Het werkplezier op de werkvloer verhogen: strategieën en inzichten

Woman smiling

In dit artikel gaan we dieper in op het werkplezier – wat het is, waarom het zo belangrijk is en hoe je het kunt vergroten. We verkennen de onderliggende factoren die van invloed zijn op het werkplezier, en we delen ook praktische tips om het werkplezier binnen jouw organisatie een boost te geven.

Belangrijkste conclusies

 • Het werkplezier speelt een fundamentele rol in zowel de tevredenheid als de prestaties van werknemers.

 • Het bieden van ontwikkelmogelijkheden aan medewerkers is een sleutelfactor voor het verhogen van het werkplezier.

 • Een sterke en positieve leiderschapsstijl is essentieel voor het bevorderen van het werkplezier. Hierbij staan een effectieve communicatie, een duidelijke visie, en medewerkersbetrokkenheid centraal.

 • Het creëren van een ondersteunende en gezonde werkomgeving, draagt bij aan het welzijn van werknemers en verhoogt de personeelsretentie.

Hoe heeft AI HR opnieuw uitgevonden? Download nu onze gratis gids!

Wat is het werkplezier?

Het werkplezier is een mix van vreugde, voldoening en betrokkenheid op de werkvloer. Dit gaat verder dan alleen het leuk vinden van je werk en de taken; het omvat ook het koesteren van doelen, het overwinnen van uitstelgedrag en het vieren van kleine overwinningen.

Een werknemer die plezier heeft in zijn werk is goud waard - niet alleen voor de sfeer maar ook voor de resultaten van je bedrijf. Werkplezier staat aan de basis van motivatie en veerkracht van je medewerkers. Medewerkers die veel werkplezier ervaren, gedreven door hun intrinsieke motivatie, zullen uitdagingen niet schuwen maar juist hun grenzen willen verleggen en samen willen werken aan de gemeenschappelijke doelen.

Welke factoren beïnvloeden het werkplezier?

Er is veel onderzoek gedaan naar het werkplezier, en dan concreet naar de elementen die bijdragen aan het welzijn op de werkvloer. Zo beschrijft het Job Demands-Resources-model het welzijn van werknemers als een wisselwerking tussen taakeisen en functiebronnen. Volgens onderzoeker Hajiali en zijn collega’s speelt leiderschap dat wederzijdse waardering en het stellen van heldere doelen vooropstelt, een sleutelrol in het verhogen van het werkplezier en de medewerkerstevredenheid.

Een gezonde werkplek

Een gezonde werkplek moet je breder zien dan louter de fysieke ruimte. Een gezonde werkplek gaat ook over de mentale en sociale omgeving waarin werknemers opereren. Factoren zoals natuurlijk licht, een goede luchtkwaliteit en voldoende bewegingsruimte zijn essentieel voor het fysieke welzijn van medewerkers, terwijl een positieve teamdynamiek en collegialiteit bijdragen aan hun mentale en emotionele gezondheid. 

Relaties met collega’s en leidinggevenden

De onderlinge relaties en de sfeer binnen een team kunnen het werkplezier significant beïnvloeden. Teams waarin openheid, respect en ondersteuning de boventoon voeren, stimuleren niet alleen het gevoel van verbondenheid, maar ze dragen ook bij aan een cultuur waarin samen successen worden gevierd en uitdagingen worden aangepakt. Dit soort teamverband versterkt het werkplezier en de motivatie van medewerkers, wat uiteindelijk leidt tot betere prestaties en minder verloop.

Ontwikkelmogelijkheden

Onderzoeker Sam Sims benadrukt het belang van professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers met het oog op het versterken van het werkplezier. De mogelijkheden voor je personeel om professionele vooruitgang te boeken binnen een organisatie, verhoogt aantoonbaar het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers. 

Het werkplezier wordt dus beïnvloed door allerlei elementen, waarbij telkens een delicate balans ontstaat. We hebben de belangrijkste factoren hieronder voor je op een rij gezet. 

 • Beschikken over autonomie en vrijheid in je werkzaamheden.

 • Tonen van waardering en erkenning vanuit de organisatie.

 • Onderhouden van goede relaties met collega’s en leidinggevenden.

 • Bieden van persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.

 • Bieden van een comfortabele en stimulerende werkomgeving.

 • Zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privéleven.

 • Zorgen voor een duidelijke communicatie en transparantie binnen de organisatie.

5 tips om het werkplezier te vergroten

We weten nu welke factoren belangrijk zijn om het werkplezier van je medewerkers te vergroten. Maar, hoe zet je deze kennis nu om in de praktijk? Met een paar gerichte acties kun je al een positieve impact maken. Hier zijn enkele tips:

 1. Vier samen successen, groot en klein. Door erkenning te geven waar dat verschuldigd is, creëer je een cultuur van waardering. Dit kun je doen met het hele team en door stil te staan bij de behaalde resultaten in het voortgangsgesprek

 2. Bied ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door trainingen en workshops aan te bieden. Zorg ervoor dat persoonlijke doelen SMART worden geformuleerd.

 3. Stimuleer een open communicatie. Door een cultuur te creëren waarin het geven en ontvangen van feedback ‘normaal’ wordt bevonden, bevorder je de betrokkenheid van je medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het regelmatig ophalen van feedback via een medewerkerstevredenheidsonderzoek

 4. Creëer een aangename werkomgeving. Denk hierbij aan het bieden van ergonomische werkplekken en speciale ruimtes voor ontspanning.

 5. Moedig een gezonde werk-privébalans aan. Denk hierbij aan het bieden van flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken.

Maak je werknemers meer betrokken

Employee Engagement

Motiveer je medewerkers met regelmatige, transparante feedback en maak ze productiever.

Werkplezier en productiviteit

Zoals we in het artikel hebben beschreven, zijn er veel redenen om aandacht te besteden aan het werkplezier van je medewerkers. De impact van het werkplezier op de productiviteit mag hierbij zeker niet vergeten worden. 

Studies tonen aan dat het ervaren van werkplezier bij je medewerkers leidt tot een hogere betrokkenheid en een vermindering van het ziekteverzuim. Uit het onderzoek over werkplezier van Deden Andreas blijkt bijvoorbeeld dat psychologische factoren zoals motivatie en werkplezier een significante impact hebben op de prestaties en het welzijn van medewerkers. 

Daarnaast zorgt een hogere betrokkenheid van medewerkers en een vermindering van het ziekteverzuim voor een efficiëntere werkstroom en betere bedrijfsprestaties. Maar hoe creëer je als werkgever een werkomgeving waarin het werkplezier en de productiviteit floreren?

Het bestaan van een positieve bedrijfscultuur waarin werkplezier centraal staat, verhoogt de betrokkenheid van je werknemers. Dit leidt tot een sterke loyaliteit en een vermindering van het personeelsverloop. Werknemers voelen zich verbonden met de organisatie en zijn meer gemotiveerd om bij te dragen aan het succes ervan.

Veelgestelde vragen

Hoe kan technologie bijdragen aan werkplezier?

Technologie kan een aanzienlijke invloed hebben op het verhogen van het werkplezier. Door processen te automatiseren en te vereenvoudigen, hebben medewerkers meer tijd om te besteden aan meer uitdagende en betekenisvolle taken. Daarnaast stellen alles-in-één-HRM-tools zoals die van Personio het personeel in staat om beter samen te werken en te communiceren, wat leidt tot een efficiëntere en plezierige werkomgeving.

Kan werkplezier verschillen per branche of bedrijfscultuur?

Absoluut, werkplezier kan sterk variëren afhankelijk van de branche en de bedrijfscultuur. In creatieve sectoren kan de vrijheid om te innoveren bijdragen aan het werkplezier. In meer traditionele branches kan de nadruk op stabiliteit en duidelijke structuren dan weer voor voldoening zorgen. Bedrijfscultuur speelt hierbij een grote rol. Zo zal een cultuur die autonomie, groei en samenwerking bevordert, vaak meer werkplezier genereren.

Welke rol speelt persoonlijke ontwikkeling in het verhogen van het werkplezier?

Het bieden van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling is van cruciaal belang voor het werkplezier van medewerkers. Wanneer werknemers de kans krijgen om te groeien en nieuwe vaardigheden te leren, voelen ze zich gewaardeerd en uitgedaagd. Dit leidt tot meer betrokkenheid bij hun werk en een hoger niveau van voldoening. Door nuttige opleidingsmogelijkheden te voorzien kunnen medewerkers gericht hun carrièrepaden binnen de organisatie uitstippelen, wat bovendien bijdraagt aan het werkplezier op lange termijn.

Disclaimer

Verbeter je eigen work-lifebalance

Relaxed-HR-Manager noblurb