Duurzame inzetbaarheid: betekenis, belang en implementatie

phased return to work discussion

In dit artikel verkennen we hoe het duurzaam inzetten van je personeel kan bijdragen aan het welzijn en de productiviteit van je organisatie. We bespreken de betekenis, het belang van duurzame inzetbaarheid en een aantal strategieën die je kunt implementeren om van je organisatie een veerkrachtige, toekomstbestendige werkplek te maken.

Belangrijkste conclusies

 • De duurzame inzetbaarheid van personeel richt zich op het ontwikkelen en behouden van gezonde gemotiveerde werknemers tot aan hun pensioen.

 • Het duurzaam inzetten van personeel zorgt ervoor dat een organisatie flexibel blijft en makkelijker meebeweegt met nieuwe technologieën, een veranderende bevolkingssamenstelling en maatschappelijke veranderingen.

 • Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid stimuleert niet alleen een hogere productiviteit en werktevredenheid, maar verhoogt ook de betrokkenheid en loyaliteit van werknemers.

 • Het duurzaam inzetten van personeel vereist een actieve bijdrage van zowel werkgevers als werknemers, waarbij voortdurend leren en een groot aanpassingsvermogen centraal staan in het HR-beleid.

Breng je HR naar een hoger niveau in acht stappen. Download nu een gratis praktische gids voor het ontwikkelen van een HR-strategie!

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van medewerkers om nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt. De definitie duurzaam inzetbaarheid bestaat uit drie delen: een sterk gezondheidsmanagement, een voortdurende persoonlijke ontwikkeling en het behoud van vitaliteit. 

Het uiteindelijke doel is dat werknemers flexibel zijn en beschikken over de benodigde vaardigheden om optimaal te functioneren binnen hun organisatie. De medewerkers moeten zich voortdurend kunnen aanpassen aan veranderingen binnen hun werkveld en de bredere arbeidsmarkt. Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid is niet alleen een kwestie van bedrijfsvoering. Het is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap en een investering in menselijk kapitaal en het maatschappelijk welzijn.

Leestip: Verdiep je in succesvolle strategieën voor personeelsontwikkeling die helpen bij het vasthouden van talent en het verhogen van werknemerstevredenheid.

Wat is het belang van duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is relevant voor medewerkers en werkgevers, op zowel korte als lange termijn. Voor werknemers biedt het een basis voor verbeterde carrièrevooruitzichten, langdurige loopbaanontwikkeling en gezondheid en welzijn op de werkvloer, alsook een zekerder pad richting het pensioen, Ze kunnen zich aanpassen aan de veranderende arbeidsomstandigheden en hebben zekerheid op het gebied van inkomsten en professionele ontplooiing.

Voor werkgevers is duurzame inzetbaarheid daarentegen cruciaal voor het realiseren van een wendbare organisatie, waarbij continuïteit en aanpassingsvermogen aan veranderingen in de markt centraal staan. Het is een strategie die niet alleen zorgt voor het behoud van ervaren personeel en het aantrekken van nieuw talent, maar ook zorg draagt voor een klimaat waar innovatie en productiviteit floreren.

Stap voor stap de bedrijfscultuur versterken

NL_Personeelshandboek_bedrijfscultuur_versterken_powerful_coperate_culture

Hoe consolideer je met eenvoudige middelen een sterke bedrijfscultuur? De experts in deze gids laten het je zien.

Wat zijn de voordelen van duurzame inzetbaarheid?

Wat betekent duurzaam inzetbaarheid voor je organisatie? Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid brengt diverse voordelen met zich mee, variërend van een verhoogde arbeidsproductiviteit tot meer wendbaarheid en minder ziekteverzuim. We hebben een aantal voordelen voor je op een rij gezet. 

 • Verhoogde arbeidsproductiviteit;

 • Verbeterde personeelsretentie;

 • Betere bedrijfscultuur en werksfeer;

 • Verminderd ziekteverzuim;

 • Verhoogde medewerkerstevredenheid en betrokkenheid;

 • Sterker merkimago;

 • Beter aanpassingsvermogen aan marktveranderingen;

 • Verhoogde werk- en inkomenszekerheid voor werknemers.

Implementeren van duurzame inzetbaarheid

Het implementeren van duurzaam inzetbaarheid in een organisatie vereist de ontwikkeling en implementatie van een helder beleid dat zich focust op de gezondheid, ontwikkeling en motivatie van medewerkers. Dit begint met het ontwikkelen van een bedrijfscultuur die waarde hecht aan continu leren en het bieden van steun bij persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Daarnaast is het essentieel om een veilige, gezonde werkomgeving te waarborgen en programma’s in te voeren die gericht zijn op de fysieke en mentale vitaliteit van het personeel. 

We hebben een aantal stappen voor je op een rij gezet die helpen bij de implementatie van duurzame inzetbaarheid. 

 • Cultiveer een leercultuur die het voortdurend ontwikkelen van vaardigheden stimuleert.

 • Bied gezondheids- en wellnessprogramma’s aan om de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld ook het ondersteunen van een doktersbezoek tijdens de werkuren omvatten. 

 • Zorg voor een beleid dat een gezonde werk-privébalans nastreeft. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van hybride werken en het bieden van flexibele werktijden.

 • Neem veiligheid op de werkvloer serieus door regelmatig risicobeoordelingen en veiligheidstrainingen uit te voeren.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Door je medewerkers actief te betrekken bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid zorg je voor een grotere betrokkenheid bij het bedrijf. Dit stimuleert innovatie, bevordert kennisdeling en vergroot de flexibiliteit van je team. Dit vraagt om een effectieve HR-strategie waarin de eigen regie van medewerkers over ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid, en feedback en betrokkenheid centraal staan.  

Eigen regie over ontwikkeling 

Het beschikken over voldoende autonomie in leren en ontwikkelen is van groot belang met het oog op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Werknemers die bij upskilling het heft in eigen handen nemen, vormen de bouwstenen van een veerkrachtige en vooruitstrevende organisatie. Moedig daarom je werknemers actief aan om hun eigen ontwikkelingspaden te kiezen en te volgen, waarbij ze de vaardigheden en kennis bijhouden die van cruciaal belang zijn voor hun loopbaan.

Met een handige softwaretool zoals die van Personio kun je je medewerkers zelf laten inschrijven voor het beschikbare trainingsaanbod en maak je de data over de ontwikkeling van je werknemers inzichtelijk.

Vitaliteit en gezondheid 

Programma’s die het algehele welzijn van medewerkers ondersteunen leiden tot minder ziekteverzuim en een meer energieke werkomgeving. Zorg er daarom voor dat je vitaliteitsprogramma's opneemt als basisonderdeel van het bedrijfsbeleid. Denk hierbij aan het bieden van sportfaciliteiten of een gratis sportabonnement, geestelijke gezondheidsondersteuning en voedingsadvies. Kijk hierbij goed naar de behoeften van je werknemers en onderzoek welke programma’s passen binnen het bedrijfsbudget. 

Feedback en betrokkenheid 

Het stimuleren van een tweerichtingsgesprek tussen het management en het personeel helpt bij het identificeren van behoeften en kansen binnen de organisatie. Dit draagt op zijn beurt bij aan een gedeelde visie en de gemeenschappelijke doelstellingen. Een open dialoog tussen het management en het personeel waarbij feedback wordt gegeven en actief wordt geluisterd naar de behoeften van de werknemers is hierbij essentieel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de implementatie van 360 gradenfeedback, mentorprogramma’s en het gezamenlijk vaststellen van concrete doelstellingsafspraken.

Veelgestelde vragen

Hoe kunnen kleine bedrijven de duurzame inzetbaarheid bevorderen met beperkte middelen?

Ook kleine bedrijven kunnen de duurzame inzetbaarheid bevorderen door slim te investeren in hun personeel. Denk hierbij aan het bieden van mentorprogramma’s, flexibele werkuren en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Door te focussen op de sterke punten van medewerkers en het benutten van beschikbare subsidies voor opleidingen, kan een klein bedrijf groots bijdragen aan de toekomst van zijn medewerkers.

Wat is de rol van leiderschap bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

Leiderschap speelt een cruciale rol bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Leiders moeten een duidelijke visie neerzetten en een omgeving creëren waarin continu leren en het welzijn van medewerkers centraal staan. Door zelf het goede voorbeeld te geven en te investeren in de ontwikkeling van werknemers, kunnen leiders de duurzame inzetbaarheid binnen het gehele bedrijf stimuleren.

Kunnen technologische innovaties bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van personeel?

Technologische innovaties kunnen zeker bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van personeel, door het werk efficiënter en minder belastend te maken. Denk hierbij aan tools voor een betere communicatie, de automatisering van repetitieve taken en platforms voor online leren. Het faciliteren van dergelijke mogelijkheden stelt werknemers in staat om hun vaardigheden up-to-date te houden en biedt hen meer controle over hun werk en persoonlijke groei.

Disclaimer

De beste vragen over je bedrijfscultuur

Cultural Fit Checkliste Teaserimage NL