Wat is extrinsieke motivatie en hoe ga je hiermee om?

christmas bonuses

Bij extrinsieke motivatie doen je medewerkers hun werk omdat het moet. Vaak staat er een financiële beloning tegenover als ze het doen of volgen er sancties als ze het niet doen. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie? Welk gedrag kun je verwachten van een extrinsiek gemotiveerde medewerker? Wat zijn de voor- en nadelen hiervan? En hoe motiveer je je medewerkers op een goede manier? Dat lees je hier.

Belangrijkste conclusies

 • Een extrinsiek gemotiveerde medewerker doet zijn werk om een beloning te behalen of ‘straf’ te voorkomen. 

 • Voorbeelden van extrinsieke motivatie zijn een bonus, salarisverhoging of ontslag.

 • Extrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn minder betrokken en nemen minder hun verantwoordelijkheid.

 • Extrinsiek gemotiveerde medewerkers zetten zich harder in om hun externe doelen te behalen.

Wat is extrinsieke motivatie?

De betekenis van extrinsiek is uiterlijk, uitwendig en niet wezenlijk. De vertaling naar een definitie van extrinsieke motivatie is dan snel gemaakt. Iemand doet iets omdat het moet. Een persoon stelt bepaalde handelingen (niet), omdat daar een beloning of straf tegenover staat. Medewerkers doen hun werk dan bijvoorbeeld omdat er een bonus in het verschiet ligt of omdat ze bang zijn hun baan kwijt te raken. 

Extrinsieke motivatiefactoren kunnen ook bestaan uit bedrijfsvoordelen zoals een bedrijfswagen, corporate benefits, of een fiets van de zaak - dit zijn tastbare beloningen die medewerkers kunnen motiveren. Een ander voorbeeld is het cafetariamodel, waarbij medewerkers bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden naar eigen inzicht kunnen kiezen, wat als een vorm van extrinsieke motivatie kan dienen. Medewerkers zijn bijvoorbeeld gemotiveerd om hun werk goed te doen omdat ze dan binnen hun arbeidsvoorwaardenpakket kunnen kiezen voor een aantrekkelijke optie zoals een bedrijfswagen of een fiets van de zaak.

Wat is het verschil tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie?

Bij extrinsieke motivatie zijn het externe factoren die ervoor zorgen dat medewerkers aan de slag gaan. Bij intrinsieke motivatie daarentegen komt de wil om te presteren vanuit mensen zelf. Zij vinden hun werk belangrijk en relevant en willen hier graag hun bijdrage aan leveren. In dit artikel lees je meer over intrinsieke motivatie.

Wat zijn voorbeelden van extrinsieke motivatie?

Bij extrinsieke motivatie worden medewerkers gedreven door externe factoren, meer bepaald door beloning of straf. We geven je een aantal voorbeelden van extrinsieke motivatie.

 • Als medewerkers hard werken, maken ze kans op een bonus, salarisverhoging of promotie.

 • Medewerkers zijn bang dat ze geen salarisverhoging krijgen als ze hun werk niet goed doen.

 • Uit angst voor ontslag zetten medewerkers een tandje bij.

 • Medewerkers doen hun werk om te voorkomen dat ze op het matje worden geroepen.

Gedragskenmerken van een medewerker met extrinsieke motivatie

Van een extrinsiek gemotiveerde medewerker kun je een bepaald gedrag verwachten. Hieronder leer je welk gedrag kenmerkend is voor medewerkers die extrinsiek gemotiveerd zijn.

 • Medewerkers zetten zich volledig in om hun eigen doelen te behalen, maar voelen zich niet geroepen om meer dan dat te doen. 

 • Medewerkers zijn niet betrokken bij de organisatie(doelen).

 • Medewerkers voelen zich niet verantwoordelijk voor hun werk. 

 • Medewerkers doen hun werk, maar zijn minder productief dan intrinsiek gemotiveerde collega’s. 

 • Medewerkers maken meer fouten en zijn minder productief.

 • Medewerkers beleven geen plezier aan hun werk.

 • Medewerkers zijn gedemotiveerd.

Tips om de intrinsieke motivatie van medewerkers te stimuleren

Het zal duidelijk zijn: je organisatie is meer gebaat bij intrinsiek dan extrinsiek gemotiveerde medewerkers. Hier lees je hoe je de intrinsieke motivatie van je medewerkers stimuleert.

 • Zoek uit wat je medewerker belangrijk vindt in zijn of haar werk en sluit daarop aan. Dat kan alle kanten opgaan: van de balans tussen werk en privé tot opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, van voldoende uitdaging tot betrokkenheid en van meer analytisch werk tot meer creatief werk.

 • Bespreek de bedrijfsdoelen met je medewerkers, zodat ze weten waarom hun werk, hun bijdrage, zo belangrijk is.

 • Geef je medewerkers (meer) autonomie en verantwoordelijkheid. 

 • Daarop aansluitend: geef ze vertrouwen.

 • Neem de mening en ideeën van je medewerkers serieus en vraag hier gericht naar.

 • Uit met enige regelmaat je waardering voor de prestaties van je medewerkers.

 • Stel uitdagende, maar ook realistische doelen.

 • Sta erbij stil als (grote) mijlpalen zijn bereikt en vier dit samen. 

Veelgestelde vragen

Wat zijn extrinsieke doelen?

Extrinsieke doelen zijn doelen die zijn gericht op de opbrengsten: op wat het ons oplevert. Voorbeelden zijn het verwerven van (meer) geld, aanzien of andere voordelen en het verkrijgen van een hogere positie of status.

Welke twee soorten motivatie zijn er?

Er zijn twee soorten motivatie: intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Bij intrinsieke motivatie zijn de persoonlijke interesses en de wil om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het werk de primaire drijfveren van een medewerker. Bij extrinsieke motivatie zijn beloningen (geld) of straf (minder geld of ontslag) leidend.

Disclaimer

De beste sollicitatievragen (Engelstalig)

NL_elektronische_handtekening_digitale_unterschrift_teaser_boximage