Wat is mentorschap? Voordelen en uitdagingen

Mentoring

Mentorschap gaat over het bieden van begeleiding, het opbouwen van vaardigheden, en het stimuleren van persoonlijke en professionele groei van mensen. In dit artikel gaan we dieper in op mentorschap op de werkvloer. Wat is mentorschap? Waarom is het belangrijk? En hoe kun je als HR-professional een effectief mentorschapsprogramma opzetten en beheren?

Belangrijkste conclusies

 • Met behulp van mentorschap kan je de groei en het leiderschap van werknemers verbeteren.

 • Mentorschap bevordert de retentie en de betrokkenheid van werknemers.

 • Effectief mentorschap vereist aandacht voor de individuele behoeften en leerstijlen van de mentee.

 • Mentorschap levert niet alleen voordelen op voor de mentee, maar geeft ook voldoening aan de mentor.

Personio gratis uitproberen

Wat is mentorschap?

Binnen het begrip ‘mentorschap’ kunnen twee contexten onderscheiden worden. In een juridische en zorgverlenende context verwijst mentorschap naar een wettelijk aangestelde beschermingsrol ten behoeve van mensen die niet volledig bekwaam zijn om zelfstandig beslissingen te nemen over hun verzorging, financiën, behandeling en begeleiding. In een professionele en organisatorische context, heeft mentorschap betrekking op een ervaren professional (de mentor) die zijn of haar kennis, ervaring en wijsheid deelt met een minder ervaren individu (de mentee). In dit artikel focussen we ons op de tweede context van mentorschap.

Het belang van mentorschap in een organisatie

Mentorschap speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van werknemers binnen een organisatie. Mentorschap biedt een gestructureerde omgeving waarin junior werknemers kunnen groeien en leren van de inzichten van hun meer ervaren collega’s. Bovendien biedt het mentorschap aan mentoren de kans om hun leiderschaps-, communicatie- en coachingsvaardigheden verder aan te scherpen. Mentorschap zorgt voor betere individuele prestaties en teamprestaties, verhoogt de medewerkersretentie en bevordert een positieve bedrijfscultuur. Kortom, mentorschap heeft een positieve invloed op de hele organisatie. 

Wat is de rol van een mentor?

Mentoren kunnen op vele manieren impact hebben, maar de meest waardevolle bijdrage is wellicht de rol die ze spelen in de professionele ontwikkeling van werknemers. Door aan de mentees de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden, kunnen ze nieuwe vaardigheden leren en hun bestaande vaardigheden verbeteren. Dit leidt tot verbeterde prestaties van de mentee in zijn of haar huidige functie, en opent tevens nieuwe carrièredoelen en mogelijkheden binnen de organisatie.

Verder omvat de rol van een effectieve mentor een reeks van verantwoordelijkheden en taken, waaronder:

 • Het helpen van de mentee bij het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en kennis die de persoonlijke en professionele groei verbeteren.

 • Het aanmoedigen en begeleiden van de mentee om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

 • Het luisteren naar de problemen van de mentee en het helpen bij het vinden van oplossingen.

 • Het fungeren als rolmodel binnen de organisatie.

Een goede mentor laat ook een positieve indruk achter op de organisatiecultuur en de organisatie als geheel. Ze kunnen fungeren als rolmodel voor efficiënt gedrag en constructieve samenwerking, waardoor de normen en waarden van de organisatie op brede schaal worden verspreid en geïmplementeerd.

HR-software ondersteunt je bij de groei

Digital Employee Files on Different Devices

Je team groeit en HR-processen worden diverser – en complexer. Niet met Personio! Want onze HR-software vereenvoudigt je personeelsprocessen en maakt ze sneller, overzichtelijker en efficiënter.

Hoe zet je als HR-manager een succesvol mentorschapsprogramma op?

 1. Identificeer de doelen en doelstellingen van het programma. Dit schept duidelijkheid over wat er bereikt moet worden en helpt bij de planning en de implementatie van het programma.

 2. Kies geschikte mentoren. Zoek naar medewerkers met de juiste vaardigheden, kennis en houding om anderen te begeleiden en te motiveren.

 3. Train de mentoren. Hoewel de mentoren al ervaren kunnen zijn in hun vakgebied, hebben ze misschien behoefte aan gerichte trainingen om hun vaardigheden als mentor verder te ontwikkelen.

 4. Match de mentoren en mentees. Overweeg de verschillende behoeften en persoonlijkheden van alle partijen om zo de juiste match te vinden.

 5. Zorg voor aanspreekpunten. Er moet een systeem worden opgezet waarin zowel de mentors als de mentees zich comfortabel voelen om vragen te stellen en problemen aan te kaarten.

 6. Evalueer het programma. Het programma moet regelmatig geëvalueerd worden om ervoor te zorgen dat het naar behoren functioneert en dat de doelen worden bereikt.

De voordelen van mentorschap

Zowel de werknemer als de organisatie kunnen aanzienlijke voordelen halen uit een goed geïmplementeerd mentorschapsprogramma. 

De voordelen van mentorschap voor de werknemers:

 • een verhoogde competentie in de functie;

 • meer zelfvertrouwen;

 • een verhoogde werkmotivatie;

 • verbeterde probleemoplossende vaardigheden;

 • een uitgebreid professioneel netwerk;

 • een beter inzicht in de bedrijfscultuur en bedrijfswaarden.

De voordelen van mentorschap voor de organisatie:

 • een hogere werknemerstevredenheid en retentie;

 • verbeterd leiderschap en management;

 • het identificeren en ontwikkelen van hoog potentieel talent;

 • een versterking van de bedrijfscultuur en de bedrijfswaarden.

Welke sociale competenties heeft je bedrijf nodig?

Corporate Culture Guide

Het antwoord schuilt in je bedrijfscultuur, want je waarden zijn een goede indicator voor de manier waarop je samenwerkt. Meer daarover lees je in onze gids.

De uitdagingen van mentorschap en hoe je ze oplost

Mentorschap brengt ook diverse uitdagingen met zich mee. Zo is het een kunst om de juiste mentoren te koppelen aan de mentees. Bovendien moet je ervoor zorgen dat de mentoringactiviteiten de normale verantwoordelijkheden niet verstoren. Het is cruciaal om de problemen bij mentorschap te erkennen en best practices te implementeren om deze te voorkomen of te overwinnen. 

Zo kun je de uitdagingen van mentorschap overwinnen of beperken:

 • Stel duidelijke doelen en verwachtingen;

 • Organiseer regelmatige check-in meetings tussen het mentorpaar en HR;

 • Zorg voor een adequate training;

 • Moedig een open communicatie aan;

 • Zorg voor erkenning en beloning voor het werk van de mentoren.

Conclusie

Mentorschap is een waardevol hulpmiddel dat medewerkers en organisaties kan helpen om hun volle potentieel te bereiken. Door te investeren in doelgerichte mentorschapsprogramma’s, kunnen bedrijven een sterke pool van competente en gemotiveerde talenten opbouwen, die aansluiten bij de bedrijfscultuur en -waarden.

Veelgestelde vragen

Hoe kies je een goede mentor?

Een goede mentor is iemand met gedegen ervaring en kennis die hij of zij wil delen met anderen. Een goede mentor moet bovendien beschikken over uitstekende interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden.

Hoe kan je een mentorschapsrelatie effectief beëindigen?

Bij het beëindigen van een mentorschapsrelatie is het belangrijk om transparant te zijn, het gesprek aan te gaan en helder toe te lichten waarom de relatie wordt beëindigd. Op die manier blijft de mogelijkheid open om een nieuwe mentor te vinden.

Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van een succesvolle mentor?

Een succesvolle mentor is empathisch, geduldig, deskundig, eerlijk, betrouwbaar en benaderbaar. Een goede mentor toont ook belangstelling in de ontwikkeling van de mentee, is flexibel en is in staat om constructieve feedback te geven

Disclaimer

Praktische gids voor een sterke bedrijfscultuur

Corporate Culture Guide