Goed werkgeverschap: wat is het en hoe word je een goede werkgever?

Goed werkgeverschap

Voor elke werkgever is het belangrijk om zich zo goed mogelijk in te zetten voor zijn bedrijf en werknemers. Dit is in Nederland zelfs verplicht volgens de wet. Je moet je als een goede werkgever gedragen. Met meer dan 2 miljoen bedrijven in ons kleine land, is goed werkgeverschap bovendien noodzakelijk. Maar wat houdt goed werkgeverschap precies in en hoe kun je het realiseren? Dat leggen we je uit in dit artikel.

Belangrijkste conclusies

 • Goed werkgeverschap wordt gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek.

 • Er zijn zes beginselen van goed werkgeverschap opgemaakt, waaraan je als werkgever moet voldoen.

 • Met goed werkgeverschap zorg je niet alleen voor een betere reputatie voor je bedrijf en tevreden personeel, maar op lange termijn levert het je ook meer winst op.

Download onze gratis bedrijfscultuur gids hier.

Wat is goed werkgeverschap?

Volgens artikel 7:611 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek ben je als werkgever verplicht om je als een ‘goede werkgever’ te gedragen. Dit houdt in dat je je werknemers een fijne werkplek aanbiedt, met een passend salaris en relevante secundaire arbeidsvoorwaarden. Uiteraard moet de werkomgeving ook veilig zijn. Medewerkers moeten er langdurig aan de slag kunnen.

Goed werkgeverschap heeft onder meer als doel om het welzijn van je medewerkers hoog te houden en het verloop te verlagen. Om het concept van goede werkgeverschap nog te verduidelijken, zijn er in het Burgerlijk Wetboek 6 beginselen van goed werkgeverschap opgesteld. 

Leestip: Ontdek de rol van compliance management bij het stimuleren van ethisch verantwoord ondernemen.

De 6 beginselen van goed werkgeverschap

 • Wees zorgvuldig: zijn er ingrijpende veranderingen in je bedrijf, dan heb je als werkgever een onderzoeksplicht, hoorplicht en evenredigheidsplicht, om ervoor te zorgen dat alles zorgvuldig verloopt.

 • Misbruik je machtspositie niet: bij nieuwe plannen is het aangewezen dat je steeds rekening houdt met de belangen van je personeel.

 • Motiveer ingrijpende beslissingen: dit spreekt voor zich, maar geef je werknemers ook de ruimte om bezwaren te formuleren.

 • Vertrouwensbeginsel: hierbij is het belangrijk dat je weet welke verwachtingen je bij je personeel schept en dat je deze ook kunt inlossen.

 • Behandel alle werknemers gelijk: zorg ervoor dat je iedere werknemer op dezelfde manier behandelt.

 • Zorg voor een ongevallenverzekering: werkgevers zijn verplicht om voor hun werknemers een degelijke ongevallenverzekering af te sluiten voor alle schade die verband houdt met het werk.

Schending van het beginsel van goed werkgeverschap, wat nu?

Als je als werkgever een van de beginselen van goed werkgeverschap schendt, dan impliceert dit meestal een tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst. Indien dat inderdaad het geval is, kan je werknemer hier in rechte tegen optreden en de nakoming van het contract vorderen. Het is daarnaast ook mogelijk dat de werknemer een vordering tot schadevergoeding instelt bij de rechter of zelfs de ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt. 

Kenmerken van goed werkgeverschap

De 6 beginselen van goed werkgeverschap zijn op zich vrij duidelijk, maar hoe worden ze concreet vertaald in kenmerken van een goede werkgever? Hoe kan je als werkgever steeds het beste van jezelf geven?

Hieronder vind je enkele illustraties of voorbeelden van goed werkgeverschap:

 • Je zorgt voor een eerlijke en transparante communicatie.

 • Je hebt oog voor de persoonlijke ontwikkeling van je werknemers.

 • Je stelt je flexibel op, bijvoorbeeld voor wat betreft thuiswerken, en hebt aandacht voor een goede work-lifebalance.

 • Je biedt een gezonde en veilige werkomgeving.

 • Je stimuleert een duurzame inzetbaarheid van je personeel.

 • Je zorgt steeds voor een gepast salaris, eventueel aangevuld met extra voordelen zoals een bonussysteem

 • Je ontslaat niet zomaar werknemers op staande voet, zonder dat je hiervoor een gegronde reden hebt.

Voordelen van goed werkgeverschap

Het toepassen van de beginselen van goed werkgeverschap levert niet alleen voordelen op voor je medewerkers, het levert je bedrijf ook talloze voordelen op:

 • Je verbetert de medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid, omdat je als werkgever zelf ook meer betrokken bent bij je werknemers.

 • Doordat je medewerkers meer tevreden zijn, zal je ook merken dat de productiviteit van je medewerkers toeneemt en dat hun prestaties verbeteren.

 • Goed werkgeverschap vormt een sterk wapen tegen personeelstekort. Je bouwt als bedrijf een goede reputatie op, zodat je makkelijker werknemers aan je bedrijf kan binden en bovendien ook makkelijker nieuw personeel kunt aantrekken.

 • Je bespaart op personeelskosten dankzij een lager verloop en minder ziekteverzuim.

 • Je verbetert niet alleen je reputatie als werkgever, maar ook de algemene reputatie van je bedrijf.

 • Het toepassen van de beginselen van goed werkgeverschap is een investering waar je op lange termijn veel winst uit kan halen. Je verlaagt niet alleen de personeelskosten, maar het is ook bewezen dat gelukkige werknemers zorgen voor gelukkige klanten (die weer meer winst met zich meebrengen).

Maak je werknemers meer betrokken

Employee Engagement

Motiveer je medewerkers met regelmatige, transparante feedback en maak ze productiever.

Hoe kun je als werkgever goed werkgeverschap bevorderen?

Als werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor de invulling van goed werkgeverschap. Het kan dus zeker geen kwaad om hier af en toe over te reflecteren. Na het lezen van bovenstaande voorbeelden, kan je makkelijker kaderen aan welke punten je als werkgever mogelijk al voldoet en op welke vlakken er nog verbetering wenselijk is.

Aarzel ook zeker niet om hier externe hulp voor in te schakelen.

We geven graag nog enkele concrete voorbeelden en initiatieven mee die in de praktijk invulling geven aan goed werkgeverschap, en die vrij makkelijk op te pikken zijn:

 • Investeer in trainingen en de ontwikkeling van je medewerkers.

 • Bied flexibele arbeidsvoorwaarden aan.

 • Creëer een positieve bedrijfscultuur.

 • Maak hybride werken mogelijk.

 • Heb aandacht voor diversiteit en inclusie.

 • Hou de work-lifebalans van je werknemers in de gaten.

Veelgestelde vragen

Wat valt onder slecht werkgeverschap?

Slecht werkgeverschap kan worden omschreven als een werkgever die misbruikt maakt van zijn macht, die discrimineert en intimideert, die zijn verplichtingen niet nakomt en/of die ontslagen doorvoert zonder gegronde redenen.

Waarom is goed werkgeverschap belangrijk?

Het nastreven van goed werkgeverschap in je bedrijf is niet alleen belangrijk om de werknemerstevredenheid hoog te houden, het zorgt ook voor minder ziekteverzuim en een lager verloop. Op lange termijn haal je er als werkgever dus extra winst uit, omdat je in mindere mate op zoek moet gaan naar nieuw personeel.

Goed werkgeverschap en verzekeringen, wat is verplicht?

Volgens de wet die handelt over het goede werkgeverschap ben je als werkgever verplicht om een degelijke ongevallenverzekering af te sluiten voor je werknemers. Dit zorgt ervoor dat je een veilige werkplaats kunt garanderen voor je werknemers en dat de schade gedekt is, mocht er toch een ongeluk plaatsvinden dat met het werk te maken heeft.

Disclaimer

Verbeter je eigen work-lifebalance

Relaxed-HR-Manager noblurb