Upskilling: een strategisch antwoord op de veranderende vraag naar vaardigheden

employees engaging in upskilling training

Bij upskilling maken je medewerkers zich nieuwe vaardigheden eigen, terwijl ze daarnaast gebruik blijven maken van hun al aanwezige vaardigheden. Zo kunnen ze de veranderingen die onder andere door de digitalisering op hun pad komen, het hoofd bieden. Hier lees je wat upskilling precies is en waarom het zo belangrijk is voor bedrijven. Ook de voordelen en mogelijkheden van upskilling en hoe je het kunt inzetten in je organisatie, komen aan bod.

Belangrijkste conclusies

  • Door upskilling beschikken je medewerkers over de juiste vaardigheden om nieuwe uitdagingen in hun werk aan te gaan.

  • Digitalisering en robotisering hebben de aard van de werkzaamheden van werknemers ingrijpend veranderd.

  • Met upskilling kun je werknemers en nieuwe talenten aan je bedrijf binden.

  • Met upskilling maak je je organisatie futureproof.

Wat is upskilling?

De betekenis van upskilling is, dat medewerkers zich, naast hun bestaande vaardigheden, andere vaardigheden eigen maken. Voor hun werk maken ze gebruik van de vaardigheden waarover ze al beschikken én van de nieuw geleerde vaardigheden.

Waarom is upskilling belangrijk in een bedrijf?

Natuurlijk, bijscholing is altijd belangrijk geweest. Maar in onze huidige maatschappij volgen de ontwikkelingen elkaar in zo’n moordend tempo op, dat een leven lang leren een must is geworden. Het is de enige manier om duurzaam en succesvol te blijven functioneren. We besteden hieronder aandacht aan de belangrijkste redenen om als bedrijf werk te maken van upskilling. 

Technologische ontwikkelingen

De computer, smartphone en het internet: we kunnen ons al niet meer voorstellen dat mensen ooit zonder al die faciliteiten werkten. De hele digitalisering heeft een enorme impact op de manier waarop we ons werk doen. Denk ook maar aan het online thuiswerken, dat door de coronapandemie een enorme vlucht nam. De komende jaren zullen dit soort ontwikkelingen zich blijven voortzetten. Denk maar aan de opkomst van kunstmatige intelligentie, waar het programma ChatGPT een voorbeeld van is. Ook de robotisering, waarbij robots taken van mensen overnemen, neemt een vlucht.

Om met deze ontwikkelingen te kunnen omgaan, moeten organisaties én medewerkers continu aan de bak. Upskilling is één van de mogelijkheden om aan de nieuwe en steeds veranderende eisen op de werkvloer te (blijven) voldoen.

Skills gap

Met een skills gap wordt de kloof bedoeld tussen de vaardigheden die aanwezig zijn en de vaardigheden die nodig zijn in een organisatie. Die skill gaps kunnen door verschillende omstandigheden ontstaan.

  • Door de digitalisering zijn sommige banen verdwenen, terwijl er andere zijn ontstaan. Dat betekent automatisch dat sommige vaardigheden niet meer relevant zijn, terwijl andere, nieuwe vaardigheden onmisbaar zijn geworden. 

  • We kampen met een krappe arbeidsmarkt, waardoor het lastig is om talenten die exact de gewenste kennis en vaardigheden in huis hebben aan je bedrijf te binden.

  • De ontwikkelingen zijn dusdanig nieuw, dat er op de werkvloer überhaupt nog geen kennis over aanwezig kan zijn.

  • De curricula van mbo’s, hogescholen en universiteiten sluiten vaak niet aan bij de praktische noden van het bedrijfsleven.

Efficiënt opleidingsbeheer voor alle deelnemers

Courses Overview

Schrijf medewerkers eenvoudig in voor cursussen met meerdere sessies en datums, bekijk wie daadwerkelijk heeft deelgenomen en zorg ervoor dat iedereen in het bedrijf zich optimaal kan ontwikkelen.

De voordelen van upskilling

Investeren in je medewerkers loont. Hier vind je de voordelen van upskilling op een rij.

1. Je wordt een interessante werkgever

Medewerkers vinden het steeds belangrijker om te blijven leren en een betere versie van zichzelf te worden. Bied jij je werknemers daar de gelegenheid toe, dan maak je meer kans om je huidige medewerkers aan je bedrijf te binden en nieuw talent aan te trekken. Zeker in een schaarse arbeidsmarkt loont dat meer dan de moeite. Maak leren dus onderdeel van je bedrijfscultuur.

2. Je bent futureproof

Upskilling zorgt ervoor dat je medewerkers altijd helemaal up-to-date zijn. Ze weten wat er speelt, hoe ze moeten omgaan met veranderingen en ze hebben er bovendien het volste vertrouwen in dat zij zich kunnen meebewegen met toekomstige ontwikkelingen. Op zo’n team kun jij een prima toekomst bouwen. En dat levert je uiteindelijk zelfs een concurrentievoordeel op.

3. Je voorkomt uitval

Medewerkers die worden overvallen door nieuwe ontwikkelingen op hun werk en niet weten hoe ze daarmee moeten omgaan, kunnen gedemotiveerd raken. Uiteindelijk kunnen ze zelfs (langdurig) uitvallen. Door je medewerkers goed voor te bereiden op het hoe en waarom van upskilling en ze de ruimte te geven voor bijscholing, zorg je voor duurzame inzetbaarheid.

4. Je klanttevredenheid neemt toe

Bijscholing geeft je medewerkers zelfvertrouwen. Bovendien weten ze echt waar ze het over hebben. Zo kunnen ze je klanten beter helpen en neemt je klanttevredenheid dus toe.

Hoe zet je upskilling in in je organisatie?

Wil jij verzekerd zijn van een goed team dat kan meebewegen met de ontwikkelingen die op je pad komen? Dan is upskilling onmisbaar in je organisatie. Maar hoe pak je dat aan? We doen je een aantal suggesties aan de hand.

1. Breng je behoeften in kaart

Onderzoek eerst welke vaardigheden je al in huis hebt en breng vervolgens in kaart aan welke vaardigheden je behoefte hebt. Kijk ook waar de interesses en kwaliteiten van je medewerkers liggen. Vervolgens kun je een plan maken om je medewerkers bij te scholen.

2. Online trainingen

Online trainingen heb je in alle soorten en maten. Kies voor een praktische en compacte training, die je medewerkers makkelijk op of naast het werk kunnen volgen.

3. Live trainingen

Een live seminar, workshop of lezing is een heel prettige manier om iets bij te leren. Mensen kunnen vragen stellen, met materie aan de slag en krijgen direct terugkoppeling.

4. Peer-to-peer coaching

Met behulp van peer-to-peer coaching ondersteunen en helpen medewerkers elkaar bij het zich eigen maken van nieuwe vaardigheden. In veel gevallen volgen de werknemers eerst een training, waarna ze het geleerde in de praktijk brengen. Vervolgens kunnen ze van elkaar leren.

5. Job rotation

Door job rotation maken je medewerkers zich meerdere vaardigheden eigen, waardoor ze flexibeler en breder inzetbaar zijn in je bedrijf. 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen upskilling en reskilling?

Bij upskilling breiden je werknemers hun bestaande vaardigheden verder uit: het is een verdieping of verbreding. In het Nederlands hebben we het dan over bijscholing. Bij reskilling maken je medewerkers zich heel nieuwe vaardigheden eigen. Hun bestaande vaardigheden zijn voor hun (vaak nieuwe) functie niet langer relevant. We spreken in dat geval van omscholing. 

Wat zijn de nadelen van upskilling?

Medewerkers kunnen het als een last ervaren als zij naast hun werk ook steeds trainingen of opleidingen moeten volgen, zeker als de werkdruk al erg hoog is.

Wat zijn de kosten van upskilling?

De kosten van upskilling zijn helemaal afhankelijk van de keuzes die je als organisatie maakt. Kies je bijvoorbeeld voor online trainingen, dan zijn deze voordeliger dan live trainingen op locatie.

Disclaimer

Personeel efficiënt ontwikkelen

Icon Performance