Human resources: rol, managen en kernfuncties

5G8A7820 (3)

Human resources vormt de ruggengraat van alle personeelszaken. In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van human resources, de definitie ervan en uiteraard het belang ervan voor organisaties. We geven ook enkele tips mee voor het managen van human resources.

Belangrijkste conclusies

 • Human resources omvat alles wat te maken heeft met de werknemers van een bedrijf.

 • De taken van HR gaan van het aanwerven van nieuw personeel, tot het opleiden ervan en het managen van de bedrijfscultuur.

 • De HR-afdeling is niet alleen belangrijk voor de organisatie zelf, maar HR vormt bovendien een aanspreekpunt voor de werknemers.

Breng je HR naar een hoger niveau in acht stappen. Download nu een gratis praktische gids voor het ontwikkelen van een HR-strategie!

Wat is human resources of HR?

Human resources, vaak afgekort tot HR, omvat alles wat te maken heeft met het personeel. Dit kan gaan van het werven tot het opleiden van personeel, maar ook het belonen of ontslaan van werknemers behoort tot het takenpakket van HR. In het Nederlands wordt ook weleens het woord personeelszaken gebruikt.

Wat is de rol van human resources?

De rol van human resources is zeer ruim. De HR-afdeling zorgt er enerzijds voor dat de juiste werknemers worden aangeworven en dat ze opgeleid worden om hun werk goed te kunnen doen. Anderzijds is het ook de verantwoordelijkheid van HR dat alles goed verloopt op de werkvloer en dat het personeel gelukkig is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het voeren van feedbackgesprekken en het organiseren van teamevenementen.

Hoe kan HR de werknemers ondersteunen?

Het is de bedoeling dat HR dicht bij de werknemers staat. HR ondersteunt de medewerkers namelijk doorheen hun loopbaan op verschillende vlakken – vanaf het eerste sollicitatiegesprek tot de eventuele uitdiensttreding.

Enkele andere voorbeelden zijn:

-    Het regelen van de lonen;

-    Het zoeken van geschikte opleidingen;

-    Het ondersteunen van medewerkers om (door) te groeien binnen het bedrijf;

-    Het verbeteren van de sfeer op de werkvloer;

-    En veel meer!

HR-software ondersteunt je bij de groei

Digital Employee Files on Different Devices

Je team groeit en HR-processen worden diverser – en complexer. Niet met Personio! Want onze HR-software vereenvoudigt je personeelsprocessen en maakt ze sneller, overzichtelijker en efficiënter.

De kernfuncties van human resources

Het volledige takenpakket van de human resources-afdeling kunnen we onderverdelen in vijf kernfuncties. We overlopen elk van de kernfuncties hieronder.

1. Werving en selectie

Human resources staat in voor de werving en selectie van nieuw personeel. Dit houdt in dat HR-medewerkers onder andere vacatures opstellen, kandidaten screenen, sollicitatiegesprekken afnemen en dergelijke meer, afhankelijk van de wervingsmethode van de organisatie.

Het spreekt voor zich dat deze activiteiten cruciaal zijn bij het vinden van geschikt personeel en het samenstellen van de juiste teams. Niettemin omvat een rol in HR daarnaast nog vele andere aspecten.

2. Opleiding en ontwikkeling

Nieuwe medewerkers die worden aangenomen, moeten worden opgeleid zodat ze zo snel mogelijk mee kunnen draaien in hun nieuwe functie. Daarnaast heeft human resources de verantwoordelijkheid om het bestaande personeel te triggeren om te blijven bijleren en zich verder te ontwikkelen.

Dit kan je doen aan de hand van een opleidingsplan dat je samen met de medewerker opstelt. Op die manier kun je in samenspraak vastleggen welke opleidingen er nodig zijn om bepaalde doelen te behalen of groeimogelijkheden te bereiken in het kader van de employee journey.

3. Prestatiebeoordeling

Samen met de managers zal human resources ook de prestaties van individuele werknemers beoordelen. Dit kan aan de hand van een performance management-proces waarbij de doelstellingen worden opgevolgd aan de hand van feedbackgesprekken en evaluatieprocessen.

Goede prestaties van medewerkers worden vaak beloond met een bijbehorende bonus. Minder goede prestaties worden idealiter ontleed, aangekaart en verder opgevolgd. Hierbij werken managers en HR-medewerkers samen om de juiste tools te voorzien om de werknemers beter te laten presteren.

4. Beloningsmanagement

Zoals hierboven vermeld, is het ontwerpen en beheren van belonings- en compensatiestructuren ook een verantwoordelijkheid die de HR-afdeling dient op te nemen. Beloningsmanagement is niet alleen belangrijk om werknemers die goed presteren te kunnen belonen, maar ook om goede prestaties te stimuleren en de werknemerstevredenheid hoog te houden.

Het toekennen van bonussen is een goede manier om medewerkers te belonen, maar er zijn daarnaast nog tal van andere opties waaruit je als werkgever kan kiezen.

5. Arbeidsverhoudingen

Als laatste treedt het HR-team op als een spilfiguur tussen de werknemers en managers. Ze zorgen voor een goede en productieve relatie en helpen medewerkers dus ook steeds ingeval er problemen zijn. Beide partijen kunnen te rade gaan bij de HR-afdeling en om advies of hulp vragen.

Managen van human resources

Het managen van human resources is niet altijd een eenvoudige taak. We hebben hieronder enkele tips en strategieën opgesomd om je te helpen om deze rol te vervullen, en om ervoor te zorgen dat je makkelijk de focus kan bewaren.

 • Zorg voor een helikopterview. Veel HR-managers zijn zo gefocust op het aanwerven van nieuw personeel, dat ze het huidige personeel uit het oog verliezen. Zorg dus steeds voor de juiste balans.

 • Voer ook je kleine taken goed uit. In human resources zijn er veel dagelijkse routinetaken die uitgevoerd moeten worden, zodat alles correct wordt bijgehouden. Denk daarbij aan het opslaan van cv’s, het optimaliseren van de bedrijfscultuur en het updaten van de gegevens van werknemers.

 • Verlies je passie niet. Je hebt als HR-manager een heel menselijke rol in een bedrijf. Echter, omdat je veel regels en processen dient te volgen, kan je snel koel of afstandelijk overkomen voor medewerkers. Dit wil je uiteraard vermijden, want je blijft het best heel toegankelijk voor de medewerkers.

 • Positieve communicatie werkt beter. Veranderingen hebben altijd een impact op de werknemers, maar als je ze op een positieve manier kan communiceren en duidelijk kan kaderen, zal je hierbij minder weerstand ondervinden.

 • Toon oprechte interesse. Leer je werknemers kennen en durf ze ook persoonlijke vragen te stellen. Zo ben je beter op de hoogte van hun voorkeuren, persoonlijkheid en doelen.

Human resources en organisatiecultuur

Door een organisatiecultuur te creëren, maak je het leven van een HR-manager alleen maar makkelijker. Je kan namelijk makkelijk aftoetsen of een nieuwe werknemer al dan niet goed zou passen in het bedrijf door de fit met de bedrijfscultuur te evalueren.

Bovendien draagt een positieve bedrijfscultuur bij aan een beter imago naar buiten toe, wat helpt om nieuwe medewerkers aan te trekken. Door een open organisatiecultuur te implementeren, creëer je ook een gezondere sfeer op de werkvloer, wat leidt tot een hogere werknemerstevredenheid.

Het creëren, managen en optimaliseren van een organisatiecultuur zijn dus cruciale taken van het human resources-team.

Ieder jaar zien we nieuwe trends in HR die mee-evolueren met de veranderende behoeften van de markt. In 2023 zien we vooral de volgende trends:

 1. Een grotere focus op de employee experience;

 2. Verder optimaliseren van hybride werken;

 3. Overschakelen op een vierdaagse werkweek;

 4. Het automatiseren van HR-taken met de juiste software;

 5. Gebruik van meer en diverse marketingtechnieken voor het werven van nieuwe kandidaten;

 6. De relatie tussen manager en werknemer wordt alleen maar belangrijker.

Onze HR Trends Report voor 2023: Download nu de whitepaper

Conclusie

Human resources omvat diverse personeelstaken die op dagelijkse basis uitgevoerd en opgevolgd moeten worden. Om de HR-processen wat efficiënter te maken, kan het helpen om een deel van de taken te automatiseren aan de hand van gespecialiseerde software. Personio biedt software op maat van jouw HR-management en dagelijkse behoeften. Vraag vandaag nog een gratis demo aan.

Veelgestelde vragen

Wat is human resource management?

Human resource management, oftewel HRM, is een overkoepelende term voor alles wat met personeelszaken te maken heeft. Dit bedrijfsonderdeel houdt zich dagelijks bezig met het managen van het huidige personeel en het aanwerven van nieuw personeel.

Wat is HR-software?

HR-software is ontworpen om terugkerende taken van de HR-afdeling over te nemen en te automatiseren waar mogelijk. Zo kan er efficiënter omgesprongen worden met tijd en kunnen de HR-medewerkers zich meer focussen op het personeel zelf.

Waarom is human resources belangrijk binnen organisaties?

Human resources is belangrijk voor organisaties die (willen) groeien. HR is niet alleen belangrijk om nieuw personeel aan te werven, maar ook om het huidige personeel tevreden te houden aan de hand van opleidingen, een positieve bedrijfscultuur en diverse beloningsmaatregelen.

Disclaimer