Minimumloon 2024: wat is het + bedragen

Gehaltsverhandlung

Het minimumloon is het minimale salaris dat je als werkgever wettelijk verplicht bent om uit te betalen aan je werknemers. In dit artikel lees je wat het wettelijk minimumloon in Nederland precies inhoudt, hoe hoog dit anno 2024 is en wat de rol van het minimumloon is in het HR-beleid.

Belangrijkste conclusies

  • Als werkgever mag je je medewerkers nooit minder betalen dan het minimumloon. Doe je dat wel, dan riskeer je een flinke boete.

  • De overheid past het minimumloon twee keer per jaar aan, op 1 januari en op 1 juli.

  • De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van iemands leeftijd.

Voorbereidende loonadministratie

Wat is een minimumloon?

Om onderbetaling te voorkomen, geldt er in Nederland een wettelijk minimumloon. Het minimumloon is het bedrag dat een werknemer zijn werknemers minimaal moet betalen. Van dit geld kan een medewerker - in combinatie met toeslagen van de Rijksoverheid - net leven. De hoogte van het minimuminkomen is afhankelijk van iemands leeftijd en is gebaseerd op een fulltime werkweek. De overheid past het minimumloon ieder jaar twee keer aan: per 1 januari en 1 juli. Hieronder gaan we dieper in op alle aspecten van het minimumloon.

Leestip: Wat betekent Payroll?

Wettelijk minimumloon: de wetgeving

Het wettelijk minimumloon is van toepassing op alle medewerkers die 21 jaar of ouder zijn. Op mensen tussen de 15 en 21 jaar is het minimumjeugdloon van toepassing. Als werkgever ben je verplicht minimaal dit salaris aan je werknemers uit te betalen. Doe je dat niet, dan riskeer je een flinke boete.

Vaak zijn in cao’s hogere minimumlonen overeengekomen. Valt jouw bedrijf onder een specifieke cao, dan dien je deze richtlijnen op te volgen. In de cao’s is eveneens opgenomen uit hoeveel uren een fulltime werkweek bestaat: 36, 38 of 40 uur. Dit verschilt per branche. Het wettelijk minimumloon in Nederland gaat uit van een fulltime baan.

Een minimumloon is exclusief de overwerkuren, winstuitkeringen en vakantietoeslag.

Plan personeel op basis van solide gegevens

NL_strategische_personeelsplanning_headcount_software

In Personio kun je op ieder moment zien hoeveel mensen er op welke afdeling werken en daar je planning op baseren.

Minimumloon 2024 - vanaf 1 januari tot en met 30 juni

Hieronder zie je wat het brutominimumloon per leeftijdscategorie is. Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari tot en met eind juni 2024.

Leeftijd

Minimumloon per maand

Minimumloon per week

Minimumloon per dag

21 jaar of ouder

€ 2123,20

€ 530,80

€ 106,16

20 jaar

€ 1.699,20

€ 424,80

€ 84,96

19 jaar

€ 1273,60

€ 318,40

€ 63,68

18 jaar

€ 1062,40

€ 265,60

€ 53,12

17 jaar

€ 838,40

€ 209,60

€ 41,92

16 jaar

€ 732,80

€ 183,20

€ 36,64

15 jaar

€ 636,80

€ 159,20

€ 31,84

Minimumloon 2024 per uur - vanaf 1 januari tot en met 30 juni

In de onderstaande tabel vind je specifieke informatie over het brutominimumuurloon. Deze uurlonen gelden tot en met january 2024. Vanaf 1 juli 2024 wordt er een wettelijke loonsverhoging doorgevoerd.

Leeftijd

Minimumloon per uur - fulltime 36 uur per week

Minimumloon per uur - fulltime 38 uur per week

Minimumloon per uur - fulltime 40 uur per week

21 jaar of ouder

€ 13,27

€ 13,27

€ 13,27

20 jaar

€ 10,62

€ 10,62

€ 10,62

19 jaar

€ 7,96

€ 7,96

€ 7,96

18 jaar

€ 6,64

€ 6,64

€ 6,64

17 jaar

€ 5,24

€ 5,24

€ 5,24

16 jaar

€ 4,58

€ 4,58

€ 4,58

15 jaar

€ 3,98

€ 3,98

€ 3,98

Minimumloon 2023 per uur - vanaf 1 juli tot en met 31 december

Hieronder vind je de brutobedragen die je aan salaris moest betalen in 2023. In de eerste tabel staan de salarissen vermeld per maand, week of dag. In de tweede tabel vind je een overzicht per uur.

Leeftijd

Minimumloon per maand

Minimumloon per week

Minimumloon per dag

21 jaar of ouder

€ 1.943,40

€ 446.40

€ 89,28

20 jaar

€ 1.547,50

€ 357,10

€ 71,42

19 jaar

€ 1.160,65

€ 267,85

€ 53,57

18 jaar

€ 967,20

€ 223,20

€ 44,64

17 jaar

€ 764,10

€ 176,35

€ 35,27

16 jaar

667,35

€ 154,00

€ 30,80

15 jaar

€ 580,30

€ 133,90

€ 26,78

Wettelijk minimumloon 2023 per uur - vanaf 1 juli 2023

Leeftijd

Minimumloon per uur - fulltime 36 uur per week

Minimumloon per uur - fulltime 38 uur per week

Minimumloon per uur - fulltime 40 uur per week

21 jaar of ouder

€ 12,40

€ 11,75

€ 11,16

20 jaar

€ 9,92

€ 9,40

€ 8,93

19 jaar

€ 7,45

€ 7,05

€ 6,70

18 jaar

€ 6,20

€ 5,88

€ 5,58

17 jaar

€ 4,90

€ 4,65

€ 4,41

16 jaar

€ 4,28

€ 4,06

€ 3,85

15 jaar

€ 3,72

€ 3,53

€ 3,35

Minimumloon 2024 netto

Hoeveel salaris je medewerker uiteindelijk netto overhoudt, is afhankelijk van de loonheffingen die jij als werkgever moet inhouden op zijn of haar loon. We hebben het dan over de loonbelasting, de premies volks- en werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook eventuele toeslagen en kortingen van de Belastingdienst hebben hierop een invloed. Hierdoor kan het uiteindelijke netto-inkomen per medewerker verschillend zijn.

Rol van het minimumloon in het HR-beleid

De hoogte van het minimumloon dat jij je medewerkers uitbetaalt, is mede bepalend voor de mate waarin (potentiële) werknemers jou een aantrekkelijke werkgever vinden. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt kan jij je als werkgever positief onderscheiden door een wat hoger salaris te bieden dan minimaal is vastgelegd. Zo vergroot je de kans om nieuwe collega’s te vinden en weet je je huidige medewerkers aan je bedrijf te binden.

Veelgestelde vragen

Krijg je een boete als je je medewerkers minder loon betaalt dan het wettelijk minimumloon?

Als je je medewerkers minder loon betaalt dan het wettelijk minimumloon, loop je als werkgever het risico op een boete. Deze boete kan variëren tussen de € 500,- en € 10.000,- per medewerker.

Waarom is het belangrijk om medewerkers het minimumloon te betalen?

Door je medewerkers een minimumloon te betalen geef je ze net voldoende financiële middelen in handen om in hun eerste essentiële levensbehoeften te voorzien, zoals voedsel, huisvesting en kleding. Dit draagt bij aan een redelijk levensonderhoud en bevordert het sociale en economische welzijn van je medewerkers. Bovendien helpt het naleven van het minimumloon ook om eerlijke concurrentie tussen werkgevers te waarborgen en onderbetaling tegen te gaan.

Wanneer is het minimumloon hoger dan het wettelijk minimumloon?

Valt jouw bedrijf onder een cao en is hierin vastgelegd dat het minimumloon in jouw branche hoger is dan het wettelijk minimumloon? Dan dien je je hieraan te houden als werkgever. Ook als het lastig is om (voldoende) geschikt personeel te vinden, kan je als werkgever overwegen het salaris wat op te schroeven.

Disclaimer

Voorkom payroll problemen

NL_secundaire_arbeidsvoorwaarden_abbinder_image