Wat is e-learning? De voor- en nadelen op een rij voor bedrijven

Female employee sitting in front of computer

E-learning is het op elektronische wijze vergaren van kennis. Dit kan variëren van het volgen van een online cursus of een webinar, tot het bijwonen van een VR-presentatie over een nieuwe dienst. In dit artikel gaan we in op de verschillende vormen van e-learning. We bekijken hoe e-learning het beste kan worden toegepast binnen een bedrijf, en wat de voor- en nadelen zijn van deze leermethode.

Belangrijkste conclusies

 • In 2020 maakte in Nederland bijna de helft van alle bedrijven gebruik van e-learning.

 • Met e-learning kun je als bedrijf een pak meer mensen bereiken, vergeleken met trainingen die fysiek plaatsvinden.

 • Via een e-learningplatform of met een LMS (learning management system of leermanagementsysteem) kun je het leerproces van medewerkers monitoren en analyseren.

Wat is e-learning?

E-learning betekent letterlijk elektronisch leren. E-learning is dus het tot jou nemen van kennis met behulp van een digitaal apparaat, bijvoorbeeld een computer, tablet of smartphone. Het komt er eigenlijk op neer dat technologieën gebruikt worden om kennis te verspreiden en te verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld met instructievideo’s, door research te doen op websites, aan de hand van e-books of educatieve video’s enzovoort. E-learning is dus behoorlijk breed en op vele manieren toe te passen. Het kan gaan van een VR-presentatie voor klanten over een nieuwe dienst,tot een training of cursus voor je personeel.

Het aantal bedrijven dat e-learning gebruikt neemt alleen maar toe. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in Nederland het aantal bezoeken aan onder andere lezingen en seminars tussen 2015 en 2020 sterk verminderd is. Dit staat in scherp contrast met het stijgende aantal trainingen die via zelfstudie of e-learning werden gevolgd in dezelfde periode. Dit percentage steeg juist heel fel. In 2020 maakte bijna de helft van alle bedrijven gebruik van e-learning. Dit meldt het CBS op basis van het onderzoek Bedrijfsopleidingen dat een keer in de vijf jaar plaatsvindt. Dit onderzoek wordt gehouden onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de particuliere sector.

Maak je werknemers meer betrokken

Employee Engagement

Motiveer je medewerkers met regelmatige, transparante feedback en maak ze productiever.

Hoe werkt e-learning?

Werknemers volgen met e-learning zelfstandig een training op een computer of tablet, al dan niet gelijktijdig met collega’s. Met een inlogcode en een wachtwoord krijgt de medewerker toegang tot een persoonlijke leeromgeving. De cursist kan zo aan de slag met het verder ontwikkelen van zijn of haar talenten. 

Bedrijven beschikken over een groot aantal instrumenten om talentontwikkeling van medewerkers te bevorderen. Personio biedt tools aan die aansluiten bij de specifieke behoeften van jouw bedrijf.

E-learning is een goede manier om (toekomstige) werknemers te voorzien van de juiste kennis over het bedrijf en de producten of diensten die het aanbiedt. E-learning maakt voor nieuwe werknemers dan ook vaak onderdeel uit van het inwerkprogramma

Welke vormen van e-learning zijn er beschikbaar?

Er bestaan verschillende vormen van e-learning. Hieronder lichten we de drie verschillende vormen toe.

 1. Synchrone e-learning Bij deze vorm van e-learning leren de cursisten tegelijkertijd, waardoor interactie mogelijk is. Er is dus een vast tijdstip waarop iedereen online is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een webinar of een online vergadering.

 2. Asynchrone e-learning Bij asynchrone e-learning bepalen de cursisten zelf wanneer ze de stof tot zich nemen of een online toets maken. Denk bijvoorbeeld aan een VR-presentatie van een nieuw product of een online lezing.

 3. Blended learning Blended learning is een combinatie van synchrone en asynchrone e-learning, aangevuld met fysieke lessen op locatie. Denk bijvoorbeeld aan online lessen die eens per week in een echt klaslokaal worden gegeven.

Hoe kunnen bedrijven voordeel halen uit het gebruik van e-learning?

Bedrijven die hun werknemers willen opleiden, nieuwe vaardigheden willen aanbieden en de interne processen verder willen optimaliseren, kunnen e-learning implementeren. Zo kun je bijvoorbeeld een online training over een nieuw product aanbieden aan je salesmensen, zodat zij je product beter en nauwkeuriger kunnen aanprijzen bij klanten.

Een voordeel van digitale trainingen is dat ze op elk moment en op elke plek kunnen worden aangewend. Met andere woorden, het leren vindt plaats waar en wanneer het de werknemer uitkomt. Het voordeel voor jou als werkgever is dat alles op een centrale plek wordt opgeslagen. Via een e-learningplatform of met bijvoorbeeld een LMS (learning management system of leermanagementsysteem) kun je de trainingen monitoren en analyseren.

Personio heeft speciale software ontwikkeld voor trainingsmanagement die je als bedrijf kunt gebruiken voor e-learning. Met de software van Personio houd je voor alle trainingen binnen je organisatie grip op de aanwezigheid en voortgang van je medewerkers, vanuit één centrale, gebruiksvriendelijke tool.

Bovendien kun je als bedrijf ook van e-learning gebruik maken om klanten in te lichten over nieuwe producten of diensten. Zo zou je bijvoorbeeld met een presentatie in de vorm van een virtualrealityfilm de voordelen van een nieuwe dienst kunnen laten zien aan je klanten. 

Wat zijn de voordelen en nadelen van het gebruik van e-learning?

De voordelen van e-learning

 • E-learning is niet plaats- en/of tijdgebonden.

 • Met e-learning kun je een pak meer mensen bereiken, vergeleken met trainingen, seminars en cursussen die fysiek georganiseerd worden.Een digitale training kan immers met ontelbaar veel mensen worden gedeeld, ongeacht waar ze zich bevinden. 

 • Je bespaart op deelnamekosten voor trainingen en seminars, alsook op de bijbehorende reis- en verblijfkosten.

 • Alle gegevens worden centraal opgeslagen in bijvoorbeeld een LMS (leermanagementsysteem). Werknemers krijgen op die manier toegang tot de inhoud en zo’n systeem geeft jou als bedrijf inzicht in de resultaten en de voortgang.

 • Je bent niet afhankelijk van de roosters en werktijden van docenten, want de lessen kunnen op ieder gewenst moment worden gevolgd.

 • Je werknemers hebben geen last van het (verschillende) tempo van medecursisten. Met e-learning kunnen ze trainingen en cursussen op hun eigen tempo volgen. Dit kan voor snelle of juist trage leerlingen een groot voordeel zijn.

De nadelen van e-learning

 • De interactie ontbreekt doorgaans bij e-learning. Bij een online (niet live) cursus kan een medewerker tussentijds geen vragen stellen aan een docent, tenzij er bijvoorbeeld aan het eind van elke les een quiz wordt gedaan.

 • Werknemers leren niet van elkaar. Er is minder interactie en minder samenwerking tussen collega’s mogelijk.

 • Een werknemer heeft discipline nodig om een cursus via e-learning af te ronden.

 • Werknemers brengen (nog) meer tijd door achter een (computer)scherm.

 • In bepaalde gevallen kunnen complexe onderwerpen of technieken het beste persoonlijk worden besproken of voorgedaan.

Veelgestelde vragen

Wat is een voorbeeld van e-learning in bedrijven?

Een voorbeeld van e-learning op het werk is het aanbieden van een online cursus voor (nieuwe) werknemers. Andere voorbeelden van e-learning zijn het volgen van een webinar over baanbrekende inzichten en het bekijken van een VR-presentatie over een nieuw product.

Wat is het verschil tussen e-learning en online leren?

Er is geen verschil tussen e-learning en online leren. Beide benamingen komen op hetzelfde neer, namelijk digitaal leren.

Welke soorten e-learning zijn er? 

E-learning varieert van het volgen van webinars, online trainingen en podcasts, tot het bekijken van instructievideo’s en VR-presentaties.

Disclaimer

Personeel efficiënt ontwikkelen

Icon Performance