Multidisciplinair team: samenstelling en voordelen

HR Teams entwickeln

Elk bedrijf beschikt over professionals met verschillende achtergronden. Om de bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken en de uitdagingen beter aan te pakken, kunnen de medewerkers teams vormen en met elkaar samenwerken. In dit artikel definiëren we wat een multidisciplinair team is, wat de voordelen ervan zijn en hoe je zo’n team met succes kunt samenstellen en laten functioneren in je bedrijf. 

Belangrijkste conclusies

  • Het doel van een multidisciplinaire team is om professionals uit verschillende vakgebieden samen te brengen, aangezien verschillende standpunten en expertise leiden tot een beter resultaat.

  • Dankzij een multidisciplinaire aanpak blijven collega’s onderling van elkaar leren, worden de werkmethoden heroverwogen en gevestigde opvattingen ter discussie gesteld

  • Gecentraliseerde HR-tools zoals die van Personio zijn uitstekend geschikt voor multidisciplinair werk, omdat ze teamleden in staat stellen makkelijk samen te werken aan verschillende taken.

Wat is een multidisciplinair team?

Een multidisciplinair HR-team is een groep van verschillende HR-professionals, elk met een gespecialiseerde rol. Denk daarbij aan HR-managers, verandermanagers, payroll-experts, HR business partners en administratieve experts. Het doel van zo’n multidisciplinair HR-team is om de levenscyclus van elke werknemer te beheren, zodat het bedrijf effectief kan functioneren.

Elk lid van het multidisciplinaire team is verantwoordelijk voor de taken waarin hij of zij gespecialiseerd is. Wanneer al deze taken samenkomen, ontstaat op bedrijfsniveau een samenhangend beheer. De meeste multidisciplinaire teams zullen ook een teamlid aanwijzen die als aanspreekpunt dient voor de rest van het team.

De samenstelling van een multidisciplinair HR-team

Human resource management is multidisciplinair van aard, omdat het verschillende disciplines omvat uit het management en de sociale wetenschappen, waaronder payroll, marketing, administratie, public relations, bemiddeling en meer. Daarom is het logisch dat een multidisciplinair HR-team bestaat uit professionals met expertise uit elk vakgebied

De voordelen van een multidisciplinair team

Hier zijn enkele voordelen om te werken met een team van professionals uit verschillende vakgebieden:

1. Het toewijzen van taken is gemakkelijker

De taakverdeling verbetert als elke persoon uit het team beschikt over een specifieke vaardigheid of kennis. Elk teamlid hoeft zich hoofdzakelijk met zijn eigen vakgebied bezig te houden.

2. Er is minder spanning en competitie tussen de groepsleden

Omdat elke professional een andere achtergrond of expertise heeft, worden de verschillende ervaringen meer gewaardeerd. De leden van het team zullen zich minder snel buitengesloten of geïntimideerd voelen door de kennis van een ander teamlid, omdat ze elk met hun eigen inzichten komen.

3. Het bedrijf profiteert van meerdere perspectieven

Door de verscheidenheid van professionals kan het team suggesties aandragen vanuit verschillende perspectieven. Elk lid levert een unieke bijdrage en komt met relevante oplossingen.

4. Stimuleert het heroverwegen van processen

Misschien zijn professionals uit het ene vakgebied gewend om dingen op een bepaalde manier te doen, terwijl deskundigen uit een andere bedrijfstak het project op een andere manier zouden aanpakken. Deze botsing van ideeën leidt meestal tot vernieuwing en verbetering.

5. Je leert voortdurend van collega’s

Elk teamlid kan iets leren van zijn of haar collega’s. In multidisciplinaire teams kun je altijd bij iemand terecht voor hulp. Als je een payroll-expert bent, maar meer wilt leren over werving, kun je je altijd wenden tot de recruitment-manager. Op die manier vullen teamleden elkaar aan.

De mogelijke nadelen van multidisciplinaire teams

1. Je moet leren vertrouwen op elkaar en samenwerken

Niet iedereen is een geboren teamspeler. Er zijn mensen die het moeilijk vinden om van anderen afhankelijk te zijn voor het voltooien van hun taken. Ze hebben wellicht het gevoel dat de resultaten beter zijn als ze alles zelf doen. Deze werknemers zullen moeten leren dit gevoel te beheersen, zodat ze zich meer op hun gemak voelen om anderen bij hun werk te betrekken.

2. Je bent afhankelijk van een goede teamleiding

Een multidisciplinair team heeft altijd minstens één leider nodig om de teamleden te leiden en aan te sturen. Zonder goede leiders kan het team niet echt functioneren.

3. Je moet leren omgaan met verschillende karakters en mentaliteiten

Omdat multidisciplinaire teams bestaan uit professionals uit verschillende bedrijfstakken, is het volkomen normaal dat er verschillende ideeën en visies ontstaan. De teamleden moeten bereid zijn om met een open geest te werken, samen te werken en naar andere collega’s te luisteren.

4. Je wordt geconfronteerd met verschillende werkwijzen

Soms hebben collega’s een andere manier van werken dan je gewend bent. Het kan initieel moeilijk zijn om je gebruikelijke werkmethode te veranderen. Toch moet elk teamlid proberen om zich aan te passen aan een andere manier van werken. Ieder lid moet ook respect hebben voor de manier waarop anderen hun taken uitvoeren en openstaan voor feedback.

Welke sociale competenties heeft je bedrijf nodig?

Corporate Culture Guide

Het antwoord schuilt in je bedrijfscultuur, want je waarden zijn een goede indicator voor de manier waarop je samenwerkt. Meer daarover lees je in onze gids.

Tips voor een betere samenwerking binnen het team

1. Weet goed wie wat doet

De leden van een multidisciplinair team beschikken over verschillende vaardigheden, hebben een verschillende opleiding gevolgd en/of hanteren verschillende werkwijzen. Hierdoor kan een ‘wij tegen zij’-mentaliteit ontstaan, wat niet bevorderlijk is voor de teamgeest. Het is daarom belangrijk dat elk teamlid zijn of haar rol goed begrijpt, maar ook waardeert wat anderen doen. 

2. Leer van elkaar

Een multidisciplinair team biedt alle individuele teamleden de kans om hun eigen kennis en vaardigheden te verbeteren en te verbreden, doordat ze kunnen samenwerken met collega’s die verschillende achtergronden en perspectieven hebben. Wanneer de teamleden nauw met elkaar samenwerken, leren ze voortdurend nieuwe dingen van elkaar. 

3. Respecteer andere standpunten

Het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en vaardigheden kan conflicten veroorzaken. Soms wordt er ook neergekeken op bepaalde rollen binnen de groep. Teams moeten daarom leren dat elke inbreng belangrijk is voor een goede samenwerking. Moedig je team aan om onderlinge verschillen te waarderen en deze niet af te wijzen.

4. Voorkom een machtsstrijd

Het is vaak moeilijk om te weten wie de meeste autoriteit heeft binnen een multidisciplinair team. Bepaalde teamleden kunnen een hogere status hebben dan andere leden. Sommigen strijden om macht en de ego’s kunnen soms in de weg zitten tijdens teamvergaderingen. Teamleden kunnen zich ook buitengesloten voelen als hun inbreng niet gewaardeerd wordt. Leiders spelen hierbij een belangrijke rol als moderator.

5. Communiceer op een eenvoudige manier en vermijd technisch jargon

Vaak maken gespecialiseerde medewerkers gebruik van technische terminologie die voor hen misschien vanzelfsprekend is, maar voor de andere teamleden weinig betekenis heeft. Zorg er dus voor dat de teamleden zoveel mogelijk eenvoudige en duidelijke taal gebruiken. Hetzelfde geldt voor de technische aspecten van een project die uitgelegd moeten worden.

6. Bouw sterke relaties op de werkvloer

Het smeden van sterke werkrelaties kan de samenwerking aanzienlijk verbeteren. Zorg ervoor dat de teamleden kansen krijgen om met elkaar in contact te komen. Dit kan variëren van online vergaderingen tot een gemeenschappelijke spelkamer of regelmatige teambuildingsactiviteiten.

7. Gebruik de juiste communicatiemiddelen

Er zijn tegenwoordig veel goede online samenwerkingstools op de markt die de teamleden dichter bij elkaar kunnen brengen. Met behulp van Personio kunnen de leden van een HR-team bijvoorbeeld effectief samenwerken aan verschillende taken en projecten, via één centrale tool.

Tools met een instant messaging-dienst helpen je om iedereen in het team met elkaar te verbinden, waar ze ook zijn. Zo blijven de medewerkers steeds op de hoogte en kun je in de loop van het project en daarbuiten de samenhang binnen het team versterken.

Het meten van de doeltreffendheid van een multidisciplinair team

Het meten van de doeltreffendheid van een team is niet hetzelfde als het meten van de prestaties van een individu. Voor elk teamproject moeten (aan het begin) KPI’s worden vastgesteld. Elk project moet waarde opleveren voor het bedrijf. Hier zijn onze beste vijf manieren om de doeltreffendheid van een team te meten:

  • Gebruik KPI’s voor elk teamproject.

  • Zorg voor voldoende vergadermomenten met alle teamleden. 

  • Praat met andere managers in het bedrijf.

  • Ontmoet teamleden ook op individuele basis.

  • Zorg er steeds voor dat alle projecten van het team waardevol zijn voor het bedrijf.

Conclusie

Het vormen van multidisciplinaire teams is een doeltreffende manier om de samenwerking tussen professionals te bevorderen en de resultaten van je bedrijf te verbeteren. Binnen een multidisciplinair team is het van belang om proactief te kijken naar manieren waarop de verschillende professionals betrokken kunnen worden, om ervoor te zorgen dat alle standpunten en belangen meegenomen worden in de besluitvorming. Dit kan uiteindelijk leiden tot een meer inclusieve besluitvorming, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante kennis en expertise.

Veelgestelde vragen

Wat is een multidisciplinair scrum team?

Een multidisciplinair scrum-team houdt in dat het team over alle rollen beschikt om een product of dienst te realiseren. Deze rollen omvatten onder andere projectmanagers, vakexperts, gebruikers, ontwerpers en ontwikkelaars. Het is belangrijk dat alle verschillende belangen vertegenwoordigd zijn.

Waarom is het belangrijk om multidisciplinair te werken?

Een multidisciplinaire werkwijze is belangrijk omdat dit de mogelijkheid biedt om een breed scala aan kennis en expertise samen te brengen. Door verschillende perspectieven en vaardigheden te combineren, kunnen de teamleden effectiever en creatiever problemen oplossen en projecten realiseren. Multidisciplinaire teams dragen ook bij aan het ontwikkelen van een gezamenlijke identiteit en doel, wat de teamleden aanmoedigt om effectiever samen te werken. Daarnaast stimuleert een multidisciplinaire werkwijze de communicatie en het vertrouwen tussen de teamleden, wat op zijn beurt kan leiden tot een meer holistische en persoonsgerichte werkervaring. 

Wat is een multidisciplinaire aanpak?

Een multidisciplinaire teambenadering brengt professionals met verschillende vaardigheden en expertise samen om een probleem op te lossen. Dit resulteert in een meer geïntegreerde aanpak van problemen, wat op zijn beurt de kwaliteit van de dienstverlening of producten die het team of bedrijf levert ten goede komt. Je vindt voorbeelden van multidisciplinaire teams in de gezondheidszorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Disclaimer

Stimuleer performance bedrijfsbreed

Performance Questions