Wat is een loopbaantraject? Stappen, voordelen en implementatie

Personio Success Plans Premier

Een loopbaantraject is een ondersteuningsprogramma dat een medewerker helpt zijn of haar loopbaan een nieuwe impuls te geven. Zo’n traject biedt informatie en hulpmiddelen om obstakels te overwinnen, zoals een gebrek aan plezier, stagnatie of twijfels over capaciteiten. In dit artikel lees je meer over de belangrijke rol die HR speelt in het faciliteren en ondersteunen van loopbaantrajecten.

Belangrijkste conclusies

 • Met behulp van een loopbaantraject kun je medewerkers ondersteunen om optimaal en met plezier te functioneren in je bedrijf. 

 • Het bieden van een loopbaantraject is een manier om medewerkers aan je organisatie te binden.

 • De kosten in het kader van een loopbaantraject zijn fiscaal aftrekbaar.

Gratis te downloaden: de favoriete sollicitatievragen van HR!

Wat is een loopbaantraject?

Een loopbaantraject is een begeleidingsprogramma dat werknemers helpt om de fasen van hun loopbaan te doorlopen. Het biedt hen perspectieven en hulpmiddelen om werkgerelateerde problemen op te lossen en stimuleert zelfredzaamheid. 

Wat is het doel van een loopbaantraject?

Het doel van een loopbaantraject is om werknemers te begeleiden bij het vinden van motivatie en oplossingen voor werkuitdagingen. Dit omvat het identificeren van de sterke punten, het overwinnen van obstakels en het bereiken van carrièredoelen. Deze ondersteuning heeft een positief effect op het welzijn, de tevredenheid en de effectiviteit van je werknemers.

Hoelang duurt een loopbaantraject?

De duurtijd van een loopbaantraject is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de specifieke behoeften van de werknemer, de complexiteit van de situatie en de beschikbare middelen van je bedrijf. 

Over het algemeen kan een loopbaantraject enkele weken tot enkele maanden duren. Het traject begint vaak met een intakegesprek om de behoeften en doelen van de werknemer te beoordelen, gevolgd door regelmatige sessies of activiteiten om de voortgang te monitoren en bij te sturen.

Stroomlijn je werknemers’ ontwikkeling

Performance Cycle

Definieer je prestatiecycli, bepaal doelen, geef effectief feedback en evalueer iemands prestaties eerlijk. Structureer groei en help je medewerkers met krachtig prestatiemanagement. 

Wat zijn de verschillende stappen in een loopbaantraject?

Een loopbaantraject omvat een gestructureerde aanpak om de behoeften en knelpunten van een medewerker te identificeren, met als uiteindelijk doel een helder beeld te krijgen van de ideale werkomstandigheden voor die persoon. Op basis hiervan kunnen doelgerichte acties worden ondernomen om de loopbaan van de medewerker te verbeteren. Hieronder worden de verschillende stappen van dit proces toegelicht.

 • Stap 1. Identificeer het probleem, de vraag of de behoefte van je medewerker.

 • Stap 2. Stel een medewerkersprofiel op, met inzicht van de interesses, vaardigheden en energievreters.

 • Stap 3. Evalueer de huidige taken en verantwoordelijkheden van je medewerker. Deze kun je schematisch weergeven.

 • Stap 4. Onderzoek het beeld dat je werknemer heeft van je bedrijfscultuur en de manier waarop hij of zij met zijn of haar collega's omgaat.

 • Stap 5. Identificeer de sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden van je medewerker.

 • Stap 6. Onderzoek eventuele belemmeringen voor professionele groei.

 • Stap 7. Identificeer activiteiten en werkzaamheden waar je medewerker blij van wordt.

 • Stap 8. Schets een beeld van de ideale functie en de ideale werkomgeving voor je medewerker.

 • Stap 9: Laat je medewerker keuzes maken voor zijn of haar toekomst op basis van de voorgaande stappen.

 • Stap 10: Help je medewerker met concrete ondersteuning, zoals coaching, opleiding of outplacementtrajecten.

Wat zijn de voordelen van een goed gedefinieerd loopbaantraject?

Dat er voordelen verbonden zijn aan het aanbieden van een loopbaantraject aan je medewerkers spreekt voor zich. Hoezo? Laten we eens kijken naar de belangrijkste voordelen van een goed gestructureerd loopbaantraject.

Algemene voordelen voor je medewerkers:

 • Betere prestaties: een goed gedefinieerd loopbaantraject biedt werknemers een duidelijke oriëntatie en ondersteuning die hun prestaties ten goede komen. Ze hebben zo een beter begrip van hun doelen en zijn meer gemotiveerd om ze te bereiken. 

 • Minder ziekteverzuim: medewerkers die zich gewaardeerd en ondersteund voelen door hun werkgever, hebben over het algemeen minder last van stress en symptomen van een burn-out. Dit kan resulteren in een lager ziekteverzuim binnen de organisatie.

 • Meer betrokken bij de werking van het bedrijf: een loopbaantraject helpt werknemers om zich meer verbonden te voelen met de missie, visie en doelstellingen van de organisatie. Ze begrijpen hun rol binnen de bredere context en voelen zich meer betrokken bij het succes van de organisatie.

 • Positieve reputatie: wanneer medewerkers tevreden zijn met hun loopbaanontwikkeling en hun werkgever, zijn ze vaak enthousiast en positief over hun werk. Dit positieve sentiment heeft een gunstige invloed op de reputatie van de organisatie en kan een positieve indruk maken op klanten, partners en potentiële nieuwe medewerkers.

 • Minder snel elders solliciteren: door te investeren in de ontwikkeling en groei van medewerkers, vergroot je de kans dat je medewerkers loyaal blijven. Werknemers die de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen binnen hun huidige functie, zijn minder geneigd om elders naar nieuwe kansen te zoeken.

 • Toekomstbestendigheid: een goed loopbaantraject ondersteunt werknemers bij het ontwikkelen van relevante vaardigheden en het verkennen van nieuwe mogelijkheden, waardoor ze beter gewapend zijn tegen toekomstige veranderingen. Hierdoor zijn je werknemers beter inzetbaar en dragen ze bij aan de toekomst van je bedrijf.

Template voor functioneringsgesprekken

Handleiding voor functioneringsgesprekken

Deze template helpt je om het gesprek gestructureerd, zelfverzekerd en doelgericht te voeren en zelfverzekerd over prestaties, verwachtingen en doelen te praten.

Wat is de rol van HR in een loopbaantraject?

HR-managers nemen steeds meer de rol van loopbaandeskundigen op zich. Dat is niet zo gek, want het welzijn van medewerkers heeft een directe impact op het functioneren en de resultaten van de organisatie. Door de loopbanen van werknemers nauwlettend te monitoren, kunnen HR-managers het personeel ondersteunen, begeleiden en verder ontwikkelen. Bovendien hoeven zij dit niet altijd zelf te doen. Steeds vaker worden externe partijen ingeschakeld om een loopbaantraject vorm te geven, zeker als het gaat om kleinere organisaties.

Hoe implementeer je een loopbaantraject?

Maar hoe implementeer je nu succesvol een loopbaantraject in je organisatie? We geven je een aantal tips:

 • Stel het doel van het loopbaantraject vast. Definieer duidelijk de doelstellingen die je wilt bereiken met het loopbaantraject en zorg ervoor dat deze aansluiten bij de overkoepelende doelen van de organisatie.

 • Bepaal de doelgroep. Bepaal of je de mogelijkheid van een loopbaantraject aan al je medewerkers wil bieden of dat je deze optie beperkt tot een specifieke groep binnen de organisatie, bijvoorbeeld op basis van functie, senioriteit of prestaties.

 • Communiceer met je medewerkers. Maak tijdens voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken duidelijk aan je medewerkers dat het volgen van een loopbaantraject een mogelijkheid tot ontwikkeling is binnen de organisatie. Moedig hen aan om gebruik te maken van deze kans.

 • Evalueer de trajecten. Zorg voor een systematische evaluatie van de loopbaantrajecten. Identificeer eventuele struikelblokken of uitdagingen die medewerkers ervaren tijdens het traject en onderzoek de oorzaken hiervan. Pak deze aan om de effectiviteit van de trajecten te verbeteren en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

Wat zijn de kosten van een loopbaantraject?

De kosten van een loopbaancoachsessie met een externe loopbaancoach variëren doorgaans van € 80 tot € 200 per uur. Over het algemeen zijn er vier tot acht sessies nodig, afhankelijk van de complexiteit van het traject. Het goede nieuws is dat deze kosten fiscaal aftrekbaar zijn voor de werkgever. Meestal dekt de werkgever de kosten. In sommige gevallen draagt de werknemer ook bij in de kosten, afhankelijk van de afspraken tussen beide partijen.

Veelgestelde vragen over een loopbaantraject

Hoe kan ik een werknemer helpen die vastloopt in zijn loopbaan?

Om een medewerker te helpen die vastloopt in zijn loopbaan, kun je hem of haar een loopbaantraject aanbieden. Zo’n traject biedt helderheid over de uitdagingen en behoeften van de werknemer, wat gerichte ondersteuning mogelijk maakt.

Hoe houd ik de voortgang van een werknemer in het loopbaantraject bij?

Om de voortgang van een werknemer tijdens het loopbaantraject nauwlettend bij te houden, is het cruciaal om regelmatig tussentijdse evaluaties te plannen, zowel met de werknemer zelf als met de loopbaancoach.

Hoe ondersteun ik een werknemer die een nieuw loopbaantraject wil verkennen?

Om een medewerker te ondersteunen die een nieuw loopbaantraject wil verkennen, moet je identificeren wat zijn of haar behoeften zijn en welke ondersteuning je als werkgever kunt bieden. Indien nodig kan het ook waardevol zijn om een professionele loopbaancoach in te schakelen om de werknemer doelgericht te begeleiden.

Disclaimer

Afgesproken doelen om de prestaties te verbeteren

Icon HR Analytics and Reportings