Wat is een loopbaantraject? Stappen, voordelen en implementatie

Personio Success Plans Premier

Soms heeft een medewerker geen plezier meer in zijn werk, loopt hij vast, wordt hij ontslagen of heeft hij twijfels over zijn capaciteiten. De redenen waarom iemand op zijn werk niet meer lekker in zijn vel zit zijn legio. Met een loopbaantraject geef je je medewerker dan handvatten en inzichten waarmee hij weer verder kan. Hier lees je welke rol HR bij dit traject heeft en welke stappen je als werkgever kunt zetten. Daarnaast krijg je inzicht in de voordelen en de kosten die gepaard gaan met het aanbieden van een loopbaantraject. 

Belangrijkste conclusies

 • Met een loopbaantraject kun je medewerkers ondersteunen om optimaal en met plezier te functioneren. 

 • Met een loopbaantraject kun je medewerkers aan je organisatie binden.

 • De kosten van een loopbaantraject zijn fiscaal aftrekbaar.

Gratis te downloaden: de favoriete sollicitatievragen van HR!

Wat is een loopbaantraject?

Een loopbaantraject: de betekenis van deze term is je vast wel bekend. Toch lichten we de betekenis van een loopbaantraject hier nog eens voor je toe. Bij een loopbaantraject begeleid je jouw medewerker tijdens de verschillende fases van zijn loopbaan. Een loopbaan verloopt niet altijd van een leien dakje. Op het moment dat een medewerker problemen ervaart met zijn werk, kan je als werkgever een traject starten om helder te krijgen hoe hij of zij het beste verder kan gaan. Het gaat daarbij niet om het verstrekken van panklare oplossingen, maar om het aanreiken van inzichten en handvatten, waarmee de werknemer zelf aan de slag gaat. Zo’n loopbaantraject bestaat uit verschillende stappen, die we hieronder toelichten.

Wat zijn de verschillende stappen in een loopbaantraject?

Bij een loopbaantraject breng je stap voor stap in kaart waar het aan schort en waar behoefte aan is, om uiteindelijk een beeld te krijgen van de ideale werkomstandigheden voor de betrokken medewerker. Vervolgens kan er gericht actie worden ondernomen. Hieronder lichten we de verschillende stappen toe.

Stap 1 - Wat is het probleem/de vraag/de behoefte?

Zorg ervoor dat je eerst helder krijgt waar je medewerker tegenaan loopt. Wat is het probleem, de vraag of de behoefte van jouw werknemer? Pas als je dat weet, kan je gericht actie ondernemen.

Stap 2 - Om wie draait het precies?

Stel een profiel op van de medewerker. Wie is hij? Waar wordt hij blij van? Wat vindt hij essentieel? Waar is hij goed in? Wat kost veel energie?

Stap 3 - Wat doet de medewerker nu?

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de medewerker nu op zijn bord liggen? Wat spreekt aan en wat niet?

Stap 4 - Hoe voelt de medewerker zich binnen de organisatie?

Wat vindt de medewerker van de bedrijfscultuur? Hoe is hij in de omgang met collega’s? Voelt de medewerker zich hier op zijn plaats?

Stap 5 - Waar is de medewerker goed in?

Over welke kennis beschikt de medewerker? Welke vaardigheden gaan hem goed af? Welke minder? Op welke vlakken of in welke richting zou hij zich nog verder willen ontwikkelen?

Stap 6 - Zijn er belemmeringen?

Ervaart de medewerker belemmeringen om een volgende stap te zetten? Waar komen die belemmeringen vandaan?

Stap 7 - Waar wordt een medewerker blij van?

Welke activiteiten en werkzaamheden maken je medewerker blij? En waarom dan? 

Stap 8 - Schets een toekomstbeeld

Hoe ziet de ideale functie van je medewerker eruit? Wat zijn zijn taken? In wat voor een organisatie/team/branche ziet hij zichzelf werken? 

Stap 9 - Keuzes maken

Op basis van alle voorgaande stappen, kan een medewerker keuzes maken voor de toekomst. 

Stap 10 - De medewerker faciliteren

Als eenmaal helder is welke kant de medewerker op wil, kijk je hoe je hem kan ondersteunen en bied je een concreet plan aan. De ondersteuning kan onder andere bestaan uit coaching on the job, het volgen van een opleiding of training. In sommige gevallen kan ook een outplacementtraject passend zijn. 

Genereer razendsnel maatwerkrapporten

Analytics and Reporting Employee Headcount Overview

Voorzie je team van HR-software waarmee ze binnen een paar klikken standaard- en maatwerkrapporten kunnen genereren. De analysemogelijkheden van Personio bieden hulp: klik op de knop om te zien hoe het werkt.

Wat zijn de voordelen van een goed gedefinieerd loopbaantraject?

Dat er voordelen verbonden zijn aan het aanbieden van een loopbaantraject aan je medewerkers spreekt voor zich. Hoezo? We zetten de voornaamste voordelen van een goed gedefinieerd loopbaantraject voor je op een rij.

Je medewerkers: 

 • presteren beter;

 • melden zich minder vaak ziek;

 • voelen zich meer betrokken bij je organisatie;

 • zijn een goed visitekaartje voor je organisatie;

 • zullen minder snel elders solliciteren;

 • zijn toekomstbestendig.

De rol van HR in een loopbaantraject

HR-managers nemen steeds meer de rol van loopbaandeskundige op zich. Dat is niet zo gek, want het welzijn van medewerkers heeft een directe impact op het functioneren van de organisatie. Door de loopbanen van werknemers goed te monitoren, kunnen HR-managers hun mensen ondersteunen, begeleiden en verder laten ontwikkelen. Daarbij hoeven zij overigens niet alles zelf te doen. Steeds vaker worden externe partijen ingeschakeld om een loopbaantraject vorm te geven, zeker als het gaat om kleinere organisaties.

Hoe implementeer je een loopbaantraject?

Maar hoe implementeer je nu succesvol een loopbaantraject in je organisatie? We geven je een aantal tips.

 • Stel het bedrijfsdoel van het loopbaantraject vast.

 • Bepaal of je de mogelijkheid van een loopbaantraject aan al je medewerkers wil bieden of dat je deze optie beperkt tot een specifieke groep binnen de organisatie.

 • Maak tijdens voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken duidelijk aan je medewerkers dat een loopbaantraject een ontwikkeloptie is.

 • Evalueer de trajecten. Zijn er elementen waar meerdere medewerkers tegenaan lopen? Onderzoek de oorzaken en pak ze aan.

Wat zijn de kosten van een loopbaantraject?

Schakel je een externe loopbaancoach in, dan liggen de kosten voor het loopbaantraject ergens tussen de € 80 en € 200 per uur. Afhankelijk van de complexiteit van het traject, zijn er vaak vier tot acht sessies nodig. De kosten van het loopbaantraject zijn fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.

Vaak loopt het loopbaantraject via de werkgever en betaalt hij de kosten ervan. Soms worden de kosten ook gedeeld tussen de werkgever en de werknemer, of draagt de werknemer de kosten volledig zelf. Wie in welke mate instaat voor de kosten hangt mede af van de specifieke afspraken die zijn gemaakt tussen de werkgever en de werknemer.

Veelgestelde vragen

Hoe help ik een werknemer die vastloopt in zijn loopbaan?

Als een werknemer vastloopt in zijn loopbaan, kan je deze een loopbaantraject aanbieden. Op die manier wordt helder waar de knelpunten liggen en waar hij of zij behoefte aan heeft.

Hoe houd ik de voortgang van een werknemer in het loopbaantraject bij?

Verzoek om regelmatige tussentijdse evaluaties, zowel van de medewerker zelf als van de loopbaancoach.

Hoe ondersteun ik een werknemer die een nieuw loopbaantraject wil verkennen?

Probeer samen met je werknemer in kaart te brengen waar er behoefte aan is en welke ondersteuning jij kan bieden. Indien nodig kan je aansluitend een professionele loopbaancoach inschakelen om jouw medewerker gericht verder te helpen. 

Disclaimer

Praktische gids voor een sterke bedrijfscultuur

Corporate Culture Guide