Vakantieplanner voor je personeel: gratis Excel-download

Urlaubsplaner 2023

In dit artikel lees je meer over diverse strategieën die bedrijven kunnen hanteren bij het beheren van de vakantiedagen voor hun personeel. Als je specifiek geïnteresseerd bent in het managen van verlof tijdens drukke vakantieperiodes, inclusief het gebruik van een vakantieplanner, nodigen we je uit verder te lezen voor praktisch advies.

Belangrijkste conclusies

 • Het gebruik van een vakantieplanner helpt je om de vakantiedagen van je personeel efficiënt te beheren, en ook om tijd en geld te besparen. 

 • De beste vakantieplanners zijn digitale platforms met een mobiele component die naadloos kunnen worden geïntegreerd met de bestaande HR-tools. Zo kan je personeel zelfstandig en eenvoudig vakantieperiodes plannen en beheren.

 • Een vakantieplanner biedt een bedrijf waardevolle inzichten in piekperiodes en gebruikelijke vakantieperiodes. Hierdoor kan het bedrijf een langetermijnbeleid implementeren dat beter rekening houdt met deze periodes en de bedrijfsactiviteiten effectiever plannen en beheren.

Wat is een vakantieplanner?

Een vakantieplanner wordt gebruikt om de vakanties van werknemers te beheren. Bedrijven kunnen met behulp van een vakantieplanner vakantieaanvragen bijhouden, vakantieperiodes instellen en goedkeuren en taken toewijzen tijdens de afwezigheid van medewerkers die met vakantie zijn.

Je kunt een vakantieplanner ook gebruiken om de vakantiekosten bij te houden en om te berekenen hoeveel extra personeel er nodig is tijdens piekperioden. Bedrijven kunnen met behulp van een vakantieplanner hun productiviteit verbeteren en een betere klantenservice bieden het hele jaar door.

Beheer de vakanties van uw medewerkers met deze praktische Excel-vakantieplanner

bank holidays 2023 to note
 • Overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken

 • Met nationale feestdagen (regionale feestdagen kunnen gemakkelijk worden toegevoegd)

 • Automatische berekening van vakantie-aanspraken en resterende vakantiedagen

Wat zijn de voordelen van een vakantieplanner?

Hier zijn de voornaamste voordelen van een vakantieplanner:

 • Tijdsbesparing: door een vakantieplanner te gebruiken hoef je niet elke keer opnieuw nieuwe roosters op te stellen.

 • Minder roosterconflicten: dankzij automatische waarschuwingen voorkom je roosterconflicten en kun je proactief handelen om eventuele problemen te voorkomen.

 • Strategische personeelsplanning: je kunt de inzet van je personeel optimaliseren door vakanties, werkdagen en trainingsdagen op elkaar af te stemmen.

 • Arbeidskosten verlagen: je kunt de geplande uren vergelijken met de werkelijk gewerkte uren van werknemers, alsook de overuren en pauzes opvolgen om kostenefficiënter te werken.

 • Betere communicatie: door updates van de werkroosters in realtime met je werknemers te delen, voorkom je last-minute wijzigingen en conflicten.

 • Betere werknemerservaring: werknemers krijgen de mogelijkheid om hun eigen rooster te beheren. Hierdoor hebben ze meer controle over hun manier van werken.

 • Gebruiksvriendelijk: moderne vakantieplanners maken gebruik van intuïtieve dashboards. 

 • Prestatiebeheer: je kunt de afwezigheden van medewerkers nauwgezet opvolgen en deze gegevens gebruiken in het licht van performance reviews.

Stimuleer datagedreven keuzes

NL_people_analystics_berichte

Verzamel en organiseer belangrijke HR-gegevens zoals absenties, verloop en meer. Genereer gedetailleerde rapporten binnen seconden, zodat je met vertrouwen strategieën kunt opstellen.

Digitale vs. traditionele vakantieplanners

Het beheren van de vakantiedagen van medewerkers binnen een bedrijf kan best uitdagend zijn. De keuze voor een traditionele dan wel een automatische vakantieplanner speelt hierbij een belangrijke rol. Dit vergelijkende overzicht belicht de voor- en nadelen van beide systemen.

Traditionele vakantieplanner

Traditionele systemen zoals een digitale kalender, e-mailherinneringen of klassieke verlofformulieren hebben in het verleden vaak hun nut bewezen. Deze systemen zijn vooral handig voor kleinere bedrijven waar het bijhouden van vakantiedagen relatief eenvoudig is.

Voordelen

 • Een traditionele planner is handig om de vakanties van kleine teams te beheren, waarbij slechts één verantwoordelijke nodig is.

 • Het vakantiebeleid is gemakkelijk te begrijpen en toe te passen op dit kleinschalige niveau.

Nadelen

 • Een traditionele vakantieplanner is niet ideaal voor het bijhouden van vakantiedagen als je te maken hebt met een groot personeelsbestand.

 • Met een traditionele planner is het moeilijk om veranderingen bij te houden, met name in bedrijven waar de regels en het beleid vaak veranderen.

 • Het kan lastig zijn om alle verzoeken bij te houden, zeker wanneer meerdere medewerkers op vakantie zijn.

Digitale vakantieplanner

Een geautomatiseerd systeem kan het beheer van vakantiedagen vereenvoudigen door werknemers en managers automatisch op de hoogte te stellen wanneer er aanvragen worden ingediend of goedgekeurd. Een digitale vakantieplanner is vooral handig voor grotere bedrijven die een groot aantal werknemers en managers in dienst hebben. Immers, een digitaal systeem stroomlijnt de communicatie en verkleint de kans op fouten.

Voordelen

 • Je bespaart veel tijd omdat gegevens niet meer handmatig hoeven te worden ingevoerd.

 • Je minimaliseert het aantal vergissingen en fouten als gevolg van manuele gegevensinvoer.

 • Een digitale vakantieplanner helpt om de vakanties van meerdere werknemers eenvoudiger en nauwkeuriger bij te houden.

Nadelen

 • Een digitaal systeem kost meer dan traditionele systemen en moet onderhouden worden.

 • Een digitale vakantieplanner vereist soms gespecialiseerde software of hardware die niet altijd beschikbaar of kosteneffectief is voor kleine bedrijven.

Essentiële functies van een vakantieplanner

De belangrijkste functies die je moet overwegen bij het kiezen van een vakantieplanner zijn:

 • Integratie met andere (bestaande) HR-systemen en tools: de vakantieplanner die je kiest moet gemakkelijk te integreren zijn met de bestaande HR-tools binnen je bedrijf. Zo kun je eenvoudig gegevens uitwisselen en zorg je voor een gecoördineerde aanpak van je personeelsbeheer.

 • Gebruiksvriendelijke interface: dankzij een gebruiksvriendelijke, intuïtieve interface kunnen zowel werknemers als HR-managers snel en efficiënt vakantieaanvragen beheren.

 • Automatisering van goedkeuringsprocessen: automatisering bespaart veel tijd en vermindert de kans op fouten die kunnen optreden bij handmatige goedkeuring.

 • Kalenderweergave: een duidelijk overzicht van de kalender met de vakanties en beschikbaarheid van je werknemers maakt het plannen van werk en vakantie eenvoudiger en overzichtelijker.

 • Rapportage en analyse: functies voor het genereren van rapporten en het analyseren van gegevens kunnen waardevolle informatie opleveren met het oog op het optimaliseren van je vakantiebeleid.

 • Mobiele oplossing: een mobiele applicatie maakt het makkelijker voor werknemers om hun vakantieaanvragen in te dienen en voor HR-managers om ze onderweg te beheren.

 • Meldingen en herinneringen: dankzij automatische meldingen en herinneringen voor medewerkers en managers worden deadlines en goedkeuringsprocessen netjes bijgehouden.

 • Flexibiliteit: (in hoeverre) is het mogelijk om de vakantieplanner aan te passen aan de specifieke behoeften en het vakantiebeleid van je bedrijf?

💡 Personio biedt de ideale oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar een efficiënte tool voor vakantie- en afwezigheidsbeheer. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en de geautomatiseerde functies bespaar je met Personio tot 80% van de tijd die anders besteed zou worden aan het verwerken van verlofaanvragen. Daarnaast biedt Personio waardevolle datagestuurde inzichten en rapporten die essentieel zijn voor een proactief beheer van de afwezigheden van je personeel.

Beheer de vakanties van uw medewerkers met deze praktische Excel-vakantieplanner

bank holidays 2023 to note
 • Overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken

 • Met nationale feestdagen (regionale feestdagen kunnen gemakkelijk worden toegevoegd)

 • Automatische berekening van vakantie-aanspraken en resterende vakantiedagen

7 stappen voor het implementeren van een vakantieplanner

Volg de onderstaande stappen als je in je bedrijf gebruik wil maken van een nieuwe vakantieplanner:

 1. Evalueer je bedrijfsbehoeften: begin met een diepgaande analyse van je bedrijfsbehoeften. Je moet eerst begrijpen welke functies en opties belangrijk zijn voor het beheren van vakantiedagen en het vereenvoudigen van de processen in jouw bedrijf.

 2. Werk met de juiste tools: kies een vakantieplanner die past bij de behoeften van je bedrijf. Zorg ervoor dat de tool compatibel is met de andere HR-tools en systemen die je al gebruikt in je bedrijf.

 3. Stel duidelijke richtlijnen op voor je vakantiebeleid: ontwikkel duidelijke richtlijnen voor je vakantiebeleid en communiceer ze aan alle werknemers. Dit omvat onder meer het verstrekken van informatie over hoe vakantieaanvragen moeten worden ingediend, goedgekeurd en beheerd.

 4. Personeelstraining: zorg ervoor dat alle medewerkers die de vakantieplanner gaan gebruiken voldoende getraind zijn.

 5. Testfase: voer een testfase uit om eventuele problemen op te sporen en op te lossen.

 6. Implementatie: begin met het implementeren van de vakantieplanner in het hele bedrijf.

 7. Onderhoud en evaluatie: blijf de vakantieplanner regelmatig controleren en bijwerken om ervoor te zorgen dat hij up-to-date is en nog steeds voldoet aan de (veranderende) behoeften van je bedrijf.

Juridische overwegingen bij het opmaken van de vakantieplanning

Je moet als werkgever altijd op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving over vakantie en verlof in Nederland. Denk hierbij aan zaken zoals het minimum aantal vakantiedagen, het uitbetalen van vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen

Het is ook belangrijk om een duidelijk vakantiebeleid op te stellen dat in overeenstemming is met het huidige wettelijke kader. Dit beleid moet informatie bevatten over de vakantierechten, de procedure voor het indienen van vakantieaanvragen en de goedkeuringsprocedures binnen je bedrijf.

Veelvoorkomende uitdagingen en oplossingen

Veelvoorkomende problemen bij vakantieplanning en hoe ze op te lossen

Hier zijn enkele veelvoorkomende problemen waarmee bedrijven te maken krijgen als ze vakantiedagen van hun personeel plannen, en hoe ze die kunnen oplossen:

 • Overlappende vakantieverzoeken: stel een duidelijk beleid op voor het afhandelen van overlappende vakantieaanvragen, waarbij bijvoorbeeld prioriteit wordt gegeven aan de aanvraag die als eerste is ingediend, of aan de aanvraag die het meest dringend is in het licht van de bedrijfsbehoeften op dat moment.

 • Personeelstekort tijdens vakantieperiodes: om tekorten tijdens vakantieperiodes te voorkomen doe je er goed aan om vakantieperiodes ruim van tevoren te plannen en de sleutelposities te identificeren. Overweeg om extra personeel aan te nemen tijdens deze periodes, en zorg ook voor extra training zodat medewerkers elkaar kunnen vervangen.

 • Last-minute verlofaanvragen: moedig je werknemers aan om hun verlof ruim van tevoren aan te vragen. Stel een beleid op om last-minute verzoeken te beperken, en om de planning en de werking van het bedrijf zo min mogelijk te verstoren.

 • Communicatie-uitdagingen: het is belangrijk om te zorgen voor een betrouwbaar vakantieplanningssysteem en een beleid dat duidelijk wordt gecommuniceerd aan alle medewerkers en managers. Dit voorkomt verwarring en zorgt voor een soepel verlofbeheer.

Tips voor het omgaan met piekperioden en personeelstekorten

 • Plan op voorhand: identificeer piek- en vakantieperiodes ruim van tevoren en zorg voor een gedetailleerde personeelsplanning om personeelstekorten tot een minimum te beperken.

 • Werk met flexibele werktijden: door flexibele werktijden te bieden kun je jouw werknemers aanmoedigen om hun vakantieperiodes meer af te stemmen op de behoeften van het bedrijf.

 • Werk met uitzendkrachten: overweeg om uitzendkrachten of freelancers in te huren om personeelstekorten tijdens piekperioden op te vangen.

 • Stel de juiste prioriteiten: identificeer de belangrijkste taken en de prioriteiten tijdens piekperioden en zorg ervoor dat het beschikbare personeel zich hierop toelegt.

Disclaimer

Beheer de vakanties van uw medewerkers met deze praktische Excel-vakantieplanner!

Download: Staff Holiday Planner (Excel Template)