Verlofsysteem: handige tool voor verlofregistratie

Teaserimage_Workflow-Management-System_HR-Lexikon

Ieder jaar nemen werknemers om verschillende redenen verlofdagen op. Een verlofbeheersysteem zorgt voor een soepele registratie van deze dagen. In dit artikel kom je te weten wat een verlofbeheersysteem precies is en hoe zo’n systeem HR-teams kan ondersteunen bij enkele van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van verlofbeheer.

Belangrijkste conclusies

 • Met een effectief verlofsysteem kun je heel eenvoudig verschillende soorten verlof beheren, waaronder ziekteverlof, zwangerschapsverlof en buitengewoon verlof.

 • Het gebruik van een digitaal verlofsysteem biedt diverse voordelen, zoals verbeterde nauwkeurigheid en meer gebruiksgemak, automatisering van het goedkeuringsproces, en de integratie met andere HR-systemen.

 • Voor de implementatie van een verlofsysteem werk je idealiter met een stappenplan, dat bestaat uit de behoefteanalyse, de systeemselectie, de configuratie en de training van medewerkers.

Download hier onze Excel-template voor personeelsplanning.

Wat is een verlofsysteem?

Een verlofsysteem, ook wel verlofbeheersysteem of verlofregistratiesysteem genoemd, is een uitgebreide HRMS-tool waarmee je de verlofaanvragen van je werknemers op een overzichtelijke manier online kan bijhouden. Dit systeem helpt onder meer bij het registreren van verlofaanvragen van werknemers en bij het goedkeuren van verlof

Verschillende types verlofsystemen

 • Jaarlijks verlof: werknemers hebben recht op een vast aantal betaalde verlofdagen per jaar.

 • Ziekteverlof: verlof dat opgenomen wordt wegens ziekte, zowel betaald als onbetaald.

 • Ouderschapsverlof: verlof dat ouders opnemen om voor een kind te zorgen.

 • Studieverlof: verlof dat opgenomen wordt voor onderwijsdoeleinden.

Wat zijn de voordelen van een digitaal verlofsysteem?

Hier zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van een digitaal verlofsysteem:

 • Meer nauwkeurigheid en gebruiksgemak: met een digitaal verlofbeheersysteem is het eenvoudiger om nauwkeurig te werk te gaan bij het registreren van verlof. Alle gegevens worden namelijk op een makkelijk toegankelijke plek online opgeslagen, waardoor zowel medewerkers als managers te allen tijde de verlofdagen kunnen inkijken. Hierdoor wordt de kans op dubbele boekingen en fouten aanzienlijk verminderd.

 • Automatisering van het goedkeuringsproces: een verlofsysteem versnelt goedkeuringsprocessen en verkort de tijd die nodig is om verlofaanvragen te verwerken. Immers, verlofaanvragen kunnen eenvoudig online ingediend worden en kunnen automatisch ter goedkeuring worden doorgestuurd naar de manager.

 • Integratie met andere HR-systemen: een digitaal verlofsysteem is makkelijk te integreren met andere HR-systemen, zoals de salarisadministratie en de personeelsdossiers. Hierdoor verloopt de gegevensuitwisseling tussen de verschillende HR-processen soepel en is er minder behoefte aan handmatige gegevensinvoer en administratieve taken.

Praktische voorbeelden van belangrijke voordelen voor je bedrijf

 • Werknemers kunnen eenvoudig verlofaanvragen indienen via een online portaal en op elk gewenst moment de status van hun aanvragen raadplegen.

 • Managers ontvangen meldingen wanneer er nieuwe verlofaanvragen binnenkomen. Zo kunnen ze snel actie ondernemen.

 • De verlofgegevens worden geïntegreerd met het salarissysteem, wat resulteert in meer nauwkeurige loonberekeningen en correcte betalingen.

 • De HR-medewerkers hebben toegang tot uitgebreide rapporten en analyses met betrekking tot verlofgebruik en trends. Dit stelt hen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over de personeelsplanning en het personeelsbeleid.

Hoe kies je het juiste verlofsysteem voor je bedrijf?

Er zijn verschillende soorten verlofsystemen die je kan gebruiken in je bedrijf. Om het beste verlofsysteem voor jouw organisatie te vinden, dien je rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

 • Gebruiksvriendelijkheid: kies voor een verlofsysteem dat zowel door je medewerkers als door de beheerders makkelijk te gebruiken is.

 • Aanpasbaarheid: het systeem moet aangepast kunnen worden aan het verlofbeleid en de specifieke verlofbehoeften van je organisatie.

 • Mobiele app: het is handig om een verlofregistratiesysteem te gebruiken dat ook een mobiele versie of app heeft. Zo is het voor medewerkers eenvoudiger om onderweg of waar dan ook verlofaanvragen in te dienen. Managers kunnen deze op hun beurt makkelijker en sneller goedkeuren.

 • Automatisering: met specifieke functionaliteiten zoals geautomatiseerde verlofaanvragen kun je heel wat tijd besparen en de administratieve last bij de HR-afdeling tot een minimum beperken.

 • Integratie: kies een verlofsysteem dat eenvoudig te integreren is met andere (bestaande) HR-systemen die je in je organisatie gebruikt, zoals de salarisadministratie en urenregistratie.

 • Rapportage en analyse: het is nuttig om te kijken of het verlofsysteem rapporten kan genereren en verlofgegevens kan analyseren. Deze functie is zeer waardevol voor het beheren van het verlofgebruik en het identificeren van trends.

Alle gegevens altijd beschikbaar met Personio

Reporting and Analytics

Roep met een paar klikken je belangrijkste kengetallen op en creëer relevante grafieken. En dat allemaal met gegevens die al centraal opgeslagen zijn.

Succesvolle implementatie van een verlofsysteem: stappenplan

Als je een verlofsysteem wil implementeren in je organisatie, dan is het belangrijk dat je deze vijf stappen nauwgezet opvolgt:

1. Behoefteanalyse en planning

Begin met het in kaart brengen van de verlofbehoeften van je organisatie, en bepaal over welke functionaliteiten het verlofsysteem noodzakelijk moet beschikken. Stel een implementatieteam samen en wijs verantwoordelijkheden toe. Stel ook een helder implementatieplan op, waaraan duidelijke doelen, deadlines en mijlpalen gekoppeld worden.

2. Verlofsysteem kiezen

Doe grondig onderzoek naar de verschillende providers van verlofsystemen, om er zeker van te zijn dat je een leverancier kiest die past bij de behoeften en het budget van je organisatie. Kijk zeker ook naar de beoordelingen van elk systeem zodat je de prijzen, klantenservice en andere belangrijke zaken met elkaar kan vergelijken.

3. Configuratie en aanpassing

Werk samen met de provider om het verlofsysteem te configureren en aan te passen aan de specifieke behoeften van je organisatie. Pas tevens het verlofbeleid, de goedkeuringsworkflows en de meldingen van het systeem aan, zodat ze in overeenstemming zijn met het beleid van je bedrijf.

4. Training voor gebruikers

Ook is het van cruciaal belang om uitgebreide trainingen te bieden aan medewerkers en managers over het gebruik van het verlofsysteem. Zorg ervoor dat er nieuwe trainingen worden georganiseerd in geval van updates of nieuwigheden.

5. Implementatie en controle

Rol het verlofsysteem geleidelijk uit naar alle werknemers en begin met het bijhouden van het gebruik en de prestaties ervan. Verzamel feedback van gebruikers en maak op basis daarvan aanpassingen waar nodig aan om de werking van het systeem te verbeteren.

Veelvoorkomende uitdagingen bij de implementatie en hoe je deze moet aanpakken

 • Weerstand tegen verandering: voorkom weerstand tegen verandering door te zorgen voor transparante communicatie over de voordelen van het nieuwe verlofsysteem en door de werknemers te ondersteunen tijdens de overgangsperiode. 

 • Training: het is belangrijk om uitgebreide training en ondersteuning te bieden aan het personeel om het vertrouwen van werknemers in het nieuwe systeem op te bouwen.

 • Technische problemen: voer voorafgaand uitgebreide tests uit om eventuele technische problemen op te sporen en op te lossen voordat het systeem in het hele bedrijf wordt uitgerold. Worden er toch problemen vastgesteld? Bied dan snelle en doeltreffende technische ondersteuning om problemen in een zo kort mogelijke tijdspanne op te lossen en downtime te minimaliseren.

Stimuleer datagedreven keuzes

NL_people_analystics_berichte

Verzamel en organiseer belangrijke HR-gegevens zoals absenties, verloop en meer. Genereer gedetailleerde rapporten binnen seconden, zodat je met vertrouwen strategieën kunt opstellen.

Wettelijke vereisten en verlofsystemen

De basisregels met betrekking tot verlof zijn vastgelegd in de Nederlandse arbeidswetgeving. Hieronder vallen vakantieverlof, ouderschapsverlof en ziekteverlof. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) regelt de verlofrechten in verband met ouderschap, zwangerschap en adoptie. 

Daarnaast heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigingen doorgevoerd in verband met de rechten op transitievergoeding na beëindiging van het dienstverband wegens langdurige ziekte, alsook met betrekking tot de opbouw van de transitievergoeding vanaf het begin van het dienstverband.

Hoe zorg je dat het verlofsysteem voldoet aan de regelgeving?

Zorg ervoor dat het verlofsysteem tijdig wordt aangepast aan de nieuwste wet- en regelgeving met betrekking tot verlof. Werk ook nauw samen met juridische en HR-experts om er zeker van te zijn dat je verlofsysteem op elk moment voldoet aan alle wettelijke vereisten. Verder maken bepaalde functies inzake verlofquota en rapportage het makkelijker om de wet na te leven.

Gebruik van een verlofsysteem voor diverse verloftypes

Het gebruik van een verlofsysteem is essentieel voor een effectief en georganiseerd verlofbeheer binnen een organisatie. Zo’n systeem biedt een gestructureerde aanpak voor het beheren van verschillende soorten verlof, zoals:

Ziekteverlof

Dit type verlof stelt werknemers in staat om vrij te nemen in geval van ziekte. Een verlofregistratiesysteem maakt het mogelijk om ziekteverlof aan te vragen, goed te keuren en bij te houden. Op die manier kan de HR-afdeling sneller handelen en dit type afwezigheden beter beheren.

Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof biedt vrouwelijk werknemers de mogelijkheid om vrij te nemen in het kader van prenatale zorg en zorg na de bevalling. Het gebruik van een verlofsysteem vergemakkelijkt het proces van het aanvragen en beheren van zwangerschapsverlof, evenals het plannen van de terugkeer van de medewerker na het verlof.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof wordt toegekend aan werknemers bij specifieke gebeurtenissen zoals bruiloften, begrafenissen of verhuizingen. Met een verlofsysteem kunnen aanvragen voor bijzonder verlof eenvoudig worden ingediend en bijgehouden. Daarnaast kan de duur van het verlof nauwkeurig bepaald worden.

Arbeidstijdverkorting: ATV-dagen en hoe deze te beheren in het systeem

Arbeidstijdverkorting of arbeidsduurverkorting is van toepassing als een werknemer wekelijks meer uren werkt dan de uren die in het contract vermeld staan. Een verlofsysteem kan gebruikt worden om ATV-dagen bij te houden, het saldo te berekenen en om werknemers in staat te stellen deze vakantiedagen op te nemen volgens de actuele richtlijnen van de organisatie.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten van een verlofsysteem?

De kosten van een verlofsysteem zijn afhankelijk van diverse factoren zoals het aantal gebruikers dat werkt met je systeem, de functionaliteiten die je nodig hebt en de specifieke provider waar je voor kiest.

Hoe train je medewerkers in het gebruik van een nieuw verlofsysteem?

Om medewerkers te trainen in het gebruik van een nieuw verlofsysteem kun je workshops organiseren, online cursussen aanbieden en handleidingen verstrekken. Regelmatige ondersteuning en updates kunnen ook helpen bij het bevorderen van de gebruikersvaardigheden.

Kan een verlofsysteem worden geïntegreerd met payroll?

Ja, veel verlofsystemen bieden integratiemogelijkheden met payrollsoftware, waardoor gegevens efficiënt kunnen worden uitgewisseld en het HR-beheer verder wordt verbeterd.

Disclaimer

De beste vragen over je bedrijfscultuur

Cultural Fit Checkliste Teaserimage NL