Medewerkersonderzoek: tips voor een succesvol MTO

employee explaining an employee engagement survey to staff

Ben je benieuwd naar de tevredenheid van je werknemers? Dan kan het interessant zijn om een medewerkersonderzoek op te zetten. Met zo’n onderzoek achterhaal je waar er mogelijke frustraties zitten en hoe je die gericht kan oplossen. In dit artikel bekijken we hoe je een medewerkersonderzoek het beste opzet en wat erbij komt kijken.

Belangrijkste conclusies

 • Met een medewerkersonderzoek kan een werkgever polsen naar de tevredenheid van zijn werknemers en de cultuur op de werkvloer.

 • Een medewerkersonderzoek kun je intern opstellen of je kunt het uitbesteden aan een extern bureau.

 • Bepaal vooraf de doelen die je met het onderzoek wil bereiken en ga achteraf aan de slag met de resultaten.

Transformeer het geven van feedback

Wat is een medewerkersonderzoek?

Een medewerkersonderzoek is een onderzoek waarbij meningen van werknemers worden verzameld over je bedrijf. Er wordt gepeild naar de stemming, het moreel, de betrokkenheid, de motivatie en zelfs de prestaties van je werknemers. Zo’n onderzoek wordt het liefst anoniem ingevuld om werknemers de kans te geven zowel goede als slechte ervaringen te delen. 

Wat is het doel van een medewerkersonderzoek?

Je kunt een medewerkersonderzoek opstellen voor verschillende doeleinden. Vaak wordt zo’n onderzoek gebruikt om meer inzicht te krijgen in de werkbeleving van de medewerkers en om die uiteindelijk te verbeteren. Bij het opstellen van een medewerkersonderzoek moet je je eerst en vooral de vraag stellen waar je specifiek inzicht in wil krijgen. 

Voorbeelden van mogelijke inzichten kunnen zijn:

 • Hoe is de arbeidsbeleving van medewerkers in een bepaalde afdeling ten opzichte van een andere afdeling?

 • Hoe kun je samenwerken om de prestaties van je werknemers te verhogen?

 • Hoe kun je je werknemers verder inspireren in hun functie?

 • Hoe kun je leidinggevenden beter ondersteunen?

 • Hoe kun je personeelsverloop en ziekteverzuim minimaliseren?

 • Wat is het effect geweest van een welbepaalde wijziging in het HR-beleid?

 • Wat is het effect geweest van een reorganisatie?

Genereer razendsnel maatwerkrapporten

Analytics and Reporting Employee Headcount Overview

Voorzie je team van HR-software waarmee ze binnen een paar klikken standaard- en maatwerkrapporten kunnen genereren. De analysemogelijkheden van Personio bieden hulp: klik op de knop om te zien hoe het werkt.

Wat zijn de voordelen van een medewerkersonderzoek?

Een medewerkersonderzoek brengt vele voordelen met zich mee. Hieronder lees je de belangrijkste voordelen.

 • Je krijgt niet alleen inzicht in je werkcultuur, maar je kan deze ook verder optimaliseren.

 • Een medewerkersonderzoek maakt het makkelijker om nieuwe werknemers aan te trekken.

 • Je verbetert het werkgeluk van je huidige medewerkers, waardoor de kans ook groter wordt dat ze blijven.

 • Op basis van de resultaten van het onderzoek kun je de productiviteit verder verbeteren.

 • Het regelmatig afnemen van werknemersenquêtes zorgt voor een betere communicatie met je werknemers en kan enigszins de feedbackgesprekken vervangen.

 • Je kan problemen ontdekken die mogelijk leiden tot ernstige verliezen in je bedrijf.

Methoden om een medewerkersonderzoek te organiseren

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek of MTO kan je intern opstellen (interne methode), of je kunt het onderzoek ook uitbesteden aan een externe professional (externe methode). Elke methode heeft eigen voor- en nadelen.

Interne methode medewerkerstevredenheidsonderzoek

Bij een interne methode ga je als bedrijf zelf aan de slag om een enquête of andere vorm van onderzoek op te stellen. Je interne HR-afdeling bepaalt dan de vragen die je erin wil opnemen en waar je op wil focussen. Het grote voordeel is dat je zelf in handen hebt waar je de focus op legt, welke vragen je stelt en hoe je ze stelt. Een nadeel is dat het voor bedrijven veel werk zal kosten om het onderzoek op te stellen, de resultaten te verwerken en deze te bundelen tot actiepunten.

Externe methode medewerkerstevredenheidsonderzoek

Heb je een kleine HR-afdeling of te weinig tijd om zelf een onderzoek op te stellen? Dan kan je een externe partij inschakelen om dit voor jou te doen. Zij zullen dan de enquête opstellen en de resultaten ervan verzamelen en verwerken. Je kunt als bedrijf wel nadere richtlijnen meegeven aan de externe partner. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven welke vragen zeker aan bod moeten komen in het onderzoek. 

Stap voor stap de bedrijfscultuur versterken

NL_Personeelshandboek_bedrijfscultuur_versterken_powerful_coperate_culture

Hoe consolideer je met eenvoudige middelen een sterke bedrijfscultuur? De experts in deze gids laten het je zien.

4 fasen van het medewerkersonderzoek

Het medewerkersonderzoek kunnen we opdelen in vier verschillende fasen. Deze fasen vormen een soort cyclus die je om de zoveel tijd kunt herhalen.

1. Analyse, planning en ontwerp

Bepaal hoe je je medewerkersonderzoek wil opzetten, welke vragen je wil stellen en hoe je het onderzoek wil afnemen. Indien je dit online wil doen, voorzie dan zeker voldoende tijd om het onderzoek uit te testen en ervoor te zorgen dat alle vragen duidelijk zijn.

2. Implementatie en monitoring

Zodra het onderzoek afgerond en goedgekeurd is, kun je het laten invullen door je werknemers. Het is altijd handig om hierbij een deadline mee te geven, zodat je wat druk legt op het invullen van de vragenlijst. Hou zeker zelf ook in de gaten of de enquêtes tijdig worden ingevuld en of de deadline eventueel verschoven moet worden.

3. Evaluatie

Nadat alle betrokken werknemers de enquête hebben ingevuld, kan je de resultaten verzamelen en evalueren. Welke belangrijke conclusies kun je eruit trekken? Welke concrete actiepunten kun je formuleren aan de hand van de resultaten? Hoe zijn de resultaten in vergelijking met benchmarks? Verzamel alle gegevens en presenteer de resultaten aan de verantwoordelijken.

4. Opvolging

Ga aan de slag met de concrete actiepunten die geformuleerd werden op basis van de resultaten. Dit kunnen kleine optimalisaties zijn, maar ook grote veranderingen die meer aandacht nodig hebben. Betrek zowel de medewerkers als de managers bij dit proces en volg dit goed op om er zeker van te zijn dat er ook effectief gevolg aan wordt gegeven. 

Leestip: Ontdek de impact van een op data gebaseerde benadering door People Analytics op medewerkersbinding en -tevredenheid.

Tips voor een succesvol medewerkersonderzoek

We geven graag nog enkele tips mee voor een succesvol MTO:

 • Definieer duidelijke doelen voor je het onderzoek opstelt.

 • Zorg voor de juiste vraagstelling. Stel zoveel mogelijk open vragen in plaats van ja/nee-vragen.

 • Zorg ervoor dat je werknemers de vragenlijst anoniem en vrijwillig kunnen invullen.

 • Voer regelmatig medewerkersonderzoeken uit om bij te blijven met je werknemers.

 • Zorg ervoor dat je actief aan de slag gaat met de resultaten van je onderzoek. Stel dus concrete actiepunten op.

 • Hou je werknemers op de hoogte over het onderzoek en deel de resultaten ook met hen.

Veelgestelde vragen

Is een medewerkersonderzoek verplicht?

Een werkgever is niet verplicht om een medewerkersonderzoek af te nemen, maar het wordt wel sterk aangeraden. Zo’n onderzoek geeft je namelijk inzichten in de tevredenheid van je werknemers, in je werkcultuur en in problemen die er mogelijk zijn in je bedrijf, die je anders niet te weten zou komen.

Wat moet er zeker in een medewerkerstevredenheidsonderzoek staan?

Er zijn geen vaste vragen die een medewerkersonderzoek verplicht moet bevatten. We raden wel aan om vragen toe te voegen over de volgende onderwerpen: persoonlijke ontwikkeling, communicatie, directie en management, arbeidsvoorwaarden, werkdruk, organisatietrots en collegialiteit.

Hoeveel kost een medewerkersonderzoek (MTO)?

Kies je ervoor om een externe partij in te schakelen voor je medewerkersonderzoek? Dan zijn hier natuurlijk kosten aan verbonden. De kosten hangen voor een stuk af van de partij die je inschakelt. Voor een bedrijf van ongeveer 100 werknemers, komen de kosten van een MTO gemiddeld neer op € 5.000 (exclusief btw).

Hoeveel vragen zet ik in een medewerkersonderzoek (MTO)?

Hoeveel vragen je in je MTO zet, hangt volledig af van welke inzichten je wilt verwerven en welke doelen je hebt gesteld voor je onderzoek. We raden aan een minimum van 25 vragen te stellen en niet boven de 80 à 100 vragen te gaan in totaal. Je wil de drempel om de enquête in te vullen immers zo laag mogelijk houden.

Disclaimer

Personeelsprocessen digitaal in kaart brengen

Relaxed HR Manager