De personeelsadministratie: wat is het en hoe pak je het slim aan?

people-management-principles

Alle nuttige documenten over je bedrijf en je medewerkers worden bijgehouden in de personeelsadministratie. In dit artikel worden de taken rondom personeelsadministratie uiteengezet. We geven ook handige tips bij het digitaliseren van je personeelsbeheer en leggen uit waarom het uitbesteden van je personeelsadministratie een goed idee is.

Belangrijkste conclusies

 • Om een beter overzicht te krijgen van het geheel, integreren veel bedrijven hun personeelsadministratie in één centraal systeem, met de loonadministratie, aangiften en boekhouding.

 • De personeelsadministratie is vaak een tijdrovende bezigheid. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor om hun personeelsbeheer te digitaliseren en/of uit te besteden.

 • Met een digitale loonadministratie stuur je de afschriften naar een werknemer met één druk op de knop. Deze gegevens worden ook automatisch naar de Belastingdienst gestuurd.

Wat is de personeelsadministratie?

De personeelsadministratie omvat alle nuttige documenten en informatie over je bedrijf en je medewerkers, en de administratieve taken die daarmee gepaard gaan. Denk bijvoorbeeld aan de wettelijk verplichte loon- en salarisadministratie, het bijhouden van een personeelsdossier, de verslagen van evaluatiegesprekken, de secundaire arbeidsvoorwaarden, communicatiegegevens, managementrapportages enzovoort. Ook de verzuim- en verlofadministratie maken doorgaans deel uit van de personeelsadministratie. 

Om een beter overzicht en meer inzicht te krijgen, integreren veel bedrijven hun personeelsadministratie in één centraal systeem, samen met de loonadministratie, de aangiften en de boekhouding van het bedrijf. 

Welke taken behoren tot de personeelsadministratie?

Hieronder vind je een greep uit de taken van de HR-medewerker die zich ontfermt over de personeelsadministratie:

 • arbeidscontracten opstellen, loonafspraken maken, pensioenregeling treffen

 • verzekeringen afsluiten en up-to-date houden

 • salarisadministratie bijhouden, premies en loonbelastingen afdragen

 • functie- en taakomschrijvingen opstellen

 • rapportages maken van evaluatiegesprekken, werkafspraken, targets enzovoort.

 • secundaire arbeidsvoorwaarden vastleggen, bijvoorbeeld lease-auto, opleidingen of vakantiedagen

 • verzuimadministratie bijhouden

 • opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

4 tips voor een succesvol digitaal personeelsbeheer

 • Tip 1: Leg als medewerker personeelsadministratie een digitaal personeelsdossier aan Verzamel alle personeelsdocumenten van een werknemer in een digitaal personeelsdossier. Voorbeelden van personeelsdocumenten zijn: de arbeidsovereenkomst, documenten rond een promotie of overplaatsing, opzeggingsbrieven en alle documenten met betrekking tot een ontslag.

 • Tip 2: Maak de loonadministratie ook digitaal Door de loonadministratie te digitaliseren, stuur je eenvoudig de afschriften naar je werknemer met één druk op de knop. Deze gegevens worden ook automatisch naar de Belastingdienst gestuurd. 

 • Tip 3: Zorg ook voor een digitale tijdsregistratie Tijdsregistratie op één digitale plek. Denk bijvoorbeeld aan dagen van verzuim, uren van overwerk, uitval door ziekte, vakantiedagen, dagen van ouderschapsverlof of het vastleggen van werktijden voor bijscholing.

 • Tip 4: Betrek je medewerkers actief bij de digitale personeelsadministratie Met behulp van Employee Self-Service (ESS) krijgen medewerkers via digitale tools toegang tot de relevante HR-informatie. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld vakantiedagen aanvragen, verzoeken plaatsen voor bijscholing of zelfs de tijdsregistratie van het bedrijf beheren. Het grote voordeel hiervan is dat deze methode je medewerkers een groter verantwoordelijkheidsgevoel geeft, alsook betere inzichten in de bedrijfsprocessen. 

Waarom zou je je personeelsadministratie uitbesteden? 

Hier vind je de vier voornaamste redenen om je personeelsadministratie uit te besteden:

 1. Tijdsbesparing Door je personeelsadministratie uit te besteden aan een professional, kun jij je beter focussen op de corebusiness van je bedrijf.

 2. Ontzorging Je legt de verantwoordelijkheid voor de administratieve taken rondom je personeel bij een expert die op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen en de relevante regelgeving.

 3. Kostenbesparing Het is niet meer nodig om een salarisadministrateur in dienst te nemen.

 4. Inzicht en overzicht Je kunt alle documenten en gegevens digitaal inzien, op elk moment van de dag, op elke locatie. 

De personeelsadministratie is vaak een tijdrovende bezigheid. Veel bedrijven kiezen dan ook voor digitale ondersteuning. Voor de salarisadministratie bijvoorbeeld, schakelen organisaties vaak een payrollbedrijf in. 

Personio biedt alles-in-één HR-software voor kleine en middelgrote bedrijven met 10 tot 2000 medewerkers. Personio heeft als missie om HR-processen zo transparant en efficiënt mogelijk te maken. Op die manier kunnen HR-afdelingen zich concentreren op het meest waardevolle bezit van het bedrijf: de medewerkers. 

De software van Personio omvat human resources, werving en salarisadministratie. Alle HR-kernprocessen die een organisatie nodig heeft, worden dus door de software ondersteund.

Veelgestelde vragen

Wat houdt de salarisadministratie in?

Kort gezegd betreft de salarisadministratie het overmaken en vastleggen van de salarissen van werknemers. Salarisadministratie wordt ook wel loonadministratie genoemd.

Wat valt onder de salarisadministratie?

Naast het betalen en vastleggen van de salarissen van werknemers, omvat de salarisadministratie ook nog de persoonsgegevens van werknemers, de loonheffingen, de loonstrookjes, de loonaangiften bij de Belastingdienst, de jaaropgaven en het bijhouden van de kosten in de boekhouding.

Disclaimer

Wij wijzen erop dat de inhoud van onze website (inclusief eventuele juridische bijdragen) uitsluitend bedoeld is voor niet-bindende informatieve doeleinden en niet dient als juridisch advies in strikte zin. De inhoud van deze site kan en mag niet dienen als vervanging van individueel en bindend juridisch advies dat betrekking heeft op jouw specifieke situatie. Alle informatie wordt daarom verstrekt zonder garantie voor juistheid, volledigheid en actualiteit.

Klaar voor de toekomst met HR-software

Relaxed HR Manager