Ontwikkeldoelen: wat zijn het en hoe stel je ze op?

organisational development

Het stimuleren van de ontwikkeling van je werknemers aan de hand van concrete ontwikkeldoelen, zorgt er niet alleen voor dat je werknemers gemotiveerd blijven, maar ook dat ze kunnen groeien. Wat die ontwikkeldoelen nu precies inhouden en hoe je ze opstelt, lees je in dit artikel.

Belangrijkste conclusies

 • Een bedrijf kan ontwikkeldoelen stellen op verschillende niveaus.

 • Ontwikkeldoelen dragen bij aan de groei van individuele werknemers, teams of het bedrijf als geheel.

 • Ontwikkeldoelen hoeven niet te worden opgesteld volgens de klassieke SMART-methode, maar ze moeten wel concreet en haalbaar zijn.

Hoe heeft AI HR opnieuw uitgevonden? Download nu onze gratis gids!

Wat zijn ontwikkeldoelen?

Ontwikkeldoelen zijn doelen die bijdragen aan de groei van individuele werknemers, van een bepaald team of van je bedrijf als geheel. Je legt in onderling overleg vast welke ontwikkeling je wil bekomen en welke stappen er nodig zijn om dit doel te behalen.

Welke ontwikkeldoelen zijn er en wat staat erin?

Er bestaan verschillende soorten ontwikkeldoelen. Zo zijn er persoonlijke ontwikkeldoelen voor je werknemers, bedrijfsdoelen voor je volledige organisatie, en ontwikkeldoelen voor je teams. We bespreken elke categorie hieronder. 

Persoonlijke ontwikkeldoelen

Een persoonlijk ontwikkelingsdoel bevat standaard vier elementen: wat, hoe, wanneer en waarmee.

 1. Wat? De ‘wat’ wordt ingevuld door de werknemer zelf. Wat wil hij leren, welke functie wil hij ooit vervullen, welke loopbaanwensen heeft hij, enzovoort.

 2. Hoe? De ‘hoe’ omvat manieren waarop het beoogde doel (‘wat’) bereikt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een opleiding, door coaching of via een stage op een andere afdeling.

 3. Wanneer? De ‘wanneer’ is vrij duidelijk. Je geeft hier een tijdsindicatie aan van de verschillende te zetten stappen, zowel op korte termijn als op lange termijn.

 4. Waarmee? Als laatste is er ook nog de ‘waarmee’, of anders gezegd, de middelen die nodig zijn om het ontwikkeldoel te bereiken. Hierin omschrijf je wat je als werkgever kunt voorzien om ervoor te zorgen dat je medewerker zijn of haar ontwikkeldoel kan behalen. Zo kun je bijvoorbeeld financiële ondersteuning bieden, voldoende tijd ter beschikking stellen om een opleiding te volgen of logistieke ondersteuning geven.

Altijd in controle over feedbackgesprekken

Performance Questions EN

Afhankelijk van het feedbackproces kun je zelf feedbacksessies organiseren in Personio of leidinggevenden eraan herinneren om dit te doen.

Bedrijfsdoelen

In tegenstelling tot persoonlijke ontwikkeldoelen, zijn bedrijfsdoelen op een grotere schaal toepasbaar. Bedrijfsdoelen hebben dezelfde opbouw (wat, hoe, wanneer en waarmee), maar de focus ligt hier wel op de ontwikkeling van het bedrijf of de organisatie als geheel, en dus niet zozeer op de ontwikkeling van individuele werknemers. Ook bedrijfsdoelen kunnen worden gesteld op korte, middellange en lange termijn.

Ontwikkeldoelen voor teams: teamontwikkeldoelen

Naast de persoonlijke ontwikkeldoelen en bedrijfsdoelen die we hierboven kort hebben aangehaald, bestaan er ook teamontwikkeldoelen. Hoe een teamontwikkeldoel wordt ingevuld, hangt onder meer af van de fase waarin een team is. Een team dat zich in een eerste of vroege fase bevindt, is nog op zoek naar vertrouwen. Het ontwikkeldoel zal dus betrekking hebben op het vertrouwensaspect. Wanneer er voldoende vertrouwen is en er veiligheid heerst binnen een team, zal er commitment ontstaan. Voor dit aspect kunnen weer andere, nieuwe doelen worden bepaald.

Hoe snel een team doorgroeit naar een volgende fase met nieuwe doelen, hangt af van de wisselende dynamiek van je team. Soms gaan er teamleden weg, dan weer komen er nieuwe medewerkers bij, waardoor een team opnieuw in een vorige fase kan belanden. Het is dus belangrijk om je teamontwikkeldoelen tijdig bij te sturen, zodat ze haalbaar en relevant blijven.

Hoe stel je een ontwikkeldoel op?

Bij het opstellen van een ontwikkeldoel (en elk andere doel) geldt altijd hetzelfde principe: hoe concreter het doel, hoe makkelijker het is om het doel te bereiken. Durf het doel op te splitsen in verschillende stappen, met concrete actiepunten. Verbind aan elk actiepunt een deadline, zodat je stap voor stap kunt toewerken naar je doel. Zorg er uiteraard ook voor dat het doel haalbaar is, om later teleurstelling te voorkomen.

Een makkelijk houvast om doelen op te stellen is de SMART-techniek. Hoe deze methode precies in zijn werk gaat, lees je hieronder. 

Zorg dat processen zich tijdens de groei helder ontwikkelen

Taken en herinneringen

Met Personio groeien je HR-processen met je mee. Schaal op met eenvoudige, transparante, gecentraliseerde processen en profiteer van functies die perfect op elkaar aansluiten.

Moeten ontwikkeldoelen SMART geformuleerd zijn?

De SMART-methode is een prima hulpmiddel om doelen te formuleren. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Maar helaas zijn niet alle (ontwikkel)doelen goed meetbaar en kun je niet aan alle doelen een exacte tijd verbinden. De klassieke SMART-doelstellingen houden vaak ook geen rekening met beleving en gevoel. 

Voor het formuleren van ontwikkeldoelen zou je daarom ook je eigen invulling kunnen geven aan SMART. Een mogelijke andere interpretatie van SMART kan bijvoorbeeld zijn: stimulerend, motiverend, aansprekend, realistisch en trots. Maar het is uiteraard aan jou en je medewerkers om samen te bepalen hoe jullie de doelen vormgeven, en of jullie daarbij gebruikmaken van de SMART-techniek.

Wat zijn voorbeelden van ontwikkeldoelen?

Voorbeelden van goed geformuleerde persoonlijke ontwikkeldoelen zijn onder andere:

 • Ik wil wat meer structuur brengen in mijn werk. Daarom ga ik voortaan mijn dag starten met het maken van een to-dolijst.

 • Ik ga de komende vier weken drie dagen per week meelopen met de projectmanager, om werkervaring op te doen.

 • Ik ga me dit jaar laten coachen op het vlak van leidinggeven, zodat ik volgend jaar kan doorgroeien naar een managementfunctie.

Voorbeelden van team(ontwikkel)doelen kunnen zijn:

 • Open communicatie bevorderen in je team.

 • Elkaar rechtstreeks feedback leren geven.

 • Het ontwikkelen van waarden en normen binnen je HR-team.

Met Personio kun je de prestaties van je personeel naar een hoger niveau tillen door regelmatige, transparante prestatiebeoordelingen en het stellen van concrete doelen.

FAQ

Wat is ontwikkeling?

Ontwikkeling omvat het aanpassen van dagelijkse gewoontes of activiteiten, en het leren van nieuwe skills, tools of kennis om verbetering en groei te stimuleren. Ontwikkeling kan gericht zijn op een individuele werknemer, op een bepaald team of op je bedrijf als geheel.

Hoe kun je de ontwikkeling binnen een bedrijf meten?

Er zijn tal van verschillende manieren om de ontwikkeling in je bedrijf te meten. Welke manier je in jouw bedrijf gebruikt, hangt af van de doelen die je hebt gesteld. Wil je als bedrijf efficiënter werken? Dan kun je de bedrijfsontwikkeling bijvoorbeeld meten aan de hand van het aantal producten dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde (kortere) tijd. Het is uiteraard wel belangrijk om je doelen te documenteren, zodat je ze ook correct kunt bijhouden en evalueren.

Disclaimer

Doelstellingen & prestaties efficiënt beheren

Performance Personio