Zorgverlof: hoe werkt het voor werkgevers?

Reisekostenabrechnung

Werknemers die voor een korte of lange tijd moeten zorgen voor kinderen, een partner of een andere naaste, kunnen gebruik maken van zorgverlof om (tijdelijk) minder te werken. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kun je lezen in dit artikel.

Belangrijkste conclusies

  • Er zijn twee vormen van zorgverlof: kortdurend en langdurend zorgverlof.

  • Zorgverlof is wettelijk geregeld in Nederland, iedere werknemer heeft er dus recht op.

  • Enkel bij kortdurend zorgverlof behoudt de werknemer zijn salaris.

  • Als werkgever kun je zorgverlof enkel weigeren als dit ernstige problemen zou veroorzaken voor je bedrijf.

Wat is zorgverlof?

Het recht op zorgverlof bestaat voor werknemers die tijdelijk moeten zorgen voor een ziek of zorgbehoevend kind, een familielid of een andere naaste in de nabije omgeving. De voorwaarden zijn dus dat een naaste van de werknemer verzorging nodig heeft, en dat de werknemer degene is die de zorg verleent.

Wat valt onder zorgverlof?

In welke gevallen mag een werknemer zorgverlof opnemen?

  • Als een kind verzorging nodig heeft.

  • Als de partner verzorging nodig heeft.

  • Als een familielid verzorging nodig heeft.

  • Als een dichte vriend of vriendin verzorging nodig heeft.

In principe kan een werknemer geen zorgverlof aanvragen als een naaste in het ziekenhuis ligt, omdat deze persoon uiteraard daar al medische zorgen krijgt toegediend.

Hoeveel zorgverlof mag een werknemer opnemen?

Er bestaan twee vormen van zorgverlof waar een werknemer gebruik van kan maken: kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Hoeveel zorgverlof de werknemer precies mag opnemen, verschilt naargelang de vorm van het zorgverlof. De keuze voor kortdurend of langdurend zorgverlof, hangt dan weer af van de specifieke situatie van de medewerker en de hoeveelheid zorg die de naaste nodig heeft.

Kortdurend zorgverlof

Bij kortdurend zorgverlof heeft je werknemer per jaar recht op 2 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Werkt de werknemer 40 uur per week? Dan heeft hij recht op maximaal 80 uur kortdurend zorgverlof, die hij verspreid over het jaar kan opnemen. Hoeveel uren je werknemer precies opneemt en wanneer hij ze opneemt, bespreek je onderling om voor beiden de best mogelijke situatie te creëren.

Langdurend zorgverlof

Het is mogelijk dat je werknemer meer tijd nodig heeft om bijvoorbeeld voor zijn ouders te zorgen. In dat geval kan hij of zij aanspraak maken op langdurend zorgverlof. Bij langdurend zorgverlof heeft de werknemer recht op 6 keer het aantal uren dat hij normaal gezien per week werkt. Werkt de werknemer 40 uur per week? Dan heeft hij recht op maximaal 240 uur langdurend zorgverlof. Deze uren mag hij verspreid opnemen over een periode van 12 maanden.

In het geval van langdurend zorgverlof kan de werknemer wel tijdelijk parttime blijven werken. Zo mag je werknemer gedurende 12 achtereenvolgende weken de helft minder werken.

Is zorgverlof (on)betaald voor de werknemer?

Als je werknemer zorgverlof opneemt, dan behoudt hij enkel zijn salaris als het gaat om kortdurend zorgverlof. Bij kortdurend zorgverlof ben je als werkgever volgens de wet verplicht minimaal 70% van het salaris door te betalen. Is dit bedrag lager dan het minimumloon? Dan moet het verder worden aangevuld tot het minimumloon. Vaak zijn hieromtrent regels opgenomen in de cao of arbeidsovereenkomst en betaalt de werkgever het loon 100% door tijdens kortdurend zorgverlof. Tijdens het kortdurend zorgverlof bouwt een werknemer ook gewoon vakantiedagen op.

Bij langdurend zorgverlof ontvangt de werknemer in principe geen salaris, tenzij hij tijdelijk parttime komt werken. In dat geval krijgt de medewerker enkel betaald voor de uren die hij of zij effectief heeft gewerkt.

Hoe kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Is een kind van je werknemer ziek of heeft de partner van je werknemer plots zorg nodig? Dan kan je werknemer kortdurend zorgverlof opnemen. Daarbij is het belangrijk om alert te zijn op ziekteverzuim binnen het team, wat de personeelsplanning tijdens zorgverlof kan compliceren. Hij of zij moet dit zo snel mogelijk melden aan de werkgever. In dergelijke situaties moet vaak snel geschakeld worden. Een ziek kind kun je immers niet zomaar alleen thuis laten of aan zijn lot overlaten. Een uitgebreide aanvraag voor het opnemen van kortdurend zorgverlof is er dus niet. Het staat je als werkgever wel vrij om je werknemer te vragen naar een bewijs van de dokter of het ziekenhuis.

Werknemers die langdurig zorgverlof wensen op te nemen, moeten hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij hun werkgever. Die aanvraag moet minstens twee weken voor het verlof worden ingediend. Ook hier mag je als werkgever vragen om een bewijs, zoals een doktersverklaring, om er zeker van te zijn dat je werknemer wel degelijk recht heeft op zorgverlof.

Kun je zorgverlof weigeren als werkgever?

Het is voor geen enkele werkgever leuk om een werknemer voor lange tijd te moeten missen. Eerst en vooral blijft er werk liggen. Neemt je werknemer kortdurend zorgverlof op? Dan ben je als werkgever ook nog verplicht om het loon (gedeeltelijk) door te betalen. 

Kun je aanvragen van zorgverlof dan niet weigeren? 

In principe kunnen aanvragen voor kort- of langdurend zorgverlof niet worden geweigerd door de werkgever. Uitzonderlijk kan dit wel, met name als het bedrijf waar de werknemer werkzaam is ernstig in de problemen zou komen door het verlof. Hou er wel rekening mee dat je je werknemer kunt ondersteunen in een moeilijke periode door het zorgverlof toe te staan. Dit is niet alleen belangrijk voor een goede werk-privébalans van je medewerkers, maar het draagt ook bij tot een hogere werknemerstevredenheid.

Let wel op, eenmaal je als werkgever het zorgverlof hebt toegekend aan de werknemer, dan kun je het later niet meer intrekken. 

Wil je eenvoudig de afwezigheden van je werknemers bijhouden? Ontdek meer over detool voor verzuimbeheer van Personio.

FAQ 

Wat is het verschil tussen langdurig en kortdurend zorgverlof?

Bij langdurig zorgverlof kan je werknemer per jaar maximaal zes keer het aantal uren opnemen dat hij doorgaans per week werkt. Tijdens dit verlof wordt de werknemer niet betaald en bouwt hij geen vakantie-uren op. Bij kortdurend zorgverlof wordt je werknemer wel betaald en bouwt hij wel vakantiedagen op. Hij of zij mag dan maximaal twee keer het aantal wekelijkse werkuren aan zorgverlof opnemen per jaar.

Is zorgverlof bijzonder verlof?

Zorgverlof valt onder het wettelijk verlof. Iedere werknemer heeft er dus recht op.Bijzonder verlof omvat alle mogelijke vormen van verlof die buiten het wettelijke verlof vallen. Of en in hoeverre een werknemer recht heeft op bijzonder verlof, hangt vaak af van het bedrijf en de sector en staat vermeld in de cao of arbeidsovereenkomst.

Klaar voor de toekomst met HR-software

NL_elektronische_handtekening_digitale_unterschrift_teaser_boximage