Software voor Performance managment

Breng de prestaties van personeel naar een hoger niveau

Stimuleer je personeel en ontketen hun productieve potentieel door middel van regelmatige, transparante functioneringsgesprekken. Tevreden medewerkers zijn niet alleen een erkenning van goede HR, maar leiden ook tot hogere productiviteit en meer succes voor het bedrijf.
Performance Software
Performance_Cycle_EN

Prestatiebeheer op schaal

Stel eenvoudig beoordelingscycli in voor het hele bedrijf of voor specifieke teams en monitor de voortgang. Bij de start van zo’n cyclus worden managers en werknemers gevraagd om hun beoordelingen af te ronden en kunnen ze persoonlijke functioneringsgesprekken plannen, zonder dat HR daar achteraan hoeft.

Effectief feedback geven

Stroomlijn functioneringsbeoordelingen met behulp van gestandaardiseerde feedbackformulieren , wat bijdraagt aan een eerlijke beoordeling voor iedereen. Verschillende typen evaluatieschalen helpen stakeholders om feedback te geven op basis van de.
Performance_Questions
Performance_Overview

Binnenkort beschikbaar: Performance & Development
(360° feedback)

Ondersteun groei met gebalanceerde feedback van zowel managers als medewerkers binnen elke beoordelingscyclus. Naast beoordelingen van managers en zelfreflecties van werknemers, kunnen managers binnenkort feedback van werknemers over hun collega’s vragen en is het ook mogelijk voor medewerkers om feedback te geven over het presteren van hun managers.

Duidelijke doelen voor zichtbare voortgang

Maak inzichtelijk hoe mensen zich ontwikkelen, door zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelen te definiëren en deze te monitoren. Als er specifieke doelen zijn gekoppeld aan bonusbetalingen , worden de resultaten automatisch doorgegeven aan de salarisadministratie.
Performance_Goals
Naadloze HR-processen
Icon_Vorbereitende Entgeltabrechnung Voorlopige loonlijst

Prestatiedoelen behaald? Bonussen worden automatisch doorgegeven aan de salarisadministratie en kunnen van daaruit worden uitbetaald.

Icon_Digitale Personalakte Digitaal personeelsdossier

Hier komt alles samen: bewaar alle documenten van medewerkers veilig en centraal, van loonstroken tot prestatiebeoordelingen.

Icon_Vorlagen Sjablonen

Of het nu gaat om feedback aan medewerkers of om contracten: je kunt sjablonen gebruiken om tijd te besparen, structuur te creëren en alle processen te vereenvoudigen.

Je persoonlijke webdemo

Maak kennis met Personio! Onze productexperts leiden je in slechts 30 minuten rond door de tool en beantwoorden al jouw vragen.

  • Introductie van alle product-functionaliteiten
  • Afgestemd op jullie situatie, uitdagingen en wensen
  • Antwoorden op alle vragen die u hebt
  • Kiziltug Ben
  • Grenon-Andrieu Philippine

Boek jouw online demo

Optioneel

We nemen alleen contact met je op om een afspraak te maken die voor jou past en om jouw specifieke vereisten door te nemen.


Performance management-software voor medewerkers met Personio

Een performance management-systeem dat wordt ondersteund door performance management-software, kan een onmisbaar hulpmiddel zijn voor bedrijven, ongeacht hun grootte. Uiteindelijk is het beoordelen van de prestaties van medewerkers vooral belangrijk om initiatieven voor de ontwikkeling van medewerkers te definiëren en om hen te ondersteunen bij voortdurende professionele training.

Wat is Software voor Performance managment?

Software voor het beheer van werknemersprestaties is een oplossing die bedrijven helpt bij het organiseren, documenteren en opvolgen van de doelstellingen en groei van werknemers. Bovendien is het een manier om zowel doelen te stellen, bij te houden als te bepalen of doelen zijn bereikt.

Waarom is het belangrijk?

Als algemeen concept is prestatiemanagement belangrijk omdat het is alsof je de pols van elke medewerker en de organisatie als geheel neemt. Wanneer u regelmatig functioneringsgesprekken voert, kunt u begrijpen of medewerkers slagen of worstelen.

Tegelijkertijd is het belangrijk om holistisch na te denken over dit proces. Niet alleen of medewerkers doelen halen, maar ook of hun tevredenheid daardoor stijgt of daalt en of het proces om ze te beoordelen ook bevredigend is.

Software voor Performance managment

Prestatiemanagement is in wezen een HR-taak. Zij zijn degenen die moeten nadenken over hoe het is ontwikkeld, die het moeten gebruiken en voor welke doeleinden. Als het gaat om het ontwerpen van het raamwerk, rust het op hen.

Dat gezegd hebbende, hebben zowel HR als leiders een rol te spelen bij het daadwerkelijk uitvoeren van een prestatiebeheerproces. Dit is de reden waarom software voor prestatiebeheer vaak zo cruciaal kan zijn, omdat het een consistente ervaring voor elke leider mogelijk maakt (afgezien van de nuances die binnen specifieke afdelingen of met verschillende functies of teamleden voorkomen).

Als we ons toepassingsgebied nog verder uitbreiden, kunnen we denken aan prestatieresultaten die door uitvoerend leiderschap worden gebruikt om veranderingen in het bedrijf in het algemeen te stimuleren. Dit wordt meestal naar de tafel gebracht door een bekwame HR-functie, die met de juiste software kan worden vergemakkelijkt.

Hoe gebruik je Personio voor prestatiebeheer?

Door software voor HR, zoals Personio, te gebruiken, kun je je eigen indicatoren voor performance management ontwikkelen en samen met je medewerkers afgesproken doelen definieren tijdens prestatiebeoordelingen.

Dit omvat ook:

  • Gebruik digitale notities om specifieke gebeurtenissen tussen de beoordelingen door bij te houden.
  • Als er doelen aan bonusbetalingen zijn gekoppeld, worden de resultaten automatisch doorgegeven aan de salarisadministratie.

KPI’s definiëren in Personio

Personio biedt drie soorten gedefinieerde indicatoren voor prestatiebeheer:

  • Binaire indicatoren met twee gedefinieerde opties, bijvoorbeeld ‘CPD-evenement bijgewoond’ – ja of nee
  • Kwantitatieve indicatoren, d.w.z. onmiddellijk meetbare indicatoren, zoals verkoopdoelstellingen
  • Kwalitatieve indicatoren, d.w.z. niet onmiddellijk meetbare indicatoren, zoals medewerkerstevredenheid

Je kunt zelf definiëren of en in hoeverre elke KPI van invloed is op de bonusberekening voor de geselecteerde periode. Je kunt bonussen handmatig invoeren onder het kopje ‘Prestaties’ in het medewerkersprofiel of deze automatisch laten berekenen op basis van de mate waarin de doelen die onder het kopje ‘Prestaties’ zijn gedefinieerd en opgeslagen zijn bereikt.

Software voor Performance managment 

Als je de processen en criteria voor het beoordelen van de prestaties en het gedrag van medewerkers eenmaal hebt gestandaardiseerd, zal elke volgende evaluatie minder tijd kosten. Tegelijkertijd kunt u een consistente en duurzame gegevensbibliotheek opbouwen die u kunt gebruiken voor rapporten over de prestaties van medewerkers.

Op deze manier krijgt uw HR-team de mogelijkheid om te begrijpen hoe medewerkers zich in de hele organisatie ontwikkelen. Je hebt alle gegevens die je nodig hebt bij de hand, met de bijbehorende rapportage, om ervoor te zorgen dat je medewerkers zich ontwikkelen, slagen en langer blijven bestaan.