Wat is agile HR?

HR News Feature New

Veel organisaties zien de noodzaak om klantgerichter te worden en wendbaarder te zijn. Hoe zorg je er als HR-afdeling voor dat je hierin mee kunt gaan en dat je tegelijkertijd je steentje kunt bijdragen? Agile HR biedt hier een uitkomst in. In dit artikel nemen we je mee in wat agile HR precies inhoudt. We leggen uit wat de belangrijkste principes zijn van agile HR en welke voor- en nadelen er zijn. 

Belangrijkste conclusies

  • Agile HR is een manier van werken die ervoor zorgt dat bedrijven sneller kunnen reageren op verandering en zich beter kunnen aanpassen.

  • De belangrijkste principes van agile HR zijn samenwerking, iteratieve ontwikkeling en continue feedbackloops.

  • Het implementeren van agile HR vraagt om een verandering in de mindset en is een langdurig proces.

Onze HR Trends Report voor 2023: Download nu de whitepaper

Wat is agile HR?

Agile HR is een benadering die de snelheid van het reactie- en aanpassingsvermogen binnen de HR prioriteert. Dit betekent dat hoe sneller een HR-team kan reageren en zich kan aanpassen aan veranderingen binnen en buiten de organisatie, hoe meer agile je als organisatie bent en hoe sneller je kunt inspelen op de behoeften van je medewerkers en organisatie.

Agile werken komt oorspronkelijk uit de wereld van de softwareontwikkeling. In deze branche werd de behoefte steeds groter om sneller en beter te kunnen reageren op de steeds veranderende wensen en behoeften van de klant.

Een andere manier van werken vraagt ook om een andere mindset. Als een organisatie meer agile wil gaan werken, dan is het van groot belang dat je hier als HR-afdeling ondersteunend in bent. Agile HR bestaat dus uit het zo inrichten van je teams dat de HR-afdeling bijdraagt aan het versterken en verbeteren van de reactiesnelheid en het aanpassingsvermogen van de organisatie.

Waarom moet je agile HR overwegen?

In deze tijd van digitalisering en complexiteit waarin veranderingen steeds sneller gaan en steeds meer eisen, is het van belang dat organisaties zich kunnen aanpassen aan hun omgeving. Deze noodzaak om zich aan te passen is net zo relevant in de HR-wereld. Denk daarbij aan het nieuwe werken en het sneller kunnen inspelen op de behoeften van medewerkers. 

Wat zijn de belangrijkste principes van agile HR?

Agile HR gaat dus niet alleen om het anders inrichten van werkprocessen. Het vraagt bovendien om een andere mindset. Deze mindset is gebaseerd op de volgende drie principes.

1. Samenwerking in plaats van clustervorming

In agile HR staat co-creatie tussen en binnen afdelingen centraal. Dat betekent dat de verschillende teams binnen een HR-afdeling niet alleen met elkaar samenwerken, maar dat ze bovendien andere afdelingen van de organisatie opzoeken. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerking tussen een medewerker van Accounting, een medewerker van Marketing en een medewerker van HR. Dergelijke samenwerkingsvormen resulteren in meer innovatieve en effectieve oplossingen.

2. Experimenteren in plaats van standaardisatie

Over het algemeen zijn processen binnen de HR vastgelegd en kunnen aanpassingen pas worden doorgevoerd als duidelijk is aangetoond wat de effectiviteit van die aanpassing is. In agile HR wordt de aanpak van experimenteren, mapping en onderzoek gestimuleerd om zo te leren en te ontwikkelen. Dit betekent dat aanpassingen in het proces op kleine schaal worden uitgetest voordat ze daadwerkelijk worden uitgerold. Er is daardoor een grotere kans op ‘falen’, maar het betekent ook dat aanpassingen in processen makkelijker door te voeren zijn.

3. Elke dag evaluaties, in plaats van elk jaar

Over het algemeen volgt de HR-afdeling voor alle processen een jaarcyclus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan functioneringsgesprekken, eindejaarsrapportages en talentmanagement. In agile HR worden de processen elke dag opnieuw geëvalueerd. Dit betekent dat er oplossingen ontwikkeld worden die op dat moment het meest geschikt zijn en er zo sneller ingespeeld wordt op veranderende situaties.

Hoe wordt agile HR gebruikt om organisatorische veranderingen aan te pakken?

Door je HR-processen agile in te richten kun je een dynamische loopbaanontwikkeling stimuleren bij je medewerkers. Hierdoor krijgen je medewerkers de mogelijkheid om zich in meerdere richtingen te ontwikkelen. Daarnaast worden managers en medewerkers zelf eigenaar van hun persoonlijke ontwikkeling. HR-afdelingen verzamelen tegelijkertijd up-to-date informatie over wat medewerkers vinden en nodig hebben door middel van snelle feedbackloops.

Leestip: Ontdek de veelzijdige rol van een HR-manager en hoe deze professionals essentiële functies vervullen.

Wat zijn nuttige tools voor het implementeren van agile HR?

Het implementeren van agile HR is niet zomaar gedaan. Door een aantal stappen te zetten en tools te implementeren wordt het een stuk makkelijker om je organisatie stap voor stap wendbaarder te maken. Voordat je gaat beginnen met de implementatie is het nuttig om je team een training over agile HR te laten volgen. Zo zijn al je medewerkers op de hoogte van de principes en verwachtingen, en kan iedereen al eens kennismaken met de verschillende termen die worden gebruikt.

Het helpt om te specificeren welk probleem het is dat door een agile manier van werken kan worden opgelost. Denk bijvoorbeeld aan een te lange doorlooptijd van de goedkeuring voor het volgen van een training of cursus. Breng hierbij ook in kaart wat de middelen, verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn in dit proces, en welke doelstellingen je wilt behalen. Op deze manier kom je erachter of de implementatie van ondersteunende software voor goedkeuringsprocessen je probleem zal oplossen, of dat er daarnaast ook meer aandacht besteed moet worden aan een gebruiksvriendelijke tool voor trainingsmanagement.

Wat zijn de voordelen en nadelen van het gebruik van agile HR?

Agile HR is dus een manier van werken die vele voordelen biedt, maar er zijn daarnaast ook een paar nadelen aan verbonden. We hebben de voor- en nadelen van agile HR hieronder kort voor je op een rij gezet. 

Voordelen van agile HR

  • Agile HR vergroot het aanpassingsvermogen van je organisatie door iteratief werkende teams.

  • Het verbetert de samenwerking binnen en tussen teams, wat op zijn beurt zorgt voor meer effectieve en innovatieve oplossingen.

  • Continue feedbackloops zorgen voor nieuwe input, waardoor HR snel kan inspelen op de (nieuwe) behoeften en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

  • Doordat evaluaties vaker plaatsvinden, verzamel je meer data waardoor je meer en een beter inzicht krijgt in je resultaten. De HR-analysesoftware van Personio geeft de juiste inzichten in de gegevens om snelle en doordachte beslissingen te kunnen nemen.

Nadelen van agile HR

  • De implementatie van agile HR is een langdurig traject.

  • Deze manier van werken vraagt om grote veranderingen.

  • De implementatie van agile teams kan pas succesvol zijn als alle lagen van de organisatie achter de beslissing staan.

Veelgestelde vragen

Waarom is agile HR belangrijk?

Agile HR is belangrijk omdat het organisaties helpt beter tegemoet te komen aan de behoeften van de medewerkers en snel te reageren op veranderingen in de markt. Agile HR stelt teams in staat om effectiever samen te werken en innovatieve oplossingen te leveren. Bovendien helpen de continue feedbackloops organisaties om snelle en weloverwogen beslissingen te nemen.

Wat is een agile HR operating model?

Een agile HR operating model geeft de functies en samenhang van HR-processen weer. Daar waar de focus bij traditionele modellen ligt op zaken als compliance en gegevensbeheer, heeft een agile hr operating model als doel om de reactiesnelheid en het aanpassingsvermogen van de organisatie te ondersteunen, en een cultuur van creativiteit en innovatie te stimuleren.

Disclaimer