Wat is de GE Mckinsey Matrix? Uitleg + template

McKinseys GE-Matrix

De juiste beslissing nemen op het juiste moment is niet eenvoudig. Toch moeten managers elke dag belangrijke strategische beslissingen nemen. Een gebrekkig besluitvormingsproces en de verkeerde tools kunnen helaas snel leiden tot pijnlijke zakelijke fiasco’s. De GE Mckinsey Matrix of GE Matrix is een strategische tool die een manager kan helpen om juiste beslissingen te nemen. In dit artikel leer je alles over de GE Matrix, inclusief hoe en wanneer je deze kunt gebruiken. 

Belangrijkste conclusies

 • De GE Matrix is een visuele tool die portfoliomanagers helpt om de juiste middelen aan de juiste bedrijfseenheden toe te wijzen.

 • De GE Matrix houdt rekening met twee grote parameters (of factoren): het concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van een bedrijfseenheid

 • De uitkomsten van de GE Matrix helpen om drie verschillende strategische investeringskeuzes te maken: 1. investeren, 2. beschermen en 3. oogsten

 • De GE Matrix biedt slechts een momentopname van het bedrijfspotentieel. Strategische besluitvormers moeten die momentopname in de juiste context analyseren.

Wat is de GE McKinsey Matrix? 

De GE McKinsey Matrix, ook wel de GE Matrix of General Electrics Matrix genoemd, is een strategisch referentiekader dat bedrijven met meerdere bedrijfseenheden helpt bij het beheren van hun portfolio. Dankzij de GE Matrix kunnen bedrijven de juiste prioriteiten stellen en de juiste investeringsbeslissingennemen voor de bedrijfseenheden die ze beheren.

De GE Matrix houdt rekening met twee belangrijke factoren: de concurrentiekracht van een bedrijfseenheid en de aantrekkelijkheid van de markt waarin ze actief is.

Waarom gebruiken bedrijven de GE Matrix?

Op basis van waar een bedrijfseenheid zich bevindt in de 3x3 GE Matrix (zie hieronder), kunnen portfoliomanagers snel drie strategische vragen beantwoorden:

 1. Investeren: hoe moet het kapitaal worden verdeeld over de verschillende bedrijfseenheden?

 2. Beschermen: welke producten of extra bedrijfseenheden zijn nodig in het bestaande portfolio?

 3. Desinvesteren: welke bedrijfseenheden moeten afgestoten worden? 

Dutch GE Metrix

De factoren van de GE Matrix

Om de aantrekkelijkheid en het concurrentievermogen van een bedrijfseenheid te bepalen, houdt de GE Matrix rekening met enkele factoren. Laten we eerst eens kijken naar de belangrijkste factoren die de aantrekkelijkheid van de bedrijfseenheid bepalen:

 • Marktomvang

 • Winstgevendheid

 • Marktgroeipotentieel

 • Submarkten binnen de sector

 • Winstgevendheid van de markt

 • Differentiatiemogelijkheden

 • Marktgroeipercentage

 • Concurrentie

Bedrijven gebruiken vaak een scorekaart die gaat van 1 tot 10, om de verschillende factoren te evalueren. Deze waarden staan echter niet vast. De scores hangen af van je bedrijfsdoelstellingen. Laten we nu verder kijken naar de belangrijkste factoren die een invloed hebben op het concurrentievermogen van de bedrijfseenheid:

 • Duurzame concurrentievoordelen

 • Brand value

 • Klantentrouw

 • Marktaandeel

 • Interne vaardigheden en talent

 • Sterkte van de waardeketen

 • Productiecapaciteit

 • Productlijnen

 • Prijs en cashflow

 • Winstmarge in vergelijking met concurrenten

Automatisatie van het werknemersproces: verlies vertragingen, win kansen

Teaserimage_Whitepaper_PWA_NL

Automatieer HR-processen tussen applicaties en teams om productiviteit en HR naar het volgende level te brengen. Lees onze gids vandaag voor het volledige verhaal.

De uitkomsten van de GE McKinsey Matrix

De uitkomsten van de GE Matrix worden als volgt berekend:

 • Gewicht van elke factor: het gewicht bepaalt het relatieve belang van elke factor. Een waarde van 1 staat hierbij voor zeer onbelangrijk, terwijl een waarde van 100 staat voor zeer belangrijk. De totale som van alle gewichten moet samen 100 zijn.

 • Score van elke factor: zoals gezegd kun je elke factor een individuele score geven. In het algemeen gaan de scores van 1 tot 10.

 • Berekening van de totaalscores: om de totaalscores van een specifieke bedrijfseenheid te berekenen, moet je eerst het toegekende gewicht aan een factor vermenigvuldigen met de individuele score ervan. Maak deze berekening voor elke factor om zo de totaalscore te berekenen.

 • Plaats de scores die je berekend hebt op de matrix: nu de totaalscores voor aantrekkelijkheid en concurrentievermogen van de bedrijfseenheid zijn vastgesteld, kunnen de x- en y-waarden voor elke bedrijfseenheid met behulp van een cirkel op de matrix worden uitgezet.

Opmerking: elke cirkel heeft een verschillende grootte. Deze komt overeen met de hoeveelheid inkomsten die je bedrijf genereert. Een bedrijfseenheid die bijvoorbeeld 50% van de inkomsten van een bedrijf genereert, moet twee keer zo groot zijn als een eenheid die slechts 25% van de inkomsten realiseert.

De 9 cellen van de GE Matrix kunnen ook verdeeld worden door middel van een denkbeeldige dwarslijn die van linksonder naar rechtsboven loopt. De positie van een bedrijfseenheid ten opzichte van deze dwarslijn op de matrix bepaalt de strategie die je bedrijf kan volgen. 

Bedrijfseenheden die zich boven de dwarslijn bevinden zijn over het algemeen succesvoller, terwijl bedrijfseenheden onder de diagonale lijn over het algemeen een lage cashflow hebben en kosten maken. Lees verder om te ontdekken hoe de resultaten je bedrijfsstrategie kunnen beïnvloeden. 

Hoe pas ik de uitkomsten van de GE McKinsey Matrix toe in mijn bedrijf?

Je bedrijf kan, afhankelijk van het concurrentievermogen en de potentiële aantrekkelijkheid van een bedrijfseenheid, drie strategieën toepassen. Laten we hieronder voor elke situatie een voorbeeld bekijken.

1. Investeringsstrategie

Het moment van investeren breekt aan wanneer een product een concurrentieel voordeel heeft op een markt die nu zeer aantrekkelijk is. De aandacht gaat op dat moment naar het behouden of ontwikkelen van sterke punten. Je kunt de winst ook verhogen door de nadruk te leggen op je productiviteit.

Elk bedrijf probeert een dergelijke positie voor zijn bedrijfseenheden na te streven. Een mogelijk struikelblok voor bedrijven die plotseling investeringen moeten doen, is dat ze eenvoudigweg niet over de nodige middelen of het nodige kapitaal beschikken om ze uit te voeren. 

Bedrijven die wel over deze middelen beschikken, kunnen gewoon de productie opdrijven, zoeken naar nieuwe afzetmarkten of samenwerken met andere bedrijven. 

2. Beschermingsstrategie

Bescherming is belangrijk wanneer een bedrijfseenheid aantrekkelijk is, maar een zwakker concurrentievoordeel heeft. Dit maakt het moeilijker om te bepalen wat je moet doen. Afhankelijk van je bedrijfsdoelen zou je kunnen overstappen naar een interessantere bedrijfseenheid of proberen om je concurrentiepositie te verbeteren.

Besluit je om het huidige concurrentievermogen van een van de bedrijfseenheden te verbeteren? Doe dit alleen wanneer er voldoende kapitaal overblijft na de belangrijkste investeringen.

3. Oogststrategie

Het kan ook zijn dat een bedrijfseenheid een competitief prijsnadeel heeft en tegelijkertijd minder aantrekkelijk is. In dat geval is het tijd om te oogsten. Het doel is dan om je bedrijfseenheid overeind te houden door net genoeg te investeren. Dit kan zolang de bedrijfseenheid geen verlies maakt.

Maakt de bedrijfseenheid wel verlies? Dan moet je de bedrijfseenheid zo snel mogelijk verkopen. Dit doe je het liefst op het moment dat de afkoopwaarde het hoogst is. Met deze strategie zorg je ervoor dat je minder succesvolle producten of diensten de meer succesvolle delen van je bedrijf niet ondermijnen. 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de GE Matrix en de BCG Matrix?

De GE Matrix analyseert de aantrekkelijkheid en zakelijke troeven van bedrijfseenheden, terwijl de BCG Matrix zich richt op het marktgroeipercentage en het relatief marktaandeel als indicatoren voor de aantrekkelijkheid van bedrijfseenheden.

Is een GE Matrix beter dan een BCG Matrix?

Neen, ze worden gewoon anders gebruikt. De BCG Matrix bestaat slechts uit 4 cellen en is daarom minder complex dan de GE Matrix die uit 9 cellen bestaat. De GE Matrix biedt wel een methode om te bepalen in welke activiteiten van een bedrijf geïnvesteerd moet worden.

Waarvoor wordt de GE Matrix gebruikt?

De GE McKinsey Matrix, ook wel GE Matrix of General Electric Matrix genoemd, is een analysetool waarmee bedrijven het potentieel van strategische bedrijfseenheden of producten kunnen analyseren.

Disclaimer

Download onze bedrijfscultuurgids (Engelstalig)

Icon Onboarding