Verandermanager: Wat doet hij/zij en waarom is een verandermanager belangrijk?

Change manager/verandermanager - header image

Een goede verandermanager is belangrijk om te hebben binnen een organisatie, omdat deze veranderingen vorm kan geven en in goede banen kan leiden. Hij of zij maakt de urgentie van veranderingen kenbaar en vertaalt deze naar een duidelijke storyline. De bevoegde persoon zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie achter de verandering staat en dat de organisatie zich feilloos kan aanpassen en vernieuwen. In dit artikel gaan we dieper in op verandermanagement. Zo zullen we bespreken wat een verandermanager doet, met welke pijlers de verandermanager rekening moet houden en wat nu precies de vaardigheden zijn van een verandermanager.

Wat is verandermanagement?

Verandermanagement hoeft niet per se om grote reorganisaties en bedrijfsherstructureringen te gaan. Ook kleine bedrijven hebben baat bij verandermanagement. Verandermanagement gaat namelijk om bedrijfsmatige veranderingen in de ruimste zin van het begrip. We spreken dus al van verandermanagement wanneer bijvoorbeeld het productieproces van een bepaald product aangepast wordt omdat klanten dit graag zo willen. Echter blijft het wel mensenwerk en worden alle betrokkenen ondersteund in het veranderingsproces. Soms gaan veranderingsprocessen zelfs over gedragsverandering op de werkvloer.

Meer te weten komen over verandermanagement? Lees dan ons uitgebreid verandermanagement artikel.

Wat doet een verandermanager?

Verandermanagers zijn in eerste instantie personen die organisaties begeleiden tijdens de implementatie van nieuwe processen, ideeën, of zakelijke strategieën. Deze managers weten hoe de verschillende werknemers, bedrijfsleiders en andere betrokkenen binnen de organisatie zullen reageren op de veranderingen en zullen deze in goede banen leiden. Waar nodig worden mensen ondersteund in deze veranderingsprocessen. Een verandermanager identificeert de belangrijkste behoeften van een organisatie en beoordeelt de situatie. Vervolgens stelt deze een plan op om de wijzigingen stapsgewijs toe te passen.

Voor een verandering binnen een organisatie plaatsvindt, berekent een verandermanager het benodigde budget. Vervolgens probeert de verandermanager er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de verandering effectief wordt doorgevoerd en dat alle betrokkenenen goed met de verandering kunnen omgaan. Als een organisatie bijvoorbeeld een nieuw computersysteem wil gaan gebruiken, ontwikkelt een veranderingsmanager voorlichtingsprogramma’s voor het personeel die uitleggen hoe het nieuwe systeem werkt. Achteraf meet een verandermanager het succes van de verandering om te kijken hoe effectief deze geweest is.

Probeer Personio 14 dagen gratis uit en ontdek hoe jij binnen jouw onderneming het effectiefst verandermanagement kunt toepassen.

Net zoals binnen andere bedrijfssectoren zijn er ook bepaalde trends die invloed hebben op het takenpakket van de verandermanager. Hieronder zullen wij dieper ingaan op deze trends.

#1: Samensmelting van verandermanagement en projectmanagement

Een van de trends die wij opmerken, is dat verandermanagement en projectmanagement steeds vaker samengaan. Het projectmatig begeleiden van organisatorische veranderingen is erg belangrijk geworden.

#2: Nieuwe innovaties

We zien tegenwoordig dat het innovatieproces door veel organisaties verkort wordt. Men toetst nieuwe producten al direct in de markt. Dit zogenoemde agile product development is vanuit de Verenigde Staten komen overwaaien naar Nederland en erg in trek bij Nederlandse bedrijven.

#3: Iedereen voert verandermanagement uit

Verandermanagement is een vaardigheid die steeds meer mensen bezitten. Er wordt immers van zowel werknemers als bedrijfsleid(st)ers verwacht dat zij veranderingen doorvoeren en hier goed mee omgaan. De rol van de verandermanager wordt in dit opzicht kleiner.

#4: Data en Big Data staan steeds meer centraal

Data en Big Data spelen juist een steeds grotere rol binnen iedere organisatie. Immers, zaken als productontwikkelingen, prestaties, innovaties en interne veranderingen moeten aantoonbaar zijn en het succes hiervan moet gemeten kunnen worden. Hierbij is flexibiliteit van groot belang. Wanneer veranderingen niet of slecht blijken te werken, dient er snel ingegrepen te worden.

#5: Kennisontwikkeling- en deling wordt belangrijker

Het delen van kennis en het ontwikkelen ervan is een van de belangrijkste trends binnen het verandermanagement. Zowel het delen van kennis binnen als buiten de organisatie wordt steeds belangrijker. Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld samenwerken met klanten om zo cocreatief producten te ontwikkelen.

Maak verandering succesvol

NL_verandermanagement_change_management_sidebar_image

Onze gids voor verandermanagement biedt inzicht in de processen die veranderingen in jouw organisatie succesvoller en duurzamer maken.

Wat zijn de skills van een verandermanager?

Een goede verandermanager moet natuurlijk bepaalde competenties bezitten en vaardigheden in huis hebben. Hieronder zullen we je vertellen welke skills een veranderingsmanager allemaal moet hebben.

  • Een goede verandermanager stuurt organisaties zo aan dat zij continu verbeteren.

  • De ideale verandermanager maakt veranderingen zichtbaar voor de organisatie en doet betrokkenen de urgentie ervan inzien.

  • De verandermanager moet goed samen kunnen werken met alle betrokkenen binnen de organisatie.

  • De verandermanager dient besluitvaardig te zijn en met volle overtuiging achter zijn of haar beslissingen te staan.

Hoe voert de verandermanager het beste verandermanagement uit?

Een verandermanager voert het beste verandermanagement uit door zich te focussen op de meerwaarde voor de klant, betrokkenen te stimuleren met de veranderingen mee te gaan en de voortgang van de veranderingen te monitoren. Het gaat er dus om dat de verandermanager met een duidelijk verhaal komt en met getallen waar bedrijfsleid(st)ers iets mee kunnen. De verandering moet zin hebben en effectief zijn. Daarnaast dienen alle betrokken personen meegenomen te worden in het veranderproces. Als laatste moet de voortgang van de verandering gemeten kunnen worden en zichtbaar zijn in KPI’s en rapportages.

Wat zijn de drie pijlers waar een verandermanager rekening mee moet houden?

De drie belangrijkste pijlers van het verandermanagement zijn op dit moment eenvoud, gedrag en interactie en oplossingsgerichtheid. Hieronder zullen wij deze pijlers toelichten.

  • Gericht op eenvoud, daadkracht en oplossingen. Een gewenste verandering motiveert in wezen zichzelf. Men weet waar men naartoe wil en wat ervoor nodig is om dat te bereiken. Met een op resultaat gerichte visie bouwt men voort op oplossingen die al bestaan in de organisatie.

  • Gedrag en interactie staan centraal. Het gedrag en de interactie tussen mensen bepalen het uiteindelijke succes van een verandering. De juiste sturing is belangrijk om het gewenste resultaat te behalen.

  • Verandering is van cruciaal belang voor elk bedrijf. Alles ontwikkelt zich vandaag de dag steeds sneller. Het is dan ook van cruciaal belang dat ieder bedrijf het doorvoeren van veranderingen als normaal en noodzakelijk gaat zien.

Wat zijn de valkuilen die de verandermanager moet vermijden?

Er zijn bepaalde valkuilen die een verandermanager zeker moet vermijden om de slagingskansen van zijn of haar verandertrajecten te vergroten. Hieronder zullen wij deze valkuilen toelichten en uitleggen wat de verandermanager juist wél zou kunnen doen om verandertrajecten te realiseren.

  • Zet verantwoordelijkheid voorop. Het is belangrijk dat verandermanagers iedere betrokkene bij het verandertraject een eigen verantwoordelijkheid geven. Als dit niet gedaan wordt, weten de betrokkenen niet precies wat er van hen verwacht wordt en wordt de kans op een succesvolle verandering verkleind.

  • Actie is key tijdens verandermanagement. Het moet er bij verandermanagement niet alleen op papier leuk uitzien. Er moet daadwerkelijk overgegaan worden tot actie en gehandeld worden. Wanneer alles enkel abstract blijft, zal de verandering niet goed verlopen.

  • Houd steeds het einddoel voor ogen. Blijf de focus richten op het eindresultaat. Er dient een verandering doorgevoerd te worden die waardeverhogend is voor de klant. Wanneer er afgeweken wordt van het einddoel, zal alles niet vlot en soepel verlopen.

Succesvol verandermanagement begint bij Personio. Boek nu je persoonlijke webdemo om te ontdekken wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Disclaimer

Zo werkt de transformatie

NL_verandermanagement_change_management_abbinder_image