21. maart 2024

De rol van HR bij het bevorderen van psychologische veiligheid op de werkvloer

De rol van HR bij het bevorderen van psychologische veiligheid op de werkvloer

In de moderne arbeidswereld draait het om werknemers die zich veilig en op hun gemak voelen op het werk. Het is belangrijk geworden om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt. Het is een cruciale factor voor het welzijn van medewerkers en heeft aantoonbare voordelen voor de productiviteit en het succes van een organisatie. In deze blog nemen we de rol van HR in het bevorderen van psychologische veiligheid op de werkvloer onder de loep.

Wat is psychologische veiligheid? 

Psychologische veiligheid verwijst naar het geruststellende gevoel dat medewerkers zichzelf kunnen zijn op het werk, zonder zich zorgen te maken over mogelijke negatieve gevolgen zoals kritiek, afwijzing of sancties. Het draait om een cultuur waarin openheid, vertrouwen en respect centraal staan, waardoor medewerkers zich vrij voelen om ideeën, feedback en zorgen te delen zonder angst voor terugslag.

Waarom is psychologische veiligheid essentieel op de werkvloer? 

Psychologische veiligheid heeft een aanzienlijke impact op zowel de prestaties als het welzijn van medewerkers. Teams die een hoge mate van psychologische veiligheid ervaren, zijn beter in staat om samen te werken, innovatief te zijn en creatieve oplossingen te vinden voor problemen. Bovendien draagt psychologische veiligheid bij aan een hogere mate van tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, wat op zijn beurt leidt tot een lager verloop en een hogere productiviteit.

Bijna 30% van de werknemers voelt zich niet in staat om lastige kwesties aan te snijden, aarzelt om hulp te vragen, of worstelt met het omgaan met fouten, alles vanwege het ontbreken van psychologische veiligheid op de werkplek. Deze bevindingen benadrukken het belang voor organisaties om een omgeving te creëren waarin alle werknemers zich veilig voelen om hun gedachten, zorgen en ideeën te delen, zonder angst voor negatieve gevolgen.

 Richtlijnen voor HR om psychologische veiligheid te bevorderen 

Wat kan HR doen om psychologische veiligheid op de werkvloer te bevorderen? Het is essentieel om de belangrijke rol die teamleads hebben binnen het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer niet te vergeten. HR kan teamleiders betrekken bij HR-processen door hen te laten deelnemen aan wervingsgesprekken, trainingen over diversiteit en inclusie, en regelmatige overlegmomenten waarbij open communicatie wordt gestimuleerd. Hier zijn enkele praktische richtlijnen die kunnen helpen, gebaseerd op inzichten van experts op dit gebied.

  1. Wees het goede voorbeeld: HR moet een actieve rol spelen in het bevorderen van psychologische veiligheid door zelf het goede voorbeeld te geven. Door open te zijn over jouw eigen gedachten, gevoelens en fouten, kun je het vertrouwen van anderen opbouwen en een cultuur van openheid en kwetsbaarheid stimuleren. Deel bijvoorbeeld hoe jij omgaat met stress op het werk en welke strategieën je gebruikt om hiermee om te gaan.

  2. Stimuleer open communicatie: het is de verantwoordelijkheid van HR om een omgeving te creëren waarin medewerkers zich vrij voelen om hun gedachten, ideeën en zorgen te delen zonder angst voor negatieve consequenties. Dit omvat ook het faciliteren van een proces voor het melden van problemen, zoals whistleblowing, waar medewerkers zich veilig voelen om ernstige kwesties aan de orde te stellen. Door het belang van open communicatie te benadrukken en actief te luisteren naar de behoeften van medewerkers, is HR in staat om een sfeer van vertrouwen en respect te bevorderen.

  3. Creëer ruimte voor groei en ontwikkeling: werk moet een veilige plek zijn waar medewerkers zich vrij voelen om fouten te maken, te experimenteren en zichzelf te ontwikkelen. Hoewel de directe verantwoordelijkheid voor de groei en ontwikkeling van medewerkers vaak bij hun managers ligt, kan HR een ondersteunende rol spelen door het faciliteren van programma's, middelen en een cultuur die leren en groei aanmoedigen. Een voorbeeld hiervan kan zijn om een mentorprogramma op te zetten waarbij ervaren medewerkers worden gekoppeld aan nieuwkomers om hen te begeleiden en te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. Dit draagt niet alleen bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan de algehele prestaties van het team en de organisatie.

  4. Toon respect aan iedereen: respect is de kern van een gezonde werkcultuur. HR moet ervoor zorgen dat er respect wordt getoond naar iedereen binnen de organisatie, ongeacht functieniveau, achtergrond of mening. Door een cultuur van respect te bevorderen, kunnen conflicten worden verminderd en kan de samenwerking worden versterkt. HR kan een praktisch voorbeeld geven door ervoor te zorgen dat tijdens vergaderingen alle teamleden de kans krijgen om hun ideeën te delen zonder onderbroken te worden. Dit helpt bij het creëren van een sfeer waarin iedere stem wordt gehoord en gerespecteerd, ongeacht hun positie binnen de organisatie.

Door deze richtlijnen te volgen, kan HR een cruciale rol spelen bij het creëren van een werkomgeving waarin psychologische veiligheid wordt gewaardeerd en gestimuleerd. 

Dit niet alleen ten behoeve van het welzijn van de medewerkers, maar ook voor het algehele succes en prestaties van de organisatie.

Our Guide to Corporate Culture

Corporate Culture Guide by Personio