Human Resource Management (HRM): wat is het?

HR Software

Human Resource Management houdt zich bezig met de personeelszaken van een bedrijf. Het gaat hier echter niet, zoals vaak ten onrechte wordt aangenomen, om de persoon als werknemer op zich. De nadruk ligt eerder op de vaardigheden, kennis of motivatie van de individuele werknemer. HRM-concepten hebben betrekking op het traditionele personeelsmanagement, maar integreren ook aspecten van strategisch management, arbeidsverhoudingen en organisatie.

Gids: 8 stappen op weg naar een HR-strategie. Nu downloaden.

Wat is Human Resource Management?

Human Resource Management beschrijft de optimale inzet van werknemers (= middelen) met het doel om bij te dragen aan het succes van het bedrijf. De HR-manager is verantwoordelijk voor de aansturing en de ontwikkeling van de werknemers, zodat zij hun werk met toewijding en efficiëntie kunnen uitvoeren. De HR-manager is een tussenpersoon voor het management en het personeel.

De belangrijkste HRM-activiteiten zijn:

 • Middelen ter beschikking stellen, zoals het plannen van de personeelsinzet via e-recruiting, functioneringsgesprek, promotie, overplaatsing, ontwikkeling en ontslag
 • Bonus- of beloningssystemen, zoals een vergoeding
 • Structurering en organisatie van het werk
 • Invloed van de medewerkers in het bedrijf via directe participatie

Bepaal in een vroeg stadium hoe je jezelf wilt positioneren in de HR-afdeling om de HRM-activiteiten goed te kunnen uitvoeren. Dit artikel geeft je enkele ideeën over hoe je je HR-afdeling kunt organiseren.

Wat zijn de taken van Human Resource Management?

Beschouw de HRM-architectuur als een gebouw. De bedrijfsstrategie vormt het dak. Direct daaronder bevindt zich de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning. Hun taak bestaat erin de personeelsgroepen aan te sturen volgens strategisch belang en beschikbaarheid.

Voor iedere personeelsgroep ontwikkel je individuele maatregelen over de volgende onderwerpen:

Hoe ontwikkel je een duurzame HR-strategie?

Teaserimage_PeopleStrategy_NL

In deze gids nemen we je mee door het proces en laten we zien hoe je je HR-werk naar een hoger niveau kunt tillen.

Tot nu toe wordt de voorkeur gegeven aan de traditionele taken van personeelsmanagement. De HRM-architectuur wordt ondersteund door de volgende onderwerpen. Want alleen als het personeelsmanagement deze onderwerpen vakkundig en betrouwbaar behandelt, is er sprake van Human Resource Management.

 • HR-kengetallen om te controleren of de doelstellingen gehaald worden
 • Cultuurmanagement binnen het bedrijf
 • Verandermanagement en begeleider van transformatieprocessen
 • Structureel organisatieontwerp
 • Demografisch beheer
 • Organisatorische leerprocessen tot stand brengen
 • Maatregelen ontwikkelen om de work-life-balance van werknemers te verbeteren

HRM-zaken spelen zich altijd af op topmanagementniveau. Alleen dan zal HRM zijn belangrijke rol als strategische partner in het bedrijf kunnen vervullen.

Wat is HRM-software?

HR-management wordt strategisch steeds belangrijker, maar de toegevoegde waarde ervan is in veel bedrijven moeilijk te begrijpen. Er is vaak een gebrek aan cijfers en daar komt personeelsmanagement om de hoek kijken.  Dat maakt het mogelijk om de toegevoegde waarde van HRM te becijferen en moet Human Resource Management ‘begeleiden’.

Softwareoplossingen zoals Personio faciliteren de samenwerking tussen strategische en managementfuncties. Interfaces maken namelijk gegevenskoppeling van HRM en de geautomatiseerde evaluatie van allerlei personeelsgebonden gegevens en de analyse daarvan mogelijk.

Een HRM-kengetallensysteem dat speciaal is afgestemd op de bedrijfssituatie, dient als sturingsinstrument voor je personeelsmaatregelen. Hiervoor heb je gegevens nodig en een systeem dat deze gegevens efficiënt verwerkt en gebruiksklaar maakt, bijvoorbeeld in de vorm van rapporten.

Meer informatie over Personio

Het belang van HRM voor het bedrijf

HRM draagt in de eerste plaats bij tot de verwezenlijking van doelstellingen, door de planning van kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoeften. Hiervoor worden de medewerkers ingedeeld in personeelsgroepen, rekening houdend met hun strategisch belang voor het bedrijf.

 • Welke personeelsgroepen zijn er nodig om de strategische doelen te realiseren en in welke mate?
 • Wat is de interne en externe beschikbaarheid van de afzonderlijke personeelsgroepen?

Het antwoord op deze twee vragen vormt de basis voor de implementatie van HRM-maatregelen en -processen. Beide zijn doelgroepspecifiek en sluiten aan bij de strategie van je bedrijf.

Conclusie

Strategisch HRM is succesvol als je de volgende aanbevelingen in overweging neemt voor de succesvolle ontwikkeling van strategisch georiënteerd Human Resource Management.

 1. Ontwikkel een individuele visie en strategie voor je Human Resource Management en blijf die verder ontwikkelen. HRM-maatregelen zijn nooit een doel op zich. Ze zijn altijd afgestemd op de eisen van het bedrijf.
 2. Stel kwalitatief hoogwaardige personeelsplanningsprocessen op. Zorg voor een nauwe relatie tussen HRM en andere zakelijke en functionele gebieden.
 3. Definieer kengetallen en regelmatige controleprocessen. De concepten en processen voor de verschillende personeelsgroepen sluiten aan bij de strategie. HRM-medewerkers hebben vaak een zeer goede opleiding gevolgd en worden voortdurend bijgeschoold. Competentiebeoordelingen ondersteunen je bij het identificeren van vereiste en bestaande competenties in HRM zelf.
 4. Zorg voor betrokkenheid van het topmanagement bij de verschillende HR-onderwerpen. Bedrijfsculturele aspecten beïnvloeden de ontwikkeling van processen of systemen, dus houd daar rekening mee.

Vermijd overhaaste acties en streef je doelstellingen proactief en systematisch na.

HR-processen vereenvoudigen

Personio gratis uitproberen