Personeelsverloop berekenen – zo doe je dat

staff turnover analysis between employees

Het personeelsverloop is een belangrijk gegeven op het gebied van personeelsmanagement. Samen met andere factoren die voor de berekening ervan gebruikt worden, biedt het inzicht in de personeelsstromen binnen je bedrijf. Een hoog personeelsverloop betekent meestal dat je iets moet doen aan je personeelsbeleid en het behoud van medewerkers.

Start je gratis Personio proefperiode!

Wat is personeelsverloop?

Het personeelsverloop geeft aan hoeveel medewerkers in verhouding tot het totale personeelsbestand per jaar het bedrijf verlaten hebben. Bij de berekening van het getal worden medewerkers meegeteld die ontslag genomen hebben, intern overgeplaatst zijn door de werkgever, met pensioen zijn gegaan of overleden zijn. Omdat arbeidsovereenkomsten in de meeste gevallen beëindigd worden doordat de medewerker ontslag neemt, duidt een hoog personeelsverloop vaak op gebrekkige retentiebeleid voor personeel.

Het personeelsverloop kan aan de hand van verschillende formules gekwantificeerd worden. Het berekenen ervan is niet alleen zinvol voor de hele onderneming, maar ook voor afzonderlijke afdelingen. Een hoog personeelsverloop op afzonderlijke afdelingen kan bijvoorbeeld wijzen op slecht management. Als het personeelsverloop minus het natuurlijke verloop bovengemiddeld hoog is, is de oorzaak wellicht te vinden in de manier waarop het bedrijf met zijn medewerkers omgaat.

Verschillende soorten verloop

In de HR-wereld wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Natuurlijk verloop (pensioen, overlijden enzovoort)

 • Intern verloop (overplaatsingen) en

 • Extern verloop (ontslag door medewerkers of door het bedrijf)

Er moet vooral aandacht zijn voor vroegtijdig verloop. Bij het berekenen van het personeelsverloop moet je deze ondersoort van extern verloop altijd apart bekijken. Want hoe hoger je hier scoort, hoe groter de kans dat je problemen hebt met je wervingsproces of de onboarding.

Hoe bereken je personeelsverloop?

Je kan het personeelsverloop berekenen met een algemene formule: het aantal vertrekkende medewerkers gedeeld door het gemiddeld aantal medewerkers, vermenigvuldigd met 100. Voor de berekening kan je kiezen uit verschillende formules. De meest voorkomende varianten zijn de BDA- en de Schlüter-formule.

Deze twee formules gebruiken verschillende referentiewaarden en leveren verschillende resultaten op. Gebruik altijd dezelfde formule als je het personeelsverloop op de lange termijn wilt berekenen en vergelijken. Alleen dan kun je de resultaten echt goed vergelijken.

Wat zijn de BDA- en Schlüter-formules?

We gebruiken onderstaande cijfers om de formules uit te leggen aan de hand van een praktisch voorbeeld. Je kan zelf kiezen over welke periode je de berekening uitvoert: bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar.

Personeelsbestand aan het begin van de periode: 120 Gemiddeld personeelsbestand tijdens de periode: 119* Uitstroom in de periode: 14 medewerkers (vrijwillige uitstroom) Instroom in de periode: 12 medewekers

*Het gemiddelde personeelsbestand wordt als volgt berekend: gemiddeld personeelsbestand = (personeelsbestand aan het begin van de periode + personeelsbestand aan het eind van de periode) / 2

BDA-formule:

De Federatie van Duitse Werkgeversverenigingen gebruikt de BDA-formule. Die bepaalt op klassieke wijze de uitstroom ten opzichte van het gemiddelde personeelsbestand. Personeelsverloop = vrijwillige uitstroom / gemiddelde personeelsbestand van de periode * 100 Personeelsverloop = 14 / 119 * 100 = 11,76 %

Schlüter-formule:

De Schlüter-formule gaat niet uit van het gemiddelde personeelsbestand, maar van het personeelsbestand aan het begin van de periode plus de instroom. Op die manier wordt rekening gehouden met het feit dat de omvang van het personeelsbestand een momentopname is, terwijl de uitstroom betrekking heeft op een bepaalde periode.

Personeelsverloop = uitstroom / (personeelsbestand aan het begin van de periode + instroom) * 100

Personeelsverloop = 14 / (120 + 12) * 100 = 10,61 %

Innovatieve softwareoplossingen voor HR-management helpen je om het personeelsverloop te berekenen en automatiseren dit proces.

Automatisch Personeelsverloop berekenen in Personio

Headcount Overview

In Personio heb je de mogelijkheid om het personeelsverloop per afdeling, maand en reden van beëindiging automatisch weer te geven.

Personeelsverloop heeft een negatief effect op de bedrijfskosten

Het verlies van medewerkers kost altijd geld. Hoeveel geld hangt vooral af van de vereiste kwalificaties van de medewerkers. Want de kosten van werving, onboarding en kennisverlies zijn direct gerelateerd aan het functieprofiel.

Als een high performer het bedrijf verlaat, bedragen de kosten ongeveer 120 procent van zijn of haar jaarsalaris.

 • 30% is te wijten aan afgenomen prestaties van de vertrekkende werknemer tijdens en na de beslissing om te vertrekken, verlof, overwerk van collega’s, uitzendkrachten enzovoort.

 • 30% wervingskosten

 • 10% selectie- en aanstellingskosten

 • 50% inwerkkosten in het eerste jaar

 • 2% administratiekosten

Door je personeelsverloop voortdurend te monitoren, kun je gerichte maatregelen nemen om dat verloop omlaag te krijgen of het direct vanaf het begin zo laag mogelijk te houden.

Hoog of laag personeelsverloop?

Als belangrijk kengetal geeft het personeelsverloop op de langere termijn belangrijke informatie over de in- en uitstroom van medewerkers. Door dit cijfer te vergelijken met dat van andere bedrijven in dezelfde branche kun je bepalen of het personeelsverloop van jouw bedrijf normaal, hoog of laag is. Want de volgende voorbeelden laten zien dat het personeelsverloop per branche enorm kan verschillen.

Wat zijn de oorzaken van een hoog personeelsverloop?

Naar de oorzaken van personeelsverloop wordt al langere tijd intensief onderzoek gedaan. Helaas heeft dat nog niet tot sluitende theorieën geleid. Maar er is wel een bepaalde trend te zien als het gaat om doorslaggevende redenen waarom medewerkers een bedrijf verlaten.

 • Emotionele redenen zoals het imago van een bedrijf

 • Rationele redenen zoals een te laag salaris, een te hoge werkdruk of een gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden

 • Ontevredenheid van medewerkers als gevolg van mismanagement of slecht personeelsbeleid

 • Persoonlijke loopbaanplanning van de medewerker

 • Plotselinge gebeurtenissen, zoals het niet krijgen van een verwachte promotie

Dit zijn slechts enkele mogelijke redenen voor een hoog personeelsverloop in een bedrijf. Maar als je weet hoe hoog het personeelsverloop van jouw bedrijf is en wat de oorzaken daarvan zijn, dan is de kans groot dat je gerichte maatregelen kunt nemen om het personeelsverloop terug te brengen.

Plan strategisch met HR-analyses

Reports Analytics