Een getuigschrift: Wat moet erin staan en hoe opstellen?

Arbeitszeugnis

Een getuigschrift is een verklaring van de ex-werkgever van een sollicitant waarin staat dat deze bij hem of haar in dienst is geweest voor een bepaalde periode en wat zijn of haar werkzaamheden waren. Ook staat er in een getuigschrift vermeld hoe de prestaties van de werknemer bij de vorige werkgever waren. Het is belangrijk om als werkgever potentiële werknemers te verzoeken een getuigschrift toe te voegen aan hun sollicitatiebrief en cv. 

Zo weet je zeker dat deze persoon niet zomaar dingen verzint en daadwerkelijk gewerkt heeft waar hij of zij beweert gewerkt te hebben. In dit artikel gaan we het hebben over dit getuigschrift. Zo zullen we bespreken wat een getuigschrift voor meerwaarde kan bieden tijdens de sollicitatieprocedure, het verschil tussen een getuigschrift en een referentie uitleggen en je vertellen wat te doen als er onjuiste informatie in een getuigschrift staat.

Een overzichtelijke personeelsplanning? Geen probleem! Hier vind je een sjabloon dat je gratis kunt downloaden!

Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift is een verklaring van een werkgever dat een werknemer een bepaalde periode bij hem of haar in dienst is geweest. Werknemers kunnen een getuigschrift gebruiken als toevoeging aan hun sollicitatiebrief. 

Wat moet er in een getuigschrift staan?

Een getuigschrift moet volgens de wet voldoen aan enkele zaken en minimaal bepaalde criteria bevatten. In een getuigschrift moet minimaal vermeld worden:

 • Wat de aard van de werkzaamheden geweest is en wat de arbeidsduur per dag of week was.

 • De begin- en einddatum van het dienstverband.

 • Een rapportage betreffende de manier waarop de werknemer aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan.

 • Een passage over de manier waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd is. 

 • In het geval dat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft stopgezet: de reden van opzegging.

Professionele getuigschriften opstellen voor jouw ex-werknemers doe je eenvoudig met onze HR-Software. Probeer deze nu 14 dagen gratis met onze webdemo en ontdek wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen. 

Hoe ziet een getuigschrift eruit?

Je wilt er als werkgever natuurlijk zeker van zijn dat een getuigschrift daadwerkelijk door een werkgever is geschreven en niet door de werknemer zelf gefabriceerd is. Hieronder zullen wij om deze reden dan ook een voorbeeld getuigschrift laten zien zodat je weet wat je zou ongeveer moeten verwachten van een door de ex-werkgever opgesteld getuigschrift.

"Hierbij verklaart Web Media Content dat meneer Dennis Schrijfsma, geboren op 1 februari 1991 en momenteel woonachtig te Textstad, bij ons werkzaam is geweest in de functie van webredacteur/tekstschrijver in fulltime dienstverband van 38 uur per week in de periode 1 maart 20xx tot 1 september 20xx.

Meneer Schrijfsma heeft gedurende deze periode de volgende werkzaamheden verricht:

 • Het schrijven en redigeren van berichten en blogartikelen voor onze website.

 • Het opstellen van social media campagnes.

 • Het plaatsen van teksten en bijbehorend beeldmateriaal via diverse cms-systemen.

 • Spam reacties verwijderd van onze website en gereageerd op reacties van (potentiële) klanten. 

 • Het ontwerpen van banners, landingspagina’s en ander webmateriaal.

Meneer Schrijfsma heeft zijn werkzaamheden altijd naar onze volle tevredenheid verricht en was een zeer gerespecteerd collega. Het dienstverband is op zijn eigen verzoek beëindigd. 

Hoogachtend,

Web Media Content

A.Sterix

Directeur"

Waarom is het opstellen van een getuigschrift zo belangrijk?

Als werknemer is het belangrijk om een getuigschrift op te laten stellen. Je weet immers nooit of je toekomstige werkgever hierom zal vragen en het is maar beter om er alvast een te hebben dan hem op de valreep te laten opstellen. Daarnaast voegt een getuigschrift waarde toe aan je sollicitatiebrief en CV. Het toevoegen van een getuigschrift geeft jou meer geloofwaardigheid en doet je professioneler overkomen. Door een getuigschrift toe te voegen laat je zien dat je de sollicitatie serieus neemt. 

Professionele getuigschriften opstellen voor jouw ex-werknemers doe je eenvoudig met onze HR-Software. Probeer deze nu 14 dagen gratis met onze webdemo en ontdek wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen. 

Template: Passen de kandidaten wel bij het bedrijf?

Cultural-Fit Checkliste

Met vragen over de cultural fit kan je nagaan of de sollicitanten passen bij het bedrijf en zijn waarden. In deze template vind je inspirerende suggesties.

Houd rekening met deze aandachtspunten tijdens het opstellen van een getuigschrift

Als werkgever zijn er enkele aandachtspunten die je in het achterhoofd moet houden tijdens het opstellen van een getuigschrift voor een werknemer. Deze aandachtspunten zijn als volgt:

 • Je bent enkel verplicht een getuigschrift op te stellen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst. Voor werknemers met bijvoorbeeld een stage-overeenkomst hoeft geen getuigschrift te worden opgesteld.

 • Je hoeft geen feiten de benoemen als het gaat om de wijze waarop de werknemer aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan. 

 • Je dient naar de volledige duur van het dienstverband te kijken wanneer je opstelt hoe de werknemer aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan. Kijk dus niet alleen naar de laatste periode, maar naar het begin tot aan het einde van het dienstverband.

 • Mocht de werknemer schadeplichtig zijn door de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd, dan mag je dit als werkgever gewoon vermelden in het getuigschrift.

 • Als je als werkgever weigert een getuigschrift op te stellen terwijl dit wel aan je gevraagd is, dan ben je aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. 

 • Je bent als werkgever ook aansprakelijk wanneer je weigert bepaalde onderwerpen in het getuigschrift op te nemen terwijl de werknemer zelf over het wel of niet bevatten van deze onderwerpen mag bepalen. 

 • Je bent als werkgever ook aansprakelijk wanneer je met opzet onjuiste informatie opneemt in het getuigschrift of dingen hier in op stelt die er niet in thuishoren. 

Behoud altijd het overzicht

Application List in Applicant Tracking System

Bekijk hoeveel sollicitanten zich in welke fase van je wervingsproces bevinden – een uitstekende basis voor het optimaliseren van processtappen en wervingsactiviteiten.

FAQ omtrent het getuigschrift

Wij krijgen vaak vragen binnen omtrent het getuigschrift. Hieronder zullen wij antwoord geven op enkele van de meestgestelde vragen die wij binnenkrijgen. 

Bij wie kan mijn werknemer een getuigschrift opvragen?

Je werknemer kan een getuigschrift opvragen bij zijn of haar ex-werkgever of bij een onderwijsinstelling als het gaat om het getuigschrift van een opleiding. 

Wie moet het getuigschrift ondertekenen?

In de wet staat niets vermeld over het ondertekenen van een getuigschrift. Niemand is dus verplicht een getuigschrift te ondertekenen. Het wordt door veel mensen wel als vanzelfsprekend gezien dat de werkgever of verantwoordelijke van een onderwijsinstelling een opgesteld getuigschrift ondertekent. 

Wat als er onjuiste informatie in een getuigschrift staat?

De werkgever is altijd verantwoordelijk voor wat er in een getuigschrift staat. Mocht er dus onjuiste informatie in staan, dan is hij of zij aansprakelijk voor de schade die hierdoor kan ontstaan. Dit is dus ook het geval als er overbodige negatieve informatie in het getuigschrift staat die hier niet in thuis hoort.

Een positief of negatief getuigschrift?

Doorgaans zullen er zich geen problemen voordoen wanneer een werknemer altijd goed gefunctioneerd heeft. Echter kan een getuigschrift problemen opleveren wanneer de werknemer niet goed heeft gefunctioneerd of zelfs ontslagen is. Wanneer dit het geval is zal de werkgever niet geneigd zijn om een positief getuigschrift op te stellen en dit wellicht duidelijk maken in het exitgesprek met de werknemer. Hiertoe is de werkgever dan ook niet verplicht. De werkgever mag een miniem getuigschrift opstellen, zolang deze aan alle minimale wettelijke vereisten voldoet. Eventueel kunnen bepaalde zaken ook neutraal verwoord worden in het getuigschrift. 

Wat als ik als werkgever weiger om een getuigschrift te maken?

Wanneer je als werkgever weigert een getuigschrift te maken dan ben je aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit, zowel ten opzichte van de werknemer als ten opzichte van derden.

Wat is het verschil tussen getuigschrift en referentie?

Het verschil tussen een getuigschrift en een referentie is dat een referentie enkel het noemen van een contact(persoon) is bij een eerdere werkgever of onderwijsinstelling van de sollicitant en een getuigschrift echt een bewijs is dat de sollicitant ergens gewerkt heeft en hoe dit verlopen is. 

Wil jij graag eenvoudig professionele getuigschriften opstellen voor je ex-werknemers? Doe dit dan gemakkelijk  aan de hand van een van onze getuigschrift sjablonen

Disclaimer

De juiste medewerkers vinden

EN_Multiposting Product