Scrum: betekenis, voor- en nadelen

employees embracing agile working

Scrum is een framework voor projectmanagement waarbij de nadruk ligt op teamwerk, het nemen van verantwoordelijkheid en stapsgewijze vooruitgang naar een duidelijk omschreven doel. De opzet is eenvoudig: begin met wat je kunt zien of weten. Houd dan je vooruitgang bij en pas aan waar nodig. Wil je meer weten over deze populaire projectmanagementmethode? Lees dan verder!

Belangrijkste conclusies

 • Scrum is een methode voor projectmanagement die nauw verwant is aan Agile. Beide methoden hebben tot doel ervoor te zorgen dat projecten doelmatig en gestructureerd worden voortgezet.

 • De Scrum-methode is gebaseerd op een open en vlotte communicatie, regelmatige en voorspelbare feedbackmomenten en voortdurende verbetering. Hierdoor ontstaat er een soepele workflow.

 • Het gebruik van de Scrum-methode verkort de ontwikkelingstijd van projecten en verhoogt de efficiëntie ervan.

Wat is Scrum?

Scrum kan omschreven worden als een framework dat mensen, teams en bedrijven helpt om waarde te genereren via adaptieve oplossingen voor complexe problemen. Scrum is het meest gebruikte en meest populaire ‘Agile framework’. Agile is een Engelse term die specifiek verwijst naar een reeks basisprincipes en waarden die worden gebruikt bij het organiseren en managen van complex werk.

In 1986 werd de term Scrum voor het eerst genoemd in een artikel in de Harvard Business Review. De auteurs, Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka, vergeleken effectieve, cross-functionele teams met de scrumformatie die wordt gebruikt door rugbyteams.

Hoewel Scrum oorspronkelijk uit de IT-wereld komt, verwijst de term tegenwoordig naar een raamwerk dat in verschillende bedrijfstakken kan worden gebruikt om complexe, innovatieve projecten te leveren die klanten tevreden stellen. Hoewel het framework eenvoudig te beschrijven is, kan het echter moeilijk zijn om het goed onder de knie te krijgen.

Leestip: Ontdek hoe het nieuwe werken het dagelijks werk verandert.

Waarom is Scrum zo populair?

Scrum is het populairste framework voor Agile projectmanagement, vanwege de eenvoud ervan en het hoge rendement. Het framework maakt gebruik van de wens van mensen om een gevoel van voldoening te krijgen, positieve feedback te ontvangen en verantwoordelijkheid te dragen voor het werk dat ze in een teamomgeving verrichten.

Het Scrum-proces: bijeenkomsten voor beter werk

Het Scrum-proces stimuleert teams om te werken met de middelen die ze hebben en voortdurend te evalueren wat wel en niet werkt. Een goede communicatie is essentieel voor het proces en vindt plaats via bijeenkomsten, ook wel bekend als ‘events’.

Dit zijn de belangrijkste Scrum-events:

 • De Daily Scrum (of stand-up): dit is een korte, dagelijkse stand-up bijeenkomst die elke dag op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip plaatsvindt. In deze vergaderingen bespreekt het team het werk van de vorige dag. Het team plant de taken voor de komende 24 uur. Dit is ook het moment waarop de teamleden eventuele obstakels bespreken die de vooruitgang van het project kunnen vertragen.

 • De Sprint: de sprint is de tijdspanne waarbinnen het werk voltooid moet zijn. Meestal duurt een sprint ongeveer twee tot vier weken. Nieuwe sprints beginnen onmiddellijk na het einde van de vorige sprint.

 • De Sprint Planning Meeting: tijdens de sprint planning meeting stelt het team gezamenlijk doelen vast. Ook wordt besproken hoe deze doelen moeten worden bereikt.

 • De Sprint Review: de sprint review is bedoeld om te evalueren welke doelen intussen zijn bereikt en om bestaande doelen indien nodig aan te passen.

 • De Sprint Retrospective: een sprint retrospective is een vergadering die wordt gehouden na afloop van een sprint. Het team komt samen om het proces te evalueren en te reflecteren. Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomst is het bevorderen van voortdurende verbetering en vooruitgang, in lijn met het principe van ‘continuous improvement’. Naast het bespreken van de resultaten van de sprint biedt deze bijeenkomst ook ruimte voor teambuildingoefeningen om de teamdynamiek te verbeteren. 

Deze events hebben als doel om het aantal vergaderingen tot een minimum te beperken, en tegelijkertijd de productiviteit en effectiviteit ervan te maximaliseren.

De rolverdeling binnen een Scrum-team

Een Scrum-team heeft drie verantwoordelijkheden, algemeen bekend als rollen:

 • Ontwikkelaars: in een Scrum-team wordt met een ontwikkelaar doorgaans elk teamlid bedoeld dat actief betrokken is bij het leveren van werk, inclusief degenen die niet direct betrokken zijn bij de softwareontwikkeling. Uit een nieuwe studie van Organize Agile (in samenwerking met de Hogeschool Utrecht) blijkt dat de helft van de internationale bedrijven in 2020 al Agile en Scrum gebruikt. 

 • Product owners: product owners zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de visie en het prioriteren van de product backlog.

 • Scrum masters: een Scrum master helpt het team om optimaal gebruik te maken van het Scrum-proces.

Het Scrum-team werkt samen om een gezamenlijk doel te bereiken en waarde te leveren aan de gebruikers van hun product of dienst.

Maak je van performance een prioriteit?

Performance Goals

Ontdek meer over Personio’s Performance-tool, en hoe je organisatie meer kan doen om personeelsbeoordelingen en de ontwikkeling van werknemers te vergemakkelijken.

Wat zijn Scrum-lijsten of Scrum-artefacten en wat is hun rol?

Een artefact is iets van historisch belang dat opnieuw aandacht verdient. In het kader van Scrum-productontwikkeling worden artefacten gebruikt om te zien wat gedaan is en wat nog gedaan moet worden. Het is nuttig om Scrum-artefacten te bekijken tijdens sprint planning-vergaderingen. Scrum-artefacten omvatten onder meer:

 • Product backlog: dit is een overzicht van alle taken en functionaliteiten die nog moeten worden uitgevoerd om het project te voltooien. Tijdens een product backlog-sessie werkt het ontwikkelteam samen met de product owner om de prioriteiten van deze taken te bepalen en ervoor te zorgen dat het meest waardevolle werk als eerste wordt gedaan.

 • Sprint backlog: is een lijst met taken die het Scrum-team moet voltooien voordat de geselecteerde items uit de product backlog kunnen worden opgeleverd.

 • Product increment: dit is het resultaat van een sprint, bestaande uit alle product backlog-items die voltooid zijn tijdens de sprint en alle vorige sprints. Het toont de vooruitgang die het team heeft geboekt in de ontwikkeling van het product en geeft een concreet beeld van wat er al gerealiseerd is.

 • Burn down: een burn down is een grafische weergave van het resterende werk dat nog gedaan moet worden. Het wordt weergegeven als een grafiek, met de hoeveelheid werk op de Y-as en de tijd op de X-as. Een ideale burn down-grafiek toont een neerwaartse trend, wat betekent dat de hoeveelheid werk die nog moet worden gedaan afneemt naarmate de tijd verstrijkt.

De voordelen van Scrum

De belangrijkste voordelen van Scrum omvatten:

 • Meer kwaliteitsoutput: de sprint retrospective zorgt voor feedback en voortdurende verbetering. Daardoor leveren teams die deze methode gebruiken projecten van hoge kwaliteit af.

 • Bevordert teamwerk: Scrum creëert samenhangende teams die effectief communiceren, deadlines halen en samen problemen oplossen. De leden vertrouwen en respecteren elkaar en begrijpen dat hun tijd kostbaar en waardevol is. 

 • Meer flexibiliteit: met Scrum moeten teams hun tools en processen constant aanpassen aan nieuwe omstandigheden, naarmate de ontwikkeling van producten en/of ideeën vordert. Regelmatige vergaderingen stellen teams in staat om de prioriteiten tijdig te herzien.

 • Minder risico: Scrum richt zich op een voorspelbaar, duurzaam leveringstempo en consistente feedback, waardoor teams de risico’s kunnen beperken. Het proces maakt gebruik van korte sprints, waardoor teams snel kunnen vaststellen of een idee werkt of niet. Dit houdt het risico op falen beheersbaar.

 • Kortere ontwikkelingstijd: met Scrum wordt het ontwikkelproces opgedeeld in voorspelbare stappen met behulp van goed gedefinieerde sprints. Het doel is om het project in korte iteraties op te leveren, zodat het hele project niet klaar hoeft te zijn voordat functionaliteiten kunnen worden vrijgegeven. Dit kan de ontwikkelingstijd aanzienlijk verkorten.

 • Hoger rendement (ROI): de gecombineerde voordelen van Scrum leiden tot een hogere ROI. Constante feedback leidt tot minder kostbare fouten in latere fase van het proces en een beter product met minder defecten. Kortere opleveringstijden voor projecten verlagen de kosten.

De nadelen van Scrum

Zoals elk framework heeft Scrum echter ook enkele nadelen. Niets is perfect, en de Scrum-methode vormt daarop geen uitzondering. In sommige gevallen kan Scrum worden gecombineerd met andere projectmanagementtechnieken om bepaalde nadelen van Scrum aan te pakken en de effectiviteit te vergroten.

 • Scrum worstelt soms met strakke deadlines, omdat er vaak geen definitieve einddatum is bepaald.

 • De kans op mislukking van een project is groot als individuen niet toegewijd of coöperatief zijn.

 • Het implementeren van het Scrum-framework in grote teams kan uitdagend zijn.

 • Een succesvolle uitvoering van het framework vereist ervaren teamleden met een goede kennis van Scrum- en Agile methodologieën.

 • Dagelijkse vergaderingen kunnen tijdrovend en frustrerend zijn.

 • Als een teamlid midden in een project vertrekt, kan dit het hele project vertragen of belemmeren.

Stap voor stap de bedrijfscultuur versterken

NL_Personeelshandboek_bedrijfscultuur_versterken_powerful_coperate_culture

Hoe consolideer je met eenvoudige middelen een sterke bedrijfscultuur? De experts in deze gids laten het je zien.

Is Scrum nuttig voor jouw bedrijf?

Worstelt jouw bedrijf al enige tijd met het bereiken van doelen of met doelgericht werken? Dan kan de implementatie van Scrum in je bedrijf een enorme aanwinst zijn voor je bedrijfsprocessen en omzet

De overgang naar een Agile framework als Scrum vereist echter een nieuwe mindset en een aanpassing van de bedrijfscultuur. Dit kan een behoorlijke uitdaging zijn, net zoals alle veranderingen dat zijn. Maar wanneer teams en bedrijven zich volledig inzetten voor Scrum, dan zullen ze een nieuw gevoel van flexibiliteit, creativiteit en inspiratie ontdekken, wat uiteindelijk zal leiden tot betere resultaten. 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen Agile en Scrum?

Agile en Scrum zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Echter, het grootste verschil tussen beide is dat Agile een brede projectmanagementmethode is die een set van fundamentele waarden en principes hanteert, terwijl Scrum een specifieke Agile-methode is die gebruikt wordt om projecten te faciliteren en zich richt op het managen van productontwikkeling.

Welke elementen zijn nodig om Scrum succesvol te gebruiken?

Scrum is gebaseerd op drie essentiële pijlers: aanpassing, transparantie en controle. Daarnaast heeft het framework vijf kernwaarden: respect, moed, openheid, betrokkenheid en focus. Door deze elementen te omarmen en te implementeren, kan een team of organisatie effectief gebruik maken van het Scrum-framework.

Hoelang duurt een Scrum sprint?

Een Scrum-sprint duurt meestal tussen de 1 en 4 weken. De meest voorkomende duur van een Scrum-sprint is 2 weken. De volgende sprint begint meteen nadat de eerste is afgelopen. 

Wat is het verschil tussen een sprint review en sprint retrospective?

Een sprint review gaat over het resultaat van de sprint, namelijk het product dat gemaakt is, terwijl een sprint retrospective gaat over het proces van het maken van dat product.

Disclaimer

Praktische gids voor een sterke bedrijfscultuur

Corporate Culture Guide