Getuigschrift: definitie, aandachtspunten en voorbeeld

Arbeitszeugnis

Een getuigschrift is een verklaring die je als werkgever opmaakt over een (ex-)werknemer. In deze verklaring staat beschreven hoelang de medewerker in dienst is geweest bij het bedrijf en wat zijn of haar werkzaamheden waren. Ook wordt er vaak in vermeld hoe de prestaties van de betreffende werknemer waren. In dit artikel gaan we dieper in op het getuigschrift en welke meerwaarde dit document biedt.

Wat is een getuigschrift?

Wat is de betekenis van een getuigschrift? Een getuigschrift is een schriftelijke verklaring van een werkgever waarin wordt aangegeven dat een persoon gedurende een bepaalde periode bij die organisatie in dienst is geweest. Een medewerker kan zo’n getuigschrift gebruiken als aanvulling op zijn of haar sollicitatiebrief voor een potentieel toekomstige werkgever. 

Wat moet er in een getuigschrift staan?

Een getuigschrift moet volgens de wet voldoen aan enkele voorwaarden en minimaal de volgende elementen bevatten:

 • Welke taken de werknemer in het bedrijf heeft uitgevoerd en hoelang hij of zij heeft gewerkt per dag of week.

 • De begin- en einddatum van het dienstverband.

 • Een rapport over de manier waarop de werknemer aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan.

 • Een passage over de manier waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd is. 

 • In het geval dat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden van de opzegging.

Het opstellen van professionele getuigschriften voor jouw ex-werknemers doe je heel eenvoudig met onze HR-software. Probeer deze nu 14 dagen gratis met onze webdemo, en ontdek wat Personio voor jouw organisatie kan betekenen. 

Plaats uw vacature op 500 jobsites – met slechts één klik

NL_Personeelstekort/Fachkräftemangel/Staff shortage _sidebar_teaser_image_auto-posting

Ontwerp uw carrièrepagina flexibel met Personio en publiceer deze vervolgens met één klik op de vacaturebanken van uw keuze.

Hoe ziet een voorbeeld van een getuigschrift eruit?

Als toekomstige werkgever wil je er natuurlijk zeker van zijn dat een getuigschrift daadwerkelijk door de ex-werkgever is opgesteld en niet door de werknemer zelf is gefabriceerd. Hieronder zullen wij om deze reden dan ook een template van een getuigschrift laten zien, zodat je weet wat je ongeveer mag verwachten van een door de ex-werkgever opgesteld getuigschrift.

"Hierbij verklaart (VOORMALIGE WERKGEVER) dat (NAAM WERKNEMER), geboren op (GEBOORTEDATUM WERKNEMER) en momenteel woonachtig te (WOONPLAATS WERKNEMER), bij ons werkzaam is geweest in de functie van (FUNCTIETITEL) in (FULLTIME/PARTTIME) dienstverband van (AANTAL) uur per week gedurende de periode (PERIODE DIENSTVERBAND).

(WERKNEMER) heeft gedurende deze periode de volgende taken verricht:

 • Het schrijven en redigeren van berichten en blogartikelen voor onze website;

 • Het opstellen van socialemediacampagnes;

 • Het plaatsen van teksten en bijbehorend beeldmateriaal via diverse cms-systemen;

 • Het verwijderen van spamreacties van onze website en het reageren op reacties van (potentiële) klanten;

 • Het ontwerpen van banners, landingspagina’s en ander webmateriaal.

(NAAM WERKNEMER) heeft zijn werkzaamheden altijd naar onze volle tevredenheid verricht en was (KORTE UITLEG OVER HOE DE WERKNEMER WAS OP DE WERKVLOER). Het dienstverband is op (ZIJN EIGEN/ONS) verzoek beëindigd. 

Hoogachtend,

Web Media Content

A. Sterix

Directeur"

Waarom is het opstellen van een getuigschrift zo belangrijk?

Voor een kandidaat-werknemer is het belangrijk om een getuigschrift te laten opstellen door zijn of haar vorige werkgever. Je weet immers nooit of je toekomstige werkgever hierom zal vragen, en het is maar beter om er alvast een te hebben dan er nog snel een op de valreep te laten opstellen. Daarnaast voegt een getuigschrift waarde toe aan je sollicitatiebrief en cv. Het toevoegen van een getuigschrift geeft jou als kandidaat meer geloofwaardigheid en doet je professioneler overkomen. Door een getuigschrift toe te voegen laat je zien dat je de sollicitatie serieus neemt. 

Houd rekening met deze aandachtspunten tijdens het opstellen van een getuigschrift

Als werkgever zijn er enkele aandachtspunten die je in het achterhoofd moet houden tijdens het opstellen van een getuigschrift voor een (ex-)werknemer. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:

 • Als werkgever ben je enkel verplicht om een getuigschrift op te stellen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst. Voor werknemers die bijvoorbeeld in dienst waren met een stageovereenkomst hoef je in principe dus geen getuigschrift op te stellen.

 • Je hoeft geen feiten te benoemen als het gaat om de wijze waarop de werknemer aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan. 

 • Je dient naar de volledige duur van het dienstverband te kijken wanneer je aangeeft hoe de werknemer aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan. Hou dus niet alleen rekening met de meest recente periode, maar neem de volledige periode van het dienstverband mee in je overwegingen.

 • Mocht de werknemer schadeplichtig zijn vanwege de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd, dan mag je dit als werkgever gewoon vermelden in het getuigschrift.

 • Als je als werkgever weigert een getuigschrift op te stellen terwijl dit wel aan je gevraagd wordt, dan ben je aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. 

 • Als werkgever kun je aansprakelijk worden gesteld wanneer je bepaalde onderwerpen weigert op te nemen in het getuigschrift. De werknemer heeft het recht om te bepalen welke onderwerpen al dan niet worden opgenomen in het getuigschrift.

 • Je bent als werkgever ook aansprakelijk wanneer je met opzet onjuiste informatie opneemt in het getuigschrift of er dingen in opneemt die er niet thuishoren. 

Plaats uw vacature op 500 jobsites – met slechts één klik

NL_Personeelstekort/Fachkräftemangel/Staff shortage _sidebar_teaser_image_auto-posting

Ontwerp uw carrièrepagina flexibel met Personio en publiceer deze vervolgens met één klik op de vacaturebanken van uw keuze.

Digitaliseren van getuigschriften

In het digitale tijdperk waarin we vandaag leven worden getuigschriften steeds vaker gedigitaliseerd. In HR-software, zoals die van Personio, worden alle feedbackgesprekken, groeiprocessen en opmerkingen digitaal bijgehouden per individuele werknemer. Hierdoor heb je als werkgever achteraf minder tijd nodig om een gericht getuigschrift op te maken.

Veelgestelde vragen over het getuigschrift

Wij krijgen vaak vragen binnen over het opstellen van getuigschriften. Hieronder zullen wij antwoord geven op enkele van de meestgestelde vragen die wij hierover binnenkrijgen. 

Bij wie kan mijn werknemer een getuigschrift aanvragen?

Je werknemer kan een getuigschrift opvragen bij zijn of haar ex-werkgever of bij een onderwijsinstelling als het gaat om het getuigschrift van een opleiding. 

Wie moet het getuigschrift ondertekenen?

In de wet staat niets vermeld over het ondertekenen van een getuigschrift. Niemand is dus verplicht een getuigschrift te ondertekenen. Het wordt door veel mensen wel als vanzelfsprekend gezien dat een opgesteld getuigschrift ondertekend wordt door de werkgever of verantwoordelijke van de betreffende onderwijsinstelling. 

Wat als er onjuiste informatie in een getuigschrift staat?

De werkgever draagt altijd de verantwoordelijkheid voor de inhoud van een getuigschrift. Mocht er dus onjuiste informatie in het document staan, dan is de werkgever aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor kan ontstaan. Dit is ook het geval als er overbodige negatieve informatie in het getuigschrift staat vermeld die daar niet hoort te staan. Het is voor de werkgever van belang om zorgvuldig en accuraat te zijn bij het opstellen van getuigschriften om eventuele juridische consequenties te vermijden.

Wat is het verschil tussen een getuigschrift en een referentie?

Het verschil tussen een getuigschrift en een referentie is dat een referentie vaak beperkt is tot het noemen van een contactpersoon van de sollicitant bij zijn of haar eerdere werkgever of onderwijsinstelling, terwijl een getuigschrift een officieel document is dat aantoont dat de sollicitant daadwerkelijk bij een bepaalde organisatie heeft gewerkt en dat gedetailleerde informatie bevat over zijn of haar prestaties en ervaring.

Wil jij graag eenvoudig professionele getuigschriften opstellen voor je voormalige werknemers? Dit kun je makkelijk doen met behulp van een van onze sjablonen voor getuigschriften. Hiermee kun je gestandaardiseerde en professionele getuigschriften genereren voor je ex-werknemers.

Disclaimer

Toptalent vinden, aantrekken en binnenhalen

Applicant Sourcing Multiposting