Selectie van sollicitanten: hoe pak je het succesvol aan?

New colleagues say hello

De selectie van de juiste kandidaat is een belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Hoe zorg je er als HR-manager voor dat je de juiste keuze maakt? En waar moet je aan denken? In dit artikel gaan we in op het belang van de sollicitantenselectie en bespreken we tips voor een succesvol selectieproces.

Belangrijkste conclusies

  • Efficiënte selectiemethoden helpen HR-managers om de juiste kandidaten te selecteren.

  • Het volgen van een gestructureerde aanpak bij de selectie van kandidaten leidt tot betere wervingsresultaten.

  • Een snelle respons tijdens het sollicitatieproces is cruciaal om geen topkandidaten te verliezen.

Heb je recent een nieuwe werknemer aangenomen? Hier kun je een gratis inwerklijst downloaden zodat je aan alles denkt!

Het belang van de sollicitantenselectie

Effectieve wervings- en selectieprocessen zijn cruciaal voor het succes van de organisatie. Ze hebben een directe impact op zowel de korte- als de langetermijnresultaten. Volgens een studie van James Breaugh kunnen zorgvuldig uitgevoerde wervings- en selectieprocessen leiden tot betere prestaties op het werk, lagere verzuimcijfers en meer tevredenheid bij medewerkers. Dit betekent dat het cruciaal is voor HR-managers om voortdurend bezig te zijn met het opbouwen van een sterke talentpool.

Tips voor een succesvol selectieproces

Hoe zorg je er als HR-manager voor dat je de juiste kandidaten selecteert voor een bepaalde vacature? We hebben hieronder een aantal tips voor je op een rij gezet die je hierbij kunnen helpen.

Creëer een gestructureerd selectieproces

Het opzetten van een gestructureerd selectieproces is van groot belang om het overzicht te bewaren en om een eerlijke beoordeling van de kandidaten te waarborgen. Werk samen met collega’s om specifieke criteria en beoordelingsmethoden vast te stellen die passen bij de functie en het bedrijf. Door op deze manier te werk te gaan, krijg je inzicht in de gebieden waarop je talentpool nog verder kan groeien. Het gebruik van een applicant tracking system zoals dat van Personio maakt het selectieproces inzichtelijk, eenvoudig en meetbaar.

Gebruik gestandaardiseerde evaluatiemethoden

Maak bij de selectie van kandidaten gebruik van gestandaardiseerde evaluatiemethoden. Uit een studie van 2021 blijkt dat recruiters bij hun selecties kunnen worden beïnvloed door impliciete vooroordelen. Door gestandaardiseerde evaluatiemethoden te gebruiken, waarborg je als bedrijf een eerlijk en inclusief selectieproces.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan gestructureerde interviews. Het gebruik van gestructureerde interviews kan de kans op een succesvolle indiensttreding aanzienlijk verhogen. Bovendien kun je je interviewmethodes koppelen aan de bestaande evaluatiemethoden in je organisatie, zoals het functioneringsgesprek. Door alle sollicitanten op dezelfde manier te beoordelen, zorg je voor een eerlijke vergelijking en verlaag je het risico op het hebben van vooroordelen.

Focus op de competenties en het potentieel van kandidaten

In plaats van je uitsluitend te richten op de ervaring en opleiding van de sollicitant, is het belangrijk om daarnaast ook de competenties en het potentieel van kandidaten in beschouwing te nemen. Naar welk competentieprofiel ben je precies op zoek? Kijk naar de motivatie, het leervermogen en het aanpassingsvermogen van sollicitanten om in te schatten hoe zij zich in de toekomst verder zullen ontwikkelen binnen het bedrijf.

Stimuleer samenwerking en diversiteit binnen teams

Zoek naar een evenwicht tussen kandidaten met verschillende achtergronden, vaardigheden en persoonlijkheden om een succesvol complementair team te creëren. Uit onderzoek blijkt dat teams waarbij de focus ligt op het versterken van relaties en complementaire vaardigheden gemotiveerder zijn en effectiever werken, vergeleken met teams waarbij de focus voornamelijk gericht is op prestaties. Tijdens het selectieproces is het dus van belang om hier als HR-manager rekening mee te houden. 

Communiceer tijdig met kandidaten

Het is enorm belangrijk om sollicitanten op de hoogte te houden van de voortgang van het selectieproces. Een snelle en duidelijke communicatie vergroot de kans dat je topkandidaten kunt aantrekken en behouden. Informeer sollicitanten over de verwachte tijdlijnen en zorg voor een transparante communicatie gedurende het hele proces.

Stap voor stap de bedrijfscultuur versterken

NL_Personeelshandboek_bedrijfscultuur_versterken_powerful_coperate_culture

Hoe consolideer je met eenvoudige middelen een sterke bedrijfscultuur? De experts in deze gids laten het je zien.

Veelgestelde vragen

Wat valt onder werving en selectie?

Werving en selectie omvat het gehele proces van het identificeren, aantrekken en beoordelen van potentiële werknemers met als doel om de juiste kandidaten te vinden en aan te nemen voor de openstaande functies in een organisatie. Concreet gaat het onder andere om de volgende taken: het opstellen van functieomschrijvingen, het promoten van vacatures, het screenen en interviewen van kandidaten, en uiteindelijk het aannemen van de meest geschikte kandidaten om de openstaande functies in te vullen.

Hoe selecteer je geschikt personeel?

Het selecteren van geschikt personeel begint met het opstellen van duidelijke functieomschrijvingen en functievereisten. Vervolgens kun je diverse sollicitanten screenen op basis van hun cv’s, motivatiebrieven en eventuele aanvullende informatie. Plan interviews met als doel de vaardigheden, ervaring, persoonlijkheid en culturele fit van kandidaten te beoordelen in relatie tot de vereisten van de functie. Het kan nuttig zijn om gestructureerde interviews en beoordelingscriteria te gebruiken om de besluitvorming objectiever te maken. Overweeg ten slotte om referenties te controleren en, indien nodig, assessments af te nemen om de kandidaten op een valide manier te kunnen evalueren.

Hoe snel moet je een sollicitant laten weten of hij of zij is aangenomen?

Het is belangrijk om sollicitanten tijdig te informeren over de uitkomst van hun sollicitatie. Dit doe je idealiter binnen twee weken na het afsluiten van het sollicitatieproces. Door dit te doen, toon je professionaliteit en respect voor de tijd en inspanningen van de kandidaat. Als het selectieproces langer duurt dan verwacht, informeer de sollicitanten dan over de vertraging en geef een nieuwe geschatte datum waarop zij een reactie kunnen verwachten.

Disclaimer

Toptalent vinden, aantrekken en binnenhalen

Applicant Sourcing Multiposting