Teamcoaching: zo verbeter je de prestaties van je bedrijf

PDE Org Intro cover 3 seated teammates

Met teamcoaching kunnen teams niet alleen beter presteren, maar ze kunnen ook hun onderlinge relaties versterken en de betrokkenheid vergroten. In dit artikel onderzoeken we wat teamcoaching is, wat de voordelen ervan zijn en hoe je teamcoaching kunt gebruiken om mensen, processen en bedrijfsresultaten te verbeteren.

Belangrijkste conclusies

 • Het heeft geen zin om individuele talenten te ontwikkelen als ze niet met elkaar kunnen samenwerken. Als bedrijf kun je de samenwerkingsvaardigheden van medewerkers sterk verbeteren door middel van teamcoaching.

 • De resultaten van teamcoaching hangen grotendeels af van het type leider dat het team aanstuurt en van het talent van de teamcoach die je inschakelt. Neem je tijd om de juiste coach te kiezen.

 • Teamcoaching werkt het best in combinatie met andere soorten coaching, zoals individuele coaching of leiderschapscoaching. Deze coachingsmethoden moeten allemaal deel uitmaken van een breder opleidingsplan binnen het bedrijf.

Wat voor uitdagingen staan je te wachten, en hoe ga je daar als bedrijf het beste mee om? Download ons gratis HR Trends-rapport voor 2023 hier!

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is een aanpak waarmee je de prestaties van een team kunt verbeteren door de teamleden beter te leren samenwerken. Dit leidt uiteindelijk tot meer productiviteit. Teamcoaching bevordert de wisselwerking tussen teamleden. Ongeacht hun houding en gedrag leren ze elkaars sterke en zwakke punten te waarderen. Hierdoor kan het team beter presteren.

Werknemers leren tijdens de teamcoaching om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. De leider van het team speelt hierbij een belangrijke rol. Een leider moet inspelen op de individuele behoeften van de teamleden en hen aanmoedigen om toe te werken naar een gemeenschappelijk doel.

Bekwame werknemers worden vaak samengezet in één team om de bedrijfsprestaties te verhogen. Echter, soms mislukt dat door conflicten en samenwerkingsproblemen. Je kunt de samenwerking tussen medewerkers verbeteren door middel van teamcoaching.

De voordelen van teamcoaching

Teamcoaching helpt om de collectieve intelligentie van de individuen die een team vormen te vergroten. Deze aanpak levert tal van voordelen op voor de individuele teamleden, voor het team, en uiteindelijk ook voor het bedrijf als geheel. Hieronder lees je de belangrijkste voordelen van teamcoaching:

 • Werknemers voelen zich gewaardeerd: werknemers presteren beter als hun leider hen waardeert en als ze het gevoel hebben dat ze belangrijk zijn voor het bedrijf. Teamcoaching bevordert dit gevoel van waardering. Hierdoor blijven de medewerkers trouw aan het bedrijf, wat goed is voor je personeelsbehoud.

 • Betere teamprestaties: met de hulp van een ervaren teamcoach zal teamcoaching ongetwijfeld leiden tot betere prestaties van het team. Echter, om de resultaten van teamcoaching te maximaliseren is ook leiderschapscoaching nodig. Leiderschapscoaching stelt een leider in staat om de sterke en zwakke punten van de teamleden te herkennen en hier gezamenlijk aan te werken.

 • Betere communicatie: teamcoaching bevordert een transparante en eerlijke communicatie tussen leiders en teamleden, en ook tussen de teamleden onderling. Alles draait om wederkerigheid. Teamleden voelen zich op hun gemak om hun gedachten en ideeën aan hun collega’s en leider kenbaar te maken. Dit leidt uiteindelijk tot een betere verstandhouding.

 • Verandering wordt toegejuicht: nu de technologie zich steeds sneller ontwikkelt, wordt het vaak een noodzaak om je aan deze veranderingen aan te passen. Met teamcoaching stimuleer je een vriendelijke houding, flexibiliteit en openheid binnen je team. 

 • Gemakkelijker identificeren van zwakke punten: binnen een team kunnen vanzelf conflicten ontstaan, waarbij collega’s elkaars zwakheden niet onderkennen. Met behulp van teamcoaching kunnen teamleden leren om elkaars zwaktes in te zien, deze te accepteren en elkaar te ondersteunen. Een belangrijk doel van teamcoaching is om elkaars vaardigheden aan te vullen en samen te werken als een hecht team, zonder rivaliteit.

Wanneer is teamcoaching een goed idee?

Teamcoaching is een goed idee als je de prestaties wilt verbeteren van een team dat moeite heeft met samenwerken of slechte resultaten boekt. Naast de intentie van de teamleider kan het geen kwaad om ook de teamleden te overtuigen van het nut hiervan. Teamcoaching kan succesvol zijn, zelfs als sommige teamleden er (aanvankelijk) sceptisch tegenover staan. Het inzetten van teamcoaching is zeker een goed idee in de volgende situaties:

 • Ervaren teams waarin grote ego’s met elkaar botsen.

 • Virtuele teams die moeite hebben om optimaal te communiceren.

 • Familiebedrijven waarbij ingesleten relaties goed teamwerk in de weg kunnen staan.

 • Teams die ondermaats presteren, ondanks de aanwezigheid van talent.

Maak je werknemers meer betrokken

Employee Engagement

Motiveer je medewerkers met regelmatige, transparante feedback en maak ze productiever.

Het kiezen van de juiste teamcoach

Een ervaren coach is de juiste persoon om ervoor te zorgen dat het team de doelen sneller kan bereiken en betere resultaten behaalt. De coach voorkomt ook dat teamleden zich gaan concentreren op belemmerende obstakels. Het werven van de juiste teamcoach kan echter een moeilijk proces zijn. Hier zijn drie handige tips om ervoor te zorgen dat je de juiste coach aanneemt. Met deze tips help je de coach bovendien te slagen in zijn of haar missie.

Leestip: Ontdek verschillende soorten leiderschap en hun unieke impact op teams.

1. Wees duidelijk in je verwachtingen, maar laat de coach zijn werk doen

Als je overweegt om een coach voor je team te werven, moet je duidelijk zijn over waarom je dat doet en wat je ermee hoopt te bereiken. Zodra je verwachtingen duidelijk zijn, laat je de coach de touwtjes in handen nemen.

Een veelgemaakte fout is dat bedrijven de coach te veel willen aansturen. Voor een effectieve teamcoaching is het essentieel dat de coach de autonomie heeft om het proces vorm te geven en te controleren. Een goede teamcoach beschikt over de nodige expertise om je team succesvol te helpen. Als werkgever hoef je helemaal niet in te grijpen.

2. Betrek het team bij de keuze

Van teams wordt vaak verwacht dat ze de aangeworven teamcoach simpelweg accepteren. Deze aanpak benadeelt alle partijen. De coach heeft voorafgaand aan de opdracht niet de gelegenheid gehad om de betrokken teamleden te leren kennen en hun perspectieven te begrijpen. 

Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is om een manier te vinden waarop teamleden bij het selectieproces kunnen betrokken worden. Doe dit bijvoorbeeld via individuele gesprekken of een groepsproces

3. Vraag even hoe het zit met vertrouwelijkheid

Een ervaren coach zal aandringen op vertrouwelijkheid als onderdeel van het coachingsproces. De teamcoach moet privégesprekken kunnen voeren met de mensen die ze coachen om hen gericht te kunnen aanmoedigen en uitdagen. 

Als de teamleden het idee hebben dat wat ze vertellen aan de coach wordt doorgespeeld aan hun baas, hun collega’s of de HR-afdeling, zullen ze niet staan te springen om (gevoelige) informatie te delen. Deze info kan voor de teamcoach nochtans waardevol zijn om de beste resultaten te behalen. 

Vraag je toekomstige coach dus hoe hij of zij deze kwestie in het verleden heeft aangepakt. Hoe heeft de coach een evenwicht gevonden tussen het bewaren van de vertrouwelijkheid en het delen van nuttige informatie? Wat voor soort informatie kun je dan van hen verwachten?

Hoe kun je je team succesvol coachen?

Hier zijn enkele dingen die je zelf kan doen om teams in je bedrijf beter te coachen:

1. Identificeer de sterke en zwakke punten van de werknemers

Om een team te coachen moet je de persoonlijkheden en vaardigheden van je teamleden begrijpen. Overweeg om wat tijd te besteden om je collega’s beter te leren kennen. Neem de tijd om vertrouwd te raken met de sterke en zwakke punten van de individuele teamleden, en ook met wat hen op het werk motiveert en ontmoedigt. Je kunt ook veel informatie te weten komen door van tevoren regelmatig zelfevaluaties te houden.

Zelfevaluaties kunnen je helpen begrijpen waar extra steun nodig is. Uit een functioneringsgesprek kan bijvoorbeeld blijken dat een werknemer een uitstekend inzicht heeft in zijn afdeling, maar baat kan hebben bij een training in timemanagement om zijn productiviteit te verhogen.

2. Zorg voor transparantie

Transparantie helpt om vertrouwen op te bouwen, relaties te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat elke medewerker de missie en doelstellingen van het bedrijf begrijpt. Transparantie helpt ook om een bedrijfscultuur van open communicatie te creëren. 

Zelf het goede voorbeeld geven is een uitstekende manier om transparantie binnen een team te bevorderen. Het creëert een gevoel van gelijkheid tussen alle teamleden. Als je bijvoorbeeld een fout maakt, kun je die fout met je team bespreken. Zo laat je aan je teamleden zien dat ze in de toekomst bij jou terecht kunnen wanneer zij een fout maken.

3. Zorg voor duidelijke doelstellingen

Communiceer de doelen en verwachtingen van het bedrijf aan het team. Moedig de teamleden aan om te brainstormen over manieren om de individuele doelen en bedrijfsdoelen te bereiken. Het kan helpen om een teamlid aan te duiden dat goed is in het faciliteren van brainstormsessies, om ervoor te zorgen dat de sessie productief en gestructureerd verloopt. Stel na het brainstormen een tijdlijn met benchmarks op om de vorderingen en prestaties van het team bij te houden.

4. Aarzel niet om succes te vieren

Je kunt je team motiveren, betrekken en inspireren door ze te belonen wanneer een doel is bereikt. Feliciteer niet alleen de prestaties van de individuele teamleden, maar ook de prestaties van het hele team. Het vieren van verjaardagen, loopbaanverwezenlijkingen en persoonlijke prestaties is een doeltreffende manier om medewerkers te motiveren.

5. Geef voldoende feedback

Het geven van feedback is een belangrijk onderdeel van teamcoaching. Eerlijke feedback stelt medewerkers in staat om hun prestaties, werkmethoden en verbeterpunten te erkennen. Natuurlijk moet je leren om je feedback op een objectieve en opbouwende manier te geven om je teamleden ontvankelijk te maken voor je feedback.

Stap voor stap de bedrijfscultuur versterken

NL_Personeelshandboek_bedrijfscultuur_versterken_powerful_coperate_culture

Hoe consolideer je met eenvoudige middelen een sterke bedrijfscultuur? De experts in deze gids laten het je zien.

Succesvolle methoden voor teamcoaching

Om je medewerkers te coachen kun je verschillende teamcoachingmethoden gebruiken. Elk van deze methoden verschaft extra vaardigheden aan je werknemers, waardoor ze uiteindelijk beter met elkaar kunnen samenwerken.

1. Klassieke teambuilding

Teambuilding is een van de favoriete methoden van teamcoaches. Tijdens teambuildingevenementen kunnen de teamleden gezellige momenten met elkaar doorbrengen. Soms kan dit zelfs een belangrijke eerste stap zijn in het oplossen van bestaande spanningen.

Merk wel op dat een klassieke teambuilding meestal niet de diepte ingaat, en vooral geen werkgerelateerde teamproblemen oplost. Teambuilding kan op korte termijn positieve effecten hebben op de teamdynamiek en prestaties, maar voor duurzame teamcohesie zijn aanvullende technieken nodig. Het is daarbij belangrijk om te kijken naar technieken die gericht zijn op rolomkering en gezamenlijke besluitvorming, aangezien deze bijdragen aan een gelijkwaardige en inclusieve samenwerking.

2. Rolwisseling

Teamvergaderingen worden vaak slecht geleid en gezien als onnodig en inefficiënt. Het doel van rolverwisseling is om elk teamlid op zijn beurt te laten deelnemen. Het is niet langer de manager die de leiding heeft over de onderwerpen en de taken, maar het team

De organisator verzamelt de onderwerpen en legt ze voor aan de manager. Hij of zij kan arbitreren, modereren, aanpassen, etc. De organisator is dan verantwoordelijk voor het doorgeven van de agenda en het organiseren van de bijeenkomst.

Een andere persoon is verantwoordelijk voor het notuleren van de beslissingen van het team en legt deze zo nodig ter goedkeuring voor aan de leider. Bij elke vergadering krijgt iedereen een nieuwe rol, met als doel dat iedereen in actie komt.

De invoering van rolwisseling is heel eenvoudig en kan tijdens teamcoachingsessies worden aangeleerd.

3. Gezamenlijke besluitvorming

Goed teamwerk gaat over het samen nemen van beslissingen. Het is belangrijk dat een team beslissingen neemt waarbij zoveel mogelijk mensen betrokken zijn. Er bestaan enkele bijzonder doeltreffende modellen voor gezamenlijke besluitvorming. De Lewis-methode is een van deze modellen.

Het idee achter de Lewis-methode is ‘Deep Democracy’. Deep Democracy stelt dat de minderheid in de groep hetzelfde gewicht heeft als de meerderheid. Er worden enkele technieken gebruikt om gezamenlijke besluitvorming aan te moedigen, zoals een besluitvormingsproces in 4 stappen, namelijk:

 1. Verzameling: alle voorstellen worden verzameld vanuit verschillende invalshoeken. 

 2. Afwijking: het stimuleren van alternatieven en afwijkende invalshoeken die afkomstig zijn van de minderheid.

 3. Verspreiden van de afwijking en stemmen: laat de meerderheid nadenken over de afwijkende meningen. Vermijd stereotypering. Daarna kan iedereen stemmen over het voorstel dat hij of zij steunt.

 4. Convergentie: is iedereen mee aan boord? Wat is nodig om iedereen over de streep te trekken?

Deze methode is zeer effectief bij projectmanagement en verandermanagement. Gezamenlijke beslissingen zijn boeiender, omdat het hele team erbij betrokken is! Dit is een goede praktijk om de teamgeest en dus de samenhang rond een project verder te ontwikkelen. 

Conclusie

Als individuele coaching niet de gewenste resultaten oplevert, kan het gebruik van teamcoaching een effectieve optie zijn om de prestaties van het bedrijf te verbeteren. Met teamcoaching kun je een grote groep medewerkers tegelijk aanspreken. De teamcoach kan werknemers helpen hun sterke en zwakke punten te vinden en hen motiveren om een rol te spelen in het succes van het bedrijf. Aangezien teamcoaching zich in het bijzonder richt op het team als geheel, kun je verwachten dat de productiviteit, samenwerking en empathie van de werknemers toeneemt en er minder conflicten zullen ontstaan.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen teamcoaching en individuele coaching?

Individuele coaching helpt individuen om problemen en hun oplossingen te identificeren, terwijl teamcoaching het team als geheel helpt om samen problemen en oplossingen te identificeren.

Welke eigenschappen moet een teamcoach hebben?

Een goede teamcoach is positief, enthousiast, ondersteunend, betrouwbaar, doelgericht, deskundig, oplettend, respectvol en geduldig. Goede teamcoaches kunnen vooral duidelijk communiceren.

Wat is het doel van teamcoaching?

Een teamcoach kan het team op verschillende manieren coachen, maar het belangrijkste doel van teamcoaching is het bevorderen van de samenwerking tussen de teamleden om zo betere resultaten te behalen. De coach moet de teamleden ondersteunen om beter samen te werken en bij te dragen aan de doelen van het team. Dit kan onder andere betekenen dat teamleden nieuwe vaardigheden leren, hun communicatie en interactie met collega’s evalueren en hun gedrag aanpassen.

Disclaimer

Afgesproken doelen om de prestaties te verbeteren

Icon HR Analytics and Reportings