Wettelijke vakantiedagen: dit is wat je erover moet weten

Calculating holiday entitlement

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Dit is goed voor de work-lifebalans van je werknemers. Deze wettelijke vakantiedagen worden maandelijks opgebouwd en de werkgever betaalt de werknemers door tijdens deze vrije dagen. Afspraken over vakantiedagen worden vastgelegd in het arbeidscontract of in de branche-cao.

Het exacte aantal wettelijke vakantiedagen is afhankelijk van enkele factoren, waaronder het gewerkte aantal uren per week. Doorgaans komt het aantal wettelijke vakantiedagen neer op 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Als een werknemer bijvoorbeeld 30 uur per week werkt, heeft deze recht op 120 vakantie-uren per jaar.

In dit artikel gaan wij alles bespreken wat met wettelijke vakantiedagen te maken heeft, zodat zowel werkgevers als werknemers niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.

Belangrijkste conclusies

  • Elke werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen.

  • Het aantal wettelijke vakantiedagen dat een medewerker krijgt, hangt af van het aantal werkuren dat hij of zij per week werkt.

  • Wil je je werknemers nog extra vakantiedagen geven naast de wettelijke vakantiedagen? Dan tellen deze als bovenwettelijke vakantiedagen.

Download: Excel-sjabloon vakantieplanner

Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

De wettelijke vakantiedagen zijn in de wet geregeld. Dit houdt in dat elke werknemer in Nederland recht heeft op vier keer het aantal contractdagen in de vorm van vakantie. Een medewerker die bijvoorbeeld fulltime werkt (40 uur per week), heeft dus jaarlijks recht op twintig vakantiedagen.

Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen die bij wet bepaald zijn volgens de hierboven besproken formule. We spreken van bovenwettelijke vakantiedagen wanneer een werknemer meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk bepaalde aantal. In de cao of in de arbeidsovereenkomst kunnen hier afspraken over vermeld staan.

Hoe kan ik de wettelijke vakantiedagen berekenen van mijn werknemer?

Je kunt als werkgever de wettelijke vakantiedagen berekenen van je werknemer door de volgende formule aan te houden:

Aantal wettelijke vakantiedagen per kalenderjaar = 4 x het aantal gewerkte uren per week.

Uit de tabel hieronder kun je aflezen op hoeveel wettelijke vakantiedagen werknemers recht hebben naargelang het aantal gewerkte uren per week.

Werkuren per weekVakantie-uren per kalenderjaarVakantiedagen per kalenderjaar
4016020
3614418
3212816
249612
12486

Om eenvoudig te kunnen berekenen op hoeveel vakantie-uren en vakantiedagen een werknemer recht heeft, is het natuurlijk wel zo handig om een grondige aanwezigheidsregistratie bij te houden. Probeer de aanwezigheidsregistratietool van Personio nu 14 dagen gratis.

Veelgestelde vragen over wettelijke vakantiedagen

Wij krijgen erg veel vragen binnen van zowel werkgevers als werknemers als het gaat om wettelijke vakantiedagen. Hieronder zullen wij de vaakst gestelde vragen behandelen en gedetailleerd toelichten.

Kunnen wettelijke vakantiedagen van het voorbije jaar opgenomen worden?

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. De vakantiedagen die een werknemer in 2022 opbouwt, zullen op 1 juli 2023 komen te vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn uitgesloten van deze regel. Voor deze opgebouwde vakantiedagen gelden afspraken die vastgelegd zijn in de cao van de sector of branche waarin de werknemer actief is.

Op hoeveel wettelijke vakantiedagen heeft een werknemer recht?

Het aantal vakantiedagen dat een werknemer krijgt, hangt af van het aantal gewerkte uren per week. Hieronder lichten we enkele voorbeelden uit.

Situatie

Aantal vakantiedagen

Omschrijving

Nulurencontract

4 maal het aantal gewerkte uren per week

Een werknemer met een nulurencontract werkt geen vast aantal uren per week. In plaats daarvan wordt vaak een percentage van het gewerkte aantal uren gebruikt om de opbouw van vakantiedagen te berekenen.

20 uur per week

10 wettelijke vakantiedagen per jaar

32 uur per week

16 wettelijke vakantiedagen per jaar

40 uur per week

20 wettelijke vakantiedagen per jaar

Heeft een werknemer een verzoek ingediend om vakantiedagen op te nemen? Verlofverzoeken kunnen snel en effectief worden goedgekeurd of geweigerd met de software voor goedkeuringsprocessen van Personio.

Gaat een officiële feestdag af van de vakantiedagen van een werknemer?

In Nederland is het niet bij wet bepaald dat officiële feestdagen verplichte vrije dagen zijn. Dit hangt af van de cao of arbeidsovereenkomst. Hierin staat dan ook aangegeven of werknemers doorbetaald krijgen tijdens feestdagen. Hou er wel rekening mee dat je als werkgever soms een toeslag moet betalen als werknemers toch werken op een officiële feestdag.

De officiële feestdagen in Nederland zijn:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari)

  • Eerste en tweede paasdag

  • Koningsdag (27 april)

  • Bevrijdingsdag (5 mei)

  • Hemelvaartsdag

  • Eerste en tweede pinksterdag

  • Eerste en tweede kerstdag (25 en 26 december)

Met de Employee Self Service van Personio kunnen werknemers zelf hun afwezigheid, personeelsgegevens en werktijden bekijken en bewerken. Dit bespaart tijd en verhoogt de transparantie in je onderneming.

Moet een werknemer zijn of haar bovenwettelijke vakantiedagen verplicht opnemen?

Nee, een werknemer is niet verplicht zijn of haar bovenwettelijke vakantiedagen op te nemen. In Nederland is het zo dat de bovenwettelijke vakantiedagen die een medewerker niet opneemt door de werkgever kunnen worden afgekocht. Echter, werkgever en werknemer mogen elkaar hierover geen verplichtingen opleggen.

Houd de tijd van je teams moeiteloos bij

Easy Check of Overtime Hours with Attendance Tracking Software

Stel je werknemers in staat hun werktijden in te voeren in een efficiënt en veilig systeem, conform regelgeving. Zie in één oogopslag de werktijden in je hele bedrijf.

Moeten er belastingen betaald worden op wettelijke vakantiedagen?

Ja, er moet gewoon inkomstenbelasting betaald worden over de verdiende inkomsten tijdens de wettelijke vakantiedagen. Er moet zelfs meer belasting worden betaald, vergeleken met de ‘normale’ gewerkte uren omdat er geen belastingkorting wordt toegepast. Dit is wel het geval bij het normale maandelijkse salaris van een werknemer.

Wat als mijn werknemer ziek is tijdens zijn of haar wettelijke vakantiedagen?

Als een werknemer ziek is tijdens zijn of haar wettelijke vakantiedagen, raakt hij of zij deze wettelijke vakantiedagen niet kwijt. Deze dagen dienen in de bedrijfsadministratie opgenomen te worden als ziektedagen. De werknemer behoudt in dit geval het recht om de vakantiedagen op een ander moment op te nemen.

Kan de werknemer de wettelijke vakantiedagen laten uitbetalen?

Nee, het is in principe niet mogelijk om wettelijke vakantiedagen te laten uitbetalen door de werkgever. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen wel worden uitbetaald of opgespaard zoals hierboven besproken. De enige uitzondering hierop is wanneer de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt en hij of zij nog niet alle wettelijke vakantiedagen heeft opgenomen. In dat geval worden de resterende dagen wel uitbetaald aan de werknemer. 

Wat gebeurt er met de wettelijke vakantiedagen als de werknemer zelf ontslag neemt?

In dit geval moeten de wettelijke vakantiedagen worden uitbetaald. De werkgever dient de werknemer van een eindafrekening te voorzien waarin precies vermeld staat wat er nog moet worden uitbetaald. Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen worden omgezet in vakantie-uren en deze worden volgens het normale uurloon uitbetaald.

Mag ik als werkgever zomaar vakantiedagen inhouden?

Nee, de inhouding van vakantiedagen dient altijd in overleg te gebeuren tussen werkgever en werknemer. Pas als beide partijen instemmen, kan een werkgever vakantiedagen inhouden. Hier dient de werkgever uiteraard een gegronde reden voor te hebben. Een gegronde reden om vakantiedagen in te houden kan bijvoorbeeld zijn dat het bedrijf in de problemen zou komen als de werknemer afwezig is tijdens de geplande vakantieperiode, en er geen alternatieve oplossing voorhanden is om het werk op te vangen. 

Heeft ouderschapsverlof een invloed op de wettelijke vakantiedagen?

Nee, tijdens het zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof bouwt de werknemer vakantie-uren op alsof deze gewoon zou werken. De werkgever mag volgens de wet niet vragen aan de werknemer om vakantiedagen op te nemen voor dit verlof.

Echter, bij onbetaald verlof worden er geen vakantiedagen opgebouwd. Is er sprake van een langdurend zorgverlof of aanvullend geboorteverlof? Dan bouwt de werknemer wél vakantiedagen op.

Mijn werknemer gaat met pensioen. Wat is het aantal wettelijke vakantiedagen in het jaar van pensionering?

Er bestaan geen specifieke regels over het opnemen of uitbetalen van vakantiedagen op het moment dat een werknemer met pensioen gaat. Werknemers bouwen dus gewoon vakantiedagen op zoals andere jaren. Ze kunnen de wettelijke vakantiedagen gebruiken om enkele dagen vervroegd op pensioen te gaan. De bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden opgespaard en uitgekeerd bij het einde van het arbeidscontract of dienstverband. 

Regel zaken zoals wettelijke vakantiedagen van personeel eenvoudig en volledig automatisch met de HR-software van Personio. Probeer onze software nu 14 dagen uit met een gratis demo.

Disclaimer

Probeer Personio 14 dagen gratis uit!

Free Trial Background image