Personeelstekort: Wat is het en wat zijn oorzaken?

fachkräftemangel

Al enkele jaren kampen bedrijven in bepaalde sectoren met een hevig personeelstekort. Goed personeel blijkt lastig vindbaar en de meeste sollicitanten passen nu eenmaal niet in het gewenste plaatje. In dit artikel gaan we het hebben over personeelstekort en hoe je dit met jouw organisatie of bedrijf op de meest effectieve manier kunt oplossen.

Wat is een personeelstekort?

Een personeelstekort ontstaat wanneer bepaalde functies onvervuld blijven. Dit wil zeggen dat er wél vacatures openstaan, maar dat hier niet de juiste of zelfs geen sollicitanten op reageren. Dit kan een groot probleem veroorzaken voor bedrijven en organisaties aangezien er soms wel genoeg werk te verrichten is, maar er te weinig werknemers in dienst zijn om dit te doen.

Wat zijn de vier grootste oorzaken van een personeelstekort?

Er is niet echt één bepaalde oorzaak die ervoor zorgt dat veel bedrijven met een personeelstekort kampen. Dat er in veel sectoren een groot personeelstekort heerst heeft vier belangrijke oorzaken. Deze belangrijkste oorzaken van personeelstekort zullen wij hieronder in detail bespreken.

Samenspel van toenemende vergrijzing en technologische ontwikkelingen

Zowel steeds snellere technologische ontwikkelingen als de toenemende vergrijzing hebben gigantische impact op de arbeidsmarkt. Ervaren werknemers gaan met pensioen en nieuw personeel heeft een gebrek aan ervaring en de gewenste vaardigheden. Hierdoor ontstaat er een probleem: werkzoekenden hebben simpelweg niet in huis wat werkgevers van hen verlangen.

Onjuiste profielen

Nederland kent zo’n 1 miljoen tot 1,5 miljoen mensen die wel graag zouden willen werken, maar hier niet in slagen doordat zij een te grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij vallen niet in het profiel dat werkgevers verlangen. Men zou dus kunnen stellen dat arbeidspotentieel in ons land onder benut wordt en dat werkgevers hun functieprofielen hier naar zouden kunnen aanpassen.

Teveel werknemers die parttime werken

Een groot gedeelte van werkend Nederland werkt slechts parttime. Het personeelstekort in veel sectoren en branches zou eenvoudig opgelost kunnen worden wanneer deze grote groep werknemers zou besluiten een paar uur per week meer te gaan werken. Werkgevers dienen dit dan wel aantrekkelijk te maken en aan te sporen.

50-plussers krijgen moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt

Het is helaas een feit dat in ons land 50-plussers moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Zij kosten een onderneming technisch gezien meer om aan te nemen en hebben niet per se meer ervaring dan jongere werknemers. Daarnaast dienen deze werknemers vaak bijgeschoold te worden, wat de werkgever extra geld kost.

Wil jij op korte termijn het personeelstekort van jouw onderneming of organisatie oplossen? Vraag dan onze gratis web demo aan en til de HR-activiteiten van je onderneming naar een nieuw niveau.

Plan personeel op basis van solide gegevens

Employee-Headcount-Overview

In Personio kun je op ieder moment zien hoeveel mensen er op welke afdeling werken en daar je planning op baseren.

Wat zijn de vier sectoren die het meest te maken krijgen met personeelstekort?

In Nederland zijn de vier sectoren of branches die het meest te maken hebben met personeelstekort de ICT-branche, de onderwijssector, de bouwsector en technische beroepen. Er is een nijpend tekort aan vakmensen in ons land, mede doordat de meeste vakmensen vroeg of laat ZZP’er worden en dus voor zichzelf beginnen.

ICT-sector

Het aantal openstaande vacatures in de ICT-sector staat erg hoog. Het grootste probleem is de steeds sneller ontwikkelende technologie. Deze zorgt ervoor dat kunstmatige intelligentie, big data, cloud computing en robotica taken overnemen die ICT’ers normaliter zouden doen. Ook werken ICT’ers sneller vanuit huis voor een groot buitenlands ICT-bedrijf dat een hoger salaris en aantrekkelijkere secundaire arbeidsvoorwaarden kan bieden dan Nederlandse ICT-bedrijven kunnen doen.

Techniek

Ook onder technische beroepen heerst een groot personeelstekort. Te veel vakmensen worden ingezet in het buitenland of beginnen voor zichzelf. Hierdoor kunnen bedrijven in deze branche moeilijk aan juiste nieuwe personeel komen.

Onderwijssector

In Nederland spreken we van een dringend tekort aan personeel in de onderwijssector. Zo zijn er te weinig leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook is er een tekort aan schoolleiders (directieleden) in het basisonderwijs. Het kabinet probeert het personeelstekort in de onderwijssector aan te pakken met zaken zoals subsidies.

Bouwsector

In de bouwsector is al jaren sprake van een personeelstekort. Op dit moment heeft maar liefst 83% van alle bouwbedrijven te maken met personeelstekorten. Met name de vraag naar projectmanagers en timmermannen is groot. Daarnaast worden ook de vacatures voor elektriciens, ingenieurs en productieleiders steeds minder snel gevuld.

Hoe het personeelstekort oplossen als je nieuwe werknemers wilt aanwerven?

Ieder bedrijf dat kampt met een personeelstekort wilt dit natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. De werkdruk mag immers voor de werknemers die wél in dienst zijn niet te hoog worden en bedrijfsdoelstellingen moeten behaald kunnen worden. Hieronder zullen wij enkele oplossingen bespreken waarmee je jouw personeelstekort kunt inperken.

Leestip: Ontdek hoe bedrijfsstrategieën de koers van een organisatie bepalen en haar groei stimuleren.

Werf op een intensievere manier je werknemers aan

Dit wil zeggen dat je dient te werken aan strategische personeelsplanning. Zit niet achterover en wacht tot de sollicitanten zich komen melden, maar ga actief vacatures opstellen en personeel werven.

Ga alleen maar dieper in op de meest noodzakelijke functie-eisen

Stel dus geen te hoge eisen aan nieuw personeel. Stel in het functieprofiel op wat de noodzakelijke functie-eisen zijn en probeer niet altijd op zoek te gaan naar die ene ideale werknemer.

Schakel een trainee of intern in

Het aannemen van interns of trainees is een van de beste manieren om jonge werknemers kennis te laten maken met jouw organisatie. Jonge werknemers zijn niet alleen leergierig, maar ook op zoek naar een werkgever die hen vastigheid kan bieden en doorgroeimogelijkheden.

Biedt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aan

Als je geen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aanbiedt, zul je je personeel snel verliezen. Er zijn erg veel bedrijven die juist met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden nieuwe werknemers over de streep halen om bij hen in dienst te treden. Ga dus mee met deze trend en doe hetzelfde.

Laat personeel met arbeidsbeperkingen niet achterwege

Mensen met autisme hebben een goed oog voor detail en bezitten een analytisch denkvermogen. Mensen met een visuele beperking kunnen juist weer heel goed zijn in telefonische werkzaamheden. Laar personeel met arbeidsbeperkingen dus niet achterwege en overweeg deze een plek binnen jouw onderneming of organisatie te bieden. Niets zal jou als werkgever meer genoegdoening geven als een blij en hardwerkend personeelslid met een arbeidsbeperking.

Kies voor freelancers

Hoewel freelancers ingewerkt dienen te worden en relatief gezien duur zijn, kun je ze inschakelen wanneer dit nodig is. Ook heb je veel flexibiliteit omdat deze werknemers niet op de loonlijst staan. Daarnaast kunnen deze freelancers in sommige gevallen ook uit het buitenland komen en vanaf hun thuisland de werkzaamheden voor jouw organisatie verrichten. In dit geval zijn freelancers vaak goedkoper dan Nederlandse vaste werknemers.

Opteer voor mensen met een migratie-achtergrond

Mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlanders als het aankomt op werken. Dit betekent dat je maatschappelijk verantwoord kunt ondernemen door mensen met een migratieachtergrond aan te nemen. Hier komt bij dat je dan met je onderneming of organisatie in aanmerking komt voor fiscale voordelen en subsidieregelingen zoals het Loonkostenvoordeel en het Lage-inkomensvoordeel.

Zet 50 plussers in

Deze doelgroep komt vaak moeilijk aan de bak. Biedt deze mensen dus een kans door ze aan te nemen met jouw bedrijf of organisatie. Eventueel kun je deze werknemers omscholen zodat zij weer helemaal up-to-date zijn en waarde toevoegen aan je onderneming.

Wist je dat je met onze HR-software eenvoudig het personeelsverloop berekenen kunt van jouw onderneming of organisatie?

Hoe kun je je huidige werknemers behouden om zo een personeelstekort tegen te gaan?

Je werknemers tevreden houden is de sleutel tot succes wanneer het gaat om het behouden van werknemers. Een tevreden werknemer is loyaal en zal niet zo snel ontslag nemen. Zorg er dus voor dat de bedrijfssfeer goed is binnen jouw onderneming of organisatie en biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Je wilt immers niet hebben dat concurrerende bedrijven betere arbeidsvoorwaarden bieden. Hierdoor zouden je werknemers de afweging kunnen maken bij hen in dienst te treden. Hieronder zullen wij enkele dingen bespreken die je kunt doen om je huidige werknemers echt te binden aan je bedrijf.

Geef werknemers de kans om zich te ontwikkelen

Niemand wilt jarenlang dezelfde functie bekleden zonder zicht op promovering. Geef werknemers dus de kans zich te ontwikkelen en biedt bijvoorbeeld cursussen en interne opleidingen aan. Op deze manier uit je ook je waardering voor hen als werkgever.

Creëer een vitale en gezonde werksfeer

In sommige branches en sectoren is het niet altijd even eenvoudig om gezond en wel de pensioengerechtigde leeftijd te behalen, bijvoorbeeld in de bouwsector. Richt je dus op de vitaliteit en gezondheid van je werknemers om hen zo inzetbaar te houden en het ziekteverzuim terug te dringen.

Re-organiseer de organisatie en verlicht de werkdruk (en betrek alle afdelingen daarbij)

In sommige gevallen komen werknemers door de huidige werkdruk niet toe aan het werk waarvoor zij zijn opgeleid. Zorg er dan voor dat dit werk uit handen wordt genomen of re-organiseer. Dit verlicht de werkdruk voor deze werknemers aanzienlijk.

Investeer in opleidingen

Juist in de sectoren en branches waar personeelstekorten het meeste voorkomen is het opleiden en bijscholen van personeel van groot belang. De snelle technologische ontwikkelingen dienen bijgehouden te kunnen worden door werknemers en dit kan alleen als jij als werkgever investeert in opleidingen en bijscholing. Door dit te doen maak je je personeel duurzamer en je onderneming klaar voor de toekomst.

Biedt werknemers een goede work-life balance aan

Veel werknemers hebben behoefte aan een gezonde ‘work-life balance‘. Je zou bijvoorbeeld een vierdaagse werkweek kunnen introduceren om je personeel aan je te binden.

Vraag of werknemers meer willen werken

Het klinkt wat eenvoudig, maar als alle arbeidsvoorwaarden gunstig zijn en er een goede werksfeer heerst, kun je altijd proberen te vragen aan je werknemers of zij meer willen werken.

Werk samen met andere bedrijven

Je kunt overwegen samen te werken met andere bedrijven om personeelstekorten gezamenlijk tegen te gaan. Hoewel dit misschien niet de meest effectieve manier is om personeelstekort tegen te gaan, is het altijd een optie.

Wil jij op effectieve wijze personeelstekort tegengaan? Bekijk dan onze video World of Work in Data om op passende oplossingen te komen voor jouw onderneming of organisatie.

We hebben uw toestemming nodig om deze dienst te laden!

Deze inhoud mag niet geladen worden vanwege trackers die niet aan de bezoeker bekend worden gemaakt.

Disclaimer

De juiste medewerkers vinden

NL_Personeelstekort/Fachkräftemangel_abbinder_image