Het drempelinkomen: wat is het + berekening

Smiling employee with blue collar shirt

De term drempelinkomen zal je vooral tegenkomen bij de aangifte van de inkomstenbelasting en heeft betrekking op het inkomen van een medewerker. Afhankelijk van het drempelinkomen zal er wel of geen zorgtoeslag beschikbaar zijn. In dit artikel leggen we uit wat het drempelinkomen precies inhoudt, en hoe je als werkgever je medewerkers hierin kan ondersteunen.

Belangrijkste conclusies

 • Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten uit de drie boxen, waarbij de persoonsgebonden aftrek in mindering wordt gebracht.

 • Het drempelinkomen wordt gebruikt om de hoogte van de zorgtoeslag te bepalen.

 • Het drempelinkomen is niet hetzelfde als een verzamelinkomen. Bij het verzamelinkomen worden er meerdere aftrekposten in mindering gebracht.

Wat is het drempelinkomen?

Het drempelinkomen is het totale inkomen, waarbij box 1, 2 en 3 worden opgeteld, maar zonder de persoonsgebonden aftrek. De term wordt gebruikt bij het bepalen van de zorgtoeslag.

Leestip: Wat betekent Payroll?

Waarom is het belangrijk voor een werkgever om rekening te houden met het drempelinkomen?

Bij het bepalen van het salaris van een werknemer, wil je als werkgever natuurlijk dat hij of zij daar zoveel mogelijk aan overhoudt. Als je merkt dat het salaris net te hoog is, waardoor de werknemer boven het drempelinkomen zit om zorgtoeslag te krijgen, kan het interessant zijn om het salaris juist iets te verlagen.

We raden altijd aan om dit te bespreken met je werknemer en te bekijken welke situatie voor hem of haar het meest interessant is.

Diepe inzichten voor strategische HR-beslissingen

NL_arbeidscontract_employment_contract_teaser_box_image

In Personio kan je gemakkelijk en overzichtelijk belangrijke personeelscijfers zien en analyseren, zoals het ziekteverzuim of personeelsverloop en zo de basis leggen voor goed gefundeerde beslissingen.

Hoe bereken je als werkgever het drempelinkomen voor je medewerkers?

Om het drempelinkomen van je werknemer te berekenen, zijn er drie stappen die moeten worden doorlopen.

 1. Tel de inkomens uit de drie boxen op.

 2. Trek van dit resultaat de persoonsgebonden aftrek af.

 3. Het bedrag dat je nu bekomt, is het drempelinkomen.

Wat houden de drie belastingboxen in?

In Nederland bestaat het belastingstelsel uit drie belastingboxen: box 1, box 2 en box 3.

 • Box 1: de eerste box omvat alle inkomens die verkregen worden uit werk en woning. Dit kan loon zijn uit dienstverband, maar ook de winst uit de onderneming, inkomsten van sociale uitkeringen, van alimentatie en meer.

 • Box 2: de tweede box omvat het inkomen uit aanmerkelijk belang. Dit zijn meestal aandelen.

 • Box 3: de derde box omvat de inkomsten uit sparen en beleggen, wat de zogenaamde vermogensrendementsheffing is. 

Welke regelingen en mogelijkheden kan een werkgever aanbieden aan medewerkers met een laag inkomen?

Merk je als werkgever dat een medewerker financiële problemen heeft? Zeker in tijden van hoge inflatie, kan het voordelig zijn om deze medewerkers extra te ondersteunen. 

Met de onderstaande tips zorg je ervoor dat je werknemers minder geldzorgen hebben:

 • Maak de stijgende inflatie bespreekbaar door je medewerkers te vragen hoe het thuis gaat.

 • Ga op zoek naar experts die je werknemers kunnen helpen en verwijs ze naar die experts door.

 • Bied een budgetcoach aan (en dek zelf de kosten hiervan).

 • Zorg voor extra bijscholing zodat je medewerkers kunnen doorgroeien naar hogere functies.

 • Kies voor een werkkostenregeling. Hierbij kun je als werkgever onbelast vergoedingen geven voor b

  ijvoorbeeld telefoons en/of computers. Het is ook mogelijk om een energiecompensatie toe te kennen.

 • Maak het mogelijk voor je medewerkers om meer te verdienen. Dit kun je realiseren door bijvoorbeeld extra werkuren in te lassen, een bonussysteem in te voeren of een voorschot van het vakantiegeld aan te bieden.

Neem sneller de juiste beslissing met Personio

NL_elektronische_handtekening_digitale_unterschrift_teaser_box_image

Verlies geen tijd meer met herinneringen en het zoeken naar afspraken. In Personio beheer en regel je functies en sollicitanten met één tool.

Veelgestelde vragen

Welke plichten heeft een werkgever om medewerkers met lage inkomens boven het drempelinkomen te ondersteunen?

Je bent als werkgever nergens toe verplicht op dit vlak, maar we raden wel steeds aan je werknemers zo goed mogelijk bij te staan. Dit versterkt niet alleen hun motivatie op de werkvloer, maar het biedt de medewerkers ook meer kansen en het zal zorgen voor minder afwezigheden op het werk.

Wat is het verschil tussen een drempelinkomen en een verzamelinkomen?

Een verzamelinkomen is het totaal van de inkomsten uit box 1, 2 en 3, min de reisaftrek voor het openbaar vervoer, de persoonsgebonden aftrek en de aftrek als de belastingplichtige geen of een kleine hypotheek heeft. Het drempelinkomen daarentegen bestaat ook uit de inkomsten van box 1, 2 en 3, maar hier wordt enkel de persoonsgebonden aftrek in mindering gebracht. 

Wat is het drempelbedrag?

Wanneer er sprake is van een drempelbedrag, mag je enkel het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag: de drempel. De hoogte van het drempelbedrag wordt bepaald aan de hand van het drempelinkomen. Het drempelbedrag specifieke zorgkosten hangt af van het drempelinkomen van de medewerker en of hij of zij een fiscale partner had tijdens een jaar.

Disclaimer

Klaar voor de toekomst met HR-software

EN_letter_of_employment_image