Bedrijfsstrategie: wat is het en hoe stel je er een op?

Team collaboration strategy

Een bedrijfsstrategie is erg belangrijk om een succesvol bedrijf neer te zetten en je bedrijf verder te laten groeien. In dit artikel gaan we in op wat een bedrijfsstrategie precies inhoudt en hoe je zo’n strategie zelf kan opstellen.

Belangrijkste conclusies

 • Een bedrijfsstrategie omvat de doelstellingen van een bedrijf en omschrijft hoe je deze gaat bereiken.

 • Een bedrijfsstrategie bestaat uit verschillende componenten waaronder marktanalyse, concurrentieanalyse, positionering en implementatieplanning.

 • Volgens Michael Porter zijn er drie mogelijke bedrijfsstrategieën: een strategie die zich richt op ‘uniek zijn’ (differentiatiestrategie), een strategie die zich richt op ‘de goedkoopste zijn’ (kostenleiderschap) en een strategie die zich richt op een nichemarkt (focusstrategie).

Gratis te downloaden: de favoriete sollicitatievragen van HR!

Wat is een bedrijfsstrategie?

Een bedrijfsstrategie is een plan dat opgesteld wordt volgens de visie en missie van een specifiek bedrijf. In de bedrijfsstrategie staan de doelstellingen van het bedrijf vermeld, alsook de acties die moeten gebeuren om die doelen te behalen. De bedrijfsstrategie vormt vaak de basis van de beslissingen die worden genomen in een bedrijf.

Welke componenten bevat een bedrijfsstrategie?

Een bedrijfsstrategie bestaat uit verschillende componenten. Enerzijds zijn er de analyses en anderzijds zijn er de acties. We overlopen hieronder enkele veelvoorkomende componenten van een bedrijfsstrategie, maar deze liggen niet vast en kunnen per bedrijf verschillen.

Doelmarkt

Een cruciale vraag is: ‘Wie is je klant?’ Als je een goede bedrijfsstrategie wil opstellen, dan is het belangrijk om je doelgroep te bepalen, en liefst zo concreet mogelijk. Bovendien moet je voldoende onderzoek doen naar je doelgroep. Wat zijn de problemen van je doelgroep? Op welke kanalen is je doelgroep actief? Hoe kan je doelgroep in contact komen met jouw product of dienst? Hoe concreter je je doelmarkt specificeert in je bedrijfsstrategie, hoe makkelijker het later zal zijn om hiermee aan de slag te gaan.

Concurrentieanalyse

Als je eenmaal je doelmarkt hebt bepaald, kan je gaan kijken welke concurrenten dezelfde doelgroep aanspreken. In de concurrentieanalyse moet vermeld staan wie je concurrenten zijn, welke producten en/of diensten ze aanbieden, op welke manier ze deze aanbieden en wat jouw concurrenten anders doen of wat hen speciaal maakt. Om een concurrentievoordeel te behalen, is strategisch werk vereist. Dit impliceert een grondige analyse van de markt en een diepgaand begrip van de unieke waardepropositie van het bedrijf.

Positionering

De positionering omvat de essentiële elementen van je bedrijf die je onderscheiden van andere bedrijven in de markt. Het gaat hierbij niet alleen om je aanbod van producten en/of diensten, maar ook om de specifieke problemen van je doelgroep die je wilt oplossen met je product of dienst. Daarnaast speelt je USP (unique selling proposition), oftewel je unieke verkoopargument een cruciale rol. Met een sterke positionering geef je jouw ideale klant een duidelijk beeld van hoe je bedrijf zich onderscheidt in de markt en waarom hij of zij voor jouw bedrijf moet kiezen.

Markttrends en technologische ontwikkelingen

Het is een goed idee om de markttrends op te nemen in je bedrijfsstrategie. Zo kun je beter begrijpen hoe de behoeften en voorkeuren van je doelgroep in de loop der tijd zullen evolueren en hiermee rekening houden in je aanbod. Daarnaast is het essentieel om oog te hebben voor de technologische ontwikkelingen. Immers, door op de hoogte te blijven van de nieuwste technologieën kun je als bedrijf een belangrijk concurrentievoordeel behalen. Om de marktpositie en bedrijfsprestaties verder te evalueren, kan de GE-matrix gebruikt worden. Deze matrix helpt bij het bepalen van de investeringsprioriteiten op basis van marktaantrekkelijkheid en bedrijfseenheidsterkte.

Regelgeving

Zijn er specifieke regels waar je bedrijf zich aan moet houden of is er een strikt juridisch kader waarbinnen je als bedrijf moet opereren? Het is belangrijk om hier rekening mee te houden in je strategie om de risico’s op lange termijn te minimaliseren.

Implementatieplanning

Als laatste is er de implementatieplanning. Welke acties moet je ondernemen en op welke termijn? Het succes van deze implementatie hangt sterk af van effectief verandermanagement. Hierbij is het cruciaal om voldoende aandacht te besteden aan het begeleiden van personeel bij de veranderingen. Meestal wordt er gefocust op de langetermijndoelen, maar durf ook doelen op korte en middellange termijn op te nemen in je bedrijfsstrategie.

Welke sociale competenties heeft je bedrijf nodig?

Corporate Culture Guide

Het antwoord schuilt in je bedrijfscultuur, want je waarden zijn een goede indicator voor de manier waarop je samenwerkt. Meer daarover lees je in onze gids.

Types bedrijfsstrategieën volgens Porter

Michael Porter, een managementgoeroe op het gebied van strategie, definieerde in 1980 drie verschillende types van bedrijfsstrategieën die tot op de dag van vandaag nog vaak gebruikt worden.

1. Differentiatie: een bedrijfsstrategie waarin je je wilt onderscheiden van je concurrenten. Dit kan worden bereikt door je doelpubliek een nieuwe dienst, ander product of andere invalshoek te bieden.

2. Kostenleiderschap: een strategie waarin het doel is om de goedkoopste aanbieder te zijn van een specifieke dienst of een specifiek product.

3. Focus: een strategie waarbij je je focust op een klein deel van de markt. Hoe kleiner je niche is, hoe minder concurrentie je zult ondervinden.

Hoe bepaal je jouw bedrijfsstrategie?

Je kunt je bedrijfsstrategie bepalen aan de hand van volgende vijf vragen:

 1. Wat is je ambitieniveau? Definieer de doelstellingen en resultaten die je met je bedrijf wilt bereiken. Denk na over de maatschappelijke of duurzame impact die je wilt creëren. Dit helpt je om een helder beeld te krijgen van waar je naartoe wilt werken.

 2. Welke kernwaarden wil je uitdragen? Identificeer de kernwaarden en principes die de basis vormen voor je bedrijfscultuur. Creëer een duidelijk DNA waarin je medewerkers zich kunnen vinden en waar ze naar kunnen handelen.

 3. Hoe ziet de operationele kant eruit? Ontwikkel een duidelijke workflow en operationele structuur voor je medewerkers om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt in je bedrijf. Het is hierbij essentieel om de bedrijfskosten nauwkeurig te berekenen. Dit geeft je niet alleen een beter inzicht in de financiële efficiëntie, maar helpt ook bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Om de financiële afstemming te versterken, is het belangrijk om heldere rollen en verantwoordelijkheden te definiëren binnen de organisatie. Deze maatregelen kun je ondersteunen met een zorgvuldige functieanalyse, wat op zijn beurt zal leiden tot een verdere verbetering van de operationele processen.

 4. Hoe ga je de voortgang monitoren? Stel meetbare doelen op die je kunt monitoren en evalueren. Maak gebruik van tools zoals een SWOT-analyse en stel SMART-doelen op. Bepaal relevante KPI’s om de voortgang van je strategie op regelmatige basis te kunnen meten.

 5. Werkt je strategie? Test je strategie voordat je deze implementeert in het hele bedrijf. Voer een pilotfase uit waarbij je de strategie in de praktijk test. Evalueer de resultaten en verzamel feedback van alle belanghebbenden om te bepalen of je strategie effectief is, en stuur waar nodig bij.

Hoe stel je een bedrijfsstrategie op?

Door de bovenstaande vragen te beantwoorden, kun je een solide, finale bedrijfsstrategie ontwikkelen die aansluit bij je doelen en die waarde toevoegt aan je organisatie. Je bedrijfsstrategie kan zo uitgebreid zijn als je zelf wilt, maar zorg ervoor dat je strategie minstens de volgende elementen bevat:

 • Een analyse van de huidige situatie: waar staat je bedrijf op dit moment? Welke uitdagingen zijn er en welke processen lopen goed? Aarzel niet om je klanten, stakeholders en personeel te interviewen voor dit aspect.

 • Een duidelijke visie voor de toekomst: hierin bepaal je jouw doelstellingen, waarbij je rekening houdt met de markttrends en eventuele technologische ontwikkelingen.

 • Een duurzame missie: geef aan wat je personeel drijft en waar je als bedrijf trots op bent. Wat is de onderliggende passie waarvoor iedereen in het bedrijf zich gezamenlijk inzet?

 • Een overzicht van de acties: geef duidelijk de acties en maatregelen weer die je gaat inzetten om je doelstellingen te bereiken. Omschrijf nauwkeurig de tactieken en processen om alles zo duidelijk mogelijk te maken voor je medewerkers.

Bedrijven blinken uit met sterke culturen

Guide_Corporate_Culture

Hogere productiviteit, efficiënte werving, meer omzet: de bedrijfscultuur kan je bedrijf naar een hoger niveau tillen (en verder). Download onze gids vandaag nog om meer te lezen.

Voorbeelden van bedrijfsstrategieën

Elke bedrijfsstrategie is uiteraard uniek. Om te verduidelijken hoe een (verkorte) versie van een bedrijfsstrategie eruit kan zien, gebruiken we de strategie van het bedrijf Ace & Tate als voorbeeld. 

Ace & Tate is een bedrijf dat modieuze brillen maakt. De missie van het bedrijf is om brillen van hoge kwaliteit aan te bieden tegen een betaalbare prijs. Dit bereiken ze door zo veel mogelijk tussenschakels te elimineren en zo veel mogelijk zelf te doen. Die strategie trekken ze ook door in hun marketing, waarbij ze zich vooral richten op sociale media en de communities die ze hebben opgebouwd. Om de cirkel rond te maken, zie je dat deze bedrijfsstrategie 100% aansluit bij de doelgroep van Ace & Tate, namelijk modebewuste twintigers en dertigers die gezien worden als echte digital natives.

Tips om een succesvolle bedrijfsstrategie op te stellen

We geven je graag nog enkele tips mee die je kan gebruiken bij het opstellen van je bedrijfsstrategie:

 • Neem het perspectief van de klant in acht. Het is essentieel om je bedrijf te bekijken vanuit het oogpunt van je klanten. Begrijp hun behoeften, wensen en verwachtingen, en pas je strategie dienovereenkomstig aan.

 • Benadruk je unieke eigenschappen. Identificeer wat je bedrijf onderscheidt van je concurrenten en breng dit naar voren in je strategie. Maak gebruik van je unieke verkoopargumenten om jezelf te positioneren en waarde te bieden aan je klanten.

 • Wees je bewust van het (wettelijk) referentiekader.

 • Zorg voor een duidelijke communicatie met je personeel en stakeholders.

 • Heb vertrouwen in je strategie en zet door. Het is belangrijk om vertrouwen te hebben in je bedrijfsstrategie. Blijf gefocust op je doelstellingen, ook als je onderweg tegenslagen tegenkomt. Wees bereid om aanpassingen door te voeren en te leren van je fouten. Volharding en consistentie zijn vaak de sleutel tot succes.

Uitdagingen in human resources

In het huidige bedrijfsklimaat worden organisaties geconfronteerd met diverse uitdagingen in human resources. Een sleutelfactor hierbij is strategische personeelsplanning, waarbij het doel is om de personeelsbehoeften af te stemmen op de langetermijndoelstellingen van de organisatie. Door proactief te plannen, kunnen bedrijven anticiperen op en navigeren door personeelstekorten, die steeds vaker voorkomen in uiteenlopende sectoren.

Tegelijkertijd speelt employer branding een cruciale rol. Het versterken van het werkgeversmerk helpt bij het aantrekken en behouden van talent, wat essentieel is voor het succes van een organisatie. Daarnaast hebben aspecten als digitalisering en internationalisering een aanzienlijke invloed op de HR-strategieën, waarbij technologie en globalisering nieuwe kansen en uitdagingen met zich meebrengen. Elk van deze aspecten draagt bij aan een robuuste HR-strategie die de organisatie voorbereidt op toekomstige uitdagingen.

Veelgestelde vragen

Hoe meet je de effectiviteit van je bedrijfsstrategie?

Om de effectiviteit van je bedrijfsstrategie te meten, kun je gebruikmaken van Key Performance Indicators (KPI’s). Kies enkele relevante KPI’s die je helpen bij het monitoren van de voortgang en het succes van je strategie. Door de prestaties op deze KPI’s regelmatig te meten en te evalueren, kun je beoordelen of je strategie succesvol is. Als deze metrics verbeteren, weet je dat je op het goede pad bent.

Hoe kun je jouw medewerkers betrekken bij de bedrijfsstrategie?

Een effectieve manier om je medewerkers te betrekken bij de bedrijfsstrategie is door hen al in een vroeg stadium te betrekken, met name tijdens de analysefase bij het opstellen van de strategie. Organiseer bijvoorbeeld workshops, brainstormsessies of enquêtes om feedback van je medewerkers te verzamelen. Bevraag hen over de werking van het bedrijf, identificeer de sterke punten en zwakke punten, en identificeer de mogelijke uitdagingen en kansen. Door je medewerkers actief te betrekken en naar hun input te luisteren, creëer je een gevoel van betrokkenheid, wat de implementatie van je bedrijfsstrategie ten goede zal komen.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsstrategie en een bedrijfsmodel?

Het verschil tussen een bedrijfsstrategie en een bedrijfsmodel is dat een bedrijfsstrategie een plan is om de doelen te bereiken, terwijl een bedrijfsmodel betrekking heeft op de manier waarop een bedrijf waarde creëert. Een bedrijfsstrategie richt zich op de langetermijndoelen, de concurrentievoordelen en de richting van een organisatie, terwijl een bedrijfsmodel betrekking heeft op hoe een bedrijf waarde genereert, klanten bedient, inkomsten genereert en kosten beheert. Een bedrijfsmodel is vaak een onderdeel van dat plan en een mogelijke manier om de doelstellingen van de strategie te bereiken. De twee termen hangen dus wel sterk samen.

Disclaimer

Afgesproken doelen om de prestaties te verbeteren

Icon HR Analytics and Reportings