De arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd: wat is het en wat zijn mijn rechten als werkgever?

NL_Nulurencontract_header

Als werkgever kan je je medewerker verschillende soorten contracten aanbieden bij de indiensttreding. Een van die contracten is een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. In dit artikel leggen we uit wat dit soort arbeidscontract inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn voor de werkgever en de werknemer. 

Belangrijkste conclusies

 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd heeft geen beperking in tijd en loopt in principe door tot één van de twee partijen de overeenkomst opzegt.

 • Door werknemers een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd te bieden, kun je ze langer aan je bedrijf binden. Dit is een groot voordeel voor een werkgever, zeker in tijden van personeelstekort.

 • Een werkgever kan een arbeidscontract van onbepaalde duur op verschillende manieren beëindigen.

Wat is een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd of een arbeidscontract van onbepaalde duur houdt in dat er geen einddatum wordt vermeld in de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd wordt dus niet automatisch na een bepaalde duur beëindigd, en kan zelfs doorlopen tot het pensioen van een werknemer, tenzij de werkgever of werknemer het contract voortijdig opzegt of laat ontbinden. In het arbeidscontract van onbepaalde tijd kan er ook een proeftijd worden opgenomen. In het geval van een vast contract, mag de proeftijd maximaal 2 maanden bedragen.

Welke informatie bevat een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd, bevat vrijwel dezelfde informatie als andere arbeidsovereenkomsten. We lijsten hieronder voor je op welke gegevens vermeld staan in een contract van onbepaalde duur:

 • De naam en woonplaats van zowel de werknemer als werkgever;

 • De plaats(en) waar de werknemer zal werken;

 • De functie en eventueel het soort werk;

 • De datum van de indiensttreding;

 • De duur van het contract, in dit geval onbepaald;

 • Hoeveel uren de werknemer gemiddeld zal werken per week;

 • De hoogte van het salaris en wanneer het wordt uitbetaald;

 • De lengte van de eventuele proeftijd;

 • Het bedrag van de vakantietoeslag;

 • Het jaarlijks aantal vakantiedagen;

 • De duur van de opzegtermijn;

 • De pensioenregeling als die er is;

 • Eventueel een concurrentiebeding;

 • De cao die van toepassing is.

Wat zijn de voordelen van een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd?

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan een onbepaaldetijdcontract, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Werkgever

Werknemer

Voor een werkgever is het makkelijker om werknemers voor een lange tijd aan het bedrijf te binden, als ze een contract van onbepaalde duur hebben. Zeker in tijden van personeelstekort is dit handig voor de werkgever.

Voor werknemers daarentegen heeft een contract van onbepaalde tijd als voordeel dat ze een langdurige carrière kunnen opbouwen bij een bedrijf. Dit maakt het voor hen makkelijker om een hypotheek te kunnen krijgen en een beter pensioen op te bouwen.

Verschillende mogelijkheden om arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd op te zeggen

Is de tijd aangebroken om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd te beëindigen? Dan kan dit op verschillende manieren gebeuren. We leggen ze hieronder kort even uit. 

Opzegging tijdens de proeftijd

Als werkgever heb je het recht om een proeftijd van maximaal twee maanden toe te voegen aan het contract van onbepaalde tijd. Dit moet dan wel duidelijk in de arbeidsovereenkomst vermeld staan. Tijdens de proeftijd kun je als werkgever het contract opzeggen zonder opzegtermijn of opzegvergoeding, als je niet tevreden bent over het werk van de medewerker.

Opzegging door de werkgever of werknemer

Stel de proeftijd is voorbij, dan kan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd alsnog worden beëindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft hier het recht toe. Er moet dan wel een opzegtermijn van een maand en/of opzegvergoeding gerespecteerd worden. 

Opzegging met wederzijds goedvinden

Wanneer de werkgever en de werknemer gezamenlijk overeenkomen om de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te beëindigen, dan kan dit door middel van een vaststellingsovereenkomst. In het kader van een vaststellingsovereenkomst geldt de verplichte opzegtermijn niet. 

Ontslag op staande voet

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen omwille van een dringende reden. In dat geval hoeft er geen opzegtermijn nageleefd te worden, maar er moet uiteraard wel een grondige reden zijn voor de beëindiging van de overeenkomst. Vaak heeft dit te maken met onbehoorlijk gedrag of bepaalde daden van de werknemer, maar de werkgever moet dit soort zaken wel kunnen bewijzen.

Je werknemer gaat met pensioen

Zoals eerder vermeld, wordt een arbeidscontract van onbepaalde tijd uiteraard beëindigd als de werknemer met pensioen gaat. Dit betreft dan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met maximumduur. In dit geval is er geen opzegtermijn vereist, maar we raden wel aan om deze zaken tijdig te bespreken met je werknemer. 

Wat moet ik als werkgever weten voordat ik mijn werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbied?

Het verbreken van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan een kostelijk plaatje zijn voor de werkgever. Je hangt als werkgever vast aan een opzegtermijn die je werknemer nog moet uitzitten, terwijl je mogelijk al een nieuwe werknemer wil inwerken. Als je de opzegtermijn weigert, moet je je werknemer alsnog uitbetalen voor die maand. Zorg dus dat je zeker bent van je kandidaat, voordat je hem of haar een contract van onbepaalde duur aanbiedt. Je kan eventueel gebruik maken van een proefperiode om te polsen of de nieuwe medewerker past in je bedrijf en in de functie.

Welk soort contract bied ik mijn werknemer aan?

We onderscheiden 10 verschillende soorten arbeidscontracten die een werkgever kan aanbieden aan zijn werknemers.

 • Een tijdelijk contract of contract van bepaalde duur: een tijdelijk contract gebruik je voor tijdelijke werkkrachten en kan aangegaan worden voor een bepaald aantal weken, maanden of zelfs jaren.

 • Een vast contract of contract van onbepaalde duur: een vast contract wordt het meeste gebruikt, omdat je als werkgever vaak medewerkers zoekt voor een langere termijn.

 • Een oproepovereenkomst: een oproepovereenkomst is een flexcontract waarbij de werknemer enkel werkt als je hem of haar nodig hebt. Na 12 maanden ben je als werkgever verplicht om de werknemer een vast contract aan te bieden.

 • Een nulurencontract: een nulurencontract is een soort oproepovereenkomst, maar hierbij ligt niet vast hoeveel uren je werknemer per maand moet werken.

 • Een min-maxcontract: een min-maxcontract is ook een oproepovereenkomst, maar in dit type contract wordt wel vastgelegd hoeveel uren je werknemer minimum en maximum moet presteren per week, maand of jaar.

 • Een oproepcontract met voorovereenkomst: in het kader van een oproepcontract kan de werknemer zelf kiezen of hij of zij al dan niet ingaat op je ‘oproep’. Zo ja, dan wordt er een contract van bepaalde duur gesloten.

 • Een uitzendcontract: dit soort contract wordt opgesteld door een uitzendbureau dat een werknemer ‘uitleent’ aan jouw bedrijf voor een bepaalde duur.

 • Een interimcontract: ook bij dit soort contract stelt het interimkantoor het contract op en lenen zij een werknemer uit aan je organisatie.

 • Een payroll contract: een payrollcontract lijkt erg op de twee voornoemde contracten. Er is hier wel sprake van een exclusiviteit van de werknemer ten aanzien van jou als opdrachtgever.

 • Een modelovereenkomst: een modelovereenkomst wordt gesloten tussen jou als werkgever en een zzp’er.

Veelgestelde vragen

Wat is de opzegtermijn van een arbeidscontract onbepaalde tijd?

De standaard opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur is één kalendermaand. Dat wil zeggen dat de opzegtermijn ingaat vanaf de 1e dag van de volgende maand, tenzij dit anders staat vermeld in de cao.

Wat zijn de nadelen van een arbeidscontract onbepaalde tijd?

Een nadeel van een arbeidscontract van onbepaalde duur is dat je als werkgever niet zomaar een werknemer kunt ontslaan. Je moet echt al een sterke case hebben opgebouwd, met een aantoonbare dwingende reden om het ontslag te kunnen rechtvaardigen. Is er geen dringende reden voor het ontslag? Dan moet je als werkgever een opzegtermijn en/of opzeggingsvergoeding respecteren.

Wanneer ontstaat automatisch een vast contract?

Na drie opeenvolgende tijdelijke contracten ben je als werkgever verplicht om je werknemer een vast contract aan te bieden. Dit geldt ook na drie jaarcontracten. Hier gelden wel enkele uitzonderingen op, zoals leeftijd en eventuele afwijkingen in de cao.

Disclaimer

Personeelsprocessen digitaal in kaart brengen

Relaxed HR Manager