Wervingsstrategie: voordelen en voorbeeld

Recruiting-Strategie

Vandaag is het belangrijk om strategisch te werven voor het aantrekken en behouden van toptalent. Door de voordelen te begrijpen en inspiratie te putten uit succesvolle voorbeelden, kunnen bedrijven hun wervingsproces optimaliseren, hun candidate experience verbeteren en een concurrentievoordeel behalen. In dit artikel verkennen we de kracht van innovatieve wervingsstrategieën, zoals het inzetten van technologie, het omarmen van diversiteit en het optimaal benutten van employer branding. 

Belangrijkste conclusies

 • Strategische werving is belangrijk om toptalent aan te trekken en te behouden, de candidate experience te verbeteren en een concurrentievoordeel te behalen.

 • De belangrijkste voordelen van een doeltreffende wervingsstrategie zijn het aantrekken van toptalent, het verlagen van de wervingskosten, het verbeteren van het personeelsverloop en het verbeteren van de bedrijfsprestaties.

 • Om een succesvolle wervingsstrategie te ontwikkelen kun je inspiratie putten uit bestaande strategieën en best practices, feedback verzamelen en gebruikmaken van moderne tools.

 • Meer dan ooit speelt technologie een centrale rol bij het versterken van je wervingsstrategie. Digitale tools kunnen het hele wervingsproces stroomlijnen en vereenvoudigen.

Wat is een wervingsstrategie?

Een wervingsstrategie is een zorgvuldig uitgewerkt beleid dat tot doel heeft om geschikte kandidaten aan te trekken en aan te nemen. Een wervingsstrategie omvat het stellen van doelen, het definiëren van doelgroepen en het toepassen van doeltreffende wervingsmethoden om potentiële kandidaten te bereiken. Een wervingsstrategie omvat ook de essentiële stappen en middelen die nodig zijn voor een succesvolle aanwerving, zoals het plaatsen van vacatures, het screenen van kandidaten, het voeren van sollicitatiegesprekken en het inwerken van nieuwe medewerkers.

Wat zijn de voordelen van een wervingsstrategie?

Aan goede wervingsstrategieën is er geen gebrek! Een doordachte wervingsstrategie biedt talrijke voordelen voor een bedrijf, waaronder: 

 • Aantrekken van toptalent: het aanbieden van competitieve salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden, het promoten van de bedrijfscultuur, het vereenvoudigen van de sollicitatieprocedure en het verduidelijken van functiebeschrijvingen dragen allemaal bij aan het aantrekken van toptalent.

 • Verlagen van de wervingskosten: door je te richten op de juiste kandidaten en door efficiënte wervingsmethoden te gebruiken, bespaar je als organisatie tijd en geld.

 • Verbeteren van de personeelsretentie: werknemers die zich betrokken voelen bij hun werk blijven langer voor je bedrijf werken. Dit vermindert de kosten en de problemen die gepaard gaan met het veelvuldig aannemen en opleiden van nieuwe werknemers.

 • Verbeteren van de bedrijfsprestaties: het aannemen van de juiste mensen bevordert de productiviteit en de klanttevredenheid, wat dan weer een positieve impact heeft op de bedrijfsresultaten.

 • Verbeteren van de candidate experience: het hanteren van stipte en transparante communicatie tijdens het wervingsproces verbetert de ervaring van je kandidaten, schept vertrouwen en creëert positieve relaties met potentiële werknemers.

Hoe je tijdens recruitment het overzicht behoudt

NL_Recruiting Software_applications_list

Bekijk hoeveel sollicitanten zich in welke fase van je wervingsproces bevinden – een uitstekende basis voor het optimaliseren van processtappen en wervingsactiviteiten.

Hoe creëer je een succesvolle wervingsstrategie?

Het creëren van een succesvolle wervingsstrategie gaat gepaard met verschillende stappen en elementen die we hieronder in detail bespreken.

1. Haal inspiratie uit bestaande strategieën

Voordat je een wervingsstrategie ontwikkelt, is het een goed idee om onderzoek te doen naar de bestaande strategieën. Je hoeft het wiel helemaal niet opnieuw uit te vinden. Je kunt inspiratie halen uit bronnen zoals het personeelsplan van je bedrijf, de bedrijfsstrategie, de huidige wervingsstrategie of online bronnen.

Deze documenten kunnen belangrijke inzichten verschaffen, zoals de vereiste vaardigheden, de bedrijfsprioriteiten, de bestaande salarisschalen, enzovoort. Het personeelsplan kan ook een kalender bevatten met belangrijke wervingsevenementen tijdens drukke periodes. Denk daarbij aan het werven van studenten in de zomer of het aannemen van bijkomende tijdelijke werknemers wanneer daar behoefte aan is.

Hou bij de zoektocht naar kandidaten ook rekening met het wervingsbudget van je afdeling en de beschikbaarheid van verschillende online platforms zoals LinkedIn en Glassdoor.

2. Zoek naar bestaande templates en best practices

Online kun je ongelooflijk veel templates en best practices vinden. Het is belangrijk om deze door te nemen om te zien wat andere bedrijven doen en welke templates op je bedrijf kunnen worden toegepast. Elk bedrijf is uniek, en elke best practice moet worden afgestemd op je eigen employer brand.

3. Vraag feedback aan je stakeholders en kandidaten

Verzamel en verwerk de feedback van stakeholders van wervingsmanagers, managers, supervisors, werknemers, HR-medewerkers en sollicitanten. Dit doe je met behulp van periodieke korte enquêtes. Het is belangrijk om de verzamelde gegevens daadwerkelijk te gebruiken als onderdeel van je wervingsproces.

4. Implementeer geavanceerde tools en technologieën

Kleine bedrijven kunnen vertrouwen op een handmatig proces, maar het inzetten van software is vaak noodzakelijk als het wervingsvolume toeneemt. Er zijn veel opties die je kunt overwegen op het gebied van wervingsapplicaties. Een HR-beheersysteem bevat meestal basisfuncties waarmee je de processen kunt automatiseren. Bovendien zijn sommige providers gespecialiseerd in het ontwikkelen van ATS-systemen met meer geavanceerde functies. 

Overweeg het gebruik van de volgende technologieën:

 • AI-tools helpen je bedrijf om potentiële kandidaten te targeten, cv’s te preselecteren, kandidaten te interviewen en reacties van kandidaten te meten. Dergelijke tools worden ook steeds vaker gebruikt om vragen van kandidaten te beantwoorden met behulp van chatbots.

 • Met tools voor cv-parsing kunnen de cv’s van kandidaten automatisch worden gelezen en de gegevens in specifieke velden van het wervingssysteem worden geplaatst. Met behulp van trefwoorden kun je cv’s snel preselecteren.

 • Software voor video-interviews worden in sommige ATS-systemen geïntegreerd. Dit soort software maakt face-to-facegesprekken overbodig, vereenvoudigt teamgesprekken en maakt het mogelijk om gekwalificeerde kandidaten te interviewen, ongeacht hun locatie.

 • Jobboards of vacaturebanken op sites als LinkedIn en Glassdoor breiden de zoekmogelijkheden van je bedrijf aanzienlijk uit. Omdat jobboards vaak geld kosten, is het belangrijk om de beste wervingskanalen te vinden voor jouw doelgroep.

 • Onboarding ligt in het verlengde van het wervingsproces en kan de candidate experience van een nieuwe werknemer met het bedrijf verbeteren. Het toevoegen van een onboardingmodule aan het HR-systeem of ATS maakt het ondertekenen van documenten en het inwerken van nieuwe werknemers makkelijker. 

5. Identificeer nieuwe manieren om kandidaten aan te trekken

Er bestaan veel methoden om je talentpipeline te vergroten en actieve en passieve kandidaten aan te trekken. Zoek de beste kanalen uit voor een bepaalde functie, creëer een aantrekkelijke campagne op social media die kandidaten aantrekt, en monitor de doeltreffendheid ervan met statistieken. Wat voor de ene functie werkt, kan voor een andere functie helemaal niet werken.

Wist je dat meer dan 63% van de Nederlandse werkgevers gebruikmaken van sociale media om kandidaten aan te trekken?

Door de openstaande vacatures op je carrièrewebsite te plaatsen, kunnen kandidaten je bedrijf beter leren kennen. Andere opties zijn het plaatsen van vacatures op jobboards, het aanbieden van referralprogramma’s, het contacteren van voormalige werknemers, het manueel zoeken naar passieve kandidaten, het uitbesteden van je wervingsproces aan een derde partij en het organiseren van interne bedrijfsevenementen

Ongeveer 80% van de kandidaten is passief en moet je als bedrijf zelf actief bereiken.

6. Verfijn je employer brand

Je employer brand kan het aantal en de kwaliteit van je kandidaten voor openstaande functies aanzienlijk beïnvloeden. Ook speelt je employer brand een cruciale rol in het beeld dat werknemers hebben over je bedrijf. Een sterke employer brand kan dus van grote invloed zijn op het wervingsproces. Daarom is het belangrijk om je employer brand voortdurend te verfijnen en op te nemen als een integraal onderdeel van de marketing- en wervingsstrategieën van je bedrijf.

7. Gebruik statistieken om wervingsbesluiten te nemen 

Door je wervingsbeslissingen te baseren op objectieve gegevens en statistieken in plaats van op subjectieve meningen of veronderstellingen, kun je de kans op vooroordelen aanzienlijk verminderen. Je beoordeelt de kandidaten op basis van hun vaardigheden, ervaring en prestaties, waardoor een eerlijker en meer rechtvaardig wervingsproces ontstaat. Om dit te bereiken, kun je de volgende stappen volgen:

 • Identificeer patronen en trends in je wervingsproces. Ga bijvoorbeeld na wat de meest succesvolle wervingskanalen zijn en analyseer de tijd die je nodig hebt om een bepaalde functie in te vullen.

 • Evalueer de resultaten van je vacatures. Meet het aantal sollicitaties en de kwaliteit ervan om te bepalen of je vacatures de juiste kandidaten aantrekken.

 • Evalueer de prestaties van je wervingsteam. Houd het aantal gesprekken en sollicitaties bij om te zien of je team zijn wervingsdoelen haalt.

 • Maak gebruik van belangrijke KPI’s en analyses om de voortgang en het succes van nieuwe werknemers op te volgen. Zo kun je de gebieden identificeren waar medewerkers mogelijk extra ondersteuning nodig hebben.

Stap voor stap de bedrijfscultuur versterken

Gids voor bedrijfscultuur

Hoe consolideer je met eenvoudige middelen een sterke bedrijfscultuur? De experts in deze gids laten het je zien.

Voorbeeld van een wervingsstrategie

Hier volgen enkele voorbeelden van wervingsstrategieën van andere populaire, internationale bedrijven.

 1. Employer branding - Google positioneert zichzelf als een aantrekkelijke werkgever door zijn focus op innovatieve projecten en technologieën, aantrekkelijke werknemersvoordelen en sterke inzet voor het creëren van een gezond evenwicht tussen werk en privéleven.

 2. Creëer overtuigende functiebeschrijvingen - Tesla maakt boeiende functiebeschrijvingen die hun missie benadrukken om de overstap naar hernieuwbare energie in de wereld te versnellen en hun revolutionaire projecten zoals elektrische voertuigen te benadrukken.

 3. Gebruik meerdere wervingskanalen - Netflix maakt gretig gebruik van socialmediaplatforms als LinkedIn en Twitter om bedrijfsupdates te delen, hun unieke bedrijfscultuur onder de aandacht te brengen en toptalent in de entertainmentindustrie aan te trekken.

 4. Referralprogramma’s voor werknemers - LinkedIn heeft succesvolle referralprogramma's voor werknemers geïmplementeerd waarbij aanzienlijke geldbonussen worden geboden voor het aanbevelen van toptalenten. Dit programma bleek een doeltreffende manier om talent aan te trekken via de vertrouwde connecties.

 5. Werk samen met universiteiten - Microsoft werkt wereldwijd samen met universiteiten via diverse programma’s zoals de Microsoft Imagine Cup en Microsoft Student Partners. Deze initiatieven helpen bij het aantrekken van toptalent en ze bevorderen de relaties met de academische gemeenschap.

 6. Bouw relaties op met experten uit je bedrijfstak - IBM werkt actief samen met experts uit de industrie door het organiseren van de jaarlijkse IBM Think Conference. Tijdens deze conferentie worden beroemde sprekers en thought leaders uitgenodigd om inzichten en trends in de technologiesector te delen.

 7. Voortdurende betrokkenheid van kandidaten - Facebook koestert relaties met kandidaten via zijn ‘talent community channel’.

Hoe meet je de doeltreffendheid van je wervingsstrategie?

Om het succes van je wervingsstrategie te meten kun je gebruikmaken van verschillende KPI’s. Welke specifieke KPI's je kiest, hangt af van de behoeften en doelen van je bedrijf. Enkele veelgebruikte KPI’s bij werving zijn:

 • De wervingstijd: de tijd die nodig is om een vacature in te vullen, te beginnen bij het plaatsen van de vacature tot het accepteren van een aanbod.

 • Kosten per aanwerving: de kosten van het werven en aannemen van een nieuwe werknemer, inclusief de marketingkosten, administratiekosten en de kosten van de wervingstools.

 • Ratio sollicitanten/gesprekken: het aantal sollicitanten dat voor een baan wordt geïnterviewd ten opzichte van het totale aantal sollicitanten. Een hoge verhouding tussen sollicitanten en gesprekken wijst op een selectief wervingsproces.

 • Acceptatiegraad van sollicitaties: het percentage van de aanvaarde vacatures. Een hoog acceptatiepercentage wijst op een succesvol wervingsproces.

 • Ervaring van de kandidaat: de ervaring die een kandidaat heeft tijdens de hele wervingsprocedure, waaronder de sollicitatieprocedure, de gesprekken en andere interacties met het bedrijf.

 • Kandidaatconversie: het percentage kandidaten dat succesvol overgaat van de ene fase van het wervingsproces naar de volgende.

 • Retentiegraad: het percentage nieuwe werknemers dat gedurende een bepaalde periode bij het bedrijf in dienst blijft.

 • Wervingsbron: het percentage nieuwe aanwervingen dat afkomstig is van elke specifieke bron, zoals referrals, carrièrewebsites of jobboards. 

 • Diversiteit van medewerkers: bijvoorbeeld verschillen in geslacht, ras of leeftijd. Een divers personeelsbestand wijst op een succesvol wervingsproces.

 • Personeelsverloop: het percentage werknemers dat een bedrijf binnen een bepaalde periode verlaat.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen werving en selectie enerzijds en recruitment anderzijds?

Werving en selectie heeft betrekking op het invullen van een vacature en het in overweging nemen van geschikte kandidaten voor een baan. Recruitment omvat het proces om die kandidaten aan te trekken. 

Wat staat er in een wervingsplan?

Werving is heel intensief en omvat verschillende stappen: het vaststellen van je personeelsbehoeften, het opstellen van functiebeschrijvingen, het bedenken van je wervingsstrategie, het screenen en selecteren van kandidaten, het interviewen van kandidaten, het aanbieden van een contract, en ten slotte het inwerken van nieuwe werknemers.

Wat zijn de beste wervingskanalen?

De beste wervingskanalen maken optimaal gebruik van technologie en digitale platformen. Online jobboards, carrièrewebsites en socialmediaplatforms zoals LinkedIn, Facebook en Twitter bieden toegang tot een groot aantal potentiële kandidaten. Referralprogramma’s voor werknemers maken gebruik van bestaande netwerken, terwijl AI-tools het screeningsproces vereenvoudigen.

Disclaimer

Bereik sollicitanten op sociale netwerken met slechts één klik

Applicant sourcing Multiposting