Wat doet een HR manager? Ontdek het hier!

Wat doet een HR manager

Een human resources manager of in het kort HR manager is de schakel tussen het personeel en het management van een bedrijf. De HR manager zorgt ervoor dat een bedrijf of organisatie een goed personeelsbeleid heeft. Hiermee bedoelen wij de juiste mensen op de juiste posities binnen het bedrijf.

De HR manager adviseert het management over alles wat met human resources oftewel personeel te maken heeft. Zo is een HR manager bezig met de werving en selectie van de ideale werknemers, de dagdagelijkse planning van de onderneming of organisatie en houdt deze direct contact met de directie omtrent HR vraagstukken. Een HR manager kan ook personeelsfunctionaris genoemd worden.

Kortom, een HR manager heeft dus enkele belangrijke taken binnen een organisatie of onderneming. In dit artikel gaan we dieper in op de functies van een HR manager en zullen wij enkele veelgestelde vragen omtrent het beroep beantwoorden.

Wat is een HR manager?

Volgens het Dave Ulrich model voor HR rollen is een HR manager verdediger van de medewerkers, administratief expert, strategisch partner en change agent. Dit klinkt als een hele mond vol, maar we zullen het even kort toelichten.

Ten eerste is uit onderzoek gebleken dat tevreden werknemers productiever zijn. Het is dus een van de hoofdtaken van een HR manager om werknemers tevreden te houden. Dit doet een HR manager door naar hen te luisteren en hun wensen kenbaar te maken bij het management.

Hoe ontwikkel je een duurzame HR-strategie?

NL_wat_doet_hr_manager_teaser_image

In deze gids nemen we je mee door het proces en laten we zien hoe je je HR-werk naar een hoger niveau kunt tillen.

Naast enkel HR taken uitvoeren dienen HR managers zich ook bezig te houden met de personeelsadministratie. Salarissen moeten op tijd worden uitbetaald, ziekteverzuim bijgehouden en dergelijke.

Het fungeren als strategisch partner omvat de bedrijfsdoelstellingen in kaart brengen en deze vertalen naar een uitvoerbaar plan met betrekking tot het personeel. Denk aan het zorgen voor een juiste bezettingsgraad aan werknemers en het controleren of iedere werknemer wel doet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Als laatste houdt een HR manager zich ook bezig met veranderingen binnen een bedrijf of organisatie. Mocht een bedrijf bijvoorbeeld van locatie veranderen omdat zij een flinke groei doormaken, dan hebben werknemers wellicht problemen met het op tijd verschijnen op werk. De change agent rol van de HR manager houdt in dat de HR manager dit proces gaat begeleiden en zorgen voor oplossingen.

Wat is het takenpakket van een HR manager?

De HR manager is de verantwoordelijke persoon voor het personeelsbeleid van een organisatie of onderneming. De HR manager zorgt ervoor dat alle arbeidsrelaties soepel verlopen. Dit doet de HR manager door zich bezig te houden met de volgende taken:

  • Het opstellen van een human resources strategie en deze implementeren. Dit gebeurt in samenwerking met leidinggeven om zo het bestuursbeleid of personeelsbeleid te vertalen naar concrete procedures voor de werknemers.

  • Het regelen en controleren van de personeelsadministratie. Denk aan alles regelen rondom salarissen, verlof, ziekte en ontslag.

  • Interne communicatie voeren met het personeel en leidinggevenden.

  • Bezighouden met werving en selectie, maar ook met ontslag, outplacement en promovering.

  • Het onderhouden van relaties met vakbonden en organiseren van sociale verkiezingen.

Wat brengt de toekomst voor HR?

NL_wat_doet_hr_manager_teaser_box_image

Hoe hebben HR-teams gereageerd op de coronapandemie en wat kun je doen om toekomstbestendige oplossingen te leveren voor je organisatie? Klik hier voor meer informatie en download nu ons onderzoek (Engelstalig).

Het onderzoek downloaden

Waarom is het inschakelen van een HR manager belangrijk?

Vrijwel iedere onderneming of organisatie heeft een HR manager nodig. Een HR manager is namelijk belangrijk omdat hij/zij alles regelt wat er maar met personeel te maken heeft. Zo begeleidt de HR manager nieuwe werknemers, maar ook is hij/zij een soort van vertrouwenspersoon waar werknemers terecht bij kunnen met vragen, problemen of opmerkingen.

Daarnaast wil je natuurlijk groeien als onderneming of organisatie en dat kan alleen met goed personeel. Een HR manager is medeverantwoordelijk voor het aantrekken en behouden van talent. Daarnaast houdt een HR manager personeelsdossiers bij, zodat je precies weet hoe je onderneming of organisatie er qua personeel voor staat.

Een HR manager levert ook input voor strategische beslissingen. Door middel van HR software kan bijvoorbeeld de productiviteit van werknemers gemeten worden of uitgerekend worden welke werknemers grote kans hebben de onderneming of organisatie te verlaten.

Welke bedrijven hebben voornamelijk baat bij een HR manager?

Vaak hebben grote en middelgrote bedrijven baat bij het aanstellen van een HR manager. Kleine bedrijven hebben vaak nog wel iemand die alle personeelszaken en administratie kan regelen, maar zodra de onderneming of organisatie begint te groeien is het vaak niet meer mogelijk voor een non-HR professional om alle zaken te regelen.

Wat is het functieprofiel van een HR manager?

Vrijwel iedere HR manager dient in het bezit te zijn van een bachelordiploma. Daarnaast vragen de meeste bedrijven en organisaties enkele jaren ervaring in personeelszaken. Vaak is het zo dat managers gepromoveerd worden vanuit de reguliere HR afdeling en ongebruikelijk dat iemand direct na het afstuderen HR manager wordt. Om goed als HR manager te functioneren is nu eenmaal ervaring vereist.

Hier komt bij dat HR managers vaak referenties hebben van lokale of nationale HR organisaties. Deze referenties kunnen HR managers bekomen door aanvullende training te volgen of door bepaalde expertise in huis te hebben die andere HR managers niet hebben. Als HR manager moet je goed met mensen kunnen omgaan, stressbestendig zijn en geordend kunnen werken.

Het meeste halen uit HR? Probeer de gratis web demo van Personio en ontdek wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Disclaimer

Wij willen erop wijzen dat ons webaanbod alleen bedoeld is om niet-bindende informatie te verstrekken en geen juridisch advies in de ware zin des woords vormt. De inhoud van dit aanbod kan en is niet bedoeld ter vervanging van individueel en bindend juridisch advies dat op uw specifieke situatie is toegespitst. In dit verband is alle verstrekte informatie zonder garantie voor juistheid en volledigheid. De inhoud van onze website - met name de juridische artikelen - is met de grootste zorgvuldigheid onderzocht. De aanbieder kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie. De informatie is in het bijzonder van algemene aard en vormt geen juridisch advies in individuele gevallen. Om specifieke rechtszaken op te lossen, dient u een advocaat te raadplegen.

Zelfverzekerd personeelsgesprekken voeren

NL_jaargesprek_jahresgespräch_abbinder_image