Work-lifebalance: 8 tips voor de perfecte balans

work-life balance

‘Work’ hier, ‘life’ daar – werknemers slagen er niet altijd in om het evenwicht tussen beide te behouden. Maar jij als HR-manager kan ze daarbij ondersteunen. In dit artikel geven we je acht tips om jou en je medewerkers te helpen om werk en privéleven beter te combineren.

Hoe ziet een goede work-lifebalance eruit?

Work-lifebalance wordt meestal beschouwd als een slimme combinatie van werk- en privéleven om een goed evenwicht te vinden in een (dynamisch) veranderende wereld van werk en leven.

Een goede work-lifebalance betekent dus dat je een manier moet vinden om de stress van het werk en het leven in evenwicht te brengen met persoonlijke voldoening, triomfen, momenten van vreugde en geluk. Een goed evenwicht tussen werk waarmee je geld verdient en dat zin geeft, en een privéleven dat over het algemeen positief en vreugdevol is, kan worden beschouwd als een goede work-lifebalance.

Wat gebeurt er als de work-lifebalance niet meer goed is?

Uit onderzoek blijkt dat te veel uren op het werk doorbrengen niet goed is, ongacht of de aanwezigheid op kantoor voor meer stress zorgt of niet.

Zo blijkt uit een onderzoek van RescueTime uit 2019, waarin 185 miljoen werkuren van geanonimiseerde en samengevoegde tijd geanalyseerd zijn, dat:

  • 40% van de medewerkers hun computer na 22.00 uur gebruikt

  • medewerkers op 89 dagen per jaar (en op ongeveer 50% van alle weekenddagen) gemiddeld een uur langer werken dan normaal

  • maar liefst 26% van het werk buiten de normale werkuren gedaan wordt

Sommige bedrijven zien dit als ‘de manier waarop het hier nu eenmaal gaat’. Toch zorgen lange werkuren vroeg of laat voor een averechts effect, zowel voor werknemers als voor bedrijven. Uit onderzoek dat in 2019 in de International Journal of Environmental Research and Public Health gepubliceerd werd, blijkt dat lange werkuren een grote invloed hebben op de gezondheid van werknemers. Het onderzoek toonde aan dat lange werkuren het risico op hart- en vaatziekten, chronische vermoeidheid, stress, depressie en angstgevoelens verhogen. Ze verminderen de slaapkwaliteit en verhogen het sterftecijfer, het alcoholgebruik en het roken.

Bovendien hebben onderzoeken van de Harvard Medical School aangetoond dat een werkweek van meer dan 55 uur het risico op hartaanvallen en beroertes verhoogt. Volgens een artikel in The Atlantic hebben “lange werkuren ook gevolgen voor je liefdesrelatie”. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen van wie de mannelijke partner 50 uur of meer per week werkte, meer stress hadden en de kwaliteit van hun relatie als minder goed beschouwden dan de partners van mannen die 35 tot 49 uur werkten”.

De work-lifebalance van medewerkers: wat zijn de voordelen voor bedrijven?

“Medewerkers die een betere work-lifebalance hebben, hebben vaak een sterker gevoel van verantwoordelijkheid, van eigen inbreng en van controle over hun beroepsleven”, volgens een gids van Acas over flexibel werken en work-lifebalance.

“Beschouw je werknemers als huurders”, zegt Gina Balarin in The Secret Army: Leadership, Marketing and the Power of People. Als je ze niet als ondergeschikten maar als partners in het bedrijf ziet, nemen hun betrokkenheid en prestaties toe. Werknemers met een goede work-lifebalance zijn efficiënter, productiever en gemotiveerder. Een goed evenwicht tussen werk en privéleven maakt mensen gelukkiger en komt het bedrijf ten goede.

Werknemers die het gevoel hebben dat ze meer mogelijkheden en controle over hun leven hebben, voelen zich beter op het werk. Dit leidt tot minder ziekteverzuim, ziekte en stress.

Gelukkigere werknemers zorgen voor een betere klantenservice en als hun tijd en werk gerespecteerd en gewaardeerd worden, tonen ze meer loyaliteit en betrokkenheid en is de kans zelfs groter dat ze langer bij het bedrijf blijven.

Wat zegt de wet over work-lifebalance?

De work-lifebalance is zo belangrijk dat zelfs de Europese Commissie het heeft erkend. Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, schrijft: “Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben officieel op 17 november 2017 de Europese pijler van sociale rechten afgekondigd, dat een initiatief omvat om de work-lifebalance te ondersteunen.”

Dit gebeurde 14 jaar na de goedkeuring van de arbeidstijdrichtlijn van de EU, die in wezen “de werknemers in de EU niet alleen het recht geeft op ten minste vier weken betaalde vakantie per jaar, op pauzes en op een rusttijd van ten minste elf uur per 24 uur, maar ook buitensporig nachtwerk beperkt, een vrije dag na een werkweek toekent en voorziet in het recht om niet meer dan 48 uur per week te werken”.

Hoe zorg je voor een goede work-lifebalance?

Als het gaat om een goede work-lifebalance, kunnen werkgevers een aantal maatregelen nemen om hun werknemers te ondersteunen, rekening houdend met de cruciale rol van intrinsieke motivatie. Dit houdt onder meer in: flexibel werken, plezier op het werk en een interessant aanbod voor werknemers. Maar je kunt ook helpen met immateriële zaken als autonomie, beheersing en doelgerichtheid.

Deze drie pijlers worden in het boek Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us van Daniel Pink als volgt beschreven:

  • Autonomie is het vermogen om controle te hebben over de taken die we doen.

  • Beheersing is het vermogen om beter te worden in iets waar je om geeft.

  • Het gevoel van doelgerichtheid geeft werknemers een reden om ‘s morgens op te staan en naar het werk te gaan.

De beste bedrijven combineren alle drie de pijlers. Hier is een lijst met enkele tips die je kunt uitproberen om een goede work-lifebalance voor je werknemers te garanderen.

Hoe je de work-lifebalance van je medewerkers kunt verbeteren.

Hoe je medewerkers hun eigen work-lifebalance kunnen verbeteren.

Maak flexibele werktijden mogelijk.

Prioriteer je tijd: wees realistisch over wat haalbaar is in een dag.

Communiceer duidelijk over het aanbod voor je medewerkers, zoals vakantiedagen, verlof voor sociale initiatieven, ziekteverzekering en zelfs extraatjes voor op kantoor.

Structureer je beroepsleven: maak een planning en neem de tijd om gesprekken te voeren, te eten, te drinken en toiletpauzes in te lassen. En stop ook op een redelijk tijdstip aan het eind van je werkdag.

Stimuleer lichaamsbeweging, niet alleen als onderdeel van je gezondheidsbeheer op de werkplek, maar ook als een manier om collegiaal of sportief samen te werken.

Maak van sporten een must.

Gun je medewerkers vrij in het weekend (bijvoorbeeld geen e-mails beantwoorden) en laat ze alle vrije dagen opnemen waar ze recht op hebben (of verplicht ze daartoe indien nodig).

Neem vakantie: ook al is het dit jaar moeilijk om op vakantie in het buitenland te gaan, toch moeten je medewerkers zeker een paar dagen vrij nemen (vooral als ze al die tijd thuis hebben gewerkt).

Moedig sociale en teambuildingactiviteiten aan.

Praat over problemen en uitdagingen op het werk, van onrealistische deadlines tot oneerlijke verantwoordelijkheden of tijdrovende eisen die eenvoudiger kunnen.

Maak liefdadigheid op het werk en vrijwilligerswerk onderdeel van je cultuur.

Benut je sterke punten: je medewerkers moeten niet proberen om het iedereen naar zijn zin te maken.

Houd je deur altijd open: dat moedigt je medewerkers aan om openlijk te communiceren, over ongenoegens te praten en ideeën uit te wisselen. Dat vermindert stress en verbetert de samenwerking.

Je medewerkers moeten anderen aanspreken als ze ideeën hebben en proberen om inspiratie op te doen in hun eigen werk.

Moedig je medewerkers aan om zelfstandig te werken, hun vaardigheden verder te ontwikkelen en laat hen zien welke rol zij spelen in het bereiken van de bedrijfsdoelen.

Doe wat je leuk vindt: medewerkers moeten hun werk af en toe achter zich laten en in hun vrije tijd doen wat ze leuk vinden.

Disclaimer

Verbeter je eigen work-lifebalance

Relaxed-HR-Manager noblurb