon empathie: het tonen van empathie kan goed zijn voor jezelf en de mensen om je heen. Wees als werkgever empathisch naar werknemers toe, want zo vergroot je de loyaliteit en de betrokkenheid van je personeel.

Conclusie

Vitaliteit en geluk op de werkplek zijn tegenwoordig steeds belangrijker. Bedrijven beseffen dat het verbeteren van het welzijn van werknemers de productiviteit aanzienlijk kan verhogen. Door onder andere wellnessprogramma’s te implementeren, een positieve werkomgeving te creëren, flexibele werkregelingen aan te bieden en een organisatiecultuur te bevorderen waarin werk en privéleven in evenwicht zijn, kunnen bedrijven de vitaliteit van hun werknemers vergroten.

Veelgestelde vragen

Hoe kan het management de vitaliteit op de werkvloer bevorderen?

Het management kan de vitaliteit op de werkvloer bevorderen door een aantal strategieën toe te passen die ervoor zorgen dat werknemers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Stimuleer autonomie, moedig mindfulness aan en zorg voor voldoende groeimogelijkheden. Dit zijn allemaal manieren waarop bedrijven hun werknemers kunnen ondersteunen bij het vinden van meer zingeving in hun werk.

Wat zijn de nadelige gevolgen van een gebrek aan vitaliteit op de werkvloer?

Een gebrek aan vitaliteit op de werkvloer kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Het kan leiden tot klachten van burn-out en verhoogt het risico op het ontwikkelen van psychische aandoeningen zoals angst en depressie. Wetenschappelijke studies hebben ook aangetoond dat mensen die 50 uur of meer per week werken, een hoger risico lopen op het krijgen van een beroerte, in vergelijking met mensen die normale werkuren hebben. Het is dus van groot belang voor organisaties om genoeg aandacht te besteden aan de vitaliteit van hun werknemers en preventieve maatregelen te nemen om deze negatieve gevolgen te voorkomen.

Disclaimer

Verbeter je eigen work-lifebalance

Relaxed-HR-Manager noblurb