Talentontwikkeling: wat is het en hoe pak je het aan?

talent pool development

Talentontwikkeling is een uniek bedrijfsproces dat zowel werknemers als bedrijven ten goede komt. Door de ontwikkeling van werknemers aan te moedigen ontstaat een win-winsituatie. Werknemers voelen zich gewaardeerd en blijven langer aan het werk, terwijl bedrijven hun beste personeelsleden gemakkelijker kunnen behouden.

Geweldige talentontwikkelingsprogramma’s ontstaan niet van de ene dag op de andere. Maar met de juiste doelstellingen en sterke communicatie zijn ze voor elk bedrijf haalbaar. Personio kan je daarbij helpen. Laten we eerst dieper ingaan op het onderwerp talentontwikkeling.

Belangrijkste conclusies

  • De arbeidsmarkt wordt tegenwoordig gedreven door werknemers. Als je competitief wilt blijven, moet je actief investeren in je werknemers. Alleen op die manier kun je de beste talenten behouden. 

  • Talentontwikkeling moet afgestemd zijn op je bedrijfsdoelstellingen. Dit creëert een win-winsituatie en zorgt ervoor dat je personeel voorbereid is op de toekomst van je bedrijf. 

  • Een goede talentontwikkelingsstrategie geeft een actieve rol aan je werknemers en managers, werkt doorheen alle aspecten van je bedrijf, en heeft een langetermijnvisie.

  • Bedrijven beschikken over een groot aantal instrumenten om talentontwikkeling te bevorderen. Personio biedt tools die deze instrumenten ondersteunen en aansluiten bij je specifieke behoeften. 

Wat is talent ontwikkeling?

Talentontwikkeling omvat alle activiteiten en initiatieven die de ontwikkeling van werknemers ondersteunen. Succesvolle talentontwikkeling omvat processen en programma’s die afgestemd zijn op de behoeften van je bedrijf, maar ook op de doelen en interesses van je werknemers. Talent ontwikkeling gaat veel verder dan het invoeren van een reeks opleidingsprogramma’s.

Een goede talentontwikkeling impliceert dat elke werknemer in je bedrijf een duidelijk traject heeft om zijn vaardigheden uit te breiden, om hogerop te komen binnen je bedrijf, en zo zijn professionele ambities waar te maken.

Bovendien vereist talentontwikkeling ook managers en HR-specialisten die over de passende soft skills beschikken om het potentieel van elke werknemer te kunnen herkennen en ontwikkelen. Het is een belangrijk onderdeel van een moderne employee value proposition (EVP). Je laat ermee zien dat je bedrijf elk teamlid als individu waardeert.

Waarom is talentontwikkeling belangrijk?

Het opzetten van een impactvol talentontwikkelingsprogramma kost tijd en moeite. Echter, met de juiste aanpak zal je bedrijf de vruchten plukken van talentontwikkeling, op verschillende manieren:

  • Behoud van werknemers Een gebrek aan groeimogelijkheden is een van de belangrijkste redenen waarom werknemers een nieuwe baan zoeken. Als een bedrijf zijn werknemers wilt behouden, moet de werkgever laten zien dat hun personeel bij hun bedrijf een mooie toekomst heeft.

  • Oplossing voor de skills gap De beste talentontwikkelingsstrategieën stellen werknemers in staat om hun vaardigheden bij te schaven. Enerzijds door gerichte opleiding, anderzijds door ervaringsgerichte ontwikkeling (zoals mentoring). Talentontwikkeling is belangrijker dan ooit, nu 75% van de Nederlandse bedrijven erkent dat ze een tekort aan vaardigheden hebben. 

  • Hogere productiviteit Werknemers die hun taken goed begrijpen en beschikken over de juiste vaardigheden en tools, maken minder fouten, werken efficiënter en presteren gemiddeld veel beter. Om die reden moet talentontwikkeling een prioriteit worden binnen je bedrijf. 

  • Voorbereiden op de toekomst Het World Economic Forum voorspelt dat tegen 2025 maar liefst 47% van de wereldwijde beroepsbevolking bijgeschoold zal moeten worden. Een goede talentontwikkelingsstrategie kan je helpen om tijdig nieuwe vaardigheden aan je werknemers bij te brengen. Zo kun je ook in de toekomst competitief blijven.

Hoe implementeer je een goede talentontwikkelingsstrategie in je bedrijf?

Elk initiatief is een stap in de goede richting. Er zijn enkele best practices die je als bedrijf kunnen helpen om een talentontwikkelingsstrategie te creëren die werkt. Een overzicht van de belangrijkste tips:

Geef meer vrijheid aan je werknemers

Je werknemers moeten een actieve rol spelen bij het bepalen van de vaardigheden die ze willen ontwikkelen en van de opleidingsmogelijkheden die hen daarbij moeten helpen. Op een arbeidsmarkt die grotendeels bepaald wordt door de keuzes van werknemers, is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je werknemers kunnen beslissen over hun eigen toekomst bij je bedrijf.

Creëer een bedrijfscultuur die levenslang leren aanmoedigt

Om talentontwikkelingsprogramma’s te creëren, is het belangrijk om de interne mobiliteit in je bedrijf aan te moedigen. Zorg ervoor dat rolmodellen die actief deelnemen aan initiatieven op het gebied van talentontwikkeling, erkend en beloond worden. Deel hun succesverhalen om collega’s te inspireren bij hun eigen ontwikkelingstraject.

Door al deze aspecten te integreren in je bedrijfscultuur, is het veel makkelijker om iedereen actief te betrekken bij talentontwikkeling.

Neem drempels weg die ontwikkeling belemmeren

Veel bedrijven denken nog steeds in vakjes, waardoor veel werknemers nooit tot bloei kunnen komen binnen hun bedrijf. Werknemers moeten de kans krijgen om met collega's van andere afdelingen samen te werken zodat ze hun vaardigheden kunnen uitbreiden. Zelfs binnen je eigen team moet je ervoor zorgen dat niemand op een eiland staat. Moedig teamwork aan waar mogelijk. 

Zorg ervoor dat ontwikkelingsdoelen afgestemd zijn op je bedrijfsdoelen

Zorg ervoor dat de leerervaringen van je werknemers afgestemd zijn op je bedrijfsdoelen, en de belangen van je klanten. Hiermee investeer je niet alleen in je werknemer, maar ook in je bedrijf. Immers, op lange termijn verwacht je een ROI. Dit is alleen mogelijk als de nieuwe of verbeterde vaardigheden van je werknemers nauw aansluiten bij de behoeften van je bedrijf.

Het kan enorm helpen als je bedrijf een toekomstvisie heeft, waarbij HR nauw betrokken is. Weten waar je als bedrijf naar toe werkt, helpt je ook om beter in te schatten wat voor type werknemers je in die tijd nodig zult hebben, en hoe je je huidig talent moet ontwikkelen. 

Talentontwikkeling: de instrumenten

Talentontwikkeling kan vele vormen aannemen: van opleiding en training, tot meer informele leermogelijkheden op de werkvloer. Hier volgen enkele voorbeelden die je als bedrijf zelf kunt organiseren of aanbieden: 

Geïndividualiseerde ontwikkelingstrajecten

Bedrijven die hun meest talentvolle werknemers willen behouden en laten groeien, moeten in overleg met deze talenten specifieke, actiegerichte ontwikkelingstrajecten uitwerken. Deze trajecten moeten rekening houden met de sterktes, zwaktes van de werknemer, maar ook met zijn toekomstdoelen. Om de betrokkenheid van de werknemers te verzekeren, is het belangrijk dat de managers met hun werknemers samenwerken om een actieplan op te stellen. 

Interne training en opleidingen

Bedrijven met voldoende middelen kunnen interne opleidings- en ontwikkelingsplannen opstellen. Dat kan gebeuren via bijscholing om specifieke technische vaardigheden te ontwikkelen. Je kan toekomstige managers ook voorbereiden door hen leiderschapsvaardigheden aan te leren. 

Externe training

Bedrijven kunnen veelbelovende werknemers toegang geven tot leermogelijkheden, die intern niet beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld door hen externe opleidingen te laten volgen. Externe opleidingen kunnen meestal online of in persoon gevolgd worden. Er bestaan tegenwoordig ook veel e-learning providers die talrijke trainingsprogramma’s aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan Udemy, Coursera, of Skillshare

Mentorschap

Individuele begeleiding helpt om groot talent tot een hoger niveau te tillen. Dit geldt vooral bij werknemers die als potentiële toekomstige managers geïdentificeerd worden, of bij wie de ontwikkelingsbehoeften meer gericht zijn op soft skills op de werkvloer.

Bedrijven kunnen creatief zijn in het bepalen van mentorrelaties. Het hoeft niet noodzakelijk zo te zijn dat succesvolle mentors tot dezelfde bedrijfsfunctie behoren. Je kunt beschikken over verschillende technische vaardigheden, maar toch effectief kunnen coachen op het gebied van communicatieve vaardigheden of het managen van een team.

Hoe kan Personio helpen bij talentontwikkeling?

Personio biedt een ruime keuze aan functionaliteiten die ideaal zijn om je talentontwikkelingsstrategie te ondersteunen. Met onze software tools voor performance management kan je bijvoorbeeld gemakkelijk transparante functioneringsgesprekken organiseren en de prestaties van je medewerkers opvolgen.

Daarnaast zijn er software tools voor trainingsmanagement. Met deze tool kunnen managers gemakkelijk greep houden op de training en opleiding van hun team, en vaststellen wie ondersteuning nodig heeft.

De tools van Personio zijn een prachtig hulpmiddel als je je talenten vooruit wilt helpen tijdens hun volledige ontwikkelingstraject. Het grootste voordeel aan deze tools is dat je geen aparte plugins nodig hebt voor elk aspect van je trajectontwikkelingsstrategie. Je gebruikt één overzichtelijk en gecentraliseerd systeem van waaruit je alles gemakkelijk kunt opvolgen. 

Veelgestelde vragen: talentontwikkeling

Wat is talent management?

Talent management heeft betrekking op de werving, de selectie en het behoud van werknemers. Het omvat alle HR-processen die belangrijk zijn gedurende de hele loopbaan van de werknemer binnen je bedrijf. Voorbeelden zijn personeelsplanning, engagement, training en opleiding, performance management, onboarding en retentie.

Kun je talent ontwikkelen?

Met de juiste strategie, instrumenten en opvolging kun je je werknemers omscholen tot bekwame professionals die waarde aan je bedrijf toevoegen. Onthoud vooral dat dit een doelbewust proces is, dat je als bedrijf samen met je HR-managers moet uitwerken.

Toptalent vinden, aantrekken en binnenhalen

Applicant Sourcing Multiposting