Strategisch werk als concurrentievoordeel voor je bedrijf

coworkers discussing hr strategy

Geraldine MacCarthy is Chief Revenue Officer bij Personio. In dit artikel legt ze uit hoe bedrijven vooruitgang kunnen boeken door hun HR-strategie te baseren op het concept van strategisch werk. Ook laat ze zien dat de huidige omstandigheden kansen bieden voor HR-afdelingen en bedrijven om hun organisatie te laten excelleren.  

Hoe blijven bedrijven na de pandemie gericht op groei? De laatste tijd ligt mijn focus voornamelijk op het licht aan het einde van de tunnel. Hoewel niets in het leven zeker is, is er genoeg reden tot hoop wanneer we uit onze ‘coronawinterslaap’ zijn ontwaakt. 

En nu het steeds beter gaat, moeten bedrijven zich klaarmaken om te groeien. Voor veel bedrijven – de HR-teams in het bijzonder – betekent dit dat ze het concurrentievoordeel van hun werk moeten ontwikkelen, opbouwen of optimaliseren door het momentum van de HR-strategie te behouden (of toe te laten).

Wat houdt HR-strategie in?

In het afgelopen jaar is de manier waarop we over werk denken drastisch veranderd. We hebben veel moeten aanpassen: waar we werken, hoe we werken en de verschillende manieren waarop onze prestaties nu resulteren in groei. Dit hebben we te danken aan de HR-strategieën van responsieve, strategische en krachtige HR-afdelingen. De HR-strategieën zijn nauw verbonden met de bedrijfsstrategieën en vormen een integraal onderdeel van de algehele organisatieplanning.

Hoe kan werk een concurrentievoordeel opleveren?

Dat gezegd hebbende blijft werk een lastig onderwerp. Gehinderd door alle contracten, langdurige projecten en handmatige processen worden veel bedrijven nog steeds in hun groei geremd, puur door hun manier van werken.

Werk als concurrentievoordeel draait meer om het terugdringen van zaken als aandachtsfragmentatie en microvertragingen, zodat je je kunt concentreren op het werk dat echt belangrijk is. Dat betekent: minder handmatige processen en meer werken aan de HR-strategie. Een strategische aanpak creëert zowel de ruimte om meer te doen als de tijd om je erop te richten.

Hoe kan strategisch werk bijdragen aan je HR-strategie?

Het begint met technologie. Dankzij verschillende technologieën, met name SaaS, is het aanbod HR-oplossingen voor MKB gedemocratiseerd. Dit is het startpunt voor werk als concurrentievoordeel, omdat we handmatige processen nu kunnen digitaliseren en er ruimte vrijkomt voor een HR-strategie.

In wezen kunnen we met technologie een gelijk speelveld creëren. Dat betekent echter niet dat technologie altijd bevorderlijk is, of dat ‘meer groei’ gelijkstaat aan ‘meer technologie’. Soms is de oplossing juist minder technologie, die efficiënter wordt ingezet.

De reden hiervoor is dat aandachtsmanagement en aandachtsfragmentatie een enorm probleem zijn geworden voor personeel in alle sectoren. We hebben zoveel applicaties, logins en vakjes om aan te vinken, dat de oplossingen voor ons werk alleen maar meer werk creëren.

In plaats daarvan hebben we een oplossing nodig die het werk naadlozer en dus productiever maakt. Hiervoor moeten we het productiviteitspotentieel van HR (en organisaties in het algemeen) herkennen en benutten, zodat bedrijven kunnen opschalen en groeien. In veel opzichten moet dit allemaal beginnen bij HR. Ik zal uitleggen waarom…

Efficiënter werken met naadloze integraties

Personio illustrations

Hoeveel gespecialiseerde oplossingen gebruik jij? Personio is eenvoudig uit te breiden en aan te passen aan jouw unieke behoeften. Zo kun je eenvoudig samenwerken op één centraal platform. 

De groei van je HR-strategie faciliteren

De afgelopen tijd hebben HR-teams eindeloos veel uitdagingen voor de kiezen gekregen. Door de pandemie moesten teams van de ene op de andere dag op afstand werken, terwijl ze nog steeds dezelfde kwaliteit wilden leveren en ook nog te maken hadden met gestreste medewerkers en klanten.

Veel HR-teams bleken goed tegen deze uitdaging opgewassen: ze hielpen bij het opstellen van beleid, startten initiatieven om de bedrijfscultuur in stand te houden en streefden ernaar om dezelfde targets en doelen te behalen, zelfs tijdens de moeilijkste periodes. Ze hebben een wezenlijke, zinvolle bijdrage geleverd aan de veerkracht van bedrijven.

Nu moeten organisaties hun HR-afdeling belonen door dat momentum vast te houden. Als HR-teams de mogelijkheid krijgen om een HR-strategie te ontwikkelen en uit te voeren, kunnen ze een concurrentievoordeel bewerkstelligen door processen te stroomlijnen en waar mogelijk te automatiseren.

Hiervoor moeten we gebruikmaken van goeddoordachte technologie. Met goeddoordachte technologie kunnen we deze processen digitaal beheren en daardoor microvertragingen en aandachtsfragmentatie in de hele organisatie verminderen. Dit begint bij HR, maar helpt uiteindelijk het hele bedrijf om zijn doelen te behalen.

Toewerken naar iets groters

Nu HR inspraak heeft gekregen bij het senior management, moeten we deze afdeling de benodigde middelen geven om deel te blijven van dat gesprek en op sommige gebieden zelfs de leiding te nemen. Op deze manier kan HR niet alleen personeel beheren, maar het hele bedrijf laten groeien door middel van talentontwikkeling en andere initiatieven.

Het is hierbij van belang dat HR genoeg tijd en aandacht aan deze initiatieven kan besteden. Daarnaast moeten naadloze en gestroomlijnde workflows ervoor zorgen dat de technologie dit werk makkelijker maakt in plaats van moeilijker. Zo kun je van werk een concurrentievoordeel maken, alleen maar door mensen hun werk te laten doen en ze in staat te stellen optimaal productief te zijn.

Over Geraldine MacCarthy

Over Geraldine MacCarthy

Geraldine MacCarthy heeft bijna 20 jaar ervaring in leidinggevende sales- en technologiefuncties bij toonaangevende bedrijven zoals Dropbox en Google. Als Head of Dropbox Business EMEA heeft ze een belangrijke rol gehad bij het opbouwen van de Europese activiteiten. Ook heeft ze bij Google meer dan zeven jaar lang in verschillende leiderschapsfuncties de uitbreiding in Europa ondersteund.

Stimuleer performance bedrijfsbreed

Performance Questions