Wat is vaderschapsverlof en hoe werkt de aanvraag?

occupational maternity pay and a young family

In dit artikel vind je alles wat je moet weten over vaderschapsverlof, gaande van de basisprincipes tot de rol van het aanvullende geboorteverlof. We leggen je uit van a tot z hoe je vaderschapsverlof aanvraagt en we bespreken de rol van het UWV in dit proces.

Belangrijkste conclusies

  • In 2024 blijft de regeling voor vaderschapsverlof in Nederland ongewijzigd ten opzichte van 2023.

  • Nieuwe vaders hebben recht op 1 week betaald vaderschapsverlof en de mogelijkheid om vijf weken aanvullend verlof tegen 70% van het dagloon aan te vragen.

  • Het aanvragen van vaderschapsverlof verloopt via de werkgever.

Een overzichtelijke personeelsplanning? Geen probleem! Hier vind je een sjabloon dat je gratis kunt downloaden!

Wat is vaderschapsverlof?

Vaderschapsverlof is een vorm van verlof dat nieuwe vaders toestaat om na de geboorte van hun kind tijd thuis door te brengen. Je hebt als vader recht op dit verlof doordat het is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). We noemen dit type verlof ook wel verplicht verlof. Vaderschapsverlof ondersteunt vaders bij het opbouwen van een sterke band met het kind en biedt tegelijkertijd ondersteuning aan de partner tijdens het herstelproces.

Wat zijn de voordelen van vaderschapsverlof?

De voordelen van vaderschapsverlof zijn aanzienlijk. De mogelijkheid tot vaderschapsverlof heeft positieve effecten op de hele familie en zelfs op de organisatie. Aan de ene kant biedt het verlof nieuwe vaders de gelegenheid om vanaf de geboorte een onvervangbare band met hun kind op te bouwen. Aan de andere kant impliceert het voor de kersverse moeders ook extra ondersteuning thuis, wat erg fijn is gezien de herstelperiode na de bevalling. Daarnaast zorgt de emotionele ondersteuning van de vader voor een sterker partnerschap en vermindert het de kans op een postnatale depressie bij moeders.

Het vaderschapsverlof draagt ook bij aan de emotionele ontwikkeling en de hechting van het kind. Vroege interacties met zowel de moeder als de vader leggen een solide basis voor de emotionele en sociale ontwikkeling.

Door je werknemers te stimuleren vaderschapsverlof op te nemen en dit proces goed te faciliteren, draag je als werkgever bij aan een veilige en ondersteunende werkomgeving. Dit gevoel van waardering en erkenning kan leiden tot een grotere betrokkenheid bij het werk, minder verloop en een positieve bedrijfscultuur. 

Beheer absenties snel en gemakkelijk

Absence Calender Overview based on Access Control Settings

Stel werknemers in staat om snel en efficiënt verlof aan te vragen, waarbij hun managers automatisch op de hoogte worden gebracht en markeer hen na goedkeuring afwezig in hun agenda. Geef HR een gedetailleerd verlofoverzicht binnen het bedrijf.

Vaderschapsverlof in 2024: wat verandert er? 

In 2024 blijven de regels rondom vaderschapsverlof in Nederland ongewijzigd ten opzichte van 2023. Als nieuwe vader heb je recht op 1 week betaald vaderschapsverlof, dat je direct kunt opnemen na de geboorte van je kind. Tijdens dit verlof wordt het salaris volledig doorbetaald. Je kan zelf kiezen wanneer je het vaderschapsverlof opneemt, zolang dat maar gebeurt binnen de eerste vier weken na de geboorte van het kind. 

Sinds 1 juli 2020 hebben nieuwe vaders naast het vaderschapsverlof ook recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Dit verlof biedt de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met het nieuwe gezinslid en om de partner te ondersteunen bij de zorgtaken. Het aanvullend geboorteverlof is geen onbetaald verlof. Tijdens het verlof wordt 70% van het salaris doorbetaald, inclusief een berekening van de vakantietoeslag. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen zes maanden na de geboorte worden opgenomen en kan alleen worden opgenomen nadat het vaderschapsverlof al is benut.

Vaderschapsverlof aanvragen: een stappenplan

Het is belangrijk om te weten hoe een aanvraag voor vaderschapsverlof in de praktijk verloopt, ongeacht of het gaat om een aanvraag voor jezelf of voor je werknemer. Om je door dit proces te loodsen, hebben we een handig stappenplan opgesteld. Dit plan helpt je om alles rondom het vaderschapsverlof soepel en efficiënt te regelen. 

1. Controleer de specifieke regeling van de organisatie omtrent vaderschapsverlof.

Elke organisatie kan aanvullende regels of voordelen bieden bovenop de wettelijke regelingen. Door deze controle als eerste stap uit te voeren, zorg je ervoor dat jij of je werknemer geen extra voordelen misloopt. Je weet zo ook perfect wat je kunt verwachten. 

2. Verzamel de benodigde documenten, zoals de geboorteakte van het kind.

De geboorteakte van het kind is een belangrijk document om aanspraak te kunnen maken op het vaderschapsverlof, met name voor het aanvullende deel van het verlof dat via het UWV loopt. Door tijdig deze en andere relevante documenten te verzamelen, kan de aanvraag soepel verlopen en onnodige vertragingen worden voorkomen.

3. Dien de verlofaanvraag tijdig in, idealiter enkele weken voor de verwachte bevallingsdatum.

Zorg ervoor dat jij of je werknemer de aanvraag op tijd indient. Zo is er voldoende tijd om alles te regelen en voorkom je last-minute problemen. Een tijdige aanvraag biedt ook gemoedsrust, omdat alles keurig geregeld is voordat de baby arriveert.

4. Werk samen met collega's en de HR-afdeling om de exacte data voor het verlof te coördineren.

Een goede verlofregistratie begint met een heldere communicatie. Zorg er dus voor dat alle afdelingen op de hoogte zijn van het verlof en dat het verlof in het systeem voor verzuimbeheer wordt opgenomen. Dit helpt ook om eventuele onduidelijkheden over de terugkeer naar het werk op te helderen en het zorgt ervoor dat je medewerker met een gerust hart weer aan de slag kan gaan. 

Stimuleer datagedreven keuzes

NL_people_analystics_berichte

Verzamel en organiseer belangrijke HR-gegevens zoals absenties, verloop en meer. Genereer gedetailleerde rapporten binnen seconden, zodat je met vertrouwen strategieën kunt opstellen.

UWV en vaderschapsverlof

Het UWV speelt een belangrijke rol bij het aanvullend geboorteverlof. Tijdens het vaderschapsverlof wordt het loon doorgaans betaald door de werkgever, terwijl het UWV instaat voor de uitbetaling van 70% van het loon tijdens het aanvullend geboorteverlof. 

Om als werknemer aanspraak te kunnen maken op dit verlof zijn twee stappen belangrijk. Ten eerste moet de aanvraag gebeuren op initiatief van de werknemer. Ten tweede dient de werkgever de aanvraag in te dienen bij het UWV. Hierbij zijn de documenten belangrijk die in stap twee van het bovenstaande stappenplan zijn genoemd. Ook moet je als werkgever aangeven dat het standaard geboorteverlof al werd opgenomen.

Veelgestelde vragen 

Hoe vraag je vaderschapsverlof aan?

Wil je als werknemer vaderschapsverlof aanvragen, dan dien je hiertoe een verzoek in bij je werkgever. Het is belangrijk dat je deze aanvraag op tijd doet, idealiter ruim voor de verwachte geboortedatum van het kind. Je werkgever zal vervolgens de nodige stappen ondernemen om de aanvraag in te dienen bij het UWV, met name als het gaat om het aanvullend geboorteverlof. 

Op hoeveel dagen vaderschapsverlof heb je als werknemer recht?

Als werknemer heb je recht op één week vaderschapsverlof. Dit verlof kun je naar eigen keuze opnemen binnen de eerste 4 weken na de geboorte van het kind. De specifieke regeling is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). 

Wat is het verschil tussen ouderschapsverlof en vaderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een regeling waar zowel moeders als vaders gebruik van kunnen maken om voor hun kind te zorgen. Dit type verlof kan vaak worden aangevraagd tot het kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Vaderschapsverlof daarentegen is specifiek bedoeld voor de periode direct na de geboorte van een kind.

Disclaimer

Template voor personeelsplanning

NL_strategische_personeelsplanning_abbinder_template_personeelsplanning_image