Semigestructureerd interview of halfgestructureerd interview + Voorbeeld

recruiting and sharing recruiting tips

Doorheen het jaar vinden veel gesprekken plaats met kandidaten en medewerkers. Een veelgebruikte gesprekstechniek is het semigestructureerde of halfgestructureerde interview. Lees meer over hoe semigestructureerde interviews werken en hoe je ze kunt gebruiken om kwalitatieve informatie over je kandidaten en werknemers te verkrijgen.

Belangrijkste conclusies

 • Een semigestructureerd interview is een gesprek waarbij de interviewer open vragen stelt aan de geïnterviewde. De interviewer maakt hierbij geen gebruik van een strikte, geformaliseerde vragenlijst.

 • Het semigestructureerde interview moedigt tweerichtingscommunicatie aan. Zowel de interviewer als de kandidaat of medewerker kunnen vragen stellen en het gesprek aansturen. 

 • Semigestructureerde interviews zijn ideaal om de gedachten, gevoelens en overtuigingen van een kandidaat of medewerker over een bepaald onderwerp te onderzoeken.

Wat is een semigestructureerd interview?

Een semigestructureerd interview of halfgestructureerd interview, is een interviewmethode waarbij deelnemers open vragen krijgen. De interviewer gebruikt tijdens het interview een lijst met vragen, maar hij hoeft ze niet noodzakelijk allemaal te stellen of ze in een bepaalde volgorde te behandelen. In plaats daarvan gebruikt de interviewer deze vragen om het sollicititatiegesprek te sturen

De beginfase van een sollicitatieprocedure begint vaak met een gestructureerd interview. Bij een gestructureerd interview krijgt elke kandidaat dezelfde vragen, in dezelfde volgorde. De vragen helpen de interviewer om te bepalen of een sollicitant voldoet aan de minimumeisen van de functie. Later in het sollicitatieproces wordt doorgaans geopteerd voor een semigestructureerde aanpak. Via extra semigestructureerde interviews kan de interviewer in de diepte treden en meer over de kandidaat te weten te komen.

Wanneer voer je als werkgever een semigestructureerd interview?

Semigestructureerde interviews zijn een effectieve methode om informatie te verzamelen over een kandidaat of werknemer. Een semigestructureerd interview is met name geschikt als je als werkgever:

 • kwalitatieve informatie wilt verzamelen over een kandidaat of medewerker;

 • de gedachten, gevoelens en overtuigingen van een kandidaat of medewerker over een bepaald onderwerp wilt onderzoeken;

 • met de kandidaat of medewerker dieper wilt ingaan op persoonlijke en soms gevoelige onderwerpen.

Halfgestructureerde interviews kun je het beste gebruiken als je al wat ervaring hebt met interviewen. Het stellen van open vragen kan immers heel uitdagend zijn voor de interviewer. 

Een semigestructureerd interview voorbereiden

De voorbereiding van een semigestructureerd interview kost minder werk dan de voorbereiding van een gestructureerd interview. Je moet misschien niet zoveel vragen voorbereiden, maar je hebt wel een manier nodig om kwaliteitsinformatie te verzamelen. We raden je aan om de volgende stappen te volgen:

Vragen voorbereiden

In tegenstelling tot wat het geval is bij een gestructureerd interview, zullen de vragen die je voorbereidt voor een semigestructureerd interview meestal gebaseerd zijn op de gesprekspunten die je kiest. Dit betekent dat je maar één vraag nodig hebt voor elk onderwerp waarover je wilt praten. 

Je moet er wel voor zorgen dat de vragen die je kiest de geïnterviewde in staat stellen om de gewenste informatie te verschaffen. Dit kan een moeilijk proces zijn. Daarom raden we aan om de interviewvragen vooraf te onderzoeken. 

Informatie verzamelen tijdens het interview 

Gestructureerde interviews kunnen vaak uitgevoerd worden met alleen maar pen en papier. Antwoorden kunnen gewoon afgevinkt worden van een lijst, waardoor de interviewer niet het hele gesprek hoeft vast te leggen. Bij semigestructureerde interviews ligt dat anders.

In plaats van eenvoudige, beknopte antwoorden, heb je na afloop van een semigestructureerd interview enorm veel (ongestructureerde) informatie om mee te werken. Het is daarom de moeite waard om alle informatie te verzamelen en te verwerken, zodat je die achteraf gemakkelijk kunt gebruiken. Audio- en video-opnamen zijn hierbij een handig hulpmiddel.

Een semigestructureerd interview uitvoeren: stappenplan

Semigestructureerde interviews zijn meer flexibel dan andere soorten interviews. Toch raden we je aan om ook bij een halfgestructureerd interview een algemene werkwijze te volgen. Zo kun je de consistentie en kwaliteit van je resultaten interview na interview blijven verbeteren. Hieronder lees je hoe het stappenplan voor een semigestructureerd interview eruitziet. 

Stap 1: Stel een open vraag

De eerste stap in een semigestructureerd interview is het stellen van een open vraag om het gesprek te openen. Hierdoor kan de geïnterviewde over zichzelf beginnen te vertellen en zich meer op zijn gemak voelen.

Stap 2: Beoordeel het antwoord

Als de kandidaat geantwoord heeft op een vraag, dan dien je na te gaan of je de informatie hebt verkregen die je nodig hebt. Als dat het geval is, kun je doorgaan naar de volgende vraag. Zo niet, dan zul je een andere open vraag moeten stellen om het gesprek in de juiste richting te sturen. 

Stap 3: Herhaal het proces

Als je tevreden bent met het antwoord op een van je vragen, kun je doorgaan naar de volgende vraag. Herhaal deze stappen tijdens je interview tot je voldoende informatie hebt verkregen. In sommige gevallen is het niet nodig om al je voorbereide vragen te stellen, bijvoorbeeld als de ondervraagde de gewenste informatie al in een van de vorige vragen zou hebben gegeven. 

Stap 4: Verwerk de verkregen informatie

Na afloop van het interview, zul je over een hoop informatie beschikken. Al deze informatie moet nadien ook verwerkt worden. Wacht hier niet te lang mee. Idealiter maak je een rapport op als alle informatie nog vers in het geheugen zit.

Voordelen van een semigestructureerd interview

Het semigestructureerde interview stimuleert communicatie in twee richtingen. Zowel de interviewer als de kandidaat kunnen vragen stellen, waardoor een diepgaand gesprek over diverse onderwerpen mogelijk is.

 • Stimuleert het gesprek: semigestructureerde interviews maken een natuurlijk gesprek mogelijk over een onderwerp naar keuze. Hierdoor kunnen kandidaten meer spontane informatie geven over allerlei onderwerpen, waaronder ook gevoelige thema’s.

 • Kwalitatieve info verzamelen: diepgaande interviews leveren veel meer informatie over een kandidaat. Je leert meer over hun gevoelens en manier van denken. 

 • Minder stressvol: door het ongedwongen karakter van een semigestructureerd interview, voelen veel kandidaten zich meer op hun gemak bij dit soort interview. Dit kan hun stressniveau verlagen en stelt kandidaten in staat om betere, meer diepgaande antwoorden te geven.

 • Meer context: semigestructureerde interviews stellen respondenten in de gelegenheid de context van hun antwoorden toe te lichten. Dit kan waardevolle inzichten geven in de achtergrond, feitelijke kennis en vaardigheden van de kandidaat.

Nadelen van een semigestructureerd interview

 • Informatie kan gemist worden: door verkeerde of onvoldoende vragen te stellen aan de kandidaat, kan belangrijke informatie worden gemist. Dit betekent dat interviewers hun best moeten doen om ervoor te zorgen dat ze de juiste vragen stellen.

 • Moeilijke analyse van informatie: kwalitatieve informatie is moeilijker te analyseren dan kwantitatieve informatie, en dat geldt ook voor interviews. Dit betekent dat je na afloop van een semigestructureerd interview meer werk zal hebben om alle verkregen informatie te verwerken, en om de resultaten van elk van je kandidaten te beoordelen en te vergelijken.

 • Moeilijker voor minder zelfverzekerde geïnterviewden: mensen die van nature niet zo zelfzeker zijn, kunnen semigestructureerde interviews soms als moeilijker ervaren, vergeleken met mensen die veel zelfvertrouwen hebben. Dit betekent echter niet dat de kandidaat niet capabel zou zijn om een bepaalde functie uit te oefenen. Houd hier rekening mee en doe je uiterste best om schuchtere of onzekere kandidaten tijdens het gesprek gerust te stellen. 

De verschillen tussen verschillende soorten interview soorten

Voordelen

Nadelen

Gestructureerde interviews

Aangezien in gestructureerde interviews aan alle kandidaten dezelfde vragen worden gesteld, is het gemakkelijk om hun antwoorden te vergelijken en de juiste kandidaat aan te werven. Je kunt kandidaten op de meest objectieve en eerlijke manier beoordelen. Gestructureerde interviews hebben daarom ook meer juridische waarde.

Gestructureerde interviews zijn ingewikkelder. Je moet ze vooraf goed voorbereiden, testen en je moet ervoor zorgen dat de interviewers zich strikt houden aan de voorbereide vragen. Deze uniforme interviews kunnen een beetje koud en onpersoonlijk aanvoelen, wat het moeilijker maakt om kandidaten een goede, warme ervaring te geven.

Ongestructureerde interviews

Het belangrijkste voordeel van een ongestructureerd interview is de persoonlijke benadering. Dit is vooral nuttig bij het vergelijken van even gekwalificeerde kandidaten of voor jobs waarbij persoonlijkheid en communicatieve vaardigheden belangrijk zijn. Omdat ongestructureerde gesprekken een ongedwongen uitwisseling van informatie mogelijk maken, voelen kandidaten zich meer op hun gemak bij dit soort interview.

Omdat in ongestructureerde gesprekken aan verschillende kandidaten verschillende vragen worden gesteld, is het moeilijker om hun antwoorden te vergelijken en kandidaten gelijk en objectief te beoordelen.

Semigestructureerde interviews

Een semigestructureerd interview vormt een combinatie van de gestructureerde en ongestructureerde interviewstijl. Dit soort interview biedt dus ook de voordelen van beide methoden. Semigestructureerde interviews maken een objectieve vergelijking van kandidaten mogelijk, terwijl ze tegelijk een meer persoonlijke en spontane benadering bieden. Een semigestructureerd interview stelt je in staat om de belangrijkste aspecten van een kandidaat in detail te onderzoeken.

Vergeleken met gestructureerde interviews, zijn semigestructureerde interviews minder objectief.

Voorbeeld van een semigestructureerd interview

Hier volgen enkele voorbeelden van open vragen die je kunt stellen tijdens een semigestructureerd interview. Bij elk voorbeeld wordt uitgelegd waarom het zinvol kan zijn om deze vraag te stellen en hoe de vraag mogelijk beantwoord kan worden. 

1. Hoe ben je achter deze functie gekomen?

Waarom zou een recruiter deze vraag moeten stellen?

Het doel van deze vraag is om te begrijpen in welke mate kandidaten aansluiten bij de functie. Recruiters moeten op zoek gaan naar antwoorden waaruit overtuiging blijkt. Op die manier kunnen ze zien of de geïnterviewde oprecht geïnteresseerd is in de functie.

Mogelijk antwoord van de kandidaat

“Ik kende uw bedrijf al via mijn vorige werk. In feite was mijn vorige bedrijf een concurrent. De rol waarvoor ik gesolliciteerd heb, is een nichefunctie waarin ik reeds uitblink. Natuurlijk kijk ik ernaar uit om me te blijven verbeteren.”

2. Waarom solliciteer je naar deze functie? 

Waarom zou een recruiter deze vraag moeten stellen?

Omdat de kandidaat al naar de functie heeft gesolliciteerd en hij er in de inleidende vraag gepassioneerd over heeft gesproken, kun je dieper ingaan op de ervaring van de kandidaat in een soortgelijke functie. Deze vraag helpt de vorige te verdiepen. 

Mogelijk antwoord van de kandidaat

“Ik heb 5 jaar ervaring met het managen van dergelijke taken. Door de complexiteit van deze managementtaken heb ik mijn verantwoordelijkheidsgevoel kunnen verbeteren, maar ook leren omgaan met zowel succes- als faalscenario’s.”

3. Welke invloed heeft je carrière op je leven (gehad)?

Waarom zou een recruiter deze vraag moeten stellen?

Je weet al dat de kandidaat over de nodige ervaring en motivatie voor de functie beschikt. Met deze vraag kom je meer te weten over de persoonlijkheid en de ambities van de kandidaat.

Mogelijk antwoord van de kandidaat

“De aard van het werk heeft mijn voorkeuren en prioriteiten veranderd, maar ook mijn manier van omgaan met dagelijkse gebeurtenissen. Nu voel ik me erg zelfverzekerd wanneer ik zelfstandig moet werken. Bovendien kan ik nu veel beter met stress omgaan dan vroeger het geval was.”

4. Hoe gebruik je nieuwe kennis om je dagelijks leven te verbeteren?

Waarom zou een recruiter deze vraag moeten stellen?

Bedrijfservaring kan soms aanvoelen als iets wat uitsluitend gedreven wordt door beloning. Er zijn echter veel kandidaten die ervoor kiezen om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Met deze vraag wil je ontdekken hoe kandidaten aankijken tegen leren en groei. Dit is belangrijk als je een langdurige relatie wilt ontwikkelen met de kandidaat. 

Mogelijk antwoord van de kandidaat

“Toen ik aan een certificeringsprogramma begon, vroeg ik me eerst af of dit programma mijn groeitraject kon bevorderen. Ik zoek naar specifieke waarden die mijn overtuigingen en vaardigheden kunnen vormen, in plaats van tijd te besteden aan iets wat slechts tijdelijke waarde heeft.”

Veelgestelde vragen

Hoeveel vragen moet je stellen bij een semigestructureerd interview?

Hoeveel vragen je moet stellen tijdens een semigestructureerd interview, hangt af van de tijd die je hebt voor het gesprek. Als je de kandidaten voldoende tijd wilt geven om te praten, zijn vijf tot zes vragen vaak meer dan genoeg. Het gesprek zal dan ongeveer een uur duren. 

Wat is het verschil tussen een gestructureerd en semigestructureerd interview?

Een gestructureerd interview is een type interview waarin de interviewer een reeks vooraf bepaalde vragen stelt, terwijl een semigestructureerd interview een type interview is waarin de interviewer brede, open vragen over welbepaalde onderwerpen stelt. Die vragen zijn niet noodzakelijk allemaal vooraf vastgelegd en kunnen spontaan opkomen tijdens het gesprek.

Wat zijn de beperkingen van een semigestructureerd interview?

Semigestructureerde interviews kunnen ongelofelijk tijdrovend zijn. Je moet met elke kandidaat veel tijd doorbrengen, en dat kan behoorlijk oplopen als je tientallen kandidaten hebt. Na al die interviews moet je ook nog aan de slag met de verzamelde informatie. Dit is minder vanzelfsprekend dan wanneer je werkt met een vast formulier. Bovendien heb je ook een interviewer nodig die dit soort gesprekken goed kan leiden. 

Welk soort vragen moet je gebruiken in een semigestructureerd interview?

In semigestructureerde interviews worden doorgaans open vragen gesteld. Dit zijn vragen die niet met een simpele ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden. Op basis van de antwoorden zal de interviewer vervolgens follow-upvragen stellen om meer specifieke informatie te verkrijgen over de kandidaat. 

Disclaimer

Our Employee Survey Template

Employee Survey Template