17. maart 2022

HR-onderzoek: de helft van je team overweegt om weg te gaan – dit is waarom

Het slechte nieuws? Ongeveer 46% van alle Europese werknemers binnen het mkb is van plan naar een nieuwe baan te zoek in de komende 12 maanden. Alleen dat feit laat al zien dat er veranderende behoeften, wensen en kansen zijn voor medewerkers.

Maar er is ook zeker goed nieuws! We hebben onderzocht waarom steeds meer werknemers overwegen hun baan op te zeggen en welke factoren kunnen helpen om hen te behouden. In samenwerking met het onderzoeksbureau Opinium voerde Personio een pan-Europees onderzoek uit om hier meer over te leren.

Dit onderzoek gaf ons grote eye-openers en daarnaast een groot aantal mogelijke oplossingen en strategieën voor organisaties om deze ontwikkeling goed te benaderen. In dit artikel lees je welke conclusies we hebben getrokken.

Alle inzichten die je nodig hebt – lees onze volledige HR onderzoek.

Medewerkers gaan op zoek – Maar waarom?

90% van HR-managers in het Europese mkb geeft aan dat er een tekort aan goed personeel is. Ook geeft deze groep aan problemen met werving en personeelsbehoud te hebben.

Maar hoe komt dit? In de afgelopen 2 jaar zijn zowel de zakelijke als persoonlijke behoeften en waarden van werknemers veranderd door de pandemie.

  • 71% wil meer tijd doorbrengen met het gezin

  • 71% wil een betere werk-privébalans

  • 68% wil een hoger salaris

Hieruit blijkt duidelijk dat bedrijven zich niet alleen moeten focussen op het aantrekken van nieuw talent, maar ook zeker op het behoud van hun huidige werknemers.

Pete Cooper, Director of People Planning bij Personio, verwoordt het perfect: “Voor werkgevers moet de prioriteit niet alleen liggen bij het beperken van mensen die weggaan, maar ook om het stimuleren en behouden van een gemotiveerde, productieve en betrokken team.”

Sidenote: De problemen kunnen van bovenaf komen. Ongeveer 48% van de leiderschapsteams is zich niet bewust van het huidige tekort aan goed personeel (volgens de ondervraagde HR-managers).

Onderzoek: De grote herevaluatie

HRStudy DownloadThumnbnail

Krijg meer grip op de post-corona ontwikkelingen die zorgen dat je talent, productiviteit en winst verliest. Lees het gehele onderzoek voor onmisbare inzichten.

De belangrijkste redenen waarom werknemers weggaan

Remote, hybride of een tussenvorm – het werken tijdens de pandemie is uitdagender dan ooit. Ongeveer 32% van de respondenten van dit onderzoek ziet een stressvolle werkomgeving als een reden om te stoppen met zijn of haar baan. Daarnaast zorgen te weinig erkenning en beperkte doorgroeimogelijkheden er ook voor dat werknemers overwegen om van baan te wisselen:

  • 31% zou weggaan, omdat ze te weinig erkenning krijgen.

  • 30% zou weggaan, omdat er te weinig doorgroeimogelijkheden zijn.

Het stagneren van de carrière lijkt in het bijzonder een pijnpunt te zijn. 37% van de werknemers geeft aan dat de pandemie de ontwikkeling van hun carrière heeft belemmerd. 35% denkt dat ze een promotie hebben gemist waar ze eigenlijk recht op hadden. Dat kan een flinke teleurstelling zijn.

Maar wat betekent dit allemaal?

“Als het gaat om carrière-ontwikkeling en promoties, moeten HR en leidinggevenden in organisaties heel goed nadenken hoe ze werknemers blijven betrekken die op afstand, op een hybride manier of volledig op kantoor werken.” zegt Perry Timms, Chief Energy Officer, People and Transformational HR Ltd.

Dit is vooral belangrijk, omdat de neiging om van baan te veranderen bijzonder groot is bij mensen die op afstand werken (53%). Dit kan te maken hebben met het feit dat mensen die vooral op afstand werken, een lager loyaliteitsgevoel hebben richting hun werkgevers of meer keuzemogelijkheden hebben door niet gebonden te zijn aan één plaats wat werk betreft.

Van plan om te vertrekken in de komende 12 maanden

Blijven gaat om meer dan alleen geld

Het mag duidelijk zijn dat een salarisverhoging voor meer dan de helft van de werknemers (54%) een goede reden is om bij hun huidige werkgever te blijven. Maar meer waardering staat ook hoog op de lijst (35%), net als een goede balans tussen werk en privé en secundaire arbeidsvoorwaarden (30%).

Uit onze studie blijkt ook dat maar liefst 96% van de HR-teams gebruikmaakt van strategieëen om personeel te behouden. Maar om deze effectief te laten zijn, moet er een duidelijk en volledig beeld zijn van de prioriteiten van werknemers, mogelijke redenen voor vertrek en de factoren die zouden helpen om personeel te behouden.

Maar wat betekent dit allemaal?

Onze Chief People Officer, Ross Seychell, vat het mooi samen: “Nuttige functionerings- en evaluatiegesprekken zijn van cruciaal belang. Ze benadrukken niet alleen persoonlijke ‘pull and push factors’, maar ze helpen leiderschapsteams ook om overwerkte of gefrustreerde werknemers op tijd te identificeren en ervoor te zorgen dat ze de waardering en carrièremogelijkheden krijgen die ze nodig hebben.”

Guide: Toptalent aantrekken en behouden

AttractionPlus Whitepaper Thumbnail DE

Er is een nieuw tijdperk aangebroken in het aantrekken en behouden van talent: Attraction Plus. In onze guide leer je wat het betekent om je talent in elk stadium van zijn of haar carrière uit te dagen.

Performance opnieuw benaderen na de pandemie

Wanneer je de prestaties van je werknemers goed monitort en managet, help je hen om op professioneel vlak te groeien. Hierdoor voelen ze zich meer gewaardeerd en kunnen ze alles uit zichzelf halen.

51% geeft daarentegen aan dat de beoordelingsgesprekken in hun organisatie eerlijk verlopen. Bovendien blijkt uit onze bevindingen dat leidinggevenden sinds de pandemie niet vaak genoeg feedback geven.

Wat betekent dit allemaal?

HR-teams moeten het proces rondom de beoordeling van prestaties eerlijk en terugkerend maken. Daarnaast moeten ze dit ook aanpassen aan de nieuwe manier van werken. Vooral wanneer werknemers op afstand werken en meer losgekoppeld zijn van hun werkplek, is het optimaal betrekken van werknemers essentieel.

Jouw HR-team is een sleutelfiguur in het succes van talent

Om duurzaam te groeien, moet het mkb alles inzetten om bestaand talent te behouden en de beste kandidaten aan te trekken. Jouw HR-afdeling moet prioriteit geven aan duurzame werving en behoud van talent.

Op dit moment ontbreekt het aan twee dingen: één op de zes respondenten uit ons onderzoek (18%) heeft niet de tijd of de middelen om meer strategische taken aan te sturen en te beheren.

HR-beslissers

Wat betekent dit allemaal?

Om bedrijven op strategisch niveau te kunnen ondersteunen, heeft HR de juiste tools nodig. Tools die hen ontlasten van routinematige taken en hen in staat stellen met gemak te werken.

Laten we ons opnieuw tot Ross Seychell wenden: “Bedrijven brengen hun succes in gevaar. Tenzij het lukt om HR-teams te bevrijden van de administratieve sleur en ze toegang te geven tot een krachtige database die hun strategische beslissingen ondersteunt.”

De 5 belangrijkste takeaways van het ondezoek

#1 De waarden van werknemers zijn veranderd: zo zijn “soft” factoren zoals het evenwicht tussen werk en privé nog belangrijker geworden.

#2 HR-teams missen steun vanuit C-Level: Managers onderschatten het tekort aan goed personeel en stellen niet genoeg middelen ter beschikking.

#3 Stagnerende loopbaanontwikkeling leidt tot uitval: HR moet nieuwe mogelijkheden creëren om prestaties en ontwikkeling te laten stimuleren.

#4 Het managen van prestaties moet worden verbeterd: Veel werknemers hebben het gevoel dat evealuatiegesprekken geen duidelijk doel dienen.

#5 Werknemers die werken op afstand zijn eerder bereid om over te stappen: Zij zouden vooral baat hebben bij eerlijke, transparante prestatie- en feedbackprocessen.

Behoud Talent Door Performance.

Double Performance Overview - Abbinder Image