Effectieve vragen voor het tweede sollicitatiegesprek

Track time to your team’s liking

Het tweede sollicitatiegesprek is een belangrijke fase in het wervingsproces. Als werkgever krijg je de kans om dieper in te gaan op de vaardigheden, ervaringen en geschiktheid van een kandidaat. In dit artikel bespreken we hoe je het tweede sollicitatiegesprek het beste kunt voeren. We bespreken welke vragen het meest effectief zijn, welke vragen je van de kandidaten kunt verwachten, en hoe je het team het beste bij het gesprek betrekt. 

Belangrijkste conclusies

 • Het tweede sollicitatiegesprek biedt werkgevers de kans om de technische vaardigheden, het potentieel voor groei, de culturele fit en de motivatie van een kandidaat te evalueren.

 • Het is belangrijk om tijdens het tweede sollicitatiegesprek de juiste vragen te stellen. Hierbij kunnen de volgende aspecten aan bod komen: het bespreken van verschillende scenario’s, hoe de kandidaat omgaat met uitdagingen en tegenslagen, het onderzoeken van (voorgaande) professionele prestaties en de leiderschapskwaliteiten van de kandidaat.

 • Het is nuttig om het team te betrekken bij het tweede sollicitatiegesprek, omdat de teamleden specifieke vragen kunnen stellen om te zien hoe de kandidaat in het team past.

 • Werkgevers moeten voorbereid zijn op vragen van kandidaten over groei- en ontwikkelingsmogelijkheden, de bedrijfscultuur en kernwaarden, en over specifieke details over de functie zelf.

Gratis te downloaden: de favoriete sollicitatievragen van HR!

Wat is een sollicitatiegesprek?

Een sollicitatiegesprek is een gestructureerd gesprek tussen een werkgever (of HR-medewerker) en een potentiële werknemer. Het doel van het gesprek is om te beoordelen of en in welke mate de kandidaat geschikt is voor een specifieke functie. Tijdens een sollicitatiegesprek krijg je als werkgever de kans om de vaardigheden, ervaringen en eigenschappen van de sollicitant te beoordelen. Voor de kandidaat biedt het gesprek de kans om meer te weten te komen over het bedrijf en de functie.

Wat is het doel van een tweede sollicitatiegesprek?

Het tweede sollicitatiegesprek stelt de werkgever in staat om dieper in te gaan op de kandidaat, zijn of haar capaciteiten, ervaringen en geschiktheid voor het bedrijf. Het is een belangrijke stap in de recruitment-funnel om het selectieproces te stroomlijnen. Tijdens een tweede gesprek wil je niet alleen een beoordeling maken van de technische vaardigheden van een kandidaat, maar je wilt je ook een goed beeld kunnen vormen van zijn of haar potentieel voor groei, culturele fit en motivatie. Het tweede sollicitatiegesprek draagt bij aan de volgende doelen: 

 • verdiepen van het begrip over de vaardigheden en kwalificaties van de kandidaat;

 • evalueren hoe de kandidaat past binnen de bedrijfscultuur;

 • toetsen van de motivatie en toewijding van de kandidaat; 

 • beoordelen van het potentieel van de kandidaat voor groei binnen de organisatie.

Behoud altijd het overzicht

Application List in Applicant Tracking System

Bekijk hoeveel sollicitanten zich in welke fase van je wervingsproces bevinden – een uitstekende basis voor het optimaliseren van processtappen en wervingsactiviteiten.

Essentiële vragen om te stellen tijdens het tweede sollicitatiegesprek

Om de bovenstaande doelen te behalen is het van cruciaal belang om de juiste vragen te stellen tijdens het tweede sollicitatiegesprek. Er zijn diverse effectieve vragen die je kunt stellen bij het tweede sollicitatiegesprek. Deze kunnen worden opgesplitst naargelang het onderwerp. 

 • Scenariogebaseerde vragen;

 • Vragen over de culturele fit van de kandidaat in de organisatie;

 • Vragen over het omgaan met uitdagingen en tegenslagen;

 • Diepgaande vragen over specifieke informatie op het cv van de kandidaat;

 • Vragen over de leiderschapskwaliteiten van de sollicitant.

We hebben hieronder per onderdeel een aantal concrete voorbeeldvragen voor je op een rij gezet die je kunt stellen tijdens het tweede sollicitatiegesprek. 

Scenariogebaseerde vragen

 • Kun je een voorbeeld geven van een project waarbij je [specifieke vaardigheid] gebruikte?

 • Hoe ging je om met een strakke deadline voor een belangrijk project?

 • Kun je een situatie beschrijven waarin je een innovatieve oplossing moest bedenken voor een probleem?

Culturele fit van de kandidaat in de organisatie

 • Hoe zou je jouw ideale werkomgeving beschrijven?

 • Welke bedrijfswaarden zijn voor jou het meest belangrijk en waarom?

 • Kun je een voorbeeld geven van hoe je in het verleden hebt bijgedragen aan de bedrijfscultuur?

Omgaan met uitdagingen en tegenslagen

 • Kun je een voorbeeld geven van een uitdaging die je hebt overwonnen op je huidige/vorige werkplek?

 • Hoe reageer je doorgaans op feedback en kritiek?

 • Kun je een situatie beschrijven waarin een project niet ging zoals gepland, en hoe je dit hebt aangepakt?

Ervaringen en prestaties op het cv

 • Kun je wat meer vertellen over je rol in [specifiek project of ervaring]?

 • Welke prestatie in je carrière heeft je het meest trots gemaakt en waarom?

 • Kun je een situatie beschrijven waarin je een significante bijdrage hebt geleverd aan het succes van een project?

Leiderschapskwaliteiten van de sollicitant

 • Kun je een situatie beschrijven waarin je een leidende rol moest nemen? Hoe heb je dat aangepakt?

 • Hoe motiveer je anderen om hun best te doen?

 • Kun je een voorbeeld geven van een moment waarop je een moeilijke beslissing moest nemen? Hoe heb je dit concreet aangepakt?

Het betrekken van het team bij het tweede gesprek

Het is van grote waarde om de bestaande teamleden te betrekken bij het tweede sollicitatiegesprek. Zij kunnen specifieke vragen stellen om te zien of en in welke mate een kandidaat in het team past. 

Door het team te betrekken bij het tweede gesprek krijg je ook een duidelijker beeld van de manier waarop de kandidaat reageert op verschillende persoonlijkheden en communicatiestijlen, wat essentieel is voor een harmonieuze werkomgeving. Bovendien, omdat de teamleden in de praktijk nauw zullen samenwerken met de nieuwe aanwinst, kunnen zij unieke inzichten geven over de vaardigheden en eigenschappen die nodig zijn om succesvol te zijn in de functie. 

Een afgevaardigde van het team kan bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, of het hele team zou kunnen aansluiten bij het gesprek via een video-interview. De vragen kunnen specifiek gaan over de samenwerking en teamdynamiek. We hebben een paar voorbeeldvragen voor je op een rij gezet. 

 • Kun je een voorbeeld geven van een succesvol teamproject waar je aan hebt meegewerkt? 

 • Wat was je rol en hoe heb je concreet bijgedragen aan het succes?

Template: Passen de kandidaten wel bij het bedrijf?

Cultural-Fit Checkliste

Met vragen over de cultural fit kan je nagaan of de sollicitanten passen bij het bedrijf en zijn waarden. In deze template vind je inspirerende suggesties.

Vragen die je kunt verwachten van kandidaten tijdens het tweede gesprek

Ook de kandidaten zelf kunnen verschillende vragen stellen tijdens het tweede sollicitatiegesprek. Deze vragen kunnen onder meer betrekking hebben op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden in het bedrijf, de bedrijfscultuur en kernwaarden, of over specifieke details over de functie zelf. Hier zijn enkele voorbeelden van vragen die je van een kandidaat kunt verwachten, inclusief suggesties over hoe je deze als werkgever in een positief daglicht kunt beantwoorden.

 • Wat zijn de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen dit bedrijf?

Als werkgever of HR-manager kun je deze vraag beantwoorden door te praten over de leermogelijkheden, trainingen en ontwikkelingsprogramma’s die het bedrijf biedt. Je kunt ook voorbeelden geven van succesvolle werknemers die zijn doorgegroeid binnen de organisatie.

 • Hoe zou je de bedrijfscultuur beschrijven?

Benadruk de positieve aspecten van je bedrijfscultuur. Praat over hoe je bedrijf waarde hecht aan samenwerking, innovatie, diversiteit, of welke waarden dan ook die je bedrijf uniek maken.

 • Kun je meer details geven over de dagelijkse taken van deze functie?

Bij het beantwoorden van deze vraag is het belangrijk om realistisch te zijn, maar ook om de uitdagingen en kansen van de rol te benadrukken. Dit laat de kandidaat zien dat je eerlijk bent en dat er ruimte is om te leren en te groeien.

 • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die ik zou kunnen tegenkomen in deze rol?

Als werkgever of HR-manager kun je deze vraag beantwoorden door te praten over de uitdagingen en hoe het bedrijf deze aanpakt. Je kunt ook strategieën of middelen noemen die beschikbaar zijn om werknemers te helpen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

 • Hoe ondersteunt het bedrijf de professionele ontwikkeling van zijn medewerkers?

Je kunt deze vraag beantwoorden door te praten over de specifieke programma’s of initiatieven die het bedrijf biedt om de groei en ontwikkeling van de medewerkers te ondersteunen. Voorbeelden kunnen zijn het bieden van mentoring, trainingen, workshops en het deelnemen aan conferenties.

Veelgestelde vragen

Hoe verschilt het tweede sollicitatiegesprek van het eerste gesprek?

Het tweede sollicitatiegesprek is meestal diepgaander dan het eerste gesprek. Het tweede gesprek is voornamelijk gericht op het verkrijgen van meer gedetailleerde informatie over de kandidaat en hoe deze past bij de functie en bij het bedrijf.

Wat als de kandidaat tijdens het tweede gesprek dezelfde antwoorden geeft als tijdens het eerste gesprek?

Als een kandidaat tijdens het tweede sollicitatiegesprek min of meer dezelfde antwoorden geeft als bij het eerste gesprek, dan kan dit een teken zijn dat hij of zij niet genoeg heeft nagedacht over de vragen of niet genoeg ervaring heeft om verschillende situaties te bespreken.

Waarom is een tweede gesprek noodzakelijk als er al een eerste gesprek heeft plaatsgevonden?

Een tweede sollicitatiegesprek is noodzakelijk om de kandidaat diepgaander te kunnen evalueren. Het tweede gesprek biedt de werkgever de gelegenheid om een beter begrip te krijgen van de kandidaat, en anderzijds geeft het de kandidaat de kans om meer te leren over de functie en het bedrijf.

Disclaimer

Sneller je vacature plaatsen

Sjabloon Anforderungsprofil NL