Wat is een opleidingsplan? Met voorbeeld

employee using their team's hr portal

In een opleidingsplan leg je vast welke extra kennis en vaardigheden jouw organisatie en medewerkers nodig hebben om de beoogde (bedrijfs)doelen te behalen. Zo zet je je opleidingsbudget heel efficiënt in. In dit artikel lees je waarom een opleidingsplan zo belangrijk is en hoe je zo’n plan opstelt.

Belangrijkste conclusies

  • Met een opleidingsplan draag je bij aan het realiseren van de bedrijfsdoelen.

  • Door een opleidingsplan op te stellen zet je je opleidingsbudget heel efficiënt in.

  • Door te investeren in de opleiding van je medewerkers, neemt het personeelsverloop af.

Wat is een opleidingsplan?

In een opleidingsplan leg je vast welke extra kennis en vaardigheden, en welke opleidingen jouw organisatie en medewerkers nodig hebben om de beoogde (bedrijfs)doelen te behalen. Door je medewerkers zich gericht te laten ontwikkelen, kunnen zowel zijzelf als je organisatie groeien en/of nieuwe stappen zetten.

Je kan een opleidingsplan opzetten voor een gehele organisatie, maar ook voor een specifieke afdeling of specifiek team. Daarnaast kan je kiezen voor een persoonlijk, individueel opleidingsplan, bijvoorbeeld een opleidingsplan op maat van een nieuwe medewerker.

Waarom is het belangrijk om een opleidingsplan te maken?

We zetten hieronder de belangrijkste voordelen van een opleidingsplan voor je op een rij.

Inzicht in de visie op opleiden

Door een opleidingsplan op te stellen, dwing je de organisatie een visie te formuleren op opleidingen, leren en ontwikkeling. Zo breng je de leercultuur in je bedrijf in beeld.

Inzicht in de aanwezige en benodigde competenties

Om tot een goed opleidingsplan te komen, breng je in kaart welke competenties je in huis hebt en welke aanvullingen wenselijk of noodzakelijk zijn om je als organisatie verder te ontwikkelen. Deze analyse zal ook een verdere groei mogelijk maken. Zo weet je precies waar je als onderneming behoefte aan hebt. 

Inzicht in de noodzakelijke opleidingen

In plaats van je medewerkers lukraak op te leiden, omdat er nog budget voor is of zij bepaalde interesses hebben, kan je nu gericht op zoek gaan naar toegespitste opleidingen die je medewerkers én de organisatie verder helpen.

Optimaal gebruik van je budget

Je zet je opleidingsbudget heel gericht in, waardoor je er het meeste profijt van hebt.

Het draagt bij aan het behalen van de bedrijfsdoelen

Door je medewerkers gericht op te leiden, anticipeer je op nieuwe ontwikkelingen en draag je bij aan het behalen van de bedrijfsdoelen. 

Minder personeelsverloop

Je medewerkers weten het te waarderen als je in ze investeert. Ze voelen zich daardoor meer serieus genomen en gemotiveerd én ze voelen zich meer verbonden met de organisatie. Hierdoor zullen ze minder snel geneigd zijn om hun heil elders te zoeken.

Stappenplan voor het maken van een opleidingsplan

Wil je een opleidingsplan opstellen, maar weet je niet zo goed hoe je dat aanvliegt? We leggen het je stap voor stap uit.

1. Breng de kennis en vaardigheden van je medewerkers in kaart

Welke kennis en vaardigheden heb je al in huis? Koppel deze aan je medewerkers, zodat je op individueel niveau inzichtelijk hebt waar iedereen staat. Dit soort informatie komt onder andere boven tafel tijdens functioneringsgesprekken en sollicitatiegesprekken.

2. Wat zijn de behoeftes van jouw organisatie?

Met de strategische bedrijfsdoelen in je achterhoofd zet je vervolgens op een rij waar jouw organisatie behoefte aan heeft. Over welke kennis en vaardigheden moeten je medewerkers beschikken om je organisatie een volgende stap te laten zetten? Om beter te worden of te groeien? 

3. Wie ga je opleiden en wat moeten ze leren?

Op basis van de voorgaande twee punten zie je wat je bedrijf nodig heeft. Nu is het zaak om prioriteiten te stellen. Wie ga je opleiden? Gaat het om een persoon of een compleet team? Wat moeten ze precies leren? Wanneer zouden ze dat moeten doen? Hoeveel kost dat?

4. Wie kan deze opleiding verzorgen?

Gaat het om een persoonlijk coachingstraject, het aanleren van nieuwe vaardigheden of het bijspijkeren van kennis? Afhankelijk van het doel, je doelgroep en het beschikbare budget bepaal je welk soort opleiding en welke opleider je daarvoor het beste kan inzetten. In het geval van een coachingstraject is individuele begeleiding on-the-job wellicht wenselijk, terwijl je bij het aanleren van vaardigheden soms ook gebruik kan maken van een online trainingsprogramma.

5. Stel een concreet opleidingsplan op

Op basis van de voorgaande punten stel je een concreet opleidingsplan op, waarin je vastlegt wie welke opleidingen wanneer gaat volgen en wat de doelen en kosten daarvan zijn.

6. Evalueer

Aan het eind van de rit evalueer je het hele traject. Hoe was de uitvoering van je opleidingsplan? Hoe hebben de medewerkers het plan ervaren? Wat waren jouw bevindingen over de verschillende opleiders? Maar ook: hebben de opleidingen inderdaad bijgedragen aan het vergroten of verbeteren van de gewenste kennis en vaardigheden? En wegen de kosten op tegen de baten? Op basis van deze evaluatie stel je je volgende opleidingsplan bij.

Download onze gids voor personeelsstrategie

People Strategies

Om het welzijn van je medewerkers centraal te stellen heb je een strategie nodig die is opgesteld op basis van jouw personeel. Download vandaag nog onze gids en stappenplan om je eigen personeelsstrategie te ontwikkelen, rechtstreeks van de Chief People Officer van Personio.

Voorbeeld van een opleidingsplan

Zeker nu de arbeidsmarkt zo krap is, zijn opleidingen van essentieel belang om medewerkers te werven en aan je bedrijf te binden. Zo geeft de NS bijvoorbeeld op de website aan dat medewerkers volop mogelijkheden krijgen om sturing te geven aan hun loopbaan: “In ons eigen NS Leercentrum helpen we je groeien, vakinhoudelijk én persoonlijk.” Daarbij treedt de NS zelf als opleider op. Ook Coolblue heeft het heft in eigen hand genomen. Zij bieden geïnteresseerden een leren-werkentraject aan, waarbij kandidaten al meteen een salaris verdienen. Zo hopen zij voldoende personeel te vinden om hun organisatie draaiende te houden.

Een opleidingsplan kan ook worden ingezet als je al wel nieuwe medewerkers hebt gevonden, maar je ze wegwijs wil maken in je organisatie en ze specifieke kennis en vaardigheden wil bijbrengen. Zo heeft de gemeente Renkum bijvoorbeeld een speciaal opleidingsplan voor nieuwe raadsleden. 

Daarnaast zijn bedrijven en organisaties zich er natuurlijk terdege van bewust dat opleidingen en trainingen van belang zijn om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden in een tijd waarin (technologische) ontwikkelingen elkaar in een razend tempo opvolgen. Bovendien zien veel medewerkers scholing als een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Dat dit wordt gewaardeerd, blijkt onder meer uit de feedback van KPN-medewerkers op de website Glassdoor. 

Veelgestelde vragen

Welke soorten opleidingsplannen zijn er?

Er zijn strategische opleidingsplannen, waarbij organisatiebreed wordt gekeken naar de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Je kan echter ook opleidingsplannen per afdeling of team opstellen of zelfs individueel per medewerker. Een individueel opleidingsplan is bijvoorbeeld interessant als je een nieuwe medewerker in dienst neemt.

Wat is een strategisch opleidingsplan?

Bij een strategisch opleidingsplan kijkt een bedrijf organisatiebreed naar wat medewerkers aan opleiding nodig hebben. De opleidingsbehoefte is mede afhankelijk van de bedrijfsdoelen.

Wat is een scholingsplan?

Een scholingsplan is een synoniem voor een opleidingsplan. Hierin is vastgelegd hoe medewerkers zich moeten ontwikkelen of wat zij moeten leren om de beoogde bedrijfsdoelen te behalen. 

Disclaimer

Personeel efficiënt ontwikkelen

Icon Performance