Headhunter: wat is het en wanneer maak je er als bedrijf gebruik van?

Frau und Mann geben sich die Hand

Het werven van talent is van onmiskenbare waarde voor je organisatie. Hoe zorg je ervoor dat je waardevolle kandidaten kunt vinden voor die ene specifieke functie? Als de traditionele wervingsmethoden niet voldoen, bijvoorbeeld door schaarste op de markt of door de behoefte aan discretie, kan een headhunter uitkomst bieden. In dit artikel vertellen we je precies wat een headhunter is en doet, en welke situaties geschikt zijn om een headhunter in te huren. 

Belangrijkste conclusies

  • Een headhunter is een specialist op het gebied van het vinden van geschikte professionals voor specifieke functies. 

  • Recruiters en headhunters hanteren een verschillende wervingsstrategie.

  • Headhunters bereiken hoogwaardige kandidaten die via de traditionele wervingsmethoden niet eenvoudig te vinden zijn.

  • Headhunters bieden waardevolle connecties in specifieke branches.

Wat is een headhunter?

Een headhunter wordt gedefinieerd als een persoon die personeel zoekt en werft voor bedrijven. Headhunters worden meestal ingehuurd door organisaties wanneer ze gericht op zoek zijn naar hoogopgeleide professionals of leidinggevenden. Headhunters bieden toegang tot hoogwaardige kandidaten die niet gemakkelijk te vinden zijn via de traditionele wervingsmethoden.

In de zoektocht naar talent kijkt een headhunter niet alleen naar professionals die actief op zoek zijn naar werk. Via verschillende wervingskanalen kan een headhunter ook latent werkzoekenden bereiken, die eveneens behoren tot de pool van mogelijke kandidaten. De headhunter benadert potentieel geschikte kandidaten en kan hen vaak een baan aanbieden met betere arbeidsvoorwaarden.

Wat is het verschil tussen een recruiter en een headhunter?

De termen recruiter en headhunter worden regelmatig door elkaar gehaald. Toch zijn de twee termen in essentie anders. 

Recruiters en headhunters hanteren een verschillende wervingsstrategie. Daar waar recruiters een zo groot mogelijke pool opbouwen van kandidaten om te matchen met een vacature, richten headhunters zich op het actief op zoek gaan naar de meest geschikte professional voor de specifieke functie. Dit betekent dat individuen die niet op zoek zijn naar een nieuwe baan ook tot de pool van mogelijke kandidaten behoort voor headhunters. Deze headhunting-strategie is daarom ook meer geschikt voor high-profile functies. Voor dit soort functies zijn passende kandidaten vaak minder makkelijk te bereiken.

Wat doet een headhunter?

Een headhunter is dus een specialist op het gebied van het vinden van geschikte professionals voor specifieke functies. Het werk van headhunters houdt tegelijkertijd veel meer in dan alleen het werven van de juiste kandidaat. Het proces ziet er als volgt uit.

  • Je organisatie voorziet de headhunter van het competentieprofiel van de professional die je wilt aanwerven. Het gaat hierbij om opleiding, ervaring, specifieke vaardigheden, taken, functies en salaris. Heb je als organisatie bepaalde onderdelen nog niet scherp over de functie, dan kan de headhunter je hierbij helpen.

  • Op basis van de geleverde informatie zoekt de headhunter naar geschikte kandidaten. Dit kan door middel van de bestaande talentendatabase van je organisatie, maar ook via de databases van de headhunter zelf. Daarnaast wordt er ook actief naar kandidaten gezocht in het netwerk van de headhunter.

  • Het helpt ook om met de headhunter te bespreken welke kandidaatervaring je wilt overbrengen. Het is namelijk van belang dat de wervings- en selectieprocedure aansluit bij je bedrijfscultuur, en dat kandidaten dit op die manier ervaren. De headhunter speelt hier een belangrijke rol in. 

  • Na het vinden van een aantal potentieel geschikte kandidaten, doet de headhunter een eerste screening. Aan de hand van deze screening schat de headhunter in welke kandidaten het meest voldoen aan de gestelde criteria en maakt hij een selectie.

  • Vervolgens speelt de headhunter de gegevens van de geselecteerde kandidaten door aan de organisatie. De interviews worden afgenomen door de organisatie zelf. Het is de organisatie die uiteindelijk beslist welke kandidaat het meest geschikt is voor de functie en dus wordt aangenomen.

Wanneer huur je als organisatie een headhunter in?

Hoe bepaal je nu of het inhuren van een headhunter de juiste beslissing is voor jouw organisatie? We hebben een aantal factoren voor je op een rij gezet die bepalend zijn voor je keuze.

Concurrentie

Voor bepaalde functies is de vraag naar geschikte kandidaten groot, maar het aanbod is schaars. Daarom is het mogelijk dat je ook kandidaten moet benaderen die op dat moment al in dienst zijn bij een concurrent. In deze situatie is het beter om een headhunter in te huren.

Discretie

Komt er een specifieke functie vrij die van strategisch belang is voor je organisatie? Dan is het verstandig om de werving van de nieuwe medewerker over te laten aan een headhunter. Op deze manier voorkom je dat bekend wordt dat de huidige medewerker vertrekt en dat concurrenten daardoor informatie krijgen over de organisatiestrategie.

Kennis, tijd en middelen

Bepaalde functies in de organisaties vragen om een grote investering van de hr-afdeling om het wervingsproces in gang te zetten. Mogelijk beschikt de interne hr-afdeling niet over de middelen, tijd of knowhow om moeilijke posities in te vullen. De hulp van een gespecialiseerde headhunter kan dan enorm waardevol zijn.

Netwerk

Ben je op zoek naar kandidaten die uit een andere sector komen of wil je je bereik vergroten? Een headhunter kan waardevolle connecties en ervaring bieden in specifieke branches.

Behoud altijd het overzicht

Application List in Applicant Tracking System

Bekijk hoeveel sollicitanten zich in welke fase van je wervingsproces bevinden – een uitstekende basis voor het optimaliseren van processtappen en wervingsactiviteiten.

Welke voordelen biedt headhunting bij het zoeken naar nieuwe medewerkers?

Het inhuren van een headhunter biedt meerdere voordelen. Een belangrijke toegevoegde waarde is dat headhunters kandidaten kunnen leveren die een vacature normaal gesproken niet bereikt. Headhunters maken gebruik van een verreikend netwerk waardoor ze proactief op zoek kunnen gaan naar kandidaten met een zeer gewild profiel. Tegelijkertijd verhoogt dit de kwaliteit van je sollicitanten. Headhunters hebben enorm veel ervaring in het herkennen van specifiek talent, dat tegelijkertijd past binnen de bedrijfscultuur van de organisatie.

Een headhunter kan ook zorgen voor een efficiënter wervingsproces. Daar waar de interne hr-afdeling normaal gesproken veel tijd kwijt is aan het filteren van sollicitaties, neemt de headhunter deze taak nu op zich. Tegelijkertijd kunnen de kosten van het inhuren van een headhunter lager liggen dan de kosten van de uren die je eigen hr-medewerkers besteden aan de wervingsprocedure.

Hoe kies je de juiste headhunter?

Hoe weet je welke headhunter het beste past bij jouw organisatie? Om een goede keuze te maken, is het van belang om een aantal aspecten in overweging te nemen. We nemen deze kort met je door.

Een goede headhunter heeft veel kennis over de markt en specifieke branche-ervaring. Het is daarom handig om te kijken welke klanten en projecten uit het verleden deze zaken weergeven. Daarnaast kunnen specifieke trends in de branche en de marktsituatie van invloed zijn op de werving van kandidaten. Een headhunter die hiervan op de hoogte is en hierop kan inspelen, kan meer voor je organisatie betekenen.

Transparantie in proces en kosten

De transparantie die een headhunter (niet) biedt over het proces en de kosten is een belangrijk aandachtspunt. In plaats van in de kandidatenpool en in het netwerk te zoeken naar de kandidaten die het meest gewillig zijn om van baan te veranderen, zoeken gerenommeerde headhunters naar specifieke kandidaten voor elke functie. Hoe de headhunter zijn of haar proces inricht, is indicatief voor de kwaliteit die wordt geleverd.Ook is het belangrijk om te kijken naar de kosten. Goede headhunters bieden de garantie dat de kandidaat de proeftijd goed doorloopt en de functie zal vervullen. De kosten die hiervoor worden gerekend zijn over het algemeen gebaseerd op het brutojaarsalaris van de functie in kwestie.

Veelgestelde vragen

Wat kost een headhunter?

Het tarief van een headhunter wordt meestal gebaseerd op het brutojaarsalaris van de kandidaat die voor de positie wordt gezocht. Het gemiddelde ligt tussen de 15 en 25 procent.

Is het beter om een headhunter in te huren of hou je het wervingsproces beter intern?

De keuze om een headhunter in te huren dan wel om het wervingsproces intern te houden, hangt af van de behoeften van je organisatie. Het inhuren van een headhunter kan kosteneffectiever zijn en toegang bieden tot een grotere pool van kandidaten. Daarnaast biedt een headhunter het voordeel van discretie. Als er in je bedrijf genoeg middelen en kennis aanwezig zijn om de werving intern te regelen, kan het voordeliger zijn om daarvoor te kiezen.

Disclaimer

Toptalent vinden, aantrekken en binnenhalen

Applicant Sourcing Multiposting